Taryba nusprendė – nei meras nei kiti politikieriai Aliaksandro Lukašenkos valdomoje Baltarusijoje už „valdiškus“ nebepramogaus

Taryba nusprendė – savivaldybės „gastrolieriams“ „samagono“ degustacijos Baltarusijoje baigtos

Radviliškio rajono valdžia vieną po kitos mezgė „draugystes“ su kitų valstybių miestais, o į kritiką, kad tos „draugystės“ yra tik dar viena proga už valdiškas lėšas paturistauti rajono politikams, atsakinėjo, esą tos draugystės yra labai naudingos rajono žmonėms. Visai netikėtai pati valdžia pripažino, jog iš tų draugysčių naudos – kaip iš ožio pieno. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, mero Vytauto Simelio vadovaujama Radviliškio rajono valdžia suskubo nutraukti draugystės sutartis su trimis „draugais“ iš Baltarusijos. Už sutarčių nutraukimą nubalsavusiems rajono Tarybos nariams juodu ant balto paaiškinta, jog nutraukus „draugystes“, jokių neigiamų pasekmių nenumatoma.

Tarp pulko „draugų“ – trys iš Baltarusijos

Šiandien Radviliškio rajonas oficialiai bendradarbiauja su 14 įvairių valstybių miestais bei rajonais, tarp kurių yra ir trys „draugai“ iš diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos valdomos Baltarusijos.

Oficialiai suokiama, esą tas bendradarbiavimas vyksta kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės paramos, savivaldos, ekologijos, paminklotvarkos ir turizmo srityse.

Dažnas rajono gyventojas sako nematantis tos naudos, nes valdiškos „draugystės“ neretai apsiriboja valdžios atstovų paturistavimu ir apsilankymu „draugaujančių“ miestų šventėse bei priėmimuose.

Ir panašu, kad kuo daugiau tų „draugaujančių“ miestų, tuo daugiau progų rajono valdžios atstovai turi paturistauti po svečius kraštus, sudalyvauti priėmimuose ir šventėse, o už visą šį malonumą sumoka mokesčių mokėtojai.

Keliauti maloniau nei kiurksoti savivaldybėje

Valdžios ponus galima suprasti, juk tokios kelionės – turbūt žymiai įdomesnis ir linksmesnis užsiėmimas nei kiurksoti savivaldybėje, matyti nusibodusius veidus ir dirbti savo kasdienį darbą – spręsti gyventojų problemas.

Ypač tokias keliones yra pamėgęs rajono meras Vytautas Simelis, kuris dar net nespėjęs dorai apšilti kojų mero kėdėje išdūmė į Lenkiją, Mazovijos Grodzisko miestą. Beje, už itin dažną norą keliauti meras yra užsitarnavęs „Savivaldybės gastrolieriaus“ pravardę.

Kad valdžiažmogiai mėgsta pakeliauti po pasaulį už mokesčių mokėtojų pinigus – tai niekam ne naujiena, ir ši mero kelionė turbūt nebūtų niekuo išskirtinė, jeigu ne ta aplinkybė, jog rajono vadovas į užsienį buvo išvykęs „nelegaliai“. Mat Radviliškio rajono savivaldybės taryba į Lenkiją nusprendė deleguoti Tarybos narį Jurgį Baublį, o mero V. Simelio į delegaciją iš viso neįtraukė.

Tačiau meras nusispjovė į Tarybos narių valią ir neprašytas įsirangė į Lenkijos pusėn susiruošusį savivaldybės automobilį. Lenkijoje meras padalyvavo šventėje, pasiklausė gražaus koncerto ir taip toliau, ir panašiai…

Pliauškė apie bendradarbiavimo naudą

Grįžęs iš „nelegalios“ kelionės į Lenkiją, meras skambiai kalbėjo apie dviejų „draugaujančių“ miestų bendradarbiavimą, apimsiantį sporto, kultūros, švietimo ir kitas sritis, prisidėjimą, plėtojant verslą bei žemės ūkį. Ir nors po šios kelionės praėjo jau daugiau kaip pusmetis, tačiau apie realius bendradarbiavimo žingsnius iš savivaldybės – nė šnipšt. Turbūt visas bendradarbiavimas taip ir baigėsi tik valdžios delegacijų „paturistavimais“.

Sakoma, kad nemokamų pietų nebūna, tad ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija paskaičiavo, kad „nelegaliai“ į Lenkiją išdūmęs meras turėtų susimokėti dalį kuro išlaidų – 108 eurus ir 80 centų.

Tačiau meras tuomet pareiškė, kad už kelionę niekas užsimokėti jo neįpareigoja. „Niekas merui judėjimo teisės neapribojo. Važiuoti savivaldybės transportu – taip pat. Jeigu savivaldybės administracija pateiks teisės aktus ar kitus dokumentus, kuriuose numatyta apmokestinti merą už važiavimą savivaldybės transportu, svarstysiu dėl apmokėjimo“, – pareiškė V. Simelis.

