Socialiniai tinklai

Aktualijos

„Radviliškio bočiai“ šventė 25 – metį

Avatar

Paskelbta

data

Nuotr. iš archyvo

Rugpjūčio 21 d., penktadienį, prie Radviliškio kultūros centro girdėjosi šurmulys: į kiemą viena po kitos suko mašinos, prie įėjimo skubėjo pagyvenę žmonės – čia  tuoj  turėjo prasidėti „Radviliškio bočių“ 25 – mečio šventė.

Šventėje – svečių gausa

Šventinį renginį pradėjo ir jį vedė pati Pensininkų bendrijos „Radviliškio bočiai“ pirmininkė  Rimantė Radavičienė. Pasveikinusi šventės dalyvius, ji pasidžiaugė, kad į šventę atvyko net aštuoni bočių kolektyvai.
Šventėje dalyvavo LR Seimo narys A. Gaidžiūnas, rajono meras A. Čepononis, LPS pirmininkas K. Šliogeris, Tarybos narys bei   „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas  G. Lipnevičius, Tarybos narė bei  „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininko pavaduotoja V. Aleknienė.

Iš „Radviliškio bočių“ istorijos

1995 metais  gegužės 10 d. buvo įregistruota PB „Radviliškio bočiai“. Pirmasis steigiamasis susirinkimas vyko buvusiame kino teatre „Lituanika“. Jo metu buvo išrinktas pirmininkas, jau amžiną atilsį Pranas Trembelis, sekretore – G. Vaičekauskienė. Steigiamajame susirinkime buvo išrinkta ir valdyba. Laikinai bočiai buvo priglausti  Kultūros centre, kur ir gyveno  visus 25 metus.

Su didele meile ir pagarba vedančioji prisiminė amžinybėn išėjusiuosius: pirmininką Praną Trembelį, ansamblio dainininkes Julę Miknienę, Reginą Briaukuvienę, Ireną Sondienę, Mortą Jankienę, Michaliną Kundrotienę, Danutę Vilkienę, Danutę Geležiūnienę, Vidą Lukošienę, kapelos įkūrėją Vytautą Kisielių, Joną Kaučiką, Valdemarą Leščinską, Algį ir Juozą Bružus, ilgametį vadovą Petrą Zdanį bei dosniausią rėmėją  Antaną Jokubėną. Jų atminimui buvo uždegta žvakė ir tylos minute pagerbti visų kolektyvų išėję bočiai.

PB „Radviliškio bočiai“  pirmininkė  R. Radavičienė trumpai  papasakojo apie kolektyvo veiklą: koncertai, kelionės, išvykos, teminės popietės ir svarbiausia – džiaugtis senatve ir neburbėti!

Apdovanojimų lietus

Jubiliejaus proga Seimo nario padėkos bei simbolinės dovanėlės buvo įteikti: Elvyrai Morkūnienei, Reginai Šukienei, Romanai Urbonienei, Viktorui Vosilkevičiui, Danutei Tikuišienei. 

Po radviliškiečių ansamblio pasirodymo pirmininkė R. Radavičienė pasidžiaugė, kad salėje yra pirmosios valdybos sekretorė Genė Vaičekauskienė, ansamblio dainininkės  Ona Zalubaitienė, Virginija Dorofėjienė ir Virginija Rutkauskienė. Jas, sėdinčias salėje, apdovanojo atminimo dovanėlėmis bei rožių žiedais, o ansamblio nariai nuo scenos šiuos apdovanojimus palydėjo aplodismentais. Jaudinantis momentas! 
Savivaldybės mero A. Čepononio padėkos buvo įteiktos: Vidai Ušinskienei, Bronei Krikščiukaitienei, Janinai Balčiūnienei, Marijai Semeniuk, Irenai Grakauskienei.

Į sceną pakilęs LPS „Bočiai“ pirmininkas Kajetonas Šliogeris pasidžiaugė, kad tokio miestelio bočiai sugeba surengti didžiulę šventę, sukviesti armiją bendraminčių. Jis padėkos raštus įteikė Natalijai Juknienei, Elenai Ragelienei, Vitalijai Jokubauskienei, Jonui Vilmunskiui, Edmundui Gaubui, Virginijai Lukošienei. K. Šliogeris radviliškiečių pirmininkę apdovanojo „Bočių“ ženkleliu ir asmenine dovana.

„Radviliškio bočių“ tarybos vardu už aktyvų dalyvavimą bendrijos veikloje buvo apdovanoti: Dalia Vaičekauskienė, Angelė Matulaitienė, Elena Žiauberienė, Vytautas Darulis, Juozas Bartkus, Marija Butvilienė.

Daina keitė dainą

Gražiai pasipuošę, vienas ansamblis keitė kitą. Artimiausi kaimynai šiauliečiai – tai ir patys pirmieji  „Bočių“  draugai. Su Akmenės ir Joniškio bočiais radviliškiečiai draugauja daugiau nei 20 metų. Pasvalio bočių ansamblį keitė Utenos, Pakruojo ir pabaigoje pasirodė Kelmės bočių ansamblis. Kelmė – mažas miestelis, bet kapeloje – net 7 muzikantai (4 akordeonai, saksofonas, triūba ir mušamieji). Šitokio sąstato gali pavydėti kiekvienas.

Renginio dalyviai girdėjo net 24 dainas – žinomas ir pirmąkart  skambėjusias, visi stebėjomės sveikinimų gražumu, dovanų gausa ir gėlių jūra.

Salėje žiūrovai sėdėjo su kaukėmis, kiekvienas buvo užpildęs anketą apie savo sveikatos būklę, salėje buvo laikomasi reikiamo atstumo.
Svečiai išvyko patenkinti ir dėkodami už gražiai surengtą didelę šventę.
„Radviliškio bočiai“ dėkoja  šventės rėmėjams: LPS „Bočiai“ pirmininkui K. Šliogeriui, „Radviliškio krašto bendruomenei“, Radviliškio verslo ir technologijų centro direktoriui J. Praviloniui, „Prezo“ kepyklėlei ir bočiukams, prisidėjusiems prie šventės surengimo.

PB „Bočiai“ informacija

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Policija prašo pagalbos

Avatar

Paskelbta

data

Šiaulių apskrities policijos Pakruojo rajono  komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Juliaus Janušo dingimo.

30 metų vyras liepos 4 d.  apie 18.00 val. išėjo iš  Pakruojo r., Rozalimo mstl., Vilties g., esančių  namų  ir negrįžo.  Jo požymiai: 175 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, šviesiai rudų trumpų plaukų, vilkėjo juodos spalvos marškinėliais, pilkos spalvos sportinėmis kelnėmis, avėjo mėlynos spalvos sportiniais bateliais.

Turinčius  informacijos apie šį asmenį, prašytume paskambinti Pakruojo rajono policijos komisariato  vyriausiajam tyrėjui Robertui Valiušiui telefonu (8 655 25534) arba parašyti elektroniniu paštu robertas.valiusis@policija.lt.

                                             Atstovė spaudai Gaila Smagriūnienė

Skaityti daugiau

Aktualijos

Įtvirtintas reagavimas į pranešimus apie žiaurų elgesį su gyvūnais ir jų kankinimą

Avatar

Paskelbta

data

Rugsėjo 14 d.  vykusiame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus Dariaus Remeikos ir Lietuvos policijos generalinio komisaro Renato Požėlos susitikime pasirašyti trys svarbūs teisiniai dokumentai, kuriais sudaromos galimybės efektyviau ir operatyviau reaguoti į gyvūnų gerovei pavojų keliančias situacijas, užtikrinamas bendras veiksmų planavimas ir koordinavimas, numatyti aiškūs bendri veiksmų algoritmai, gavus pranešimą apie įtariamą žiaurų elgesį su gyvūnais.

Gavus pranešimą apie žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, pareigūnai nedelsiant reaguos į informaciją ir, pasitelkus turimas pajėgas, vyks į įvykio vietą. Bus renkama, kaupiama ir analizuojama informacija apie prižiūrimoje teritorijoje gyvenančius asmenis, kurie, neturėdami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka išduoto leidimo, veisia gyvūnus verslo tikslais, ir tokia informacija perduodama teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamentui. Susitarta organizuoti bendras netikėtas patikras įtariamose nelegaliose gyvūnų veisyklose, gavus pranešimą apie žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, reaguoti nedelsiant. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba įsipareigojo užtikrinti, kad gavus pranešimą apie žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, būtų organizuojamas operatyvus patikrinimas gyvūnų laikymo vietoje, būtų analizuojama, vertinama, sisteminama ir tikrinama gauta informacija.     
Šalys įsipareigoja siųsti ekspertus, taip pat dalyvauti bendruose svarstymuose, pasitarimuose, diskusijose ir mokymuose ar renginiuose, susijusiuose su vartotojų teisių apsauga maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityje, maisto sauga, kokybe, gyvūnų sveikata ir gerove, keistis turima informacija ir darbo patirtimi, bendradarbiauti tiriant teisės pažeidimus.

Sutarta teikti vieni kitiems nuolatinę metodinę pagalbą ir konsultuotis dėl vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityje, maisto saugos, kokybės, gyvūnų sveikatos ir gerovės klausimais.
Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamentų vadovams nurodyta užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir prireikus organizuoti bendrus veiksmus reaguojant bei tiriant pažeidimus, susijusius su žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu ir neteisėtu gyvūnų (augintinių) veisimu verslo tikslais.

Taip pat sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, įgaliota spręsti aktualias gyvūnų gerovės ir apsaugos srityje kylančias problemas ir inicijuoti reikalingus pokyčius, būtinus teisės aktų pakeitimus. Šioje gyvūnų gerovės darbo grupėje dirbs Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos policijos, VMVT, Lietuvos veterinarijos gydytojų ir Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijų, Lietuvos kinologų draugijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir nevyriausybinių gyvūnų gerovės ir jų teisių apsaugos organizacijų atstovai.

Lietuvos policijos informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019