Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Rajone vėl „taškomos“ lėšos?

Avatar

Paskelbta

data

Praeitą savaitę Radviliškio rajono savivaldybės Kontrolės komitetas rinkosi į posėdį. Jame nagrinėti Radviliškio miesto VVG finansavimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimai. Aiškintasi ir Šeduvos seniūnijai vadovaujančio seniūno J. Pranio „pasivažinėjimo“ tarnybiniu transportu aplinkybės. Į posėdį buvo iškviesta pasiaiškinti administracijos direktorė J. Margaitienė bei Radviliškio VVG vadovė L. Skriptienė ir finansininkė D. Vedrickienė. Jame taip pat dalyvavo ir savivaldybės kontrolierė G. Sinkevičienė.

 

Meras demonstruoja „taupumą“ ar galią?

Dar prieš prasidedant posėdžiui, į mažąją savivaldybės salę, kurioje posėdžiui ruošėsi Kontrolės komiteto pirmininkas J. Malinauskas bei lūkuriavo pareiškėjas, atlėkęs meras A. Čepononis išjungė salės apšvietimą. Jo motyvas buvo lakoniškas – dėl dviejų asmenų nereikėtų be reikalo naudoti elektros energijos. Kai savivaldybės prieigose rekonstruojama Aušros aikštė už 3 mln. eurų ir jau kyla problemų dėl trupančių gatvės trinkelių, toks mero perdėtas smulkmeniškumas pailiustravo ne tiek jo nuoširdų norą taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, kiek asmens, laikančio save „Caru“ ir norinčio visų besąlygiško paklusnumo, norą jo vadovaujamoje savivaldybėje kontroliuoti absoliučiai viską. Net kelias elektros lemputes.

Radviliškio miesto VVG veiklos pristatymas

Posėdis prasidėjo VVG vadovei L. Skriptienei pristatant šią asociaciją Kontrolės komiteto nariams. Trumpai paminėti įkūrimo niuansai, teisinis asociacijos veiklos pagrindas, VVG strategijos ruošimo ypatumai siekiant prisidėti prie Radviliškio miesto bendruomenės pačių opiausių socialinių ir kitų problemų sprendimo pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. Tokias strategijas paruošė visų 60 savivaldybių VVG, kad užsitikrintų dalį lėšų iš skirtų 15,4 mln. eurų lėšų. L. Skriptienė pažymėjo, kad ruošiant Radviliškio miesto strategiją buvo įdėta labai daug fizinių bei intelektualinių jėgų ir tai daryta savanoriškais pagrindais. Paklausta valdančiajai koalicijai priklausančio socialdemokrato A. Venckaus pripažino, jog strategija buvo paruošta ne pačios VVG administracijos, o konsultantų iš UAB „Bizantia Group“, kuriems buvo atseikėta beveik 5 tūkstančiai eurų iš ES struktūrinių fondų bei savivaldybės biudžeto. Norėdama nukreipti dėmesį nuo ką tik „sprogusio“ burbulo apie jos darbštumą ir nepakeičiamumą, vadovė iš karto priminė, kad rajono savivaldybės Taryba „balsavo“ už VVG administravimui reikalingų lėšų skyrimą. Jai antrino ir administracijos direktorė J. Margaitienė, kuri akivaizdžiai jautėsi labai nepatogiai ir demonstravo nepasitenkinimą, kad buvo iškviesta atsakinėti į pateiktus klausimus.

Administracijos direktorė J. Margaitienė savivaldybės turtu naudojasi kaip savo

Į klausimą, kokiu pagrindu suteiktos VVG patalpos administracijos pastate, direktorė J. Margaitienė tvirtino, kad tiesiog bendru ir geranorišku ŽODINIU sutarimu, kad žmonės nesėdėtų rūsyje ir turėtų, kur dirbti bei vesti susitikimus su vietos bendruomenės atstovais. Tačiau toliau komitetui nagrinėjant šią situaciją, aiškėja administracijai vadovaujančios direktorės dviprasmiškumas ir net tų pačių dalykų įvardinimas skirtingais pavadinimais. Nors savivaldybės kontrolierei ji raštu teigė, kad patalpos teisiškai nėra skirtos, bet turint laisvą kabinetą, jis suteikiamas miesto VVG. Ir jame vadovė L. Skriptienė turi savo PIEŠTUKĄ, TRINTUKĄ ir POPIERIAUS LAPĄ. Kompiuterį ir spausdintuvą iš susijaudinimo tikriausiai pamiršo paminėti, nes užklupta „nusikaltimo“ vietoje pati L. Skriptienė teigė, jog atėjo atspausdinti dokumentų.  Administracijos direktorė J. Margaitienė, turėdama viešojo administravimo magistro laipsnį, nedemonstruoja žinių ir praktikos, kaip turi būti valdomas savivaldybės administracijos turtas, bet puikiai perima netinkamą bendrapartiečio patirtį, kai savivaldybei priklausančiu turtu disponuojama tarsi nuosavu. Be jokios teisinės atsakomybės ir atskaitomybės. Tokiame savo elgesyje ji nemato jokio nusikaltimo, nors kaip valstybės tarnautojas administracijos direktorė privalo laikytis LR įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant ir valstybės bei savivaldybių turto naudojimo įstatymą. Prispausta argumentų dėl neteisėto turto panaudojimo, J. Margaitienė patogiai, bet netiesiogiai, „kaltę“ suverčia Tarybai.

VVG vadovė demonstruoja nekompetenciją

Pagal šios VVG (asociacijos) įstatų 34 punktą, kaip vienas iš reikalavimų yra paminėta asmens patirtis rengiant ir įgyvendinant strateginius dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų valdymu ir panaudojimų. L. Skriptienė, pareiškėjo paklausta, kokiais teisės aktais remiantis „nuleista“ programa, ji nurodo ES direktyvas, kurios nėra tiesiogiai susijusios su VVG veikla. ES direktyvos kaip ES teisės aktai yra naudojami tik tam tikrų tikslų įvardijimui, o ES šalys narėms paliekama apsisprendimo laisvė, kaip tai pasiekti. Tuo tarpu miestų VVG kūrimas, jų strategijų įgyvendinimas remiasi ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu per veiksmų programas, kurios finansuojamos per Europos socialinį fondą. Todėl paprašyta pacituoti ES direktyvas, kuriomis ji vadovaujasi, ji garsiai perskaito ES fondų veiksmų programos 8 prioriteto priemonės pavadinimą, kuris paminėtas LR vidaus reikalų ministro įsakyme. Akivaizdu, kad patirties su ES struktūriniais fondais ir jų lėšų įsisavinimu L. Skriptienė pakankamai neturi.

Kodėl toliau finansuojama VVG administracija?

Kontrolės komiteto posėdyje išsiaiškinus, kad ministerija nepritarė Radviliškio VVG parengtai strategijai, domėtasi, kodėl toliau skiriamos lėšos VVG administracijos išlaikymui. Pasirodo, kad ir vėl tai daroma gavus Tarybos palaiminimą. Eilinį kartą Tarybos nariai balsavo už sprendimo projektą į jį net neįsigilinę. Tuo pasinaudodami aukščiausi rajono politikai ir administracija su rajono biudžeto lėšomis elgiasi tarsi tai būtų tik jų. Iškilus neskaidrumams į viešumą, „kalta“ pasidaro kolegialiai sprendimus priėmusi Taryba, bet atsakomybės už netinkamus sprendimus kratosi visi. Paprašyta pakomentuoti darbo laiką, kuris nurodytas toks pat, kaip ir rajono savivaldybės administracijos, bei kaip užmokamas darbo užmokestis iš skirtų 11 tūkstančių eurų administravimui, vadovė L. Skriptienė teigė, kad jos postas ir toliau reikalingas, nes ministerija ir vėl kvies tas miestų VVG teikti paraiškas, kurioms neskirtas finansavimas. Kieno motina yra viltis, puikiai atskleidžia liaudies išmintis patarlėje, tačiau, kai ir pati VVG vadovė L. Skriptienė, ir administracijos direktorė J. Margaitienė apeliuoja į viltį daugiau negu į turimą kompetenciją dėl neva padidėjusios galimybės gauti finansavimą šiai strategijai įgyvendinti, Radviliškio miesto bendruomenei nebus lengviau. Jos tik pamiršo paminėti, kad 24 kitų miestų VVG strategijos buvo įtrauktos į rezervinį sąrašą ir kartu su jomis bus leista dalyvauti kitoms 11, įskaitant ir Radviliškio, Kelmės bei Kuršėnų, miestų VVG, kurių strategijos buvo pripažintos  iš viso nefinansuotinomis. Susisiekus su Kelmės ir Kuršėnų miestų VVG vadovais, paaiškėjo, kad jų vadovaujamoms VVG neužsitikrinus finansavimo, joms iš savivaldybės biudžeto nebuvo skirta jokių lėšų. Ir visa vykdoma veikla atliekama tik savanorystės pagrindu ir po darbo valandų. Tai yra nepiktnaudžiaujama tarnybine padėtimi ir nevykdoma jokia neteisėta veikla. Kelmės ir Šiaulių rajono savivaldybės net neskyrė patalpų VVG susirinkimams ar kitai veiklai vykdyti, kaip L. Skriptienę sugalvojo „pamaloninti“ Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė. Gal tai turėjo įtakos, jog administracijos direktorės anyta G. Margaitienė yra L. Skriptienės kolegė.

Kol kas dar neaišku, ar tai administracijos direktorė J. Margaitienė darė daugiau savo iniciatyva, ar tik paklusniai vykdydama „žodinius nurodymus“ iš aukščiau. Tačiau labai tikėtina, kad be mero A. Čepononio, kuris L. Skriptienę įvardino „idėjų varikliuku“ ir kuriam labai rūpi, kad dėl dviejų asmenų nebūtų įjungtas salės apšvietimas, tiesioginio pritarimo tai tikrai nevyko.

Vidaus reikalų ministerijos specialistės komentaras

Paprašyta pakomentuoti, kodėl Radviliškio VVG strategijai nebuvo skirtas finansavimas, LR Vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamento specialistė K. Sabaliauskienė nevyniojo žodžių į vatą: – „.. strategija buvo prastai parengta, todėl neatitiko nustatytų VVG strategijų vertinimo kriterijų ir ji buvo viena iš tuo metu buvusių 14 strategijų, kurias nuspręsta nefinansuoti“. Nepaisant to, kad Radviliškio VVG strategijos finansavimui Radviliškio rajono savivaldybė Tarybos sprendimu įsipareigojo skirti net 31 proc. lėšų iš rajono biudžeto strategijos įgyvendinimui reikalingų 0,5 mln. eurų, kad vertintojai skirtų maksimalius 5 taškus vietoj 1, jei būtų nuspręsta prisidėti tik minimaliais 15 proc. Taip pat ji teigė, kad ministerija tikrai supranta likusias be finansavimo VVG, todėl yra pateikusi prašymą Finansų ministerijai dėl papildomų kitų 15,4 mln. eurų skyrimo. Ir tik tada, kai bus gautas atsakymas, kiek bus skirta papildomai lėšų, Vidaus reikalų ministerija dar sykį kvies miestų VVG pateikti paraiškas dėl finansavimo. Ar, atsiradus antrai galimybei, pakaks VVG vadovei L. Skriptienei  fizinių ir intelektualinių jėgų įveikti nebe tokią „beprotišką“ konkurenciją tarp 37 miestų VVG bei paruošti konkurencingą dokumentą, objektyviai atspindintį realias Radviliškio miesto problemas ir jų galimus sprendimus, tokiu būdu užsitikrinant ES fondų lėšas, parodys laikas. Kontrolės komiteto pirmininkas J. Malinauskas papildomai paprašė atskirai informuoti komitetą iš karto, kai tik bus gautas atsakymas iš Vidaus reikalų ministerijos.
(Bus daugiau)

Marius Aleksiūnas

 

 

 

Rajono aktualijos

Pakalniškių kaime tėvą sumušęs sūnus uždarytas į areštinę

Avatar

Paskelbta

data

Gruodžio 23 d. apie 21:00 val. Radviliškio rajone Pakalniškių kaime, Rozalimo g., namuose sūnus, gim. 1985 m., sumušė tėvą, gim. 1957 m. Nukentėjusysis dėl sukelto fizinio skausmo į gydymo įstaigas nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į Šiaulių AVPK areštinę. Pareiškimas gautas
2020-12-24.

Asociatyvi nuotr.

Skaityti daugiau

Aktualijos

Šeimose – domėjimasis tradicijomis

Avatar

Paskelbta

data

Anksčiau ilgus žiemos vakarus žmonės užpildydavo, kartu dirbdami nesunkius ir neskubius darbus. Radviliškio kraštas nuo seno garsėja savo tautodailininkais, jų darbų gausumu, autentiškumu. Čia organizuojami čempionatai (kojinių mezgimo, pasakų sekimo), konkursai, adventiniai turgūs ir kita.

Viešoji biblioteka, siekdama priminti senąsias tradicijas, ilgesniais rudens ir žiemos vakarais kvietė visus norinčiuosius į Šeimų etnokultūrinę stovyklą – pabūti drauge, pamąstyti apie praeities svarbą dabarčiai. Pagrindinė šio projekto idėja – pristatyti krašto žmonėms lietuvių tautos savitumą: tautodailę, tautosaką (sekamą ir dainuojamąją) bei muzikavimą.

Spalio–gruodžio mėnesiais vyko įvairūs užsiėmimai tautodailės temomis. Juos vedė tautodailininkai Regina Martyšienė, Jadvyga Kurmanskienė, Jolanta Kvedarienė, Eugenijus Arbušauskas, Olė Plungienė. Dalį šių užsiėmimų buvo galima pamatyti Viešosios bibliotekos e. erdvėje – videopamokėlėse, kuriose aiškinta apie riešinių mezgimo ypatumus, šiaudinio paukštelio rišimą, juostų pynimą, tradicinių kanklių gaminimą bei kankliavimą.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laimutė Verbickienė vedė edukacinį užsiėmimą apie pasakas mūsų ir kitų tautų gyvenime, lektorė, etnologė Gražina Kadžytė pristatė švenčių ratą, lektorė, etnomuzikologė, TV laidų vedėja, Vilniaus miesto folkloro ansamblio „Virvytė“ vadovė Loreta Sungailienė pasakojo, kas padeda atverti vaikų balsus ir širdis, patarė, kaip skatinti kūrybiškumą ir kaip visai šeimai prisijaukinti liaudies dainą, šokį, žaidimą, pasaką.

Visus tuos mėnesius Viešosios bibliotekos e. erdvėje buvo pristatomos tautodailininkų darbų parodos: kojinių, pirštinių, keramikos, lėlių, sodų, verpsčių ir kt. Šiaulių televizijos darbuotojai sukūrė videofilmą apie tautodailę ir tautodailininkus mūsų rajone.

Susidomėjimas projekto veiklomis, dalyvavimas jose rodo, kad neblėsta dėmesys mūsų protėvių darbams ir tradicijoms. Projekto veiklų rezultatus (fotonuotraukas, videomedžiagą) savo bendruomenėse pristatė, jais su mokiniais, jaunimu dalijosi mūsų partneriai.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Viešosios bibliotekos informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi