Atsakyti į Tarybos narių klausimus savivaldybės administracijai pritrūko kompetencijos

Atsakyti į Tarybos narių klausimus savivaldybės administracijai pritrūko kompetencijos

Vasario 23 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti rajonui svarbūs klausimai, o Tarybos nariai savivaldybės administracijai uždavė dar svarbesnius klausimus į kuriuos ši nebuvo kompetentinga atsakyti.
Kam galioja reglamentas?

Tarybos nariai R.Tarbūnienė ir J.Malinauskas klausė savivaldybės administracijos, prieš kiek laiko Tarybos nariams turi būti atsiųsti dokumentai, su kuriais politikai turi susipažinti prieš posėdžius. Pastaruoju metu Tarybos nariams dokumentai atsiunčiami šeštadieniais, vėlai vakare arba prieš pat posėdį.

Tarybos narė R.Tarbūnienė klausė, kam reikalingas reglamentas, jeigu jo nesilaikoma – Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos reglamento 42 punkte rašoma, kad „ Potvarkiai ir sprendimų projektai tarybos nariams pateikiami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki tarybos posėdžio“.

Pasak Tarybos nario J.Malinausko, vėlai gavę dokumentus, politikai nespėja su jais susipažinti,  negali deramai jų svarstyti komitetų posėdžiuose. Į šiuos politikų priekaištus savivaldybės teisininkas A.Matuzevičius atsakė, kad gal ir buvo padaryta pažeidimų, bet taip įvyko dėl didelio administracijos darbo krūvio.

Čia derėtų prisiminti, kaip savaitraščio „Radviliškio kraštas“ atstovas G.Lipnevičius bei M.Aleksiūnas dėl reglamento pažeidimo buvo su policija išvesdinti iš komiteto posėdžio. Vadinasi, kas neleidžiama paprastam piliečiui, tas leidžiama valdininkams, o savivaldybės Tarybos reglamentas parašytas ir priimtas šiaip sau – savivaldybės valdininkams jis negalioja, galioja tik visiems kitiems ir paprastiems piliečiams.

Rajono biudžetas opozicijai kėlė klausimų

Tarybos posėdyje buvo priimtas ir patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas. Nors tai labai svarbus klausimas, daug aistrų ir ginčų jis nesukėlė, nepatenkinti juo buvo tik opozicijos nariai. Pasak „valstiečio“ J.Povilaičio, biudžetas nesubalansuotas, sudarytas „negaspadoriškai“. „Aš tokio biudžeto nepalaikysiu, nes kai kurių sumų skyrimas ne pirmo būtinumo darbams prasilenkia su logika – mieste mažo keliuko sutvarkymui skiriama  50 tūkst. eurų, o viso rajono kelių remontui – 200 tūkst. eurų“,- sakė politikas.

Tarybos narys S. Zajančkauskas pritarė kolegai sakydamas, kad biudžeto aptarimui reikėtų daryti atskirą komitetų posėdį, numatyti prioritetus, kam reikia skirti daugiau lėšų, o ne skubotai priimti sprendimus.

„Jeigu šiandien Tarybos nariai priims tokį biudžetą, tai Kontrolės komitetas turės labai daug darbo,- sakė Kontrolės komiteto pirmininkas J.Malinauskas.

Šiems politikams visiškai nepritarė Tarybos narys V. Smalinskas. Pasak jo, Tarybos nariai turėjo pakankamai laiko susipažinti su biudžeto projektu, išanalizuoti visus jo punktus, o biudžetas gerai subalansuotas ir jį reikia patvirtinti.

Išsiskyrus politikų nuomonėms, 16 Tarybos narių balsavo už biudžeto tvirtinimą, prieš balsavo J. Malinauskas ir S. Zajančkauskas, susilaikė  J. Baublys, D.Čapaitis, J. Povilaitis, R. Tarbūnienė.

Laikas parodys, ar naujasis biudžetas tikrai gerai subalansuotas, ar Kontrolės komitetui nepadaugės darbo aiškinantis,ar tikrai biudžeto lėšos naudojamos tikslingai ir racionaliai.

Ar reikalinga dar viena biudžetinė įstaiga?

Tarybos nariams sukėlė abejonių siūlymas kurti dar vieną biudžetinę įstaigą, kuri administruotų naująjį plaukimo baseiną. „Turime tokią galingą įmonę Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centrą, kuriame dirba turbūt apie 100 darbuotojų, nejaugi ji negali laikinai administruoti plaukimo baseino? Kai baseinas pradės veikti, galima bus sujungti į vieną didelę įmonę stadioną, sporto areną ir baseiną, tai kam dabar bereikalingai pinigus laidyti“,- klausė Tarybos narys J. Baublys. Tarybos narių daugumai, kurią sudaro konservatoriai ir socialdemokratai, klausimų nekilo dėl dar vienos biudžetinės įstaigos atsiradimo, tad ji veikiausiai bus įkurta ir išlaikoma iš biudžeto lėšų – bus įkurta dar viena  „lesyklėlė“ saviems.

Mokyklų naikinimo metas

Nieko naujo, kai rajone uždaromos mokyklos. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus, reorganizuojama Pašušvio pagrindinė mokykla. Pašušvyje liks tik  ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, o vyresnieji mokiniai lankys Grinkiškio Jono Poderio gimnaziją. Suveikta tikrai „gaspadoriškai“: konservatorės vadovaujama  Pašušvio pagrindinė mokykla buvo renovuota, į renovaciją „sukišta“  apie milijoną litų, lėšos iš ES struktūrinių fondų sėkmingai „įsisavintos“, o praėjus daugiau nei penkeriems metams po mokyklos renovacijos, galima ją pradėti ir uždarinėti. Planas tikrai vertas „didžiojo kombinatoriaus“ O. Benderio – juk buvo aišku, kad šiame kaime mokinių mažės, mokykla tikrai bus nebereikalinga, bet kodėl „neįsisavinus“ taip lengvai gaunamų ES lėšų? Pinigai neva „nusėdo“ kažkieno kišenėse, o mokytojai liks be darbo.

Bus uždarytas ir Pociūnų pradinio ugdymo skyrius – čia liko tik 4 mokiniai, kurie nuo rugsėjo 1 d. lankys Pakalniškių pagrindinę mokyklą.

Kas nutarė kaimuose uždaryti paštų skyrius?

Tarybos narys D.Čapaitis savivaldybės administracijos atstovų klausė, kas nutarė rajono kaimuose ir gyvenvietėse naikinti pašto skyrius. Tarybos pirmininkas K.Augulis nieko nežinojo apie tokią reformą, administracijos direktorė J.Margaitienė sakė žinanti, bet nieko nekomentavo. Tik Tarybos narys J.Povilaitis sakė girdėjęs per radiją, kaip Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis džiaugėsi, kad Radviliškio rajonas tapo pilotiniu Lietuvoje  ir pašto skyriai kaimuose bei miesteliuose bus uždaryti, kai kituose Lietuvos rajonuose ši reforma sustabdyta, baiminantis didėsiančio bedarbių skaičiaus ir dar didesnio kaimo atotrūkio nuo civilizacijos. Vadinasi, tokį sprendimą priėmė meras, bet kadangi jis Tarybos posėdžiuose nedalyvauja, kadangi nuo Tarybos nario pareigų jį nušalino teismas, į šį klausimą niekas išsamiai ir neatsakė. Gal bus atsakyta kitame Tarybos posėdyje, nes kitaip Tarybos nariams teks tenkintis informacija, nugirsta per radiją, arba skaitant savaitraštį „Radviliškio kraštas“.

Vaižgantiečiai bijo patyčių

Tarybos posėdyje apsilankę Vaižganto gimnazijos mokiniai kreipėsi į Tarybos narius su parašymu – jie norėtų, kad Vaižganto gimnaziją prijungus prie Lizdeikos gimnazijos, nauja mokslo įstaiga būtų pavadinta Radviliškio gimnazija. „Vaižganto gimnazijos mokiniai, perėję į Lizdeikos gimnaziją, nerimauja, kad jie patirs patyčias, neteks savo mokyklos tradicijų. Mes norėtume, kad abi bendruomenės pradėtų kurti naujas tradicijas, naują stiprią Radviliškio gimnaziją. Kad abiem bendruomenėms būtų gera vienoje vietoje, norėtume, kad gimnazija būtų pavadinta Radviliškio gimnazijos vardu“,- sakė vaižgantiečiai. Pasak vicemero K. Augulio, dėl naujo mokyklos pavadinimo turi tartis abi bendruomenės, o joms susitarus visai įmanoma gimnaziją pavadinti nauju vardu. Dėl gimnazijos pavadinimo pakeitimo abi bendruomenės turi laiko diskutuoti iki šių metų rugpjūčio 31 d.

 

Seimo nario priekaištai savivaldybės finansuojamam savaitraščiui ir rajono valdžiai

Išsekus klausimams bei diskusijoms, Tarybos posėdyje dalyvavęs LR Seimo narys A. Gaidžiūnas paprašė žodžio ir savo kalboje negailėjo karčių žodžių savivaldybės finansuojamam savaitraščiui.

„Man įdomu,  kodėl savaitraščio „Radviliškio naujienos“ žurnalistai nedalyvauja Tarybos posėdžiuose, kur sprendžiami rajonui aktualūs klausimai – juk šiuose posėdžiuose priimami rajono gyventojams aktualūs klausimai. Taryba priėmė sprendimą nemažą sumą skirti šio savaitraščio finansavimui, bet apie renginius, kur dalyvauja Tarybos nariai „valstiečiai“ nerašoma, arba informacija apie jų dalyvavimą iškarpoma, matomas tik meras. Manau, Tarybos nariai, reikėtų pagalvoti, ar verta finansuoti savaitraštį, kuris pateikia tendencingą informaciją, publikuoja straipsnius, kurie neatitinka tiesos ir kuriuos galima apskųsti teismui. Buvo rašoma, kad aš prieštarauju aikštės rekonstrukcijai, nors balsavau už. Bet juk Tarybos nariai atsimena, kad kai buvo Tarybos posėdyje svarstomas klausimas dėl aikštės rekonstrukcijos, nebuvo įvardinta rekonstrukcijos suma, buvo balsuota tik už tai, kad rekonstrukcija reikalinga, suma buvo įvardinta tik vėliau. Aš ir dabar pasisakau už aikštės rekonstrukciją, bet ne už tokią sumą“,- sakė  Seimo narys A. Gaidžiūnas.  Į Seimo nario priekaištą, kad savivaldybės finansuojamame savaitraštyje pateikiama tik konservatoriams ir socialdemokratams palanki informacija, savivaldybės administracija atsakė mirtina tyla.

Pasak Seimo nario, pinigus, reikalingus aikštės rekonstrukcijai, buvo galima gauti rašant projektus, tačiau rajono valdžia eina lengviausiu keliu – parašo pinigų iš Vyriausybės.

Seimo narys pranešė ir vieną gerą naujieną – Vyriausybė skyrė pinigų Baisogalos gimnazijos remontui ir jis turėtų prasidėti dar šiemet.

„Radviliškio krašto“ informacija

Atsakyti į Tarybos narių klausimus savivaldybės administracijai pritrūko kompetencijos
Seimo narys A. Gaidžiūnas.
Atsakyti į Tarybos narių klausimus savivaldybės administracijai pritrūko kompetencijos
Vaižganto gimnazijos atstovai

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto