Dėl problemų mokyklose – mokinių priekaištai merui

Birželio 19 dieną Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos Radviliškio padalinio vadove Melita Mikalevičiūte ir savanorėmis Mija Skalmonaite ir Raminta Buivydaite. Moksleivių sąjungos Radviliškio padalinio atstovės merui išsakė Radviliškio rajono moksleivių poreikių analizę, kurioje išnagrinėtos trys pagrindinės mokyklų problemos: maitinimas valgyklose, psichologinė būsena ir moksleivių pavėžėjimas.

Moksleivių atliktas tyrimas apie maitinimą mokyklose parodė, kad tik viena iš dešimties tyrime dalyvavusių švietimo įstaigų mokinių savivaldų mokyklose patiekiamą maistą vertina gerai, šešiose mokyklose maistas vertinamas vidutiniškai, o trijose – prastai.

Mokiniai teigia, kad maistas mokyklose neskanus, ne itin išvaizdus ir beskonis, o maisto kainos galėtų būti mažesnės.

Daugumoje mokyklų mokiniai pasigedo galimybės atsiskaityti banko kortele, nors norinčiųjų atsiskaityti tokiu būdu yra labai daug. Be to, ne visose mokyklose aiškiai matomose vietose yra pakabintos alergenų lentelės, todėl alergiški vaikai nežino, ar jiems patiekiamuose patiekaluose nėra alergenų.

Moksleivių pateikta analizė parodė, jog tik trijose iš dešimties mokyklų yra psichologas, o septyniose jo nėra.

Pasak Moksleivių sąjungos Radviliškio padalinio atstovių, mokiniams labai reikalingas psichologas, nes jie nuolat susiduria su įvairiomis problemomis, kurioms spręsti reikalingas pašnekovas ar patarėjas. Pasak mokinių, kai kuriose mokyklose niekas nesirūpina jų emocine būkle, o dalis mokytojų išlieka nesupratingi ir neįvertina mokinių krūvio.

Moksleivių sąjungos Radviliškio padalinio atstovės rajono vadovą supažindino ir su jų atlikto tyrimo metu paaiškėjusiomis mokinių pavėžėjimo problemomis.

Situacijos analizė parodė, jog net penkiose iš dešimties mokyklų moksleiviams tenka atsisakyti popamokinių ir užklasinių veiklų, nes po jų nėra galimybės grįžti namo.

Net devynių iš dešimties tyrime dalyvavusių rajono mokyklų mokiniai norėtų, kad autobusų važiavimo grafikai būtų dažnesni, atsirastų vėlesnių reisų, nes dažnu atveju autobusas vaikus namo veža po 7 pamokų, todėl mokiniai nebeturi galimybės dalyvauti būreliuose ir kituose po pamokų vykstančiuose užsiėmimuose.

Išklausęs mokinių priekaištus dėl problemų merui pavaldžiose ugdymo įstaigose rajono vadovas pažadėjo jas spręsti.

Kalbėdamas apie maitinimo problemas mokyklose rajono vadovas moksleivių atstovėms paaiškino, jog artimiausiame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuris vyks birželio 29 dieną, bus svarstomas sprendimas dėl pokyčių rajono bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose. Jeigu rajono politikai pritars pateiktam sprendimo projektui, švietimo įstaigų vadovai bus įpareigoti nebepratęsti mokinių maitinimo paslaugų sutarties, sudarytos su dabartiniu maitinimo paslaugos teikėju UAB „CNC Catering“, o nuo spalio 30 dienos savo vadovaujamose ugdymo įstaigose mokinių maitinimą privalės organizuoti savarankiškai. Meras tikisi, jog tada pagerės ir maisto kokybė, sumažės jo kaina, o su mokyklų vadovais bus paprasčiau susitarti dėl galimybės atsiskaityti banko kortelėmis.

Meras K. Račkauskis pripažino mokinių išsakytas problemas jam, kad psichologų trūksta ne tik Radviliškyje, bet ir visoje Lietuvoje. Rajono vadovas Moksleivių sąjungos Radviliškio padalinio atstovėms pažadėjo, kad inicijuos rajono Tarybos sprendimą dėl psichologų pritraukimo į Radviliškio rajoną, o iki tol būtina racionaliau perskirstyti jau esamų psichologų darbo krūvį, kad jų atsirastų visose rajono mokyklose.

K. Račkauskis pripažino, jog negerai, kad dėl netinkamai sureguliuotų moksleivių pavėžėjimo grafikų kai kurie mokiniai praranda galimybę užsiimti popamokine veikla.

„Autobusėlių turime, vairuotojų turime. Reikės pakalbėti su mokyklų direktoriais, kad atsižvelgtų į mokinių prašymus. “, – sakė meras. 

Meras davęs pažadus, kad atkreips dėmesį į mokinių priekaištus jam, bandys spręsti išsakytas problemas.

Paruošta pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informaciją

Total
0
Dalinasi
Related Posts