Žolinės šventė Šeduvoje prasidėjo atlaidais

Žolìnė švenčiama rugpjūčio 15 d. Ši šventė dar vadinama Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmėmis. Tai pati seniausia ir garbingiausia šv. Marijos šventė. Pasakojama, kad apaštalai, atidarę Marijos kapą, nerado jos kūno – tik gėles.  1950 m. popiežius Pijus XII, tikėjimą, kad Marija buvo paimta į Dangų su siela ir kūnu, paskelbė kaip dogmą. Senovės baltai Žolinę skyrė apeigoms didžiajai Deivei gimdytojai Ladai  atlikti ir jai atiduoti užaugusio ir subrendusio derliaus aukas. Iki tos dienos niekas nedrįsdavo valgyti naujojo derliaus vaisių.

Rugpjūčio 15 d. Šeduvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje, kaip ir visose Lietuvos bažnyčiose, vyko Žolinės atlaidai. Šventas Mišias aukojo Sidabravo, Vadaktų ir Dapšionių klebonas Saulius Sausdravas, Šeduvos bažnyčios klebonas Virginijus Kazaitis bei  Rozalimo klebonas Remigijus Katilius.
Gausus būrys tikinčiųjų susirinko į Žolinės atlaidus šventiškai papuoštoje bažnyčioje.

Iškilminguose Žolinės atlaiduose Šeduvos bažnyčioje dalyvavo rajono vadovai, Tarybos narys Gediminas Lipnevičius, gausus būrys šeduvių bei „Radviliškio krašto bendruomenės“ narių.

Po atlaidų pakalbinti Šeduvos parapijiečiai pasidžiaugė  iškilminga bažnyčioje  viešpatavusia nuotaika, visuotiniu susikaupimu maldoje.
Per Žolinę  pamažu atsisveikinome su žolynais ir gėlėmis, iš lėto brisdami į rudens glėbį…

Paulius Ropė

Total
9
Dalinasi
Related Posts