„Šimtadarbio“ ir jo viršininkės konservatorės J.Margaitienės darbelius tirs Taryba

Radviliškio rajono savivaldybės tarybai suteikta ypatingų galių – išnarplioti „šimtadarbio“ – Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo Arnoldo Matuzevičiaus istoriją. Valdininkų etikos sergėtojai numetė svetimą ir itin atsakingą darbą – išsiaiškinti, ar administracijos direktorė Jolanta Margaitienė nepažeidė viešojo intereso, leisdama savo pavaldiniui plušėti 13-oje rajono švietimo įstaigų. Kitaip sakant, rajono politikai turės nudirbti tai, ko neįstengė net STT.

Pradangino STT laišką

A. Matuzevičius darbavosi ir, neatmestina, kad iki šiol tebesidarbuoja keturiolikoje įmonių bei įstaigų vienu metu. Šias peripetijas tyrė Specialiųjų tyrimų tarnyba, tačiau be fakto, kad buvo sudarytos sąlygos korupcijai pasireikšti konstatavimo, nieko konkretaus kažkodėl nesiėmė.

Specialiųjų tyrimų tarnybą dar praeitų metų pabaigoje pasiekė žinios, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje dirbantis valstybės tarnautojas A. Matuzevičius yra sudaręs sutartis su keturiolika darboviečių, iš kurių trylika – biudžetinės įstaigos, pavaldžios savivaldybei, kurioje jis ir dirba, tai yra, rajono mokyklos bei darželiai. Taip pat STT kreipėsi į savivaldybės tarybą, prašydama užtikrinti, kad būtų vykdomos Korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų su tuo susijusių teisės aktų nuostatos. Informacija išsiųsta ir į Valstybinę darbo inspekciją, tačiau paaiškėjo, kad darbo inspektoriai STT laišką sugebėjo kažkur „pamesti“ – iš pradžių atsakingi darbuotojai teigė, kad tokio pranešimo negavo, po to išėjo „ieškoti“ ir… dingo. 

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija dar kartą užklausė Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), ar ši tikrai persiuntė informaciją Valstybinei darbo inspekcijai ir, jeigu taip, kokį gavo atsakymą. STT pranešė, kad 2022 m. vasario 21 d. informaciją dėl A. Matuzevičiaus perdavė 2 institucijoms: Valstybinei darbo inspekcijai (informacija dėl galimai viršyto maksimalaus darbo laiko) ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybai (dėl korupcijos rizikos veiksnių eliminavimo teisinių paslaugų teikime, esant galimai pažeistiems efektyvumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir įstatymo viršenybės principams). Tik 2022 m. gegužės 2 d. Specialiųjų tyrimų tarnyboje gautas atsakymas iš Darbo inspekcijos, kad medžiaga buvo perduota nagrinėti Valstybės tarnybos departamentui (VTD) ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). Šios institucijos matyt žaidė „karštą bulvę“, nes medžiagą persiuntė kitiems: Valstybės tarnybos departamentas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei, o Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – Radviliškio rajono savivaldybės tarybai.

 Darbo inspekcija nusiplovė rankas

Valstybinė darbo inspekcija patvirtino, kad informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gavo. Anot Darbo inspekcijos atstovės Jolantos Bielskienės, darbuotojas negali dirbti ilgiau kaip 12 valandų per darbo dieną ir 60 valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį, netgi priskaitant viršvalandžius ir papildomus darbus pagal susitarimą, nes to nėra numatyta Darbo kodekse. Tiesa, nėra numatyta tiesioginė pareiga darbuotojui pranešti apie savo darbo laiką kitose darbovietėse. Dėl to esą nėra galimybės nustatyti, kas atsakingas už maksimalaus darbo laiko viršijimą. Be to, Darbo inspekcija ėmė purtytis darbo, teigdama, kad ne jų tai atsakomybės reikalas narplioti valstybės tarnautojų darbus savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

„VDI pagal kompetenciją negali atlikti kontrolės veiksmų dėl Valstybės tarnybos įstatymo vykdymo dėl valstybės tarnautojo papildomo darbo savivaldybės įstaigose ir, ar nebuvo vykdoma su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla“, – savo atsisakymą atlikti tyrimą argumentavo VDI.

 Vėliau Darbo inspekcija savo atsakyme mini painius labirintus, kuriais keliavo informacija apie A. Matuzevičiaus „darbštumą“: nuo Valstybinės darbo inspekcijos – Valstybės tarnybos departamentui, iš čia – Radviliškio rajono savivaldybės administracijai. Lygiagrečiai kitu keliu informacija dėl savivaldybės administracijos direktorės veiksmų iš Darbo inspekcijos numesta Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, iš čia – Radviliškio rajono savivaldybės tarybai. Galutinis Darbo inspekcijos patarimas – dėl informacijos apie A. Matuzevičiaus galimus pažeidimus ar nusižengimus kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją bei savivaldybės tarybą.

Išsisukinėjimai

Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakciją informavo, kad išduodant leidimą dirbti papildomą darbą A. Matuzevičiui nebuvo nustatyta, kad šis darbas būtų nesuderinamas su jo, kaip valstybės tarnautojo veikla. Esą pažeidimų dėl leidimų dirbti kitose darbovietėse nenustatė ir STT. Darbo inspekcijos nustatyti darbo normų pažeidimai esą dabar jau pašalinti. Galų gale J. Margaitienė patikino, kad ji neužfiksavo, jog papildomas darbas kliudytų šiam tarnautojui atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Ir apskritai gavome mandagų atsakymą, kad neverta gaišti laiko, ieškant, kodėl Juridinio skyriaus vedėjas dirbo (tebedirba) keliolikoje įstaigų bei įmonių, kadangi pasikeitė Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos ir leidimai valstybės tarnautojams dirbti papildomus darbus nėra išduodami.

„Aš, kaip administracijos vadovė, neturiu galimybės žinoti kur, ką ir kokie administracijos valstybės tarnautojai papildomai dirba pagal darbo sutartis“, – teisinosi J. Margaitienė.

Pasiūlyta sudaryti darbo grupę

Tarybos posėdyje G. Lipnevičius susirūpino, kad klausimas dėl įvairių institucijų užklausimų apie „daug dirbantį“ valstybės tarnautoją neįtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę. Savivaldybės meras Vytautas Simelis pripažino, kad tai yra „labai labai svarbus dalykas“, bet vietoj išsamių paaiškinimų žarstėsi ironiškomis replikomis.

 „Man tikrai labai gaila Arnoldo, tiek valandų dirbant per parą. Kaip, žmogus, gali ištempti tokį krūvį?“, – ironizavo V.Simelis. Aiškėja, kad galiausiai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kaip ir kitos institucijos nusiplovė rankas – 80 puslapių medžiagą dėl A. Matuzevičiaus „darbų“ persiuntė savivaldybės Tarybai. Tai kažkodėl buvo padaryta tarybos posėdžio dieną, tad posėdžiui prasidėjus daugelis tarybos narių su esmine informacija dar nebuvo susipažinęs.

Valstybės tarnybos etikos sergėtojai pasiūlė sudaryti darbo grupę iš Tarybos narių. Administracijos direktorės elgesį vertins vos penkių politikų grupė. Meras neatrodė pakankamai rimtai žiūrintis į šią situaciją – nesiliovė šmaikštauti.

„Pavarčius tuos pinigų pavedimus, kuriuos gavo mūsų administracijos juristas, man ne pinigų gaila, o pirmiausia – žmogaus, kad tiek valandų dirba, kaip ir telpa į parą…“ – išsitarė V. Simelis, duodamas užuominą, kad A. Matuzevičius gavo ir premijas, ir priedus už neišsenkamą „darbštumą“, dirbant keliolikoje įstaigų. Tuo tarpu Tarybos narė, „darbietė“ Zita Žvikienė bene labiausiai šioje situacijoje susirūpino savivaldybės juristo asmens duomenų apsauga, kad galbūt pateiktuose dokumentuose – per daug informacijos…

Lenda ir kitos problemos

Bekalbant apie savivaldybės Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo A. Matuzevičiaus „galimai“ viršytą maksimalų darbo krūvį, „išlindo“ ir kita problema – pasak mero V. Simelio, vyko labai įdomūs apmokėjimai už darbus Radviliškio lopšelyje – darželyje „Eglutė“, jo vadovei ginantis nuo buvusios darbuotojos kaltinimų teisme. Tiesa, meras V. Simelis atrodė labai suinteresuotas, kad tik informacija apie J.Margaitienės ir A.Matuzevičiaus darbelius nepasiektų kitų žmonių ausų – prašė Tarybos narių „atsargiai elgtis“ su duomenų apsauga, nes pateikti duomenys – vien Tarybai.

Visgi, ir nuotrupų iš Tarybos posėdžio užtenka, kad būtų aišku, jog savivaldybės administracijoje su darbo laikais ir atlyginimais – kažkas gerokai ne taip. Kas laukia J. Margaitienės ir kitų atsakingų asmenų, ką nuspręs šią istoriją narpliojanti speciali tarybos narių grupė, informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose. 

Ina Kazakevičiūtė

Total
1
Dalinasi
Related Posts