Nakvynės namų gyventojams  leista gyventi, bet kova dar nebaigta

Nakvynės namų gyventojams leista gyventi, bet kova dar nebaigta

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau rašė apie benamių rajono gyventojų padėtį Radviliškio laikinojo apnakvindinimo namuose:  žmonės miega geležinėse lovose, karantino metu nebuvo aprūpinti jokiomis apsaugos priemonėmis, nors kasdien eidavo apsipirkti maisto į parduotuves, jiems nebuvo leidžiama naudotis dušu, maistą gaminosi kibire ir t. t. Be to, esant ekstremaliai situacijai, benamiams buvo pranešta, kad nuo gegužės 1 d. jie turės išsikraustyti nežinia kur.

Gyventojai pasiskundė gyvenimo sąlygomis

Dėl prastų gyvenimo sąlygų Radviliškio laikinojo apnakvindinimo namuose, šių namų laikinieji gyventojai birželio 5 d.  skundu kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, merą, Tarybos narį. Neaišku, kaip čia atsitiko, tačiau  birželio 8 d. nei savivaldybės administracija, nei meras apie jokį skundą sakėsi neva nieko nežinantys, nors į redakciją pateko registruoto skundo kopija.

Po skundo Tarybos nariui ir redakcijai – „keršto akcija“

Po benamių skundo Tarybos nariui G. Lipnevičiui bei savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcijai įvyko savivaldybės valdininkų „keršto akcija“. Į Radviliškio laikinojo apnakvindinimo namus karantino metu be apsisaugojimo priemonių atvykę savivaldybės Statybų bei viešosios tvarkos skyriaus specialistai  E. Pranys bei V. Šmitas, kartu su šių namų administratore J. Čiuladiene, išvarė benamius į gatvę dar siaučiant koronavirusui, nes šie buvo  šiek tiek išgėrę ir  „įpūtė“  tik 1,2 promilės, kas rodo silpną  girtumą.

Jokia paslaptis, kad šių namų gyventojai  dažnokai išgėrinėja. Tačiau tik po skundų buvo imtasi drastiškų priemonių – žmonės buvo išvaryti į gatvę. Kas davė savivaldybės darbuotojams  nurodymą vykti į jiems nepriklausančią įstaigą – ar meras, ar  administracijos  direktorė, dar tikslinama.

Kaip informavo  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja V. Toleikienė, pandemijos metu jokiu būdu išvaryti žmonių į gatvę negalima.

Ir dar – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. A1-93  nustatyta, kad  laikinojo apnakvindinimo paslauga suteikiama asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, o šios paslaugos teikiamos tik esant krizinei situacijai, jei nesuteikus šių paslaugų kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. O juk visiems suprantama, kad  karantino laikotarpis dėl  koronaviruso pandemijos ir buvo krizinė situacija.

Be to, priklausomybes (alkoholiui, narkotikams ir kt.) Pasaulio sveikatos organizacija traktuoja kaip susirgimą, nuo kurio turi būti gydoma, o ne baudžiama. Tai, kad kai kurie Laikinojo apnakvindinimo namų gyventojai turi vienokių ar kitokių priklausomybių, nesumažina jų kaip žmonių gyvybės ir orumo vertės ir nesudaro pagrindo nehumaniškam elgesiui su jais – šiuo atveju administratorei bei savivaldybės darbuotojams  išvaryti juos iš laikinųjų namų nežinia  kur.

Benamiai nakvojo kas kur

Išvaryti iš Laikinojo apnakvindinimo namų, žmonės nakvojo kas kur: pas pažįstamus, sodų nameliuose, laiptinėse. Vienam benamiui draugas leido nakvoti automobilyje. Kaip jau savaitraštis „Radviliškio kraštas“ rašė, vienas 52 metų benamis, išvarytas iš Laikinojo apnakvindinimo namų, mirė.

Dėl galimybės gyventi kova dar nebaigta

Iš Laikinojo apnakvindinimo namų ekstremalios situacijos  metu  į gatvę varomi benamiai kreipėsi pagalbos į Tarybos narį G. Lipnevičių. Tarybos nario dėka dėl gyvenimo sąlygų Radviliškio laikinojo apnakvindinimo namuose  buvo pradėtas  LR Seimo kontrolierius bei LR Seimo Žmogaus teisių komiteto tyrimas, kurį koordinuoja  LR Seimo narys  Mindaugas Puidokas. O taip skundai buvo parašyti tarybai, merui, administracijos direktorei. Dar vienas keistas sprendimas – nors šalyje buvo ekstremali situacija, birželio 17 d. visi  benamiai buvo išvaryti į gatvę. Nežinia, ar šių namų administratorė  J. Čiuladienė išsigando  LR Seimo atstovų tyrimo, ar gavo paliepimą  iš  savivaldybės valdininkų, tačiau Socialinio skyriaus darbuotojai nuo birželio 19 d. likimo nuskriaustų žmonių prašė sugrįžti atgal į Laikinojo apnakvindinimo namus. Gyventojams sugrįžus, jų laukė dar vienas akibrokštas.

„Dėl  penkių nakvynės parų nereikia rašyti prašymo, tad  vienas  benamis birželio 19 d., apie 17.30 val., nuėjo pas Rulienę, norėdamas sugrįžti į namus, tačiau ši atsakė, kad neturi raktų – jie pas Čiuladienę, o ši  išvykusi į Vilnių. Tada žmogus vėl kaip šuo turėjo ketvirtą parą nakvoti pažįstamo mašinoje“,- sakė viena šių namų gyventoja.

Birželio 22 d. Laikinojo apnakvindinimo namų gyventojai parašė prašymus ir jiems buvo leista gyventi šiuose namuose.

Pasak benamių, Laikinojo apgyvendinimo namų administratorė nebuvo patenkinta tokia tvarka. „Nežinau, kiek čia mums bus leista gyventi, bet administratorė pasakė: „Jums priklausytų sugrįžti tik nuo lapkričio 1 d., o jūs taip anksti susigrūdot“,- redakcijai sakė šių namų gyventoja.

Belieka tikėtis, kad Lietuvoje esant ekstremaliai situacijai, benamiams bus leista nakvoti Laikinojo apnakvindinimo namuose, nebereikės glaustis apleistuose sodų nameliuose ar pašiūrėse.

Šią situaciją trumpai pakomentavo Tarybos narys G. Lipnevičius: „Džiugu, nors ir didelėmis pastangomis pavyko ekstremalios situacijos metu Laikinojo apnakvindinimo namų gyventojus, išvarytus į gatvę, sugrąžinti atgal. Toks valdininkų „raumenų rodymas“ prieš likimo nuskriaustus žmones nei pateisinamas, nei suprantamas. Net ir naminių kačiukų ar šuniukų nemetame į gatvę, o čia juk mūsų radviliškiečiai. Pavyko išspręsti kol kas tik dalį Laikinojo apnakvindinimo namų problemų. Žmonės šiuo metu turi kur permiegoti, bet dar neturi galimybės kada nori nusiprausti ar virtuvėlėje pasigaminti maisto. Gaila, kad  nors ir stengėmės padėti operatyviai, vienas išvarytas į gatvę radviliškietis mirė“.

Dėl suteiktos pagalbos – į teismą

Tarybos narys G. Lipnevičius, atvykęs išsiaiškinti situacijos ir padėti gyventojams bei nuoširdžiai vykdęs Tarybos nario pareigas, Laikinojo apnakvindinimo namų administratorės buvo apskųstas policijai dėl neva pažeistų karantino sąlygų.  Ar Tarybos narys, padėjęs žmonėms, pažeidė įstatymus, spręs teismas

Iš  gyventojų – padėka

Sugrąžinti į Laikinojo apnakvindinimo namus  likimo nuskriausti žmonės į savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakciją  atsiuntė padėką: „Brangus Gediminai Lipnevičiau! Stiprybės, kantrybės, stiprios sveikatos, ko  trokšta Jūsų tauri, sąžininga, plati širdis. Šviesus, drąsus, aukšto intelekto žmogau, būki mūsų stipriuoju ąžuolu. Laimės, sėkmės“

K. Saunoriūtė, V. Žiaunys, A. Zeleckis, E. Svidras.

(Bus daugiau)

„Radviliškio krašto“  informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto