Pasakyk ką skaitai – pasakysiu kas esi

Jau klasika tapęs posakis „pasakyk ką tu skaitai – pasakysiu kas tu esi“ atgimsta. Mes, radviliškiečiai, skaitome tai kas rašoma, o tikime tuo, kas mums naudinga arba kitaip malonu.

Norėčiau trumpai sureaguoti į  viešai pateiktą informaciją apie V. Kudirkos progimnazijoje atliktą auditą ir jo interpretacijas.

2023 m. rugsėjo 1-osios potvarkiu Radviliškio  rajono meras įpareigojo centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorę mūsų progimnazijoje atlikti neplaninę vidaus kontrolės, finansų valdymo, veiklos ir valdymo organizavimo kontrolę. Mano žiniomis, to dar mūsų rajone nėra buvę. Vidaus audito apimtis buvo numatyta 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. rugsėjo 1 d., tačiau kai kurios sritys vertintos nuo 2018 m. Tikrinus šešerių metų laikotarpį (įskaitant Covid-19 pandemijos metus)  rasta neatitikimų.  Įvertinus audito išvadas pateikta naudingų rekomendacijų, bet yra ir išvadų, su kuriomis nesutinkame. Neatsižvelgta ne tik į mokyklos pateiktus praktinius paaiškinimus, bet ir į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išaiškinimus.

              Atsakymą į faktinių aplinkybių neatitinkančias, mokyklos vadovę ir mokyklą žeminančias interpretacijas reikėtų rengti ilgą ir išsamų, tokį pat kokį pateikėme auditorei, todėl pateiksiu kelias, visiems tikrai suprantamas iliustracijas į žurnalistų teiginius:

  1. Mokyklos vadovė už tėvelių suaukotas lėšas išdūmė į Tenerifę. Patikslinu, kad laimėjus Erazmus+ projekto „Tendencijos ir geroji praktika: kaip mokymosi praradimus paversti atradimais?“  finansavimą (22 444 Eur.), 2023 metais devyni pedagogai vyko į Boloniją, Tenerifę ir Siciliją. Kadangi projektas vykdomas iki 2024 m. vasario 29 d., dar tebeįgyvendinat kitą  Erazmus+ „Sciencing Europe“ projektą ir dar negavus visų numatytų lėšų, projekto įgyvendinimui lėšų trumpam pasiskolinta iš mokyklos paramos-labdaros fondo. 2023 m. gruodžio mėn. patvirtinus Erazmus+ projekto ataskaitą,  organizatoriai gražino visą sumą ir lėšos atstatytos.
  2. Už vazoną progimnazija „suplojo“ net 5969 eurus. Patikslinu, kad  vazono ilgis 38,64 m., aukštis 0,95 m. ir yra LED apšvietimai.
  3. Iš vienos juvelyrinių dirbinių parduotuvės už 120 eurų kažkaip pavyko nusipirkti darbo knygą, nors patys šios parduotuvės pardavėjai teigia tokiomis knygomis apskritai neprekiaujantys. Patikslinu, kad UAB „Auksinis opalas“ savininkė atsiprašė progimnazijos dėl 2022 m. gruodžio mėn. (prieš Kalėdas) išrašytos sąskaitos ant PVM sąskaitos faktūros blanko likučio (tik toks gruodžio mėn. buvo likęs) ir perrašė 2022 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą serijos GVSAL Nr. 291 įvardindama prekes „dovanos-darbo knygos“. Buvo įsigytos 25 kalėdinės dovanėlės personalo darbuotojams.
  4. Auditorė suabejojo, ar direktorei tikrai reikėjo pirkti tokį brangų išmanųjį telefoną „Apple“. Patikslinu, kad mokyklos vadovo telefono APPLE iPhone atliekamos funkcijos viršija paprasto telefono funkcijas. Tai kompiuteris ir jis yra įtrauktas į mokyklos ilgalaikio turto apskaitą.  Papildomai informuoju, kad visada telefono mėnesinį mokestį mokėjau ir moku asmeninėmis lėšomis.
  5. Progimnaziją praminė Šiaurės Korėja. Patikslinu, kad  2022 m. darbuotojų kaitos atžvilgiu (iš viso atleistų darbuotojų) progimnazija yra 4-oje vietoje iš 8 lyginamų mokyklų, o 2023 m. progimnazijoje iš visų 7 lyginamų mokyklų yra mažiausia darbuotojų kaita (nors šis rodiklis jau seniai nebenaudojamas ir neiliustruoja mokyklos veiklos kokybės.)
  6. Darbuotojų pareigybių sąrašas ir etatų skaičius tvirtinamas nesivadovaujant Savivaldybės tarybos sprendimais. Patikslinu, kad 2018 m. liepos 27 d. Švietimo ir mokslo ministerija raštu “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo NR. XIII-198 2, 3,4,7,8,14,17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo bei mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo” išaiškino, kad mokytojų pareigybių skaičiaus nustatymas yra reglamentuojamas Įstatyme ir Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, jog papildomas reguliavimas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos lygmeniu (pareigybių (etatų) normatyvai ir pan.) yra netikslingas. 2022-2023 m. ugdymo planas su Švietimo ir sporto skyriaus vedėju suderintas 2022 m. rugpjūčio 31 d., o 2023-2024 m. m. – suderintas su Meru 2023 m. rugsėjo 5 d. Mokslo metų trukmė 1-4 kl. 35 savaitės, 5-8 kl. yra 37 savaitės. Ugdymo procesą organizuojant nuo spalio 14 d. arba spalio 27 d. (orientuojantis pagal savivaldybės tarybos posėdžių datas) mokslo metai sutrumpėtų 8 savaitėmis ir ugdymo programos nebūtų įgyvendintos.

      Norėčiau tikėti, kad audito rekomendacijos mokyklai buvo pateiktos tikslu jas įgyvendinti, bet ne tikslu įgyvendinti rinkiminius pažadus pradėti ir tęsti susidorojimų su įsivaizduojamais priešais.

Rasa Dagienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts