Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Rajono politikai prisidirbo – ligoninei gresia uždarymas

Avatar

Paskelbta

data


Per pastaruosius dešimtmečius rajono tarybą sudarančios partijos tiek prisivadovavo, kad Radviliškio miesto ligoninė nyksta tiesiog akyse. Vienas po kito uždarinėjami ligoninės skyriai, medikai netenka darbo, o pačios ligoninės likimas pakibo „ant plauko“. Vis dažniau gyventojai medicinos paslaugų turės ieškoti Šiauliuose, tačiau dėl to rajono tarybai vadovaujantis meras A.Čepononis kratosi atsakomybės ir bando ieškoti kaltų „iešmininkų“.

Radviliškio ligoninė – „mirtininkių sąraše“

Sujudimas dėl „ligoninių mirtininkių“ kilo dėl naujų Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų, pagal kuriuos, kad įstaiga galėtų toliau dirbti, turi išpildyti du reikalavimus – ligoninėje visą parą turi būti teikiama skubi pagalba ir teikiamos bent trys iš penkių stacionarinės aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Minėtos penkios paslaugos:chirurgija, terapija, pediatrija, akušerija ir psichiatrija. Radviliškio ligoninėje nebeliko chirurgijos, pediatrijos, akušerijos ir psichiatrijos.Vadinasi, liko tik dvi iš penkių paslaugų – Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimai neišpildyti.
Perspektyva – prarastos darbo vietos ir gydymasis Šiauliuose?
Rajono gyventojai taip pat nuogąstauja, kad nebelikus ligoninės, teks vykti į Šiaulių ligoninę. Tačiau ne visi pacientai  ir iš miesto, ir iš atokesnių kaimų turės lėšų nuvykti į apskrities ligoninę. Tad  nedideles pajamas gaunantiems rajono gyventojams ligoninės uždarymas reikštų sumažėjusias galimybes gauti prieinamas sveikatos paslaugas. Beje,uždarius ligoninę darbo netektų nemažai žmonių. Ir dar klausimas – ar Šiaulių ligoninė būtų pajėgi priimti didelį srautą pacientų? Rajono gyventojai nuogąstauja, kad ateityje jie gali pasijusti kaip serialo „Ligoninės priimamasis“ veikėjai: medikų dėmesio tektų laukti po keletą valandų, o ligonių lovos stovėtų ir koridoriuose…
Meras kratosi atsakomybės
Kas atsakingas už tai, kad Radviliškio ligoninė pateko į Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbtus „juoduosius sąrašus“, pasiteiravome Radviliškio rajono savivaldybės mero A. Čepononio – mat VŠĮ „Radviliškio  ligoninė“ steigėja yra savivaldybė. Meras kratosi atsakomybės, kad savivaldybė per mažai dėmesio ar lėšų skyrė šiai įstaigai  ir lengva ranka atsakomybę permeta buvusiai ligoninės direktorei D. Povelauskienei: Atsakomybę už dabartinę Radviliškio ligoninės būklę turi prisiimti buvusi ligoninės direktorė, kuri  puikiai valdė visą informaciją apie ligoninės veiklą ir teikė siūlymus dėl Radviliškio ligoninės veiklos rajono Savivaldybės tarybai“. Štai taip – lengviausia apkaltinti jau nebedirbantį asmenį arba žemesnį pareigose.

