Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Tarybos nariai išgirdo verslininkų prašymą

Avatar

Paskelbta

dataVasario 23 d. Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos posėdyje turėjo būti svarstomas klausimas dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir turėjo būti tvirtinamas dvinarės rinkliavos mokestis. Patvirtinus siūlomą dvinarės rinkliavos tvarką, mokestis už komunalines atliekas ženkliai didėtų rajono verslininkams – kai kuriems net penkis kartus.

Verslininkai susivienijo prieš naująją rinkliavos tvarką

Kaip jau buvo rašyta savaitraštyje „Radviliškio kraštas“, Radviliškio verslininkai du kartus buvo susitikę su rajono vadovais, kartą ir su ŠRATC vadovais dėl dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas tvarkos ydingumo. Pagal šią tvarką  rinkliava už komunalines atliekas būtų mokama ne nuo darbuotojų skaičiau, kaip buvo iki šiol, o nuo patalpų ploto, kitaip tariant, tai būtų dar vienas   nekilnojamojo turto mokestis.

Vasario 23 d. per 20 didžiųjų  Radviliškio miesto verslo įmonių vadovų susivienijo ir atėjo į konservatorių bei socialdemokratų koalicijos susirinkimą prieš Tarybos posėdį su prašymu atidėti klausimo dėl dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas svarstymą Tarybos posėdyje.

Verslininkė Asta Kisielienė perskaitė verslininkų kreipimąsi į Tarybos narius.

„Radviliškio rajonų verslininkų atstovai, išnagrinėję planuojamą patvirtinti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą nustatymo tvarką, pastebėjo, kad ją patvirtinus, didžiajai daliai verslo subjektų rinkliavos dydis ženkliai ir neproporcingai padidės. Pagal planuojamą patvirtinti tvarką, ūkio subjektams rinkliavos dydis bus nustatomas pagal jų turimo nekilnojamojo turto paskirtį ir kvadratūrą, nors iki šiol rinkliavos dydis buvo skaičiuojamas nuo turimo darbuotojų skaičius.

Mūsų turimais duomenimis, tiek savivaldybės tarybos nariai, tiek verslininkai, buvo klaidinami VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovų, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-07-24 nutarimu Nr.711 (LR Vyriausybės 2016-04-20 nutarimo Nr.384 redakcija) patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, nėra jokios galimybės juridiniams asmenims pastoviąją įmokos dalį nustatyti iki šiol naudotu principu – pagal turimų darbuotojų skaičių.

Kadangi šioje situacijoje nagrinėjamas klausimas apie komunalines atliekas, kurios, kaip apibrėžia Įstatymo 2 straipsnio 39 punktas, yra buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas, kyla klausimas, kaip tai teisingai ir tinkamai atspindės rinkliavos dydį juridiniams asmenims pagal principą – nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas. Juk nekilnojamojo turto plotas šiukšlių „negamina“, šiukšlina žmonės, vaizdžiai tariant, kiekvienas iš mūsų iš paskos vežasi konteineriuką šiukšlių.

Patvirtinus naująją tvarką, pagrindiniai įstatymo principai bus grubiai pažeisti, o Radviliškio rajono verslininkai mokės ne rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, o antrąjį nekilnojamojo turto mokestį, kuris preliminariais ūkio subjektų paskaičiavimais pinigine išraiška daugeliu atveju viršija tikrąjį nekilnojamojo turto mokestį“,- buvo rašoma verslininkų kreipimesi į Tarybos narius.

Pasak verslininko A. Sipavičiaus, rinkliavos mokestis brangs ne tik verslininkams, jis daugiau nei dvigubai brangs ir gyventojams. „Vietoje dviejų kartų pagal naująją tvarką atliekos bus vežamos tik kartą per mėnesį, o mokės gyventojai daugiau. Manau, kad bus pažeistos ir higienos normos, nes vežant atliekas kartą per mėnesį vasarą, prie konteinerių veisis parazitai, sklis dvokas“,- sakė A. Sipavičius.

Naująja dvinare rinkliava, kai mokesti bus mokamas nuo kvadratinių metrų, piktinosi verslininkas P. Balckus.

Apibendrindamas emocingas kolegų kalbas, „Radviliškio verslininkų asociacijos“ vadovas  G. Lipnevičius kreipėsi į Tarybos pirmininką vicemerą K. Augulį bei Tarybos narius, prašydamas atsižvelgti į verslininkų prašymą ir  Tarybos posėdyje nesvarstyti dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas klausimo, nes šią tvarką reikia tobulinti.

Verslininkų prašymą palaikė ir atvykusi Šiaulių apskrities Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje Asta Jasiūnienė. Vyriausybės atstovė taip pat pritarė, kad dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas tvarka taisytina, reikia ją grąžinti tobulinti Aplinkos apsaugos ministerijai, kalbėtis su Vyriausybės atstovais. Pasak A. Jasiūnienės, ši tvarka gali būti tobulinama iki liepos mėnesio ir nieko blogo neatsitiktų, jeigu Taryba dvinarės rinkliavos klausimo nesvarstytų ir jį atidėtų iki kito posėdžio.

Beje, Seimo nario A. Gaidžiūno pastangomis, radviliškiečiams iš Seimo Aplinkos apsaugos komiteto buvo atsiųstas raštas, kuriame aiškiai parašyta, kad rinkliavos mokestis gali būti skaičiuojamas nuo darbuotojų skaičiaus.

Taryba atsižvelgė į verslininkų prašymą

Prasidėjus Tarybos posėdžiui, jos pirmininkas vicemeras K. Augulis supažindino Tarybos narius su verslininkų prašymu bei Vyriausybės atstovės siūlymu dvinarės rinkliavos tvarkos tvirtinimą atidėti. Tarybos nariai balsavo už šio klausimo atidėjimą, taip suteikdami galimybę verslininkams bei valdininkams tartis tobulinant šią tvarką.

Tokį Tarybos narių sprendimą verslininkai palydėjo plojimais. Tai pirmoji susivienijusių Radviliškio verslininkų pergalė prieš ŠRATC ketinimą užkrauti ir taip sunkiai besiverčiančiam verslui dar  didesnius mokesčius.

 

„Radviliškio krašto“ informacija

 

 

 

Aktualijos

Vitas TOMKUS: Jeigu protesto organizatorius būčiau aš…

Avatar

Paskelbta

data

Visų pirma visus protestuotojus kviesčiau kaukes užsidėti, o ne nusimesti: vien dėl saugumo. Kad VSD ir spec. tarnyboms būtų sunkiau mitingo dalyvius identifikuoti.

Be to, su kaukėmis ar net dujokaukėmis protestuotojai siaubingiau atrodytų ir seimūnus labiau išgąsdintų. Kartu lai jie savo akimis, o ne iš nuogirdų per LRT, pamato, kaip atrodo sukurtos Gerovės valstybės kaukėti ir be darbo likę „laimingi“ piliečiai.

2009 kovo 11 dieną prie LRS susirinkę žmonės Nepriklausomybę pagerbė tylos minute. Tylos minute pagerbtos ir prarastos viltys, tikėjimai bei siekiai išsaugoti Lietuvos valstybę nepriklausomą. Tylos minutės iniciatoriai – K.Smoriginas, V.Tomkus bei R.Paulauskas.

Bet tam, kad Seimo nariai viską pamatytų, organizuočiau mitingą prie Seimo rūmų ne savaitgalį, o paprastą darbo dieną, kuomet tautos labui darbuojasi visas valdžios aparatas. Nes kaip rodo praktika, dar niekam pasaulyje nėra pavykusi akcija prieš tuščią pastatą – nė vienas namas nėra iš gėdos žemėn prasmegęs arba nuo įsiutusios darbo liaudies pabėgęs. Juolab kad šiuo metu karantinas ir darbo laikas jau seniai susimaišęs su nedarbu…

O svarbiausia, jokiu būdu nekviesčiau į kovą už savo teises ir laisves piliečių, apsimetęs anonimu, ką jau esu su Kostu Smoriginu per „Tylos minutės” akciją kažkada įrodęs. Tą kartą irgi visus agitavau geriau likti vieną kartą be pietų pertraukos, nei visą likusį gyvenimą neprivalgius… Deja, dauguma nutarė tąkart mieliau papietauti. Užtat šiandien ir gyvename iš ES paskolų ir valdininkų išmaldos, nes didžiąją dalį biudžeto pinigų suryja mūsų NEPRIKLAUSOMYBĖ, kuri šiuolaikinio jaunimo kalba išdidžiai vadinasi  „INDEPENDENCE“.

Ta proga visus įspėju: labai rizikinga eiti į žūtbūtinę kovą prieš korumpuotą valdžią, kuomet nėra tikro lyderio, kuris savo Tautą vienytų, o ne skaldytų arba dar blogiau – už svetimų nugarų slapstytųsi. Bailys – ne pats geriausias pasirinkimas. Juk kai į namus įsiveržia plėšikai, vagia ir grobia mūsų turtą bei santaupas, prievartauja dukras ar seseris, normalus šeimos galva nesėdi už galvos susiėmęs ir graudžiai nerypuoja į šalis: „Ak, ką man daryti? Kas man patars, ką man dabar daryti?” O ką tokiais atvejais reikia daryti, atsakau labai paprastai: pradžiai apsispręsti, ar Lietuva dar yra mūsų namai? O jau tada sąžiningai bent sau prisipažinti, ar mes dar esame vyrai mūrai, ar tik žmonių masė, kurią valdžia kaip nori, taip ir minko.
Pabaigai noriu padėkoti visiems komentatoriams, ypač piktiems ir tulžingiems, nes jie mane labai paguodė ir nuramino. Įsitikinau, kad Lietuvoje dar ne viskas prarasta, ir žmonės nėra jos likimui visai abejingi. Nes labiausiai nemėgstu abejingų ištižėlių, kvailių bei vagių, kaip konservai, ir bailių, kurie lemtingais istoriniais momentais nei patys drįsta, nei kitiems leidžia ką nors daryti. Tokiems linkiu dar stipriau ant manęs išsikeikti, o kai pasitreniruos iki valios ir po truputį įsidrąsins, galės eiti drąsiai ir su valdžia koliotis. Tik svarbu, kad žinotų ko nori ir aiškiai savo reikalavimus suformuluotų. Negana patiems nusimesti kaukes, svarbiau jas nuplėšti nuo veidmainių valdžioje. O tam būtina ištirti jų visas aferas, kad žinotų, jog niekas niekada nepabėgs nuo atsakomybės ir neliks už padarytus nusikaltimus nenubaustas. O tam reikia sąžiningų teisėjų, kuriems nebūtų tarnybinės kėdės prie sėdynių prilipusios, ir garantijos, kad jais nebus tik pasinaudota, o po to, kaip pas mus dažnai būna… viskas užmiršta. Gana steigti ir kurti jėgos spec. tarnybas, kurios dažniausiai tik valdžiai tarnauja, persekiojant jai neįtikusius asmenis. Reikalingas autoritetingas teismas su garbingais teisėjais, kuriais visuomenė pasitikėtų. Ir aukščiausioji instancija. Pavyzdžiui – Liaudies Tribunolas, kuris sugebėtų realizuoti Seimo komisijų surinktą medžiagą dėl „Mažeikių naftos” išvogtos gamyklos, užgrobtų ir apiplėštų bankų bei neteisėtai nuversto žmonių išrinkto Prezidento. O jau tada bus galima ir apie „INDEPENDENCE“ pakalbėti…
Ačiū už parodytą dėmesį ir kantrybę, bendraujant su manimi per spaudą. Patikėkit, kad man su savimi gyventi irgi nelengva: Tamstos pasirodote akiratyje tik retsykiais ir, kai pabostu su savo rašliavomis, pradingstate, o aš su savimi kankinuosi visą gyvenimą. Ir nieko sau negaliu padaryti. Matyt, koks gimiau – toks ir mirsiu. Bet gal duos Dievas ir valdžia, ilgai mes nebesikankinsim – ką nepribaigs „koronovirusas”, pribaigs idiotiški valdžios ir globalistų sprendimai. Iki naujų susitikimų!

Vito Tomkaus retoriniai klausimai:

Brangūs Tautiečiai! Kad žinotumėte, kaip aš Tamstas puikiai suprantu, kai savo gausiais, piktais ir, tikiu, itin nuoširdžiais komentarais drąsiai puolėte ginti artimuosius, tuo pačiu išreikšdami širdgėlą ir žmogišką susirūpinimą dėl mirtino viruso, kuris gali dar labiau išplisti tarp piketuotojų. Žemai lenkiu prieš Tamstas savo ryžą galvą… Bet nesuprantu kitko: kodėl Tamstos taip nekenčiate Vytauto Landsbergio ir Dalios Grybauskaitės? Kodėl nebemylite Širdžių prezidento Valdo Adamkaus ir neseniai pasirinktos Gitanos? Pagaliau – kodėl anksčiau laiko norite nusiųsti į pragarą visus iki vieno konservatorius ir liberalus? O kuo Tamstoms prasikalto Andrius Tapinas su pajacais? Kur Tamstos visi buvote, kai per pirmosios „koronoviruso“ bangos įkarštį kažkoks asilas ar provokatorius privertė juos visus ne tik krūvoj susirinkti, bet dar ir rankomis su baltarusiais susikabinti – kad greičiau virusas paplistų? Kodėl tada jiems komentarų nerašėte? Štai ko aš nesuprantu. O šiaip viskas man aišku!

Skaityti daugiau

Aktualijos

Radviliškio daugiabutyje- susimušė du kaimynai

Avatar

Paskelbta

data

Lapkričio 29 d. 19.00 val. Radviliškyje, Stiklo g., daugiabučio namo
bendro naudojimo koridoriuje, vyras, gimęs 1988 m., sumušė kaimyną,
gimusį 1993 m. Nukentėjusysis į gydymo įstaigas nesikreipė.

Asociatyvi nuotr.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019