Padėkos diena muzikos mokykloje

2018 m. gegužės 28 dieną Radviliškio muzikos mokykloje vyko mokslo metų užbaigimo šventė – Padėkos diena.

Mokslo metų pabaigoje visada malonu apžvelgti pasiektus rezultatus, pasidžiaugti laimėjimais, apdovanoti atkakliausius bendruomenės narius. Mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė visiems padėkojo už įdėtą triūsą ir atsidavimą muzikai.

Už mokyklos vardo garsinimą buvo pagerbti šie tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, bei jų mokytojai:

Toma Saveljevaitė

Roberta Jurpalytė

Lėja Deltuvaitė

Vokalinis ansamblis ,,Ad libitum“

Jaunių choras ,,Saulės vaikai“

Elana Kanišauskaitė

Toma Pauraitė Akvilė Korsakaitė

Kajus Korsakas

Emilija Dambrauskaitė

Elija Peleckytė

Jokūbas Peleckis

Gertrūda Burbulytė

Emilė Kavaliauskaitė

Dominykas Petuška

Saksofonininkų ansamblis

Mokytojai:

Inga Petrauskienė – choro ir vokalo mokytoja ekspertė.

Diana Sabulienė – fortepijono mokytoja metodininkė.

Vera Silickaja – fortepijono mokytoja ekspertė

Aurelija Stončiuvienė – fortepijono mokytoja metodininkė.

Daina Vedeckienė – fortepijono vyresnioji mokytoja.

Kęstutis Pakštas – muzikos istorijos ir solfedžio mokytojas metodininkas, fortepijono vyresnysis mokytojas.

Donatas Baltutis – saksofono vyresnysis mokytojas.

Rytis Borusevičius – koncertmeisteris metodininkas, fortepijono mokytojas.

Jiems įteikti Seimo nario Vytauto Juozapaičio padėkos raštai bei atminimo dovanėlės.

Gausus būrys mokinių buvo pagerbti mokyklos padėkos raštais taip pat už gerą mokymąsi, už koncertinę veiklą, už gerą mokymąsi ir koncertinę veiklą. Pagerbti ir apdovanoti jų mokytojai. Mokyklos budinčioji Genovaitė Vainauskienė sutikta vaikų ovacijomis ir jai padėkota už nuoširdų bendravimą ir rūpestį mokyklos bendruomene. Didelį indėlį į savo vaikų tobulėjimą įneša ir tėvai. Šiais metais ypatingai daug jėgų ir laiko tam paaukojo D. ir E. Burbuliai, N. ir R. Peleckiai, E. Korsakienė, A. ir V. Petuškos. Jiems įteiktos padėkos už nuoširdų bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene.

Puikią vakaro nuotaiką kūrė koncertiniai numeriai, kuriuos atliko solistės Toma Saveljevaitė ir Lėja Deltuvaitė , saksofonininkų ansamblis, gitaristas Ainius Gecas, fortepijoninis duetas Augustė Motekaitytė ir Patricija Butvilaitė, chorinio dainavimo specialybės choras, vokalinis ansamblis „AD LIBITUM“, jaunių choras „Saulės vaikai“.

Muzikos mokyklos informacija

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts