Socialiniai tinklai

Aktualijos

Nakvynės namų gyventojams leista gyventi, bet kova dar nebaigta

Avatar

Paskelbta

data

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau rašė apie benamių rajono gyventojų padėtį Radviliškio laikinojo apnakvindinimo namuose:  žmonės miega geležinėse lovose, karantino metu nebuvo aprūpinti jokiomis apsaugos priemonėmis, nors kasdien eidavo apsipirkti maisto į parduotuves, jiems nebuvo leidžiama naudotis dušu, maistą gaminosi kibire ir t. t. Be to, esant ekstremaliai situacijai, benamiams buvo pranešta, kad nuo gegužės 1 d. jie turės išsikraustyti nežinia kur.

Gyventojai pasiskundė gyvenimo sąlygomis

Dėl prastų gyvenimo sąlygų Radviliškio laikinojo apnakvindinimo namuose, šių namų laikinieji gyventojai birželio 5 d.  skundu kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, merą, Tarybos narį. Neaišku, kaip čia atsitiko, tačiau  birželio 8 d. nei savivaldybės administracija, nei meras apie jokį skundą sakėsi neva nieko nežinantys, nors į redakciją pateko registruoto skundo kopija.

Po skundo Tarybos nariui ir redakcijai – „keršto akcija“

Po benamių skundo Tarybos nariui G. Lipnevičiui bei savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcijai įvyko savivaldybės valdininkų „keršto akcija“. Į Radviliškio laikinojo apnakvindinimo namus karantino metu be apsisaugojimo priemonių atvykę savivaldybės Statybų bei viešosios tvarkos skyriaus specialistai  E. Pranys bei V. Šmitas, kartu su šių namų administratore J. Čiuladiene, išvarė benamius į gatvę dar siaučiant koronavirusui, nes šie buvo  šiek tiek išgėrę ir  „įpūtė“  tik 1,2 promilės, kas rodo silpną  girtumą.

Jokia paslaptis, kad šių namų gyventojai  dažnokai išgėrinėja. Tačiau tik po skundų buvo imtasi drastiškų priemonių – žmonės buvo išvaryti į gatvę. Kas davė savivaldybės darbuotojams  nurodymą vykti į jiems nepriklausančią įstaigą – ar meras, ar  administracijos  direktorė, dar tikslinama.

Kaip informavo  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja V. Toleikienė, pandemijos metu jokiu būdu išvaryti žmonių į gatvę negalima.

Ir dar – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. A1-93  nustatyta, kad  laikinojo apnakvindinimo paslauga suteikiama asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, o šios paslaugos teikiamos tik esant krizinei situacijai, jei nesuteikus šių paslaugų kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. O juk visiems suprantama, kad  karantino laikotarpis dėl  koronaviruso pandemijos ir buvo krizinė situacija.

Be to, priklausomybes (alkoholiui, narkotikams ir kt.) Pasaulio sveikatos organizacija traktuoja kaip susirgimą, nuo kurio turi būti gydoma, o ne baudžiama. Tai, kad kai kurie Laikinojo apnakvindinimo namų gyventojai turi vienokių ar kitokių priklausomybių, nesumažina jų kaip žmonių gyvybės ir orumo vertės ir nesudaro pagrindo nehumaniškam elgesiui su jais – šiuo atveju administratorei bei savivaldybės darbuotojams  išvaryti juos iš laikinųjų namų nežinia  kur.

Benamiai nakvojo kas kur

Išvaryti iš Laikinojo apnakvindinimo namų, žmonės nakvojo kas kur: pas pažįstamus, sodų nameliuose, laiptinėse. Vienam benamiui draugas leido nakvoti automobilyje. Kaip jau savaitraštis „Radviliškio kraštas“ rašė, vienas 52 metų benamis, išvarytas iš Laikinojo apnakvindinimo namų, mirė.

Dėl galimybės gyventi kova dar nebaigta

Iš Laikinojo apnakvindinimo namų ekstremalios situacijos  metu  į gatvę varomi benamiai kreipėsi pagalbos į Tarybos narį G. Lipnevičių. Tarybos nario dėka dėl gyvenimo sąlygų Radviliškio laikinojo apnakvindinimo namuose  buvo pradėtas  LR Seimo kontrolierius bei LR Seimo Žmogaus teisių komiteto tyrimas, kurį koordinuoja  LR Seimo narys  Mindaugas Puidokas. O taip skundai buvo parašyti tarybai, merui, administracijos direktorei. Dar vienas keistas sprendimas – nors šalyje buvo ekstremali situacija, birželio 17 d. visi  benamiai buvo išvaryti į gatvę. Nežinia, ar šių namų administratorė  J. Čiuladienė išsigando  LR Seimo atstovų tyrimo, ar gavo paliepimą  iš  savivaldybės valdininkų, tačiau Socialinio skyriaus darbuotojai nuo birželio 19 d. likimo nuskriaustų žmonių prašė sugrįžti atgal į Laikinojo apnakvindinimo namus. Gyventojams sugrįžus, jų laukė dar vienas akibrokštas.

„Dėl  penkių nakvynės parų nereikia rašyti prašymo, tad  vienas  benamis birželio 19 d., apie 17.30 val., nuėjo pas Rulienę, norėdamas sugrįžti į namus, tačiau ši atsakė, kad neturi raktų – jie pas Čiuladienę, o ši  išvykusi į Vilnių. Tada žmogus vėl kaip šuo turėjo ketvirtą parą nakvoti pažįstamo mašinoje“,- sakė viena šių namų gyventoja.

Birželio 22 d. Laikinojo apnakvindinimo namų gyventojai parašė prašymus ir jiems buvo leista gyventi šiuose namuose.

Pasak benamių, Laikinojo apgyvendinimo namų administratorė nebuvo patenkinta tokia tvarka. „Nežinau, kiek čia mums bus leista gyventi, bet administratorė pasakė: „Jums priklausytų sugrįžti tik nuo lapkričio 1 d., o jūs taip anksti susigrūdot“,- redakcijai sakė šių namų gyventoja.

Belieka tikėtis, kad Lietuvoje esant ekstremaliai situacijai, benamiams bus leista nakvoti Laikinojo apnakvindinimo namuose, nebereikės glaustis apleistuose sodų nameliuose ar pašiūrėse.

Šią situaciją trumpai pakomentavo Tarybos narys G. Lipnevičius: „Džiugu, nors ir didelėmis pastangomis pavyko ekstremalios situacijos metu Laikinojo apnakvindinimo namų gyventojus, išvarytus į gatvę, sugrąžinti atgal. Toks valdininkų „raumenų rodymas“ prieš likimo nuskriaustus žmones nei pateisinamas, nei suprantamas. Net ir naminių kačiukų ar šuniukų nemetame į gatvę, o čia juk mūsų radviliškiečiai. Pavyko išspręsti kol kas tik dalį Laikinojo apnakvindinimo namų problemų. Žmonės šiuo metu turi kur permiegoti, bet dar neturi galimybės kada nori nusiprausti ar virtuvėlėje pasigaminti maisto. Gaila, kad  nors ir stengėmės padėti operatyviai, vienas išvarytas į gatvę radviliškietis mirė“.

Dėl suteiktos pagalbos – į teismą

Tarybos narys G. Lipnevičius, atvykęs išsiaiškinti situacijos ir padėti gyventojams bei nuoširdžiai vykdęs Tarybos nario pareigas, Laikinojo apnakvindinimo namų administratorės buvo apskųstas policijai dėl neva pažeistų karantino sąlygų.  Ar Tarybos narys, padėjęs žmonėms, pažeidė įstatymus, spręs teismas

Iš  gyventojų – padėka

Sugrąžinti į Laikinojo apnakvindinimo namus  likimo nuskriausti žmonės į savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakciją  atsiuntė padėką: „Brangus Gediminai Lipnevičiau! Stiprybės, kantrybės, stiprios sveikatos, ko  trokšta Jūsų tauri, sąžininga, plati širdis. Šviesus, drąsus, aukšto intelekto žmogau, būki mūsų stipriuoju ąžuolu. Laimės, sėkmės“

K. Saunoriūtė, V. Žiaunys, A. Zeleckis, E. Svidras.

(Bus daugiau)

„Radviliškio krašto“  informacija

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Mero ir seimūnų pažadus nupūtė vėjas…

Avatar

Paskelbta

data

Lietuvos  vyriausybė Radviliškio rajono savivaldybei  į biudžetą grąžino 164 tūkst. eurų – dalį lėšų, išleistų kovai su Covid -19 pandemija ir paimtų iš Socialinės  paramos skyriaus lėšų. Paimant šias lėšas meras pažadėjo, jog atgavus šią sumą iš LR vyriausybės, jos bus grąžintos Socialinės paramos skyriui, tačiau taip neatsitiko.

Socialinėms reikmėms lėšų pakanka. Ar tikrai?

Rugsėjo 10 d. vykusiame  Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos  posėdyje  nepartinis Tarybos narys Gediminas Lipnevičius pasiteiravo  rajono mero A. Čepononio: „Kodėl jūs, valdantieji, taip elgiatės su žmonėmis?  Vyriausybės grąžinta suma – 164 tūkst. – vėl  bus panaudota vandentvarkos projektams, o ne vargstantiems žmonėms. Į mane kreipiasi socialinio būsto gyventojai, neturintys galimybių nusiprausti, skundžiasi Nakvynės namų gyventojai  dėl prastų gyvenimo sąlygų“…

Finansų skyriaus vedėja  Rita  Chlebauskienė informavo: „Lėšos biudžete yra atstatomos pagal poreikį. Šiuo metu nepasiturintiems gyventojams pašalpoms  yra skirta 1 766 tūkst. eurų. Iki šiol nesame gavę nei vieno nusiskundimo dėl socialinių problemų“. Ar tiesą sako savivaldybės ponai?

Gyventojai valdininkais nebepasitiki?

Vis dažniau rajono gyventojai dėl bėdų bei problemų kreipiasi pagalbos ne į savivaldybės administraciją, o  į realiai padedančius Tarybos narius, vienas tokių – nepartinis G. Lipnevičius.

„Prašau Jūsų (Tarybos nario) ir bendruomenės pagalbos. Kai paskyrė man šį butą (savivaldybės socialinį būstą), jis buvo apgailėtinos būklės. Nebuvo nei šalto, nei karšto vandens, taip pat nebuvo gyvatuko ir elektros. Viskas buvo sulaužyta. Tame bute voniai įrengti nėra vietos, bet dušą galima įrengti.

Miesto meras žadėjo įrengti dušą, bet rengia iki šios dienos. Jo pažadai nuėjo niekais. Kreipiausi ir į Seimo narius Salamakiną ir Gaidžiūną, bet jų pažadus nupūtė vėjas. Kai buvo stiprios kojos, ėjau į miesto pirtį, o dabar tiek toli sunku nueiti – skauda kojas. Butas yra socialinis. Kreipiausi į soc. skyrių, bet atsakinga darbuotoja pasakė, kad  kai nupjaus koją, tada pastatysime dušą. Mane nustebino toks darbuotojos atsakymas. Gyvenu tame bute nuo 2002 metų, rajono ponai į tai dėmesio nekreipia. Gyvatuko nėra, o sąskaitos ateina už gyvatuką. Kur tie pinigai dingsta, pasidalina ponai?

Tame name 10 butų neturi gyvatukų. Visi mokame už šį patarnavimą. Radviliškyje yra 4 bendrabučiai Stiklo, Kaštonų, Vaižganto gatvėse. Visi šie bendrabučiai moka už gyvatukus. Tai tokie dalykai dedasi Radviliškyje“,- tokiu laišku į Tarybos narį bei „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininką  kreipėsi  pagalbos  radviliškietis Antanas Užkuraitis.

Su šio laiško turiniu G. Lipnevičius  supažindino savo kolegas Tarybos narius, savivaldybės administracijos vadovus ir merą Tarybos posėdžio metu.

Pašalpos yra išmokėtos visiems…

Į Seimą iš rajono norinčiam  pabėgti merui A. Čepononiui pacituoto laiško turinys galimai buvo labai nepatogus, nes jis posėdyje pasistengė kuo greičiau šį klausimą „užraukti“. „Pašalpos yra išmokėtos visiems gyventojams, o jeigu yra problemų, tegul kreipiasi į  merą ar seniūną“,- atsainiai mestelėjo meras A. Čepononis.

Tik įdomu, kodėl meras siūlo gyventojams kreiptis į jį ar seniūną, nes, kaip matome, meras dalina tuščius pažadus, o gyventojai skundžiasi, jog miesto seniūnui E. Mončauskui  neįmanoma prisiskambinti.

Beje, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė, mero bendrapartietė, šiame socialiniame būste gyvenančiam radviliškiečiui  pasiūlė dušą įsirengti pačiam. „Dėl to, kad mano iš savivaldybės nuomojamame socialiniame būste nėra  nei karšto vandens, nei galimybės nusiprausti, nuėjau pasiskųsti administracijos direktorei J. Margaitienei. Tačiau vietoje to, kad padėtų, direktorė man pasiūlė dušą įsirengti pačiam. Už ką aš įsirengsiu dušą, gaudamas tik varganą pensiją? Greitai apteksiu utėlėmis ir blusomis“,- skundėsi vyriškis.

Iš kokių lėšų gyventojas turėtų investuoti  į savivaldybei priklausantį turtą, direktorė nepaaiškino. Juk  visiems žinoma, kad socialinius būstus gauna tik vargstantys ar mažas pajamas gaunantys gyventojai.

Kaip matome iš radviliškiečio skundo, socialinių problemų rajone tikrai nemažai, o norint jas išspręsti  bei palengvinti vargstančių  rajono gyventojų  buitį, reikia labai  nedaug lėšų. Kaip informavo A. Užkuraitis, sutvarkyti jo socialinį būstą užtektų ir 500 eurų. Tačiau jam po operacijos ir gaunančiam mažą  pensiją  ir tokie pinigai yra labai dideli.

Taip ir kartojasi situacija rajone – abejotiniems „įsisavinimo“ projektams skiriami šimtai tūkstančių, o vargano  žmogelio buičiai palengvinti  mero bei administracijos direktorės vadovaujama savivaldybė gaili ir kelių šimtų eurų.

Jonas Petrikas


Skaityti daugiau

Aktualijos

Europos paveldo dienos 2020 Radviliškio rajone

Avatar

Paskelbta

data

Rugsėjo 18 d. Radviliškyje tradiciškai vyko Europos paveldo dienos, kurių tema šiais metais – paveldas ir edukacija. Ta proga keliauti po rajoną ir susipažinti su paveldu ir edukacijomis miesto mokinius pakvietė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyris.

Į ekskursiją vyko mokiniai ir mokytojai iš Radviliškio Lizdeikos gimnazijos ir Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos. Miesto centre tradiciškai buvo iškelta Europos paveldo dienų vėliava.

Po vėliavos pakėlimo ir sveikinimo žodžių mokiniai ir mokytojai susėdo į autobusą ir patraukė į pirmą kelionės tašką – Šeduvos kultūros ir amatų centrą. Šeduvos užvažiuojamuose namuose Šeduvos kultūros ir amatų centro darbuotojai supažindino su keramikos paslaptimis. Vyko edukacinis užsiėmimas, kuriame mokiniai iš molio lipdė dubenėlius.

Šeduvos bažnyčioje mokiniai iš arti galėjo pamatyti, kaip atrodo bažnyčios vargonai, bei klausėsi įdomių pasakojimų apie senąją Šeduvą.

Antrasis sustojimo taškas buvo Baisogalos dvaras. Čia ekskursijos dalyviai galėjo pasivaikščioti po dvaro parką, pasigrožėti dvaro pastatu ir susipažinti su dvaro istorija. Pasivaikščiojus po Baisogalos dvaro teritoriją, ekskursantai buvo pakviesti pakvietė vykti į Pakiršinio dvarą ir jame įsikūrusį Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrą.

Ten mokiniams buvo papasakota dvaro istorija, mokiniai buvo supažindinti su etninės kultūros ir amatų centro veikla, kokiais amatais jie užsiima, kokias vykdo edukacines veiklas. Mokiniai turėjo galimybę išbandyti vieną iš daugelio edukacinių užsiėmimų – draugystės apyrankės pynimą. Nespėjusieji nusipinti apyrankės, ją baigs parsivežę namo.

Iš Pakiršinio dvaro Europos paveldo dienų dalyviai patraukė atgal į jų laukiantį autobusą ir kupini įspūdžių išvyko atgal į Radviliškį.
Visos ekskursijos metu buvo laikomasi visų saugumo priemonių.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019