Meras pradeda dirbti pilnu etatu

Meras pradeda dirbti pilnu etatu

Nuo liepos mėnesio, kai Šiaulių apygardos teismas nebetaiko procesinės prievartos priemonės – nušalinimo nuo tarybos nario pareigų vykdymo – meras A. Čepononis pradėjo tiesiogiai vykdyti ir kitas mero funkcijas. Jas jam kaip tiesiogiai rinktam savivaldos vadovui numato LR Vietos savivaldos įstatymas. Rengiantis rugpjūčio 24 dienos Tarybos posėdžiui, jis dalyvavo keturiuose tarybos komitetų posėdžiuose. Tarybos nariams buvo pristatyti 36 svarstytini sprendimų projektai. Politikai jiems pateiktus sprendimų projektus nagrinėjo greičiau nei „Ford“ gamyklose surenkami automobiliai. Tokiu greičiu priimtų sprendimų kokybę gali tekti taisyti tiek juos parengusiems administracijos specialistams, tiek juos priėmusiems politikams.

Vieni lygesni už kitus

Prieš susirenkant komitetams, Radviliškį valdanti krikščionių- demokratų, socialdemokratų ir liberalų su vienu „visuomenininkų“ atstovu koalicija susirinko beveik savaitę anksčiau, kad suderintų pozicijas prieš komitetus ir nekeltų bereikalingos sumaišties komitetų posėdžiuose. Be to, su jau valdantiesiems būdinga arogancija ir teisės aktų nesilaikymu opozicija vėl buvo „primiršta“. Jie sprendimo projektus gavo tuo pačiu metu, kai sprendimo projektai buvo paviešinti visuomenei ir kiekvienas rajono gyventojas turėjo galimybę su jais susipažinti. Ar tai siekis pažeminti opozicijai priklausančius Tarybos narius, neaišku, bet į komitetų posėdžius atvyko vos pusė opozicijos.

Vicemero nemalonumai Investicijų komitete

Itin vangiai pradėjęs rinktis Investicijų ir kaimo reikalų komitetas vis tik surinko kvorumą, kai į posėdį beveik 15 minučių pavėlavęs atvyko konservatorius A. Jegnoras. Kas yra salėje tikrasis šeimininkas, niekam net nebuvo abejonių. Meras A. Čepononis nurodė, kad: „reikia oficialumo ir, jeigu rimtai, dabar yra normalus komitetas“, ir liepė balsuoti, kad būtų išrinktas komiteto posėdžiui pirmininkaujantis narys. Posėdyje nebuvo nei pirmininko D. Jurėno, nei jo pavaduotojo D. Čepaičio. Vicemeras K. Augulis visaip kratėsi tos pirmininkaujančio „garbės“ bei teigė nežinantis, iš kurios pusės vėliau gali atskrieti skundas, jei jis vėl susipainiotų tarp viešųjų ir privačių interesų. Tokį politiko „užmaršumą“ galima suprasti, ypač kai jis ar kiti jam artimi asmenys gauna asmeninės naudos.

Svarstydami rajono biudžeto pakeitimą, likę trys politikai neturėjo jokių papildomų klausimų, kodėl keičiamas biudžetas, kokiam tikslui bus skiriamos lėšos, kurios atimamos iš socialinės paramos, jie tiesiog pritarė bendru sutarimu. Tačiau aistros iš karto pakilo, kai tik vietomis apsikeitė vicemeras K. Augulis su socialdemokratu A. Venckumi. K. Augulio kolega nutarė nusišalinti, kadangi manė, jog direktorės J. Margaitienės naudojamu prabangiu VW „Passat“ automobiliu gali naudotis ir jo dukra, direktorės pavaduotoja J. Venckutė. Šiam sprendimo projektui jokių klausimų neturėjo salėje buvę Tarybos nariai, įskaitant ir vicemerą K. Augulį. Ar jo suinteresuotumas, kad prabangus automobilis, kuris nupirktas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, rėmėsi į tai, jog jo asmeniniam automobiliui dar kartą sugedus, būtų pigesnė alternatyva negu taksi ir jis galėtų pažeisdamas kitus įstatymus juo pasinaudoti nėra žinoma, tačiau komiteto darbas vyko daug greičiau nei nedalyvaujant merui. Salėje tvyrojusią slogią atmosferą išdavė politikų, nepriklausančių pilnu etatu dirbantiems savivaldoje, noras kuo greičiau užbaigti „normalaus“ komiteto posėdį. Apie jokį visapusišką bei sisteminį investicijų aptarimą net negalima svajoti. Argi šio komiteto nariams turėtų rūpėti, kai iš socialinės paramos „paimtos“ lėšos „investuojamos“ į naujas grindis arba trinkeles? Mero požiūriu, juk tomis grindimis irgi vaikščios socialiai remtini, todėl nauda bus ir jiems. Bet nei vienam šio komiteto nariui nekilo mintis paklausti, kodėl meras tiek daug rajono biudžeto lėšų noriai „investuoja“ į statybas, nors iš nuolat perklojamų šaligatvių trinkelių investicinės grąžos ataskaitos nepateikia. Todėl šio komiteto posėdis užtruko vos valandą ir keliolika minučių. Pasibaigus posėdžiui, jam pirmininkavęs politikas A. Venckus paklaustas apie gyventojo išankstinį prašymą dalyvauti posėdyje ir net pasisakyti tam tikrais paruoštais projektais teigė nieko nežinantis.

Vienas mažiausių komitetu dirba ramiausiai

Drausmingai susirinkęs Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetas, kuriam pirmininkauja liberalas A. Ruseckas, iš karto ėmėsi „dirbti iš peties“. Komitetas ir administracija pasveikino vieną tarybos narę su jubiliejumi. Ta proga administracija net pasirūpino rožių puokšte. Juk sava, ir saviems nieko negaila, o ir rožės tikriausiai buvo nupirktos iš bendro biudžeto. Valdančiajai koalicijai priklausanti konservatorė S. Dišlė gal todėl ir buvo netekusi amo, išskyrus nusišalinimus. Po to reikėjo atlikti tik formalumus. Komiteto nariai labai retai užduodamais klausimais domėjosi neesminėmis biudžeto keitimo detalėmis. Kadangi šį komitetą sudaro tik valdančiajai koalicijai priklausantys politikai, jokių nemalonumų ir nepatogių siurprizų nebuvo pateikta, tad nei merui, nei vicemerui jaudintis dėl atsiskaitinėjimo nereikėjo. Ar buvo pagerintas Tarybos sprendimų projektų nagrinėjimo rekordas, nežinia, bet kai 37 projektai „išnagrinėjami“ per vieną valandą, tai tikrai gali pretenduoti į rekordus vietos savivaldos teisėkūros srityje. Tą pastebėjo ir pats meras, kuris teigė, jog skirtu ilgesniu laiko tarpu patys komitetai nepasinaudoja. Kai kurie žmonės ilgiau teisės akto pavadinimą skaitytų nei šio komiteto politikai linksi galvomis bendrai pritardami administracijos parengtiems dokumentams. Jiems net ne motais, kad dar nepabaigto baseino nuostatai vien šiais metais tvirtinami trečią kartą!!!  Bet nei tai, nei kodėl skiriami 50 tūkstančių eurų dar neatidarytam baseinui, klausimų nekilo. Apie tikrą rajono socialinių problemų sprendimą šiam komitetui tikriausiai toliau nei nuo Žemės iki artimiausios Saulei Kentauro Proksimos žvaigždės. Bet merui ir jo „komandai“ iš administracijos apleidus salę, šio komiteto nariai dar visą pusvalandį vieni patys … posėdžiavo. Ar juos prieš tai slėgė mero autoritetas, ar kitos priežastys, dėl kurių jie nedrįso pasisakyti jam esant, tačiau akivaizdu, kad problemos, esančios Radviliškio PSPC, kuriam laikinai vadovauja A. Juodis, jau pasiekia per komitetą ir  kitus Tarybos narius. Pakalbintas dėl gyventojo prašymo dalyvauti posėdyje bei pasisakyti tam tikrais sprendimų projektais, A. Ruseckas teigė, kad tai neesminis trūkumas ir nieko blogo esą nenutikę. Politikai bijo rinkėjų tik prieš rinkimus, o po jų, kad ir tvanas.

Pagaliau opozicija klausia

Trečiasis darbui susirenka Kultūros, švietimo ir sporto komitetas. Meras visus įspėja, kad socialdemokratas, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius J. Pravilonis, kaip visada, vėluos. Nors pavėlavęs komiteto pirmininkas J. Pravilonis nusiteikęs pacifistiškai, tačiau klausimų jau pačiu pirmu sprendimo projektu pažeria „valstietis“ S. Zajančkauskas. Jis teiraujasi, kodėl socialinei paramai skirtos lėšos išleidžiamos ne pagal tiesioginę paskirtį. Jis savo pastebėjimus net argumentuoja Valstybės kontrolės atlikto audito išvadomis. Tačiau, įsijautęs į „caro“ vaidmenį, meras trumpai ir drūtai atkerta, kad tomis išvadomis nėra ko remtis, o be to, rajone socialinės paramos poreikis visiškai patenkinamas, tad jis geriau žinąs, kur ir kam leisti pinigus. Todėl už „laisvas lėšas“ remontuotomis patalpomis laisvai galės naudotis ir socialiai remtini. Tačiau aršiausios kritikos šis opozicijai priklausantis politikas negailėjo, kai buvo svarstomas nupirktų automobilių VW „Passat“ ir „Multivan“ taikos sutarties sprendimo projektas. S. Zajančkauskas prašė peržiūrėti įrašą to Tarybos posėdžio, kuriame buvo klausta, kodėl administracija nutarė pirkti tokius prabangius automobilius. Savaime suprantama, nelabai administracijos direktorė, irgi konservatorė, ir pats meras su pavaduotoju skubėjo „tenkinti“ tokį opozicionieriaus prašymą. Juk tai akivaizdžiai būtų pademonstravę, kad buvo švaistomos rajono biudžeto lėšos. Ir gal net iš tos pačios socialinės paramos biudžeto eilutės, skirtos skurdžiausiems rajono gyventojams!!! Toliau vykstant posėdžiui, girdėjosi monotoniškas pirmininko J. Pravilonio balsas ir kartkartėmis vis besidomintis bei klausimus pateikinėjantis S. Zajančkauskas. Kitos komiteto narės pasigirsdavo tuomet, kai joms reikdavo pareikšti nusišalinimus. Tačiau jos posėdžio pabaigoje „išskydo“, kai tik išgirdo mero pagyras jų atžvilgiu. Ar pagyrimas buvo vertas komiteto įdėtų tikrų pastangų kultūros srityje, ar tik apgaulingas žestas, turėtų atsakyti pats meras. Bet tai labai paveikė visą komitetą, kuris nusprendė, kad jų veikla dėl rajono mokyklų struktūrizacijos ir švietimo įstaigų optimizavimo buvo pati reikšmingiausia. Gaila, kad komitetas nesuvokia, jog tėra tapęs tik parodija, leidžiančia vienam asmeniui savivaldybėje tvarkytis kaip nori, daugumai pritariamai linkčiojant galvomis.

Paskutinis komitetas prasidėjo audringai

Biudžeto, ekonomikos ir ūkio komitetas, kuriam pirmininkauja V. Smalinskas, posėdį pradeda … piliečio apklausa. Apklausa daugiau panaši į tardymą nei į nuoširdų norą bendradarbiauti ir komiteto pirmininkas apsiramina tik po to, kai visa tai pradedama filmuoti. Taip pat prie bendros situacijos sumaišties prisideda ir vicemeras K. Augulis, kuris pareiškia nenorįs, jog rajono gyventojas sėdėtų jam už nugaros. Neva, jis filmuojąs jį nepatogioje padėtyje ir visa tai viešinantis. Tačiau už 500 eurų iš savivaldybės biudžeto įrengta kamera virš galvos jam net nekliudo, nors nukreipta į jo viršugalvį. Nepaisant mažyčio „cirko“, kaip tai buvo apibūdinta komiteto pirmininko pavaduotojo  E. Martynkino, komitetas pradėjo dirbti.

Ambicijų „karas“

Pradėjus nagrinėti pirmąjį sprendimo projektą, nemažai klausimų pateikė komiteto pirmininko pavaduotojas socialdemokratas E. Martynkinas. Kelias minutes pasiklausęs, kodėl vienoms mokykloms skiriamos lėšos remontams, o kitoms – ne, ir kodėl visa tai finansuojama iš socialinei paramai skirtomis lėšomis,  meras A. Čepononis neiškentė: „matau, kad čia žaidžiate ambicijas“. Jam sunku buvo kalbėtis dialoge, nes akivaizdu, jog monologo formą dėl nuolat tyliai jam pritariančių bendrapartiečių jis įvaldęs tiesiog tobulai. Netiesiogiai žodžiais bei visa kūno kalba kaip koks demagogas rodė, jog tai jis priėmė tokį sprendimą ir nieko čia komitetas nepadarys. Tarybos nariai tiesiog privalo sutikti su visais pakeitimais. Tad vėliau prie diskusijos prisijungė ir opozicijai priklausantis „valstietis“ J. Povilaitis. Jis teiravosi, kodėl beveik 20 tūkstančių skiriama Radviliškio miesto seniūnijai už veją, kurią rekonstrukcijos metu sugadino „Radviliškio šiluma“ pasamdytas rangovas. Arba šaligatvio trinkelių perklojimui. Atsakymas nustebintų net visko mačiusius, kai administracijos direktorė J. Margaitienė pasakė: „Buvo pateiktos jau atliktų darbų sąmatos, ir jei mes to nefinansuosime, tai seniūnija nebeturės lėšų likusiai metų daliai“. Ar neturėjo seniūnija iš anksto susiplanuoti lėšų poreikio, kai formuojamas biudžetas, nėra labai svarbu, juk svarbiau, kad laikinai jai tuo metu vadovavo jos sesuo V. Dževečkienė, kuri po tų darbų atlikimo išėjo vasaros atostogų.

Ginčai dėl reglamento

Kai kituose komitetuose nebuvo jokių klausimų ar pastebėjimų dėl keičiamo reglamento, tai šitame ir opozicijai, ir pozicijai buvo svarbu išsiaiškinti. Deja, ir čia meras buvo pats svarbiausias asmuo, kuriam vieninteliam viskas yra aišku. Jo nuomone, reglamentas keičiamas todėl, kad tai pareikalavo vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje, nes pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas. Pamiršo jis pridurti, kad pakeitimai įsigaliojo dar 2016 m. liepą, o dabar jau 2017 m. rugpjūtis. Meras teisintųsi, kad tuomet jis dar negalėjo vadovauti Tarybai, o vicemeras K. Augulis metus laiko buvo „pamiršęs“ įsirašyti į komitetą. Kompromisinės nuostatos dėl aiškesnės reglamento nuostatos, numatančios tarybos nario patirtų išlaidų kompensavimą, nebuvo  prieita, todėl dar Tarybai prieš galutinai apsisprendžiant ketvirtadienio posėdyje, rinksis reglamento keitimo darbo grupė antradienį pas merą kabinete. Dažniausiai klausimų turintis Biudžeto komiteto pirmininkas nepartinis V. Smalinskas sugrįžus merui nebebuvo toks aktyvus.

Komitete leidžiama pasisakyti ir gyventojui

Ar vengdamas nemalonumų, ar dėl kitokių priežasčių, tačiau komiteto pirmininkas leido ir gyventojui pasisakyti. Juk prašymas užpildytas ir paduotas komitetų pirmininkams laikantis reglamento reikalavimų. Žinoma, susidaro labai keista situacija, kai komitetas išreiškia savo nuomonę ir nubalsuoja tam tikru sprendimo projektu, o po to leidžiama pasisakyti kitam suinteresuotam asmeniui. Tačiau komitetas įspėjamas, kad Tarybai priėmus taikos sutartį bus išieškomi nuostoliai iš atsakingų asmenų, kadangi administracijos teigimu jie jau šiuo metu yra sumokėję virš 30 tūkstančių eurų. Į gyventojo klausimą, kodėl nėra nei vieno seniūnaičio iš rajone esančių virš 40, kai svarstomi seniūnaičių sueigos nuostatai, atsakyta visiška tyla. O Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirti 32 tūkstančiai eurų Radviliškio rajonui vietos bendruomeniškumui skatinti ir ugdyti, matyt, valdžios ir pačių seniūnaičių supratimu, nedomina. Jiems tikriausiai skirtas statistų vaidmuo rajono valdžios spektaklyje dalinant šią nedidelę biudžeto „pyrago“ dalį.

 

Marius Aleksiūnas

 

 

 

 

 

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto