Vadaktiškė pasveikinta garbingo jubiliejaus proga

Spalio 23 d. Vadaktų kaimo gyventoja Irena Rajunčienė šventė gražų 85 -ąjį jubiliejų. Šios garbingos sukakties proga ponią Ireną pasveikino „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas Gediminas Lipnevičius, bendruomenės Šeduvos skyriaus vadovė Marija Bakovienė, Vadaktų skyriaus vadovė Inga Miliauskienė, Sidabravo skyriaus vadovė Vilma Antanaitytė, Šeduvos ansamblio „Verdenė“ vadovas Vladas Bonderievas bei bendruomenės ir ansamblio nariai Valė Bonderieva bei Vladas Stauga.
„Sveikiname su nuostabiu jubiliejumi, linkime sveikatos ir dar daug, daug gražių gyvenimo metų“,- nuoširdžiai jubiliatei linkėjo bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius.
Svečiai jubiliatei padovanojo ne tik gėlių ir šventinį tortą, bet ir visą pageidavimų koncertą – jai dainas skyrė kartu atvykę Šeduvos ansamblio „Verdenė“ muzikantai: Vladas ir Valė Bonderievai bei Vladas Stauga.
„Smagu, kai kas nors prisimena tavo šventę, atvyksta pasveikinti, kai kam nors dar rūpi“,- svečių sulaukusi džiaugėsi ir kartu graudinosi Irena Rajunčienė.
Moteris šiuo metu Vadaktų kaime gyvena viena. Ji džiaugiasi ja besirūpinančiais to paties kaimo gyventojais Rima ir Vaclovu Matučiais. „Nuostabu, kad dar yra tokių nesavanaudžių žmonių, kurie svetimu žmogumi rūpinasi kaip savu: namai sutvarkyti, krosnis pakūrenta, valgyti padaryta – man nieko netrūksta“,- sakė jubiliatė.
Vadaktiškė Irena papasakojo, kad gimė 1933 metais netoli Vadaktų esančiame kaime. „Mes šeimoje buvome devyni vaikai. Tėvai turėjo žemės, pradėjo statyti namą, tačiau prasidėjo karas ir visi planai žlugo. Ilgokai glaudėmės ūkiniame pastate, buvo labai sunku, vargome. Vėliau vaikai paaugo, vieni išvyko mokytis, kiti liko pas tėvus – buvo lengviau“, – pasakojo sukaktuvininkė.
Ponia Irena šiuo metu gyvena viena, tiesa, tame pačiame kaime gyvena jos sesuo, tačiau ji vyresnė ir sunkiai vaikšto.
Smagaus pokalbio metu, vis skambant nuotaikingoms dainoms, jubiliatė prisiminė šviesias savo gyvenimo akimirkas. „Ilgus metus padėjau mūsų klebonui Antanui Valantinui – virdavau valgį, aptvarkydavau namus – labai geras žmogus buvo, kūrė gražius eilėraščius. Apie bičiulystę su kunigu ir poetu A.Valantinu pasakojo vadaktiškė.
Smagiai bendraujant bei skanaujant paruoštų vaišių, laikas prabėgo labai greitai ir bendruomenės nariai su sukaktuvininke Irena Rajunčiene, linkėdami jai ilgiausių metų, atsisveikino iki kito jos jubiliejaus.
Bendruomenės pirmininkas bei „Radviliškio krašto“ leidėjas G.Lipnevičius jubiliatei padovanojo ir savaitraščio prenumeratą.

„Radviliškio krašto“ informacijaTotal
0
Dalinasi
Related Posts