Žolėmis apaugantį Arimaičių ežerą valys žuvys

Lapkričio 4 dieną trys tonos baltųjų amūrų paleisti į didžiausią Radviliškio rajone Arimaičių ežerą. Per dvylika tūkstančių eurų investicija, tiesiogine to žodžio prasme, paleista į vandenį. Tikimasi, kad žuvys išvalys dumblą ir krantuose sužėlusias žoles.

Karpinės žuvys didelės, valgomos, bet laikinai jas ežere uždrausta gaudyti. Patys žvejai juokauja, kad jei tokias žuvis ir pagauna, tik nusifotografuoja ir paleidžia. Į Arimaičių ežerą Radviliškio rajone įleista želiančius vandens telkinius valančių žuvų, nes ežeras dumblėja, želia žolėmis. Radviliškio medžiotojų ir žvejų draugijai susirūpinus šiuo klausimu ir Radviliškio rajono savivaldybės merui pateikus prašymą spręsti šią problemą, Radviliškio rajono savivaldybės mero 2019-08-09 potvarkiu Nr. M-64 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta komisija pagerinti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių vandens telkinių būklę ir apsaugoti juos nuo dumblėjimo bei kontroliuoti vandens augalų plitimą.

Komisija pagal poreikį užtikrina rajone esančių valstybinių vandens telkinių įžuvinimą fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis. Pirmasis šios komisijos darbas – trys tonos (1 500 vnt.) baltųjų amūrų, paleistų į Arimaičių ežerą Radviliškio rajone. Baltieji amūrai – žuvys, mintančios vandens augalais. Pasak Radviliškio medžiotojų ir žvejų draugijos atstovų, būtų gerai ateityje į ežerą įleisti ir baltųjų plačiakakčių, kurie minta planktonu, detritu, valo vandens telkinius nuo dumblių. Radviliškio rajono savivaldybės taryba Arimaičių ežero įžuvinimui skyrė 8 000 eurų, kad būtų užkirstas kelias tolesniam ežero dumblėjimui, užžėlimui. Šios lėšos Radviliškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijai skirtos iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų Aplinkos apsaugos rėmimo programos.

Savo sprendimą skirti savivaldybės lėšas amūrų įžuvinimui trumpai pakomentavo Tarybos narys Gediminas Lipnevičius: „Palaikiau šį žvejų prašymą ir, manau, kad tai vienas efektyvesnių ir racionalesnių sprendimų kovojant su ežero užžėlimu. Tik aštuoni tūkstančiai eurų, manau, duos daugiau naudos nei prieš kelerius metus mero išleisti milijonai dumblo valymui“.

Trūkstamą lėšų dalį – 4 350 eurų – prisidėjo Radviliškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijos nariai bei vietos verslininkai. Radviliškio rajono medžiotojų ir žvejų draugija, įžuvinus ežerą, įpareigota sustatyti informacinius stendus apie žuvis, kurių laikinai nebus galima gaudyti, apie vykdomą įžuvinimo projektą. Komisijoje, skirtoje pagerinti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių vandens telkinių būklę ir apsaugoti juos nuo dumblėjimo bei kontroliuoti vandens augalų plitimą dirba Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, Algirdas Gedminas, Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus vedėjas, komisijos narys, Algirdas Fergelis, Radviliškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, Remigijus Šerpytis, visuomenės atstovas, Genadijus Petrušinas, visuomenės atstovas, žvejys profesionalas Remigijus Alešiūnas, visuomenės atstovas, žvejys profesionalas, Valentina Grinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Šis projektas – pirmasis toks Radviliškio rajone, todėl jo eiga ir rezultatai bus atidžiai stebimi, galbūt ateityje įžuvinimo darbai bus tęsiami ir kituose rajone esančiuose valstybiniuose vandens telkiniuose. Algirdas Fergelis, Radviliškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, dėkoja prie šio projekto prisidėjusiems vietos verslininkams: VšĮ „Arimaičiai“direktoriui R. Šerpyčiui, UAB „Kęsgvytis“ direktoriui G. Praniui, UAB „Fasma“ direktoriui S. Krivickui, G. Petrušinui, UAB „Volvega“ direktoriui M. Petraičiui, J. Linkevičiui, UAB „Aloyzo Grigaliūno transportas“ , smuklės „Žarija“ direktoriui V. Mikučiui, VšĮ „Pramogų sala“ direktoriui G. Radavičiui, UAB „Žaibas“ vadovui B. Malašauskui, R.Drazdovui, R.Alešiūnui, UAB „Movidus“ direktoriui Ž. Šimkui, I. Petrušienei, UAB „Regejus“ direktoriui A. Kvėgliui.

Pagal Radviliškio rajono savivaldybės informaciją

Total
0
Dalinasi
Related Posts