Kultūrinė programa – „samagonas“ tiesiai iš kibiro

Vienas buvęs Radviliškio rajono tarybos narys yra atvirai pasidalijęs neišdildomais įspūdžiais apie savo ir dar kelių kolegų kelionę į „draugišką“ Baltarusijos Nesvyžiaus miestą.

Pasak politiko, lietuvius vietinė valdžia sutiko itin pagarbiai ir negailėjo vaišių. Radviliškietis stebėjosi, kad baltarusiai labai norėjo broliautis su lietuviais ir nuolat kartojo, esą baltarusiai ir lietuviai – tai viena tauta, o ne dvi atskiros. „My vsie litviny“, – prisiminė baltarusių žodžius Radviliškio politikas (rus. „Mes visi litvinai“, – autoriaus vertimas).

Ypač rajono politikui įsiminė Nesvyžiaus valdžios suorganizuota ekskursija į etnografinį Baltarusijos kaimą, kuriame oficialiai verdama naminė degtinė ir rengiamos jos degustacijos.

Ne vienas iš tuometinės Radviliškio rajono delegacijos narių sriūbtelėjo vietinio „samagono“ tiesiai iš kibiro ir net įsiamžino šias akimirkas nuotraukose. Šių eilučių autoriui kai kurias nuotraukas, kuriose labai gerbiami rajono politikai srebia „samagoną“ apsižioję kibiro kraštą, teko matyti savo akimis. Vaizdelis iš tikro „įspūdingas“.

„O kaip grįždami atgal į Radviliškį kirtome Lietuvos ir Baltarusijos sieną, net neprisimenu“, – kelionės į draugaujantį miestą įspūdžius pasakojo buvęs Radviliškio rajono tarybos narys.

Nutraukus draugystes – jokių neigiamų pasekmių

Ir nors rajono valdžia oficialiai tikina apie didžiulę „draugysčių“ naudą, tačiau yla iš maišo netikėtai išlindo, kai Rusija praėjusią savaitę pradėjo karą Ukrainoje.

Matyt, rajono valdžia susizgribo, kad draugauti su Rusijai padedančios Baltarusijos miestais ir jų valdžia šiuo metu gali būti „ne fasonas“, todėl rajono meras Vytautas Simelis kovo 4 dieną sušaukė neeilinį rajono Tarybos posėdį, kuriame buvo svarstomas tik vienas klausimas – „draugysčių“ nutraukimas su Baltarusijos Minsko rajono vykdomuoju komitetu, su Nesvyžiaus rajono vykdomuoju komitetu ir su Mogiliovo apskrities Horkų rajono vykdomuoju komitetu. Taryba nubalsavo, kad rajono valdžiai iš savo turizmo žemėlapio teks išbraukti Baltarusiją.

Rajono politikams buvo pateiktas aiškinamasis raštas, kuriame paaiškinta, jog bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos partneriais norima nutraukti, reaguojant į Rusijos ir Baltarusijos karinius veiksmus prieš Ukrainą, o priėmus šį sprendimą „nenumatoma jokių neigiamų pasekmių“. Aiškinamajame rašte nė vienu žodžiu neužsimenama apie praradimus kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės paramos, savivaldos, ekologijos, paminklotvarkos ir turizmo srityse, apie kuriuos iki šiol buvo suokiama gyventojams, kai kalba pasisukdavo apie draugaujančių miestų naudą ir valdiškas keliones.

Redakcijos komentaras

Net neabejojame, kad Radviliškio rajono savivaldybė privalo nutraukti bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos diktatoriaus marionetėmis, nes ši šalis atvirai palaiko Rusijos vykdomą karą prieš Ukrainą, kurioje žūva nekalti žmonės.

Tačiau akivaizdu, jog paskutiniu Europos diktatoriumi vadinamas Aliaksandras Lukašenka savo šalį valdo jau ketvirtį amžiaus, todėl reikėjo gerai pagalvoti apie mezgamas „draugystes“ dar prieš jas pasirašant. Niekam ne paslaptis, kad iš tokių „draugysčių“ didžiausią naudą turėjo pats Baltarusijos diktatorius, kuris galėjo viešai vaidinti draugaujantis ir bendradarbiaujantis su Europos Sąjungos valstybėmis ir jam tai buvo dar viena „pakazucha“ vaidinti demokratiją savo šalyje.

Dabar jau ir pati Radviliškio rajono valdžia pripažino, jog iš tų „draugystės“ sutarčių nebuvo jokios naudos, todėl jas nutraukus nebus ir jokių praradimų. Na, nebent dalis naujai išrinktų rajono Tarybos narių taip ir liks nesriūbtelėję iš kibiro „batkos“ išvirto „samagono“…

Paruošta pagal Joną Marcinkų

Total
0
Dalinasi
Related Posts