Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Mero “šventumas” paneigtas

Avatar

Paskelbta

data

Etikos komisija, susirinkusi į posėdį, nagrinėjo Radviliškio rajono savivaldybės mero A. Čepononio galimų netinkamų žodžių vartojimo bei VTEK persiųstą medžiagą ištirti, ar opozicijos narys Darbo partijai priklausantis J. Malinauskas laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų.

Nemalonumai „užgriuvo“pačioje posėdžio pradžioje

Į posėdį pavėlavęs Etikos komisijos pirmininkas „valstietis“ J. Povilaitis iš karto kategoriškai pareiškė, kad negalimas jo asmens filmavimas ir fotografavimas. Senas provincijos politikas užsimiršo, kad yra viešas asmuo ir jo leidimo nereikia jį fotografuojant bei filmuojant, ypatingai viešose vietose. Per pirmas 15 minučių komisijos nariai aiškinosi, kas ir kaip galima viešo komisijos posėdžio metu. Absurdo aukštumas pasiekė komisijos pirmininko J. Povilaičio siūlymas komisijos nariams balsuoti už tai, kad būtų laikomasi … LR įstatymų! Nors tokiu būdu J. Povilaitis bandė iš komisijos posėdžio išprašyti žiniasklaidą ir pareiškėją. Dar keisčiau pasirodė pirmininko bandymas nusišalinti nuo posėdžio nepateikus jokio teisinio pagrindo. Esant tokiai situacijai, komisijos nariai atrodė gerokai pasimetę.

Posėdis vis tik įvyksta

Komisijai nepateikus įrodymų, kokia jų nagrinėjama medžiaga sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos ar kitą įstatymų saugomą medžiagą, ir pareiškėjui nesutikus su vienasmenišku pirmininko sprendimo priėmimu, prieštaraujančio LR valstybės politikų elgesio kodekso ir Radviliškio rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatams, po balsavimo ji buvo priversta pradėti posėdį. Dėl mero A. Čepononio klausimo nagrinėjimo iš karto nusišalina Tarybos narys „darbietis“ J. Baublys. Jis motyvuoja, kad atstovauja verslui ir nenori sumaišyti viešų ir privačių interesų, nors toks elgesys neįtikina nei vieno. Pasilikę 6 kiti komisijos nariai pradėjo nagrinėti mero A. Čepononio elgesį.

Mero A. Čepononio pasisakymas nagrinėjamas

Po ginčų, komisija vis tik nenoromis nusprendžia svarstyti rajono gyventojo prašymą dėl galimo netinkamo mero A. Čepononio pasisakymo. Darbo grupės, nagrinėjančios dvinarės šiukšlių apmokestinimo sistemą, rajono meras neapibrėžtą asmenų grupę įvardino „apsiš..kėliais“. Jo pasiaiškinimas komisijai nebuvo pagarsintas, išskyrus tai, kad jo politiko nuomone, tai nebuvo taikyta konkrečiai asmenų grupei ir naudotas perkeltine prasme. Tai, kad valstybės politikams keliami aukštesni padorumo ir mandagumo reikalavimai, meras A. Čepononis neapgalvoja. Jam daug svarbiau jo nuomonė rajono gyventojų atžvilgiu, kurią išreikšti kartais pasirenka ne pačius tinkamiausius žodžius. Todėl paraginti komisijos pirmininko svarstyme dalyvaujantys nariai išsako savo nuomones. Nors vienareikšmiškai visi sutinka, kad pavartotas žodis nebuvo tinkamas, vis tik nuomonės išsiskyrė į dvi dalis: palaikančių merą ir nepalaikančių. Ar tik sutapimas, ar su išankstine intencija, bet visi trys konservatorių partijai priklausantys ar tik jai prijaučiantys A. Januševičienė, E. Valba ir B. Mickaitienė nedrįso išsakyti neigiamą nuostatą rajono mero atžvilgiu. Pirmininko pavaduotojo pareigas užimantis P. Sluckus bandė užsiimti neutralią poziciją, bet išgirdęs šalia sėdinčio socialdemokrato E. Martynkino pasisakymą, kad taip kalbėti nedera jokiam politikui, įskaitant ir patį merą, pakeitė savo poziciją. Galutinai taškus ant I sudėliojo komisijos pirmininkas valstietis J. Povilaitis. Jis motyvavo savo pasirinkimą ne tik tuo, kad jau anksčiau sudaryta taikos sutartimi Etikos komisija buvo įpareigota perspėti politikus, bendraujant su gyventojais ar viešose vietose, neartikuliuoti žemą kultūrą demonstruojančius žodžius, bet ir kito rajono, Visagino, Etikos komisijos patirtimi. Nepamiršo paminėti galimų bendrų panašumų, kurie išryškėja abiem šių rajono merams.

Sprendimas: nusižengė padorumo ir pavyzdingumo principams

Atėjus lemiamam momentui išreikšti savo valią balsuojant, 3 komisijos nariai – pirmininkas J. Povilaitis, jo pavaduotojas P. Sluckus ir socialdemokratas E. Martynkinas – balsavo už tai, kad toks mero A. Čepononio žodžių vartojimas buvo netinkamas ir pažeidžia LR Valstybės politikų elgesio kodekso PAVYZDINGUMO ir PADORUMO principus. Tuo tarpu kiti trys komisijos nariai konservatorių partijai priklausantys A. Januševičienė, E. Valba ir B. Mickaitienė manė, kad meras nieko blogo nepadarė, todėl balsavo prieš. Vadovaudamiesi komisijos nuostatų norma dėl lemiamo komisijos pirmininko balso esant vienodam balsų skaičiui, Etikos komisijos sprendimas, kad Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis 2017 m. vasario 13 d vykusiame darbo grupės posėdyje neapibrėžtų asmenų atžvilgiu panaudojęs neetišką frazę pažeidė LR Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 5 ir 6 punktuose įtvirtintus padorumo ir pavyzdingumo principus.

Mero A. Čepononio komentaras buvo lakoniškas: „…kol kas negavau sprendimo, kai tik jį gausiu, tada ir spręsiu, ką daryti.“ Su juo buvo susisiekta po darbo valandų, praėjus trims valandoms po sprendimo paviešinimo Radviliškio rajono savivaldybės tinklalapyje. Politikas taip pat nei paneigė, nei patvirtino, kad sprendimą skųs teismui. Apsisprendimui jis turės vieną mėnesį.

Rajono aktualijos

Pakalniškių kaime tėvą sumušęs sūnus uždarytas į areštinę

Avatar

Paskelbta

data

Gruodžio 23 d. apie 21:00 val. Radviliškio rajone Pakalniškių kaime, Rozalimo g., namuose sūnus, gim. 1985 m., sumušė tėvą, gim. 1957 m. Nukentėjusysis dėl sukelto fizinio skausmo į gydymo įstaigas nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į Šiaulių AVPK areštinę. Pareiškimas gautas
2020-12-24.

Asociatyvi nuotr.

Skaityti daugiau

Aktualijos

Šeimose – domėjimasis tradicijomis

Avatar

Paskelbta

data

Anksčiau ilgus žiemos vakarus žmonės užpildydavo, kartu dirbdami nesunkius ir neskubius darbus. Radviliškio kraštas nuo seno garsėja savo tautodailininkais, jų darbų gausumu, autentiškumu. Čia organizuojami čempionatai (kojinių mezgimo, pasakų sekimo), konkursai, adventiniai turgūs ir kita.

Viešoji biblioteka, siekdama priminti senąsias tradicijas, ilgesniais rudens ir žiemos vakarais kvietė visus norinčiuosius į Šeimų etnokultūrinę stovyklą – pabūti drauge, pamąstyti apie praeities svarbą dabarčiai. Pagrindinė šio projekto idėja – pristatyti krašto žmonėms lietuvių tautos savitumą: tautodailę, tautosaką (sekamą ir dainuojamąją) bei muzikavimą.

Spalio–gruodžio mėnesiais vyko įvairūs užsiėmimai tautodailės temomis. Juos vedė tautodailininkai Regina Martyšienė, Jadvyga Kurmanskienė, Jolanta Kvedarienė, Eugenijus Arbušauskas, Olė Plungienė. Dalį šių užsiėmimų buvo galima pamatyti Viešosios bibliotekos e. erdvėje – videopamokėlėse, kuriose aiškinta apie riešinių mezgimo ypatumus, šiaudinio paukštelio rišimą, juostų pynimą, tradicinių kanklių gaminimą bei kankliavimą.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laimutė Verbickienė vedė edukacinį užsiėmimą apie pasakas mūsų ir kitų tautų gyvenime, lektorė, etnologė Gražina Kadžytė pristatė švenčių ratą, lektorė, etnomuzikologė, TV laidų vedėja, Vilniaus miesto folkloro ansamblio „Virvytė“ vadovė Loreta Sungailienė pasakojo, kas padeda atverti vaikų balsus ir širdis, patarė, kaip skatinti kūrybiškumą ir kaip visai šeimai prisijaukinti liaudies dainą, šokį, žaidimą, pasaką.

Visus tuos mėnesius Viešosios bibliotekos e. erdvėje buvo pristatomos tautodailininkų darbų parodos: kojinių, pirštinių, keramikos, lėlių, sodų, verpsčių ir kt. Šiaulių televizijos darbuotojai sukūrė videofilmą apie tautodailę ir tautodailininkus mūsų rajone.

Susidomėjimas projekto veiklomis, dalyvavimas jose rodo, kad neblėsta dėmesys mūsų protėvių darbams ir tradicijoms. Projekto veiklų rezultatus (fotonuotraukas, videomedžiagą) savo bendruomenėse pristatė, jais su mokiniais, jaunimu dalijosi mūsų partneriai.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Viešosios bibliotekos informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi