Radviliškio, Grinkiškio, Šiaulėnų, Baisogalos, Šeduvos ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose – pažeidimai

Perpildytos vaikų grupės tampa  daugelio Lietuvos savivaldybių rūpesčiu. Beveik ketvirtadalyje (24,4 proc.) tikrintų ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, perpildyta bent viena grupė. Taip pat rasta ir daugiau veiklos pažeidimų – įstaigos neturi leidimų-higienos pasų, nesilaikoma juose nurodytų sąlygų, nesaugios žaidimų aikštelės, neužtikrinimas reikiamas sanitarinių įrengimų skaičius ir kt.
Tai didina užkrečiamųjų ligų išplitimo riziką, gali sąlygoti didesnę traumų tikimybę bei turėti kitų neigiamų pasekmių vaikų sveikatai.
Tokią situaciją atskleidė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) penkiasdešimt dviejose šalies savivaldybėse atliktas vaikų ugdymo įstaigų vertinimas, kurio metu patikrintos 484 įstaigos, t. y. beveik pusė visų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų iš veikiančių 1081. Į tikrinimą pateko įstaigos, kurios yra 2019 m. periodinės kontrolės plane, ir tos įstaigos, kurios neturi leidimo-higienos paso.
Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, tyrimo atskleista situacija kelia nerimą, todėl iškart po gautų rezultatų inicijuotas Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Vyriausybės posėdis. Ministro teigimu, susitikus su visomis atsakingomis pusėmis išanalizuoti tiek anksčiau svarstyti, tiek galimi nauji perpildytų grupių problemos sprendimo būdai. Sutarta, kad Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) vykdys prognozinį vaikų skaičiaus planavimą, o NVSC – stebės šį procesą.
Kokia padėtis Radviliškio rajono savivaldybėje?
Patikrinimo metu perpildytos grupės fiksuotos 27 proc. tikrintų Radviliškio rajono savivaldybės vaikų ugdymo įstaigų.
Pasak Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto specialistės J. Steponavičienės, kiek vaikų norės lankyti ikimokyklines ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir ar joms gresia perpildymas, paaiškės tik rugpjūčio pabaigoje: „Vaikų judėjimas vyksta beveik iki rugsėjo vidurio – vieni užsirašo į eilę, kiti išsibraukia, tad  rugpjūčio pabaiga – rugsėjo pradžia mums didžiausias darbymetis“.
Tačiau preliminariais duomenimis, rajono švietimo įstaigose gali sumažėti per šimtą vaikų.
Radviliškio, Grinkiškio, Šiaulėnų, Baisogalos, Šeduvos ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose nustatyta nemažai pažeidimų
Ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą vykdančiose įstaigose nustatytų higienos normos reikalavimų pažeidimų mastas privertė sunerimti praėjusių metų rudenį atlikus didžiausią iki šiol vykdytą vaikų ugdymo įstaigų ir švietimo paslaugų tiekėjų saugos sveikatai vertinimą.  Nemažai jų rasta ir Radviliškio rajone.
Radviliškio mieste pažeidimų nustatyta Gražinos pagrindinėje mokykloje ir lopšelyje – darželyje „Kregždutė“.
Gražinos pagrindinėje  mokykloje ugdymo grupės sąrašas buvo sudarytas viršijant pagal amžiaus grupes leistiną vaikų skaičių, logopedo kabinete netiekiamas karštas ir šaltas vanduo.
Lopšelyje-darželyje „Kregždutė” ugdymo grupių sąrašas sudarytas viršijant pagal amžiaus grupes leistiną vaikų skaičių. Kūno kultūros salės langai ir šviestuvai neapsaugoti nuo atsitiktinių smūgių.
Iš rajone veikiančių ikimokyklinių ir priešmokyklinių vaikų ugdymo įstaigų tikru pažeidimų „rekordininku“ pasirodė esantis Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos Pašušvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.
Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos Pašušvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje patikrinimo metu nustatyti pažeidimai:  ugdymo grupėje esančio įmonės pirmosios pagalbos rinkinio galiojimo terminas buvo pasibaigęs; patalpos, kuriose vykdoma ugdymo veikla neprižiūrimos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų; vaikų žaidimų aikštelėse nėra stacionarių ar kilnojamų įrenginių ar želdinių, sudarančių šešėlį; stalai ir kėdės nepritaikyti vaikams pagal jų ūgį; patalpų (tualeto-prausyklos) grindų danga nelygi, su plyšiais; tualeto-prausyklos patalpų valymo inventorius nepaženklintas; patalpų (grindų) defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui Nemažai pažeidimų rasta ir lauko žaidimų aikštelėse: pakeitus smėlį smėlio dėžėse neatliekamas smėlio parazitologinis tyrimas, nustatytu periodiškumu (1 kartą per savaitę ir 1 kartą per metus) nevykdoma vaikų žaidimo aikštelių apžiūra.
Taip pat patikrinimo metu buvo nustatyta, kad  Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinėje mokykloje veikla buvo vykdoma neturint leidimo-higienos paso.
Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijoje ne visų darbuotojų kvalifikacija atitiko higienos normoje reglamentuojamą kvalifikaciją – dirbo ne pedagogai.
Baisogalos mokykloje-darželyje logopedo kabinete netiekiamas karštas ir šaltas vanduo, o šios mokyklos – darželio Skėmių skyriuje ne visų darbuotojų kvalifikacija atitiko higienos normoje reglamentuojamą kvalifikaciją – dirba ne pedagogai.
Šeduvos lopšelyje-darželyje  ugdymo grupių sąrašas buvo sudarytas viršijant pagal amžiaus grupes leistiną vaikų skaičių, statinio, kuriame vykdoma ugdymo veikla, teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, neaptverta 1,5 m ar aukštesne tvora.
Kur vesti darželinuką vasarą?
Daugeliui tėvelių galvos skausmas – kur dėti darželinuką vasarą, jeigu tėvai neatostogauja ir  nėra visada pasiryžusių prižiūrėti anūkus senelių.
Pasak  Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto specialistės J. Steponavičienės, pavasarį lopšelių – darželių vadovai kalbėjosi su tėveliais, buvo išsiaiškinta, kam vasarą būtinai reikės darželyje vietos. Šiuo metu visų trijų Radviliškio lopšelių – darželių vaikai lanko visu pajėgumu dirbantį „Kregždutės“ lopšelį – darželį. Vėliau, nuo rugpjūčio vidurio, vaikai grįš į savo lankytus  lopšelius – darželius.

„Radviliškio  krašto“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts