Vaitiekūnų kaime – kryžiaus jubiliejaus šventė

Vaitiekūnų gyvenvietė turi ne tik gražų gamtovaizdį, bet ir savitą, turtingą, įdomią istoriją. Ją liudija ir kaimo centre, buvusio senkapio vietoje, iškilęs kryžius – vietos žmonių atminties, tikėjimo ir vilties, kad jis apsaugos nuo visokių negandų, simbolis. Rugsėjo 13-ąją paminėtas šio sakralinio paminklo 20 metų jubiliejus.

Tądien dabartiniai ir jau kitur gyvenantys vaitiekūniečiai, jų svečiai rinkosi į Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčią. Kunigas Donatas Grigalius čia aukojo šv. Mišias už Vaitiekūnų kaimo gyventojus ir Anapilin išėjusius žmones.

Po bendros maldos gražus susirinkusiųjų būrelis sugrįžo į kaimą, prie savo jubiliejaus sulaukusio kryžiaus. Iniciatyvos pastatyti šį kryžių prieš du dešimtmečius ėmėsi Malvina Rocienė, lėšų aukojo gyventojai, padėjo žemės ūkio bendrovė „Spindulys“ (tuometinis vadovas – Adolfas Šniauka). Kryžių padarė tautodailininkas Edvardas Bielokopitovas.

Parapijos kunigas pasveikino visus šventės dalyvius, palinkėjo sveikatos, stiprybės, pasidalijo mintimis apie tikėjimą, kuris telkia bendruomenę geriems darbams ir suteikia gyvenimui prasmę, pastiprinimą. Jo pakviesti susirinkusieji sugiedojo giesmes „Kur augai tu, šventasis kryžiaus medi“ ir „Ko rūpintojėlis sielvarte parimęs“.

Kultūros specialistė Lina Lydikaitienė priminė šio pastatyto kryžiaus istoriją, padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šventės, organizuotos jo sukakties proga, o Pašušvio kultūros specialistė Rima Juozaitienė paskaitė Malvinos Rocienės ir Lidijos Kubilienės sukurtų, renginio nuotaiką atspindinčių, eilių.

Po kryžiaus pagarbinimo ceremonijos dalyviai rinkosi į Vaitiekūnų bendruomenės namus, kur šiltai pabendravo, papietavo ir klausėsi Grinkiškio meno kolektyvo „Sarva“ (vadovė – Virginija Šepronienė) atliekamų dainų.

Vaitiekūnų kultūros specialistės informacija

Total
12
Dalinasi
Related Posts