Ligoninėje nebeliko trijų skyrių
Radviliškio ligoninėje nebeliko trijų skyrių: akušerijos (per mažai gimdymų), pediatrijos (pediatrai pagyvenę ir nenori naktimis budėti) bei Nervų ligų (trūksta specialistų). Šių skyrių  panaikinimas ir „patalpino“ ligoninę į „juoduosius sąrašus“ – ji neatitinka ministerijos keliamų reikalavimų.
Rajono vadovas vėl kaltina buvusią direktorę – ji nesugebėjusi įrodyti nei tarybai, nei bendruomenei, kad šie skyriai  padės ateityje ligoninei išlikti konkurencingai. Tačiau nepamirškime, kad tarybai vadovauja meras, ir ji galimai jo iniciatyva nebuvo labai suinteresuotas, kad šie skyriai išliktų. Kitu atveju galimai būtų dėtos visos pastangos (net finansinės „injekcijos“) jiems išlaikyti.
Tiesa, meras teigė, kad  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. posėdyje bus teikiamas sprendimo projektas dėl VšĮ Radviliškio ligoninės valdymo struktūros tvirtinimo –   atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus ir LR Seimui pateiktą svarstyti sveikatos sistemos įstatymo projektą, kuriame svarbus vaidmuo numatytas ligoninių daugiaprofiliškumui, siūloma įsteigti Vaikų ligų skyrių, taip užtikrinant profilių įvairovę.
Vietoje rajono ligoninės –  Slaugos ligoninė?
Rajonų ligoninės, virš kurių pakibo ministerijos damoklo kardas, nuogąstauja, kad jos bus perorganizuojamos į slaugos ligonines. Mero pasiteiravome, ar Radviliškio ligoninėje bus plečiamas Slaugos ir palaikomoje gydymo skyrius.  Pasirodo, šis skyrius  bus plečiamas, nes rajono gyventojai sensta ir tokių paslaugų poreikis didėja. Sutinkame, kad slaugos skyriaus poreikis didėja, tačiau ar tai nebus pirmasis žingsnis rajono ligoninės reorganizavimo į slaugos ligoninę, parodys ateitis. 
Meras „suka uodegą“

Tiesiai šviesiai paklausus mero, ar Radviliškio ligoninei gresia uždarymas, sulaukta  aptakaus ir nekonkretaus atsakymo: „ Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. posėdyje bus teikiamas sprendimo projektas dėl Radviliškio ligoninės valdymo struktūros tvirtinimo. Tikimasi, kad šis sprendimas leis Radviliškio ligoninei išlikti stipriai regiono ligoninei ir ateityje’“ Vadinasi, ligoninės likimas – Tarybos rankose, kuriai, kaip buvo minėta, vadovauja meras.

Taigi situacija dviprasmiška – kai ligoninei vadovavo socialdemokratė, skyriai vienas po kito buvo uždarinėjami, direktorė nuolat kaltinama neūkiškumu ir dėl įstaigos skolų. Prie ligoninės vairo stojus konservatoriams lojaliam vadovui, lyg burtų lazdele mostelėjus  tarybai liepiama ligoninę „reanimuoti“. Beje, atgaivinti įstaigą gali būti sunkoka – nemažai medikų išvyko dirbti į kitus miestus. Meras čia nemato jokios problemos ir atsainiai tarsteli – „ Dėl išvykimo į kitus miestus turi teisę spręsti patys gydytojai“.
Taip ir lieka neaišku, ar toks karštligiškas noras suformuoti tris stacionarias aktyviojo gydymo paslaugas ir taip išlaikant ligoninę susijęs su įstaigos vadovų pasikeitimu, ar su artėjančiais rinkimais. 
Buvusi ligoninės direktorė įvardijo kaltininkus
Susidariusią situaciją, kai Radviliškio ligoninė galimai balansuoja ar uždarymo ar virsmo slaugos ligonine ribos, paprašėme pakomentuoti buvusią šios įstaigos direktorę Danutę Povelauskienę.
Danutes Povelauskienės komentaras:  „Meras A. Čepononis ir tuometinis Ekonomikos ir biudžeto pirmininkas, dabartinis VšĮ „Radviliškio ligoninė“ direktorius V. Smalinskas, nuolat reikalavo įstaigos veiklos taupymo programos. Buvom priversti pateikti įvairius variantus: skyrių uždarymus, struktūros keitimus, ir kt. Visus finansinius rezultatus puikiai žinojo steigėjas. Niekas nebuvo nuslėpta. Steigėjas nuolat tikrino įstaigos veiklą savo pajėgomis, buvo pasamdęs nepriklausomą auditą, kuris nerado jokių pažeidimų. Ligoninė vykdė Vyriausybės nutarimą dėl IV restruktūrizavimo etapo, kuriame buvo numatyti reikalavimai ligoninei. Ligonių kasos nesudarė sutarties su ligonine dėl finansavimo paslaugų, kurios neatitiko reikalavimų. Ligoninėje išliko Vaikų dienos stacionaro ir stebėjimo paslaugos, nervų ligomis sergantys pacientai gydomi vidaus ligų skyriuje. Džiaugiuosi gydytojų ortopedų – traumatologų pasiektais rezultatais, jų viso ligoninės personalo profesionalumu ir atsidavimu darbui. Meras A. Čepononis ne viename interviu net respublikinėje spaudoje džiaugėsi ligoninėje vykdomais pertvarkymais, sutvarkyta ligonine. Manau, negarbinga merui ieškoti kaltų, o reikėtų prisiimti atsakomybę už teiktus nepriimtus racionalius pasiūlymus iš ligoninės, kurie net nepasiekdavo rajono tarybos narių“.
 Galima suprasti, kad meras slėpė nuo tarybos pateiktus ligoninės reikalavimus, kaip sutaupyti lėšų ir kitus racionalius pasiūlymus. Na, kaip žinoma „Slepi informaciją – valdai situacija“. Ir situacija  valdančiųjų konservatorių taip buvo „suvaldyta“, kad rajono gyventojams iškilo grėsmė likti be Radviliškio ligoninės paslaugų.

O skaitytojams norim priminti, jog daugelį metų sprendimus taryboje priiminėja konservatoriai, socialdemokratai, liberalai, „valstiečiai“, „darbiečiai“ ir t.t. Su ilgamečiu meru A. Čepononiu priešakyje.

„Radviliškio krašto“ informacija

1 Comment

1 Comment

  1. Avatar

    Viva

    2018 gruodžio 4 at 12:27

    Senai reike uždariti žmones bėga iš ten

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rajono aktualijos

Ar G. Lipnevičiaus projektas „Muziejaus gatvė“ taps realybe?

Avatar

Paskelbta

data

Birželio 27 d. Radviliškio rajono savivaldybėje  vyko projekto  „Muziejaus gatvė Radviliškyje“, kurį pristatė šios idėjos autorius, Radviliškio rajono tarybos narys bei „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas, Gediminas Lipnevičius. Pasak pranešėjo, tai būtų mažai analogų Europoje ir visame pasaulyje turintis  projektas.
Projektui –  žalia šviesa?
„Man  patiko Gedimino pristatyta idėja apie muziejaus gatvę Radviliškyje, tad šiandien jo paprašysiu, kad ją pristatytų Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariams“,- sakė Radviliškio rajono meras A. Čepononis.
„Ši idėja yra tik projektinė, kurią, manau, bendromis jėgomis derinsime, šlifuosime ir įgyvendinsime. Prie šio projekto daug prisidėjo bendruomenės nariai, taip pat bendruomenės gidas A. Vitartas. Manau, kad šioje gatvėje įsikurtų apie 20 muziejinių eksponatų ir ekspozicijų“,-  prieš pristatymą sakė G. Lipnevičius.
Ši idėja „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkui kilo daug keliaujant su bendruomene. „Kodėl geležinkelininkų sostinės gyventojai turi važiuoti į Anykščius pasižiūrėti Geležinkelio muziejaus?“- retoriškai klausė G. Lipnevičius.
Muziejaus gatvėje – per 10  lankytinų objektų
Pasak G. Lipnevičiaus, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje  prie geležinkelio stoties, turėtų įsikurti vagonas – restoranas, kuriame galėtų pailsėti bei užkąsti atvykę turistai. Autobusai atvyktų į Muziejaus gatvę pro Dariaus ir Girėno gatvę, o išvyktų pro Sakalausko gatvę.

Prie geležinkelio stoties jau yra puikus eksponatas – garvežys, prie kurio mėgsta fotografuotis vestuvininkai. „Ši vieta bus dar patrauklesnė, kai bus pastatytas „Radviliškio krašto bendruomenės“ laimės suolelis. Šiam projektui pritarė meras, jau kalbėjau su menininku E. Titu, kad jis padėtų  idėją įgyvendinti. Šis suolelis būtų masyvus, kaip sostas, manau, kad  ant jo pamėgtų fotografuotis miesto svečiai, vestuvininkai“,- sakė G. Lipnevičius.
Kitas objektas būtų ąžuolas, pasodintas apie 1928 metus. Kokia proga jis buvo pasodintas (yra keletas versijų), šiuo metu dar tikslinama.
Geležinkelio stotis, kaip ir namelis prie jos, jau yra  paveldo objektai. Į paveldo objektų sąrašą yra įtrauktas vagonų depas bei vandens bokštas šalia jo.
Pasak G. Lipnevičiaus, geležinkelio stoties laukiamojoje salėje turėtų įsikurti Geležinkelio muziejus, nes Radviliškis – geležinkeliečių sostinė. Rašytojo Jono Marcinkevičiaus name turėtų įsikurti jo memorialinis muziejus. „Šiame name dar gyvena gyventojai, kuriuos reikėtų iškelti, o patį namelį suremontuoti“,- sakė pranešėjas.
Kitas Muziejaus gatvės eksponatas būtų tremtinių vagonas, kuriame jau yra ekspozicija, susijusi su tremtimi. Šalia tremtinių vagono esančiame tuščiame plote turėtų įsikurti su geležinkelio istorija susiję eksponatai: vagonai, drezinos su bėgiais. „Anykščiuose yra ratukai ant bėgių, kuriais smagu pavažinėti ir vaikams, ir suaugusiems, tad, kad muziejus būtų patrauklus, reikia ne tik eksponatų, bet ir atrakcijų. Kitoje pievoje, šalia Ramovės, galėtų įsikurti senoviniai automobiliai. Beje, kalbėjau su  klubo  „Retromobile“  atstovu J. Juču, kuris mielai palaikė šią idėją ir sutiko, kad klubo turimi senoviniai automobiliai galėtų būti eksponuojami šioje vietoje. O taip pat šioje pievoje galėtų įsikurti ir karinė technika bei pabūklai, tikimės, kad prie ekspozicijos įrengimo prisidės Oro gynybos batalionas bei kiti entuziastai“,- sakė idėjos autorius.

Buvusiame Karininkų ramovės pastate turėtų įsikurti muziejus, susijęs su mūšiu su bermontininkais, kuris vyko Radviliškio rajone, partizanine kova bei smulki karinės tematikos ekspozicija. Taip pat muziejau lankytojai galės išbandyti savo taiklumą bei karinius gebėjimus interaktyviose salėse.
Kitoje Laisvės alėjos gatvės pusėje yra pirmosios Gelžkelio gimnazijos pastatas, kuriame turėtų įsikurti Radviliškio krašto muziejus.
Šiuo metu esančiuose Gedulo namuose buvo įsikūrusi pirmoji Radviliškio mergaičių mokykla, ir ant pastato reikėtų pakabinti tai liudijančią lentelę.
Kitas įdomus objektas – Vydūno gatvė, likusi vienintelė bruko, akmenimis grįsta, gatvė, kuri galėtų būti įtraukta į Muziejaus gatvės objektus.
Buvusio žydų viešbučio, kuris vadinosi „Ramybė“, yra autentiški rūsiai, bei jį perstačius čia galėtų įsikurti V. Karmono įkurtas Kosminio modeliavimo muziejus, kuris kol kas yra vienintelis Europoje. Taip pat šioje vietoje turėtų įsikurti edukacinės erdvės, kuriose būtų lipdoma iš molio, audžiama, kepama duona, vykdomos  kitokios veiklos.
Muziejaus gatvės idėja bus „šlifuojama“
„Kai savaitraštyje „Radviliškio kraštas“ buvo paviešinta ši idėja, paskambinę verslininkai pasiūlė, kad pastatų stogai būtų suvienodinti, pavyzdžiui, padengti klasikine skarda“,- sakė G. Lipnevičius. Pasak pranešėjo, tai būtų išskirtinis objektas, kurio pažiūrėti atvyktų žmonės ir iš Lietuvos, ir iš viso pasaulio, kuris atneštų didelę finansinę naudą rajonui, būtų įdarbinta nemažai žmonių, o miesto kavines, parduotuves užplūstų turistai. Šiuo metu Radviliškyje nėra  muziejaus.
G. Lipnevičiui paantrino Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas V. Simelis: „Šaunu, kad Gediminas iškėlė šią idėją, kaip išnaudoti paveldą. Mes jau dabar vedame miesto svečių ekskursijas nuo geležinkelio tilto, nuo kurio atsiveria geležinkelio ir miesto vaizdas. Yra  vandens bokštas, statytas 1933 metais, apie kurį galima pasakoti, yra per plenerą išdrožtų batų pora, apie kuriuos sakome: „Traukinys išvažiavo, o batai liko“. Vadinamas J. Marcinkevičiaus namelis yra tipiškas geležinkelininko namas, kuriame gyveno ir stoties viršininkas – ten gali būti  Radviliškio istorijos muziejus“.
„Mes turėtume „uždėti ranką“ ant viso kvartalo, esančio prie geležinkelio, kad namų savininkai žinotų, kokias statybas galėtų vykdyti nusipirkę sklypą Muziejaus gatvėje. Pėsčiųjų gatvė jau beveik prarasta, reikėtų suvaldyti šią situaciją“, – sakė V. Simelis.
Dar vienas šios idėjos privalumas, kad turistai galės aplankyti muziejų kompleksą atvykdami traukiniu. Toks keliavimo būdas, manome, sudomins daugelį mokyklų.
Atsirastų naujų darbo vietų
Tarybos narys G. Lipnevičius pasiūlė pasikviesti visus radviliškiečius, neabejingus savo krašto ateičiai bei atminčiai, prisidėti įgyvendinant Muziejaus gatvės idėją.
Pasak patyrusio bendruomenės gido A. Vitarto, Muziejaus gatvė būtų labai naudinga Radviliškio krašto žmonėms ir turistams. „Kuriant tokią gatvę, reikia, kad būtų žmonių. Jeigu nebus žmonių, šio projekto neišplėtosime į tai, ko norime. Taip pat jau reikia ruošti muziejininkus, kurie kauptų medžiagą, turėtų būti nemažai etatų – apie 20. Šiuolaikiniai turistai nori kažko naujo, atrakcijų, tad reikia stengtis, kad muziejus būtų interaktyvus“,- sakė A. Vitartas.
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai, kartu su vicemeru M. Pauliuku, vienbalsiai patvirtino G. Lipnevičiaus pasiūlytą Muziejaus gatvės projektą ir susitarė dar kartą susitikti liepos 17 d., 15 val. Į šį susitikimą, kuris vyks Radviliškio rajono savivaldybės mažojoje salėje, kviečiami visi, neabejingi savo krašto ateičiai bei istorijai, pateikti pasiūlymus Muziejaus gatvės projekto tobulinimui.
Ar taps Radviliškis vienu lankomiausių miestų Lietuvoje, parodys laikas.

„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Rajono aktualijos

Puipiečiai savo jėgomis sutvarkė aplinką prie paminklo

Avatar

Paskelbta

data

Puipių gyventojai kiek galėdami puoselėja ir tvarko savo  kaimo aplinką: Edmundas Diržinskas, Renata Gutauskaitė, Lina ir Gintarė Ivinskienės savo jėgomis sutvarkė aplinką prie 1928 metais statyto paminklo. Šis paminklas skirtas už Lietuvos laisvę žuvusiems kariams bei Lietuvos nepriklausomybės 10 – mečiui.
„Šiuo paminklu nesirūpino nei seniūnija, nei paveldosaugininkai, tad kaimo gyventojai patys sutvarkė aplinką prie jo, nes per žoles paminklo nebesimatė“,- sakė „Radviliškio krašto bendruomenės“  Puipių skyriaus vadovė Gintarė Ivinskienė.
„Šaunu, kad Puipių bendruomenė, nelaukdama pagalbos iš seniūnijos, pati  rūpinasi savo kaimo aplinka.Tokie darbštūs bei iniciatyvūs žmonės – pavyzdys  ir kitoms bendruomenėms“,- sakė „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas Gediminas Lipnevičius.
Bendruomenės, nesulaukdamos pagalbos iš seniūnijų, vis dažniau imasi iniciatyvos ir gražina savo gyvenvietes. Tad lieka klausimas, ką veikia seniūnas ir seniūnijos darbuotojai,  kuriems už seniūnijos viešųjų erdvių  priežiūrą mokamas atlyginimas?!

„Radviliškio krašto“ informacija


Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019