Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Tarybos nariai išgirdo verslininkų prašymą

Avatar

Paskelbta

dataVasario 23 d. Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos posėdyje turėjo būti svarstomas klausimas dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir turėjo būti tvirtinamas dvinarės rinkliavos mokestis. Patvirtinus siūlomą dvinarės rinkliavos tvarką, mokestis už komunalines atliekas ženkliai didėtų rajono verslininkams – kai kuriems net penkis kartus.

Verslininkai susivienijo prieš naująją rinkliavos tvarką

Kaip jau buvo rašyta savaitraštyje „Radviliškio kraštas“, Radviliškio verslininkai du kartus buvo susitikę su rajono vadovais, kartą ir su ŠRATC vadovais dėl dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas tvarkos ydingumo. Pagal šią tvarką  rinkliava už komunalines atliekas būtų mokama ne nuo darbuotojų skaičiau, kaip buvo iki šiol, o nuo patalpų ploto, kitaip tariant, tai būtų dar vienas   nekilnojamojo turto mokestis.

Vasario 23 d. per 20 didžiųjų  Radviliškio miesto verslo įmonių vadovų susivienijo ir atėjo į konservatorių bei socialdemokratų koalicijos susirinkimą prieš Tarybos posėdį su prašymu atidėti klausimo dėl dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas svarstymą Tarybos posėdyje.

Verslininkė Asta Kisielienė perskaitė verslininkų kreipimąsi į Tarybos narius.

„Radviliškio rajonų verslininkų atstovai, išnagrinėję planuojamą patvirtinti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą nustatymo tvarką, pastebėjo, kad ją patvirtinus, didžiajai daliai verslo subjektų rinkliavos dydis ženkliai ir neproporcingai padidės. Pagal planuojamą patvirtinti tvarką, ūkio subjektams rinkliavos dydis bus nustatomas pagal jų turimo nekilnojamojo turto paskirtį ir kvadratūrą, nors iki šiol rinkliavos dydis buvo skaičiuojamas nuo turimo darbuotojų skaičius.

Mūsų turimais duomenimis, tiek savivaldybės tarybos nariai, tiek verslininkai, buvo klaidinami VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovų, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-07-24 nutarimu Nr.711 (LR Vyriausybės 2016-04-20 nutarimo Nr.384 redakcija) patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, nėra jokios galimybės juridiniams asmenims pastoviąją įmokos dalį nustatyti iki šiol naudotu principu – pagal turimų darbuotojų skaičių.

Kadangi šioje situacijoje nagrinėjamas klausimas apie komunalines atliekas, kurios, kaip apibrėžia Įstatymo 2 straipsnio 39 punktas, yra buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas, kyla klausimas, kaip tai teisingai ir tinkamai atspindės rinkliavos dydį juridiniams asmenims pagal principą – nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas. Juk nekilnojamojo turto plotas šiukšlių „negamina“, šiukšlina žmonės, vaizdžiai tariant, kiekvienas iš mūsų iš paskos vežasi konteineriuką šiukšlių.

Patvirtinus naująją tvarką, pagrindiniai įstatymo principai bus grubiai pažeisti, o Radviliškio rajono verslininkai mokės ne rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, o antrąjį nekilnojamojo turto mokestį, kuris preliminariais ūkio subjektų paskaičiavimais pinigine išraiška daugeliu atveju viršija tikrąjį nekilnojamojo turto mokestį“,- buvo rašoma verslininkų kreipimesi į Tarybos narius.

Pasak verslininko A. Sipavičiaus, rinkliavos mokestis brangs ne tik verslininkams, jis daugiau nei dvigubai brangs ir gyventojams. „Vietoje dviejų kartų pagal naująją tvarką atliekos bus vežamos tik kartą per mėnesį, o mokės gyventojai daugiau. Manau, kad bus pažeistos ir higienos normos, nes vežant atliekas kartą per mėnesį vasarą, prie konteinerių veisis parazitai, sklis dvokas“,- sakė A. Sipavičius.

Naująja dvinare rinkliava, kai mokesti bus mokamas nuo kvadratinių metrų, piktinosi verslininkas P. Balckus.

Apibendrindamas emocingas kolegų kalbas, „Radviliškio verslininkų asociacijos“ vadovas  G. Lipnevičius kreipėsi į Tarybos pirmininką vicemerą K. Augulį bei Tarybos narius, prašydamas atsižvelgti į verslininkų prašymą ir  Tarybos posėdyje nesvarstyti dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas klausimo, nes šią tvarką reikia tobulinti.

Verslininkų prašymą palaikė ir atvykusi Šiaulių apskrities Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje Asta Jasiūnienė. Vyriausybės atstovė taip pat pritarė, kad dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas tvarka taisytina, reikia ją grąžinti tobulinti Aplinkos apsaugos ministerijai, kalbėtis su Vyriausybės atstovais. Pasak A. Jasiūnienės, ši tvarka gali būti tobulinama iki liepos mėnesio ir nieko blogo neatsitiktų, jeigu Taryba dvinarės rinkliavos klausimo nesvarstytų ir jį atidėtų iki kito posėdžio.

Beje, Seimo nario A. Gaidžiūno pastangomis, radviliškiečiams iš Seimo Aplinkos apsaugos komiteto buvo atsiųstas raštas, kuriame aiškiai parašyta, kad rinkliavos mokestis gali būti skaičiuojamas nuo darbuotojų skaičiaus.

Taryba atsižvelgė į verslininkų prašymą

Prasidėjus Tarybos posėdžiui, jos pirmininkas vicemeras K. Augulis supažindino Tarybos narius su verslininkų prašymu bei Vyriausybės atstovės siūlymu dvinarės rinkliavos tvarkos tvirtinimą atidėti. Tarybos nariai balsavo už šio klausimo atidėjimą, taip suteikdami galimybę verslininkams bei valdininkams tartis tobulinant šią tvarką.

Tokį Tarybos narių sprendimą verslininkai palydėjo plojimais. Tai pirmoji susivienijusių Radviliškio verslininkų pergalė prieš ŠRATC ketinimą užkrauti ir taip sunkiai besiverčiančiam verslui dar  didesnius mokesčius.

 

„Radviliškio krašto“ informacija

 

 

 

Rajono aktualijos

Pakalniškių kaime tėvą sumušęs sūnus uždarytas į areštinę

Avatar

Paskelbta

data

Gruodžio 23 d. apie 21:00 val. Radviliškio rajone Pakalniškių kaime, Rozalimo g., namuose sūnus, gim. 1985 m., sumušė tėvą, gim. 1957 m. Nukentėjusysis dėl sukelto fizinio skausmo į gydymo įstaigas nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į Šiaulių AVPK areštinę. Pareiškimas gautas
2020-12-24.

Asociatyvi nuotr.

Skaityti daugiau

Aktualijos

Šeimose – domėjimasis tradicijomis

Avatar

Paskelbta

data

Anksčiau ilgus žiemos vakarus žmonės užpildydavo, kartu dirbdami nesunkius ir neskubius darbus. Radviliškio kraštas nuo seno garsėja savo tautodailininkais, jų darbų gausumu, autentiškumu. Čia organizuojami čempionatai (kojinių mezgimo, pasakų sekimo), konkursai, adventiniai turgūs ir kita.

Viešoji biblioteka, siekdama priminti senąsias tradicijas, ilgesniais rudens ir žiemos vakarais kvietė visus norinčiuosius į Šeimų etnokultūrinę stovyklą – pabūti drauge, pamąstyti apie praeities svarbą dabarčiai. Pagrindinė šio projekto idėja – pristatyti krašto žmonėms lietuvių tautos savitumą: tautodailę, tautosaką (sekamą ir dainuojamąją) bei muzikavimą.

Spalio–gruodžio mėnesiais vyko įvairūs užsiėmimai tautodailės temomis. Juos vedė tautodailininkai Regina Martyšienė, Jadvyga Kurmanskienė, Jolanta Kvedarienė, Eugenijus Arbušauskas, Olė Plungienė. Dalį šių užsiėmimų buvo galima pamatyti Viešosios bibliotekos e. erdvėje – videopamokėlėse, kuriose aiškinta apie riešinių mezgimo ypatumus, šiaudinio paukštelio rišimą, juostų pynimą, tradicinių kanklių gaminimą bei kankliavimą.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laimutė Verbickienė vedė edukacinį užsiėmimą apie pasakas mūsų ir kitų tautų gyvenime, lektorė, etnologė Gražina Kadžytė pristatė švenčių ratą, lektorė, etnomuzikologė, TV laidų vedėja, Vilniaus miesto folkloro ansamblio „Virvytė“ vadovė Loreta Sungailienė pasakojo, kas padeda atverti vaikų balsus ir širdis, patarė, kaip skatinti kūrybiškumą ir kaip visai šeimai prisijaukinti liaudies dainą, šokį, žaidimą, pasaką.

Visus tuos mėnesius Viešosios bibliotekos e. erdvėje buvo pristatomos tautodailininkų darbų parodos: kojinių, pirštinių, keramikos, lėlių, sodų, verpsčių ir kt. Šiaulių televizijos darbuotojai sukūrė videofilmą apie tautodailę ir tautodailininkus mūsų rajone.

Susidomėjimas projekto veiklomis, dalyvavimas jose rodo, kad neblėsta dėmesys mūsų protėvių darbams ir tradicijoms. Projekto veiklų rezultatus (fotonuotraukas, videomedžiagą) savo bendruomenėse pristatė, jais su mokiniais, jaunimu dalijosi mūsų partneriai.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Viešosios bibliotekos informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi