Po auditorių išvadų Žemės ūkio ministerija spręs dėl nuostolingų veislininkystės įmonių perspektyvų

Trijų veislininkystės įmonių, kurių pagrindinis akcininkas yra valstybė, žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko pavedimu atliktas vidaus auditas atskleidė, kad šių įmonių veikla nėra finansiškai tvari ir stabili, o jų vadovai neturi planų dėl investicijų ir veiklos gerinimo. Todėl kyla klausimų dėl jų veiklos tęstinumo ir perspektyvų.

Auditoriai pateikė bendrovių „Panevėžio veislininkystė“, „Šilutės veislininkystė“ bei „Kiaulių veislininkystė“ vidinio audito išvadas. Be to, veislininkystės įmonės šį mėnesį taip pat atsidūrė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kuri jose nustatė šiurkščių apskaitos ir higienos pažeidimų, akiratyje.

„Valstybė, kaip pagrindinis akcininkas, turi atsakingai vertinti jai priklausančių įmonių veiklą, jų rezultatus ir tikslus. Šių įmonių finansinė situacija, vadovų sprendimai, priežiūros tarnybų pastabos kelia rimtų abejonių, ar tokia veikla atitinka Žemės ūkio ministerijos ir valstybės tikslus.

Po tokių audito išvadų turėsime spręsti dėl bendrovių perspektyvų ir veiklos tęstinumo. Taip, kaip buvo iki šiol, tęstis nebegali“, – sako žemės ūkio ministras K. Navickas.

Bendrovė „Panevėžio veislininkystė”, įsikūrusi Algirdiškio kaime Panevėžio rajone , dividendų valstybei nemoka, nes jos finansinė padėtis nėra stabili ir gautu pelnu dengiami ankstesnių metų nuostoliai, o privalomasis rezervas – nesudarytas.

Auditorių ataskaitoje teigiama, jog įmonės bendrosios ir administravimo sąnaudos auga, tačiau pasiūlymų spręsti problemą – nėra. Bendrovė investicijų neplanuoja, turtas dėvisi, o veikla – nuostolinga. Be to, „Panevėžio veislininkystė”  neturi specialių įpareigojimų ir neįgyvendina jokių valstybės pavestų funkcijų, o rinkoje yra apie 12 tokią pačią ar panašią veiklą vykdančių įmonių.

„Šilutės veislininkystės“ veikla taip pat yra nuostolinga. Bendrovės įstatinio ir nuosavo kapitalo santykis artėja prie kritinės 50 proc. ribos kuomet valdyba ar visuotinis akcininkų susirinkimas turės priimti atitinkamus sprendimus, teigia auditoriai.

Bendrovės galvijų pardavimo sąnaudos nuolat viršija pardavimo pajamas. Bendrovės atliekamo galvijų vertinimo veiklos apimtys tiesiogiai priklauso nuo Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos. Kadangi asociacija turi teisę nesinaudoti „Šilutės veislininkystės“ teikiamomis galvijų vertinimo paslaugomis, bendrovės veiklos perspektyva nėra užtikrinta.

Baisogalos seniūnijoje Radviliškio rajone įsikūrusi bendrovė „Kiaulių veislininkystė“ pernai uždirbo pelno, tačiau pirmąjį šių metų pusmetį veikla buvo nuostolinga, be to, ženkliai išaugo bendrovės įsiskolinimai.

Auditoriai nustatė, kad įmonė nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir,  pirkdama grūdus bei kiaules, neatliko viešųjų pirkimų procedūrų. Be to, įžvelgta interesų konfliktų ir kitų pažeidimų, pavyzdžiui, bendrovės išsinuomota valstybinė žemė perduota naudoti ūkininkui neatlygintinai be Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo.

Dėl nuostolingos veiklos raginama spręsti klausimą dėl tolimesnės bendrovės veiklos perspektyvų ir veiklos tęstinumo.

Total
1
Dalinasi
Related Posts