Socialiniai tinklai

Aktualijos

Dėl nuskriausto brolio kumščius į darbą paleidęs radviliškietis sulaukė bausmės

Paskelbta

data

Šių metų vasarą, liepos mėnesį, Radviliškyje, Stiklo gatvėje, dvidešimt dviejų metų Jonas M. tiek sumušė devynaukščio kieme žaidusį penkiolikmetį, kad tas netgi atsidūrė ligoninėje. Nukentėjusio nepilnamečio mama prašė atlyginti ir 1000 eurų neturtinę žalą, kadangi jos sūnus Lukas (vardas yra pakeistas) patyrė skausmą, pažeminimą, nemiegojo naktimis ir netgi nebenori lankyti mokyklos.

Žalos nesiruošia atlyginti

Teisiamajame posėdyje Jonas M. sakė, kad dėl savo veiksmų gailisi, tačiau nukentėjusiojo neatsiprašo dėl to, kad „principas neleidžia“. Jis paaiškino, kad nukentėjusiojo atstovės civilinio ieškinio neturi galimybės atlyginti, nes, nors ir dirba, turi daug skolų. Galų gale kaltinamasis pareiškė, kad žalos atlyginti nesiruošia. Nors teismui ir sakė, kad gailisi, tačiau tolesni jo parodymai sako, kad Jonas M. jautėsi gynęs jaunesnį brolį bei įvykdęs savo „teisingumą“.

Skubėjo aiškintis dėl neva primušto brolio

2021 m. liepos 4 d., apie 20 valandą į namus iš kiemo visas kruvinas parėjo kaltinamojo jaunesnis brolis Žydrūnas (vardas yra pakeistas). Jis pasiskundė, kad kieme jį sumušė Lukas. Į kiemą aiškintis, kas įvyko, išskubėjo mama bei vyresnysis brolis Jonas M. Pasak jaunuolį prikūlusio radviliškiečio, jis iš pradžių bandė aiškintis žodžiais, tačiau nesusivaldė – suėmė Lukui už kaklo, pakišo koją ir parvertė vaikinuką ant žemės. Gulinčiam ant žemės Lukui jis sudavė apie septynis smūgius į galvą. Visą šį konfliktą matė būrys kieme žaidusių vaikų. Primušęs tariamą skriaudėją, Jonas M. ramiai nuėjo namo, nežiūrėdamas, kaip jaučiasi ant žemės gulintis nukentėjusysis.

Liudytojai: vaiko niekas nemušė

Kaip sakė policijos tyrėjams vienas nepilnametis liudytojas, įvykį matė apie 20 žmonių. Policiją ir greitąją pagalbą iškvietė kieme buvusi moteris. Daugelis apklaustų liudytojų teigia, kad kaltinamojo Jono M. brolio niekas tyčia neskriaudė – jis tiesiog bėgdamas užkliuvo už Luko kojos, nugriuvo ant žemės ir užsigavo. Berniukui iš nosies bėgo kraujas. Pargriuvusio vaiko Lukas netgi atsiprašė, tačiau vis tiek sulaukė jo brolio rūstybės. Jonas M. pribėgo prie Luko ir jam pasakė: „Ką tu čia darai?“. Tada dvidešimtmetis paėmė Luką už marškinėlių bei, užkišęs koją, jį pargriovė. Gulintį nepilnametį vaikinas mušė kumščiais, pataikydamas maždaug į smilkinį. Baigęs smūgiuoti, Jonas M. pasakė: „Dar lįsi prie Žydrūno?“ Lukui atsakius, kad ne, jaunuolis nuėjo. Po to matėsi, kad Lukui buvo bloga, nes jis atsistojęs nuėjo ir atsigulė po medžiais.

Vaikai susidūrė bėgiodami pievoje

Nukentėjusysis Lukas taip pat sakė, kad jaunesnio Žydrūno neskriaudė. Jis tuo metu bėgiojo pievoje, susidūrė su Žydrūnu. Vaikas nugriuvo ant žolės. Mano, kad jis griūdamas galėjo įsikąsti lūpą, nes matėsi, kad iš ten bėga kraujas. Atėjusi Žydrūno mama kalbėjo ramiai, o brolis iš karto puolė muštis. Dėl to, kad buvo užsipultas, Lukas jautėsi išsigandęs, buvo apsvaigęs ir jam labai skaudėjo galvą.

Skirtas laisvės apribojimas

Jonui M. pateikti kaltinimai, kad jis viešoje vietoje – daugiabučio gyvenamojo namo kieme, matant kitiems asmenims, dėl menkavertės dingsties, sudavė septynis smūgius nepilnamečiui, sukeldamas fizinį skausmą ir padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą. Tokie jo veiksmai įvertinti kaip nusikaltimas, numatytas Baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė neteistam, tačiau žalos neatlyginusiam Jonui M. 2021 m. lapkričio 16 d,. nuosprendžiu skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę. Bausmės vykdymą prižiūrės Probacijos tarnyba. Mušeika įpareigotas bausmės vykdymo laikotarpiu dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Priteisti civiliniai ieškiniai

Nukentėjusiojo atstovės – mamos R. S. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir iš kaltinamojo Jono M. priteista 500 Eur neturtinė žala. Teismas pasigedo rašytinių įrodymų, patvirtinančių nusikaltimo sukeltas pasekmes nukentėjusiojo sveikatai. Civilinį ieškinį dėl nukentėjusiojo gydymo buvo pareiškusi ir Šiaulių teritorinė ligonių kasa. Jos prašomą 44,17 Eur sumą teismas taip pat priteisė iš kaltinamojo. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Rita Grigalienