Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Atsakyti į Tarybos narių klausimus savivaldybės administracijai pritrūko kompetencijos

Avatar

Paskelbta

data

Vasario 23 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti rajonui svarbūs klausimai, o Tarybos nariai savivaldybės administracijai uždavė dar svarbesnius klausimus į kuriuos ši nebuvo kompetentinga atsakyti.
Kam galioja reglamentas?

Tarybos nariai R.Tarbūnienė ir J.Malinauskas klausė savivaldybės administracijos, prieš kiek laiko Tarybos nariams turi būti atsiųsti dokumentai, su kuriais politikai turi susipažinti prieš posėdžius. Pastaruoju metu Tarybos nariams dokumentai atsiunčiami šeštadieniais, vėlai vakare arba prieš pat posėdį.

Tarybos narė R.Tarbūnienė klausė, kam reikalingas reglamentas, jeigu jo nesilaikoma – Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos reglamento 42 punkte rašoma, kad „ Potvarkiai ir sprendimų projektai tarybos nariams pateikiami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki tarybos posėdžio“.

Pasak Tarybos nario J.Malinausko, vėlai gavę dokumentus, politikai nespėja su jais susipažinti,  negali deramai jų svarstyti komitetų posėdžiuose. Į šiuos politikų priekaištus savivaldybės teisininkas A.Matuzevičius atsakė, kad gal ir buvo padaryta pažeidimų, bet taip įvyko dėl didelio administracijos darbo krūvio.

Čia derėtų prisiminti, kaip savaitraščio „Radviliškio kraštas“ atstovas G.Lipnevičius bei M.Aleksiūnas dėl reglamento pažeidimo buvo su policija išvesdinti iš komiteto posėdžio. Vadinasi, kas neleidžiama paprastam piliečiui, tas leidžiama valdininkams, o savivaldybės Tarybos reglamentas parašytas ir priimtas šiaip sau – savivaldybės valdininkams jis negalioja, galioja tik visiems kitiems ir paprastiems piliečiams.

Rajono biudžetas opozicijai kėlė klausimų

Tarybos posėdyje buvo priimtas ir patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas. Nors tai labai svarbus klausimas, daug aistrų ir ginčų jis nesukėlė, nepatenkinti juo buvo tik opozicijos nariai. Pasak „valstiečio“ J.Povilaičio, biudžetas nesubalansuotas, sudarytas „negaspadoriškai“. „Aš tokio biudžeto nepalaikysiu, nes kai kurių sumų skyrimas ne pirmo būtinumo darbams prasilenkia su logika – mieste mažo keliuko sutvarkymui skiriama  50 tūkst. eurų, o viso rajono kelių remontui – 200 tūkst. eurų“,- sakė politikas.

Tarybos narys S. Zajančkauskas pritarė kolegai sakydamas, kad biudžeto aptarimui reikėtų daryti atskirą komitetų posėdį, numatyti prioritetus, kam reikia skirti daugiau lėšų, o ne skubotai priimti sprendimus.

„Jeigu šiandien Tarybos nariai priims tokį biudžetą, tai Kontrolės komitetas turės labai daug darbo,- sakė Kontrolės komiteto pirmininkas J.Malinauskas.

Šiems politikams visiškai nepritarė Tarybos narys V. Smalinskas. Pasak jo, Tarybos nariai turėjo pakankamai laiko susipažinti su biudžeto projektu, išanalizuoti visus jo punktus, o biudžetas gerai subalansuotas ir jį reikia patvirtinti.

Išsiskyrus politikų nuomonėms, 16 Tarybos narių balsavo už biudžeto tvirtinimą, prieš balsavo J. Malinauskas ir S. Zajančkauskas, susilaikė  J. Baublys, D.Čapaitis, J. Povilaitis, R. Tarbūnienė.

Laikas parodys, ar naujasis biudžetas tikrai gerai subalansuotas, ar Kontrolės komitetui nepadaugės darbo aiškinantis,ar tikrai biudžeto lėšos naudojamos tikslingai ir racionaliai.

Ar reikalinga dar viena biudžetinė įstaiga?

Tarybos nariams sukėlė abejonių siūlymas kurti dar vieną biudžetinę įstaigą, kuri administruotų naująjį plaukimo baseiną. „Turime tokią galingą įmonę Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centrą, kuriame dirba turbūt apie 100 darbuotojų, nejaugi ji negali laikinai administruoti plaukimo baseino? Kai baseinas pradės veikti, galima bus sujungti į vieną didelę įmonę stadioną, sporto areną ir baseiną, tai kam dabar bereikalingai pinigus laidyti“,- klausė Tarybos narys J. Baublys. Tarybos narių daugumai, kurią sudaro konservatoriai ir socialdemokratai, klausimų nekilo dėl dar vienos biudžetinės įstaigos atsiradimo, tad ji veikiausiai bus įkurta ir išlaikoma iš biudžeto lėšų – bus įkurta dar viena  „lesyklėlė“ saviems.

Mokyklų naikinimo metas

Nieko naujo, kai rajone uždaromos mokyklos. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus, reorganizuojama Pašušvio pagrindinė mokykla. Pašušvyje liks tik  ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, o vyresnieji mokiniai lankys Grinkiškio Jono Poderio gimnaziją. Suveikta tikrai „gaspadoriškai“: konservatorės vadovaujama  Pašušvio pagrindinė mokykla buvo renovuota, į renovaciją „sukišta“  apie milijoną litų, lėšos iš ES struktūrinių fondų sėkmingai „įsisavintos“, o praėjus daugiau nei penkeriems metams po mokyklos renovacijos, galima ją pradėti ir uždarinėti. Planas tikrai vertas „didžiojo kombinatoriaus“ O. Benderio – juk buvo aišku, kad šiame kaime mokinių mažės, mokykla tikrai bus nebereikalinga, bet kodėl „neįsisavinus“ taip lengvai gaunamų ES lėšų? Pinigai neva „nusėdo“ kažkieno kišenėse, o mokytojai liks be darbo.

Bus uždarytas ir Pociūnų pradinio ugdymo skyrius – čia liko tik 4 mokiniai, kurie nuo rugsėjo 1 d. lankys Pakalniškių pagrindinę mokyklą.

Kas nutarė kaimuose uždaryti paštų skyrius?

Tarybos narys D.Čapaitis savivaldybės administracijos atstovų klausė, kas nutarė rajono kaimuose ir gyvenvietėse naikinti pašto skyrius. Tarybos pirmininkas K.Augulis nieko nežinojo apie tokią reformą, administracijos direktorė J.Margaitienė sakė žinanti, bet nieko nekomentavo. Tik Tarybos narys J.Povilaitis sakė girdėjęs per radiją, kaip Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis džiaugėsi, kad Radviliškio rajonas tapo pilotiniu Lietuvoje  ir pašto skyriai kaimuose bei miesteliuose bus uždaryti, kai kituose Lietuvos rajonuose ši reforma sustabdyta, baiminantis didėsiančio bedarbių skaičiaus ir dar didesnio kaimo atotrūkio nuo civilizacijos. Vadinasi, tokį sprendimą priėmė meras, bet kadangi jis Tarybos posėdžiuose nedalyvauja, kadangi nuo Tarybos nario pareigų jį nušalino teismas, į šį klausimą niekas išsamiai ir neatsakė. Gal bus atsakyta kitame Tarybos posėdyje, nes kitaip Tarybos nariams teks tenkintis informacija, nugirsta per radiją, arba skaitant savaitraštį „Radviliškio kraštas“.

Vaižgantiečiai bijo patyčių

Tarybos posėdyje apsilankę Vaižganto gimnazijos mokiniai kreipėsi į Tarybos narius su parašymu – jie norėtų, kad Vaižganto gimnaziją prijungus prie Lizdeikos gimnazijos, nauja mokslo įstaiga būtų pavadinta Radviliškio gimnazija. „Vaižganto gimnazijos mokiniai, perėję į Lizdeikos gimnaziją, nerimauja, kad jie patirs patyčias, neteks savo mokyklos tradicijų. Mes norėtume, kad abi bendruomenės pradėtų kurti naujas tradicijas, naują stiprią Radviliškio gimnaziją. Kad abiem bendruomenėms būtų gera vienoje vietoje, norėtume, kad gimnazija būtų pavadinta Radviliškio gimnazijos vardu“,- sakė vaižgantiečiai. Pasak vicemero K. Augulio, dėl naujo mokyklos pavadinimo turi tartis abi bendruomenės, o joms susitarus visai įmanoma gimnaziją pavadinti nauju vardu. Dėl gimnazijos pavadinimo pakeitimo abi bendruomenės turi laiko diskutuoti iki šių metų rugpjūčio 31 d.

 

Seimo nario priekaištai savivaldybės finansuojamam savaitraščiui ir rajono valdžiai

Išsekus klausimams bei diskusijoms, Tarybos posėdyje dalyvavęs LR Seimo narys A. Gaidžiūnas paprašė žodžio ir savo kalboje negailėjo karčių žodžių savivaldybės finansuojamam savaitraščiui.

„Man įdomu,  kodėl savaitraščio „Radviliškio naujienos“ žurnalistai nedalyvauja Tarybos posėdžiuose, kur sprendžiami rajonui aktualūs klausimai – juk šiuose posėdžiuose priimami rajono gyventojams aktualūs klausimai. Taryba priėmė sprendimą nemažą sumą skirti šio savaitraščio finansavimui, bet apie renginius, kur dalyvauja Tarybos nariai „valstiečiai“ nerašoma, arba informacija apie jų dalyvavimą iškarpoma, matomas tik meras. Manau, Tarybos nariai, reikėtų pagalvoti, ar verta finansuoti savaitraštį, kuris pateikia tendencingą informaciją, publikuoja straipsnius, kurie neatitinka tiesos ir kuriuos galima apskųsti teismui. Buvo rašoma, kad aš prieštarauju aikštės rekonstrukcijai, nors balsavau už. Bet juk Tarybos nariai atsimena, kad kai buvo Tarybos posėdyje svarstomas klausimas dėl aikštės rekonstrukcijos, nebuvo įvardinta rekonstrukcijos suma, buvo balsuota tik už tai, kad rekonstrukcija reikalinga, suma buvo įvardinta tik vėliau. Aš ir dabar pasisakau už aikštės rekonstrukciją, bet ne už tokią sumą“,- sakė  Seimo narys A. Gaidžiūnas.  Į Seimo nario priekaištą, kad savivaldybės finansuojamame savaitraštyje pateikiama tik konservatoriams ir socialdemokratams palanki informacija, savivaldybės administracija atsakė mirtina tyla.

Pasak Seimo nario, pinigus, reikalingus aikštės rekonstrukcijai, buvo galima gauti rašant projektus, tačiau rajono valdžia eina lengviausiu keliu – parašo pinigų iš Vyriausybės.

Seimo narys pranešė ir vieną gerą naujieną – Vyriausybė skyrė pinigų Baisogalos gimnazijos remontui ir jis turėtų prasidėti dar šiemet.

„Radviliškio krašto“ informacija

Seimo narys A. Gaidžiūnas.

Vaižganto gimnazijos atstovai

Rajono aktualijos

Politikai posėdžiavo „senoviniu būdu“

Avatar

Paskelbta

data

Prieš pat rudens pradžią politikai susirinko į Tarybos posėdį. Tiesa, ne vasaros palydėti, o sprendimus priimti. Posėdyje buvo patvirtintas naujas Administracijos direktoriaus pavaduotojas, nustatyti žemės mokesčio tarifai bei šilumos kainos, pakoreguotas rajono biudžetas. Gerokai užtrukusiame posėdyje patvirtintos viešųjų įstaigų stebėtojų tarybos, paraginti Vyriausybės atstovo, politikai po kelių mėnesių patvirtino Etikos komisiją, kurios pirmininku niekas nenorėjo būti. Taip pat diskutuota dėl investicijų „Radviliškio ligoninėje“.

Posėdžiaujama be interneto
Tarybos posėdžiui vadovavo mero pavaduotojas „valstietis“Mindaugas Pauliukas – rajono meras Antanas Čepononis atostogavo. Informatikams stengiantis atkurti interneto ryšį, M. Pauliukas informavo kolegas apie savo kelionę į Kiniją. Nepaisant pastangų, ryšys nebuvo atkurtas ir Taryba apsisprendė posėdžiauti bei balsuoti „senoviniu būdu“ – rankų pakėlimu. Prieš pradedant nagrinėti sprendimo projektus, nepartinis Gediminas Lipnevičius pateikė klausimus administracijos direktorei Jolantai Margaitienei. Kaip jau tapo įprasta, valdininkė stengėsi išvengti tiesių atsakymų. Neretai ją saugojo šalia įsitaisęs Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arnoldas Matuzevičius.

Naujas Administracijos direktorės pavaduotojas
Mero teikimu iki šiol Šeduvos seniūnijai vadovavęs Justinas Pranys pasiūlytas J. Margaitienės pavaduotoju. Seniūnui kelią į šį postą atlaisvino Ernestas Mončauskas, kuris ten dirbo vos porą mėnesių. Socdemų frakcijai vadovaujantis Kazimieras Račkauskis pastebėjimu labai tiksliai apibūdino didžiausios partijos desperaciją ir idėjų badą: „Kandidatas neteistas, nesėdėjęs. Jaučiasi tam tikras proveržis“.
Tarybos narys, visuomeninio rinkimų komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ grupės seniūnas Gediminas Lipnevičius padėkojo šiuo metu dar Šeduvos seniūno pareigas einančiam J. Praniui už nepartinio visuomeninio rinkimų komiteto įgyvendintą siūlymą – idėją – įrankių stendo prie Šeduvos miesto kapinių įrengimą. Dabar šios idėjos įgyvendinimu gali pasidžiaugti Šeduvos miesto svečiai ir gyventojai.
„Darbietė“Zita Žvikienė ypatingai gyrė pretendentą, įvardindama jo teikimą kaip tam tikros konservatorių klaidos ištaisymą. Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad už J. Pranį balsavo 19, prieš – 3.

Švietimas – jautri sritis
Švietimo įstaigų vadovų priėmimas ir atleidimas iš darbo yra išimtinė Tarybos prerogatyva. Politikai vienbalsiai pritarė iš Baisogalos mokyklos – darželio direktorės pareigų atleisti Vitą Fessler. Taip pat Taryba pritarė Grinkiškio gimnazijos direktore skirti jau porą metų laikinai įstaigai vadovaujančią Sigitą Šegždienę. Be to, Asta Varkulevičienė buvo atleista iš Pakalniškių pagrindinės mokyklos direktorės pareigų ir paskirta lopšelio darželio „Eglutė“ vadove. Svarbiausias klausimas – mokinių skaičiaus mažėjimas – liko kone nepastebėtas. Sveikintina Savivaldybės iniciatyva iš dalies Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėti prie kai kurių klasių finansavimo. Nebuvo nė vieno klausimo apie rajone atsiradusį privatų licėjų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų teigimu, valstybė už kiekvieną moksleivį lėšas perveda savivaldybėms, kurios sudaro atskiras sutartis su kiekviena mokykla. Tiesa, „Pažinimo licėjus“ veiklą pradėjo poilsio paskirties pastate Arimaičių kaime ir pirmąją naujų mokslo metų dieną dar neturėjo nei statybas užbaigiančio leidimo, nei higienos paso.

Šilumininkai priversti raudonuoti

Taryboje buvo nustatomos šilumos kainos Savivaldybės įmonės „Radviliškio šiluma“ vartotojams. Pernai gruodį nustatytai 5,35 centų už kilovatvalandę kainai nepritarė Valstybinė energetikos reguliavimo tarnybai (buvusi Kainų komisija, VERT). G. Lipnevičius paklausė „Radviliškio šiluma“ vyr. finansininkės Vilmos Smalinskienės, ar anksčiau taip pat kainos buvo paskaičiuotos su klaidomis. Už įmonės skaičius atsakinga V. Smalinskienė tiesaus atsakymo duoti nesugebėjo. Galima tik priminti, kad šis kartas buvo trečias iš eilės, kai VERT specialistai Vilniuje patikrinę rasdavo skaičiavimo klaidų. Dar daugiau. Jų nurodymu šilumos vartotojams buvo sugrąžinta permoka. Kodėl į posėdį neatėjo įmonės direktorius, žemės ūkio elektriko išsilavinimą turintis Pranas Mickaitis, o atsiuntė buvusį policijos pareigūną – tik retorinis klausimas. Taryba vienbalsiai pritarė mažesnėms VERT paskaičiuotoms kainoms.

Investicijos „Radviliškio ligoninėje“
Aplinkos apsaugos agentūra paskelbė kvietimą paraiškoms dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo. Tarybai pateiktame sprendimo projekte nurodoma, kad kvietime galėtų dalyvauti didžiausia rajono įstaiga VšĮ „Radviliškio ligoninė“. Į tribūną pakviestas direktorius nelabai gaudėsi politikų klausimuose ir su jam įprasta maniera išsisukinėjo nuo tiesioginių klausimų. Įstaigos direktorius turėjo gerokai paprakaituoti, kol atsimušinėjo į nepatogius ir iš anksto su juo nesuderintus klausimus. „Darbietė“Z. Žvikienė teiravosi, kokią dalį nuo suvartojamo viso kiekio energijos pagamins saulės fotovoltinės energijos elektrinė, bei koks bus atsipirkimas. Ligoninės vadovas V. Smalinskas atsakė, kad įstaiga pati neturi lėšų, o, anot jo, pagal paskaičiavimus atsipirkimas būtų per 25 metus.
Ir tai tik tuo atveju, jei bus prisidėta ketvirtadaliu lėšų – prašoma suma yra 25 tūkstančiai eurų. Palyginimui galime pasakyti, kad ant ligoninės kaimynystėje įsikūrusio policijos komisariato stogo įrengta panaši saulės kolektorių elektrinė. Per metus 37 tūkstančius kilovatvalandžių pagaminanti elektrinė kainavo 66 tūkstančius eurų, o prisidėjimas prie projekto atsiėjo vos 4 tūkstančių eurų.
Pastebėjimas – nors ligoninės direktorius minėjo, kad įstaiga neturi pinigų, tačiau operacinį stalą planuojama pirkti net už tris kartus didesnę sumą, nei įsigijo Šiaulių ligoninė.

Ilgiausias posėdis
Nors sprendimo projektų buvo 43, tačiau politikai posėdžiavo daugiau nei tris valandas. Tai tikriausiai yra rekordinis laikas, kadangi Tarybos vidurkis – maždaug viena minutė sprendimo projektui. Vienas iš veiksnių, kad  Tarybos posėdžiai pastaruoju metu trunka ilgiau – Taryboje atsirado nepartiniai V. Aleknienė bei G. Lipnevičius, pateikiantys Tarybai aktualių klausimų.
Nors posėdis vyko neveikiant internetui, jis praėjo sklandžiai. Tarybos narys G. Lipnevičius posėdžio pabaigoje padėkojo vicemerui M. Pauliukui už sklandų Tarybos darbą. Politikas pagirtinas už sugebėjimą netrukdyti pasisakyti opozicijos nariams, užduoti įvairius klausimus. Žinoma, klausiančiųjų nėra tiek daug – kaip visada lyderis G. Lipnevičius, taip pat klausimų uždavė ir Z. Žvikienė. Ar kiti politikai nesugeba, ar nenori atstovauti savo elektoratui, spręsti reikia patiems rinkėjams.

Marius Aleksiūnas

Skaityti daugiau

Rajono aktualijos

Už šimtatūkstantinę sumą geras asfaltas bus keičiamas kitu asfaltu

Avatar

Paskelbta

data

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau rašė apie  Radviliškio rajono valdininkų užmojus rekonstruoti Žalgirio gatvę, keičiant joje asfalto dangą bei įrengiant  saugaus eismo priemones: bus įrengti greičio ribojimo kalneliai, perėjos neįgaliesiems, sutvarkyti šaligatviai, apšvietimas bei lietaus ir paviršinės nuotekos.
Tarybos posėdyje užvirė aistros dėl Žalgirio gatvės rekonstrukcijos. Dėl saugaus eismo priemonių įrengimo niekas neprieštaravo, tačiau Tarybos nariams iškilo klausimas, kam gadinti puikios būklės asfaltą? Ar tai nebus lėšų taškymas, beje, nemažų? Rekonstrukcijos kaina – net 650 tūkst. eurų.
Tarybos narys Gediminas Lipnevičius paklausė, kas defektavo šią gatvę ir nustatė, kad jos danga susidėvėjusi?
Administracijos direktorė  J. Margaitienė atsakė, kad Žalgirio gatvės asfalto danga defektuota nebuvo. Tad  kaip čia yra, ar administracijos direktorė siūlo gerą dangą keisti dar geresne, kai Radviliškio mieste neasfaltuotų gatvių yra dešimtys, o be jokių šaligatvių – dar dvigubai daugiau…
Taip pat administracijos direktorė informavo, kad rekonstrukcija vyks Žalgirio gatvės atkarpoje nuo Maironio gatvės iki plento.
Administracijos direktorė vėliau bandė pateisinti planuojamas šimtatūkstantines išlaidas: „ES lėšas skyrė saugaus eismo priemonių įrengimui. Šios gatvės šaligatvių būklė labai prasta, joje didelis judėjimas į Lizdeikos gimnaziją, turgų, muzikos mokyklą. Žalgirio gatvėje buvo užfiksuota nemažai eismo įvykių, todėl ji ir buvo pasirinkta rekonstrukcijai. Kai bus įrengtos eismo saugumo priemonės, esama gatvės danga nebebus tinkama“.
Tarybos nariai pastebėjo, kad  nors Dariaus ir Girėno gatvėje eismo saugumo užtikrinimui prie buvusios Jaunimo mokyklos buvo prisukti greičio ribojimo kalneliai ir sutvarkyti šaligatviai, asfalto dangos keisti nereikėjo…
Tarybos narys „valstietis“ J. Povilaitis paantrino G. Lipnevičiui  ir taip pat suabejojo, ar reikėtų keisti pakankamai gerą asfalto dangą  bei teiravosi, kaip giliai bus iškasama esama danga.
Pasak administracijos direktorės J. Margaitienės, asfalto danga bus keičiama, o kaip giliai ji bus iškasta, ji atsakyti negalinti.
Tarybos narys K. Račkauskis teiravosi, kiek laiko užtruks Žalgirio gatvės rekonstrukcijos darbai – jeigu pakankamai judrioje gatvėje kelininkų darbai užsitęs taip ilgai kaip Turgaus ar Vaisių gatvėse, gali kilti didelių problemų.
Projektą pristačiusi G. Rutkauskienė atsakė, kad Žalgirio gatvės rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti 2020 metais, o jų trukmė planuojama 36 mėnesiams.
Tarybos narys G. Lipnevičius, išgirdęs valdininkų norą net trejiems metams įklampinti radviliškiečius vienos judriausių gatvių statybos darbuose, teikė siūlymą: „Žalgirio gatvės asfalto būklė labai gera, lyginant su kitomis gatvėmis, taip pat Radviliškyje yra daug neasfaltuotų gatvių. Manau, kad tai yra pinigų taškymas ir siūlau šio klausimo svarstymą atidėti“.
Posėdį stebėjusius gyventojus nustebino  valdininkų  skuba kuo greičiau „įsisavinti“ Europos Sąjungos lėšas bet kokiais būdais, net ir prasilenkiančiais su sveiku protu ar ūkiškumu. Mero A. Čepononio kolegės J. Margaitienės siekis ardyti geros būklės asfaltą perša mintį, ar „nenusės“  ES lėšos kažkieno sąskaitose?
Nors politikai ir abejojo, ar verta ardyti gerą Žalgirio gatvės asfaltą, bet posėdį stebėjusius radviliškiečius  balsavimas šokiravo ir parodė, kad politikų žodžiai nuo darbų skiriasi, o jų kalbos  – tik būdas  pasireklamuoti. 
Už projektą, kad gera asfalto danga būtų keičiama geru asfaltu, pagal gautą protokolą balsavo 19 Tarybos narių: konservatoriai  A. Budrikas, K. Dainius, S. Dišlė, P. Kablys, J. Kvėglys, S. Nakutis, I. Palionienė, E. Pranevičius,  G. Verdingas; „valstiečiai“ J. Povilaitis, K. Dambrauskas, V. Krikščiūnas, M. Pauliukas; socialdemokratai E. Ivanauskytė, V. Janulaitienė, S. Luščikas, J. Pravilonis, K. Račkauskis, „darbiečiai“ J. Baublys ir Z. Žvikienė; prieš balsavo 2 Tarybos nariai – visuomeninio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ atstovai V. Aleknienė ir G. Lipnevičius balsavo prieš šį abejotiną projektą. Susilaikiusių šiuo klausimu nebuvo.
Posėdžio pabaigoje Tarybos narys G. Lipnevičius žodžių „į vatą“ nevyniojo: „Nors tokie keisti lėšų „įsisavinimai“ rajoną valdančių konservatorių ir jiems prijaučiančiųjų vyksta jau seniai ir daugeliui radviliškiečių yra gerai žinomi, šį kartą mane labiau nustebino ne administracijos direktorės pristatytas Žalgirio gatvės rekonstrukcijos projektas, o kai kurių politikų dviveidiškumas. Prieš rinkimus sakę rinkėjams, kad dės pastangas, jog biudžeto lėšos nebūtų švaistomos, po rinkimų elgiasi priešingai. Belieka tikėtis, kad kai kitą kartą administracija, teikdama siūlymus, atsižvelgs į Radviliškio miesto šimtametes neasfaltuotas gatves bei gatves be šaligatvių“.
Meras A. Čepononis posėdyje nedalyvavo – vietoje Tarybos posėdžio pasirinko atostogas. 

Agnė Dapkutė

 


Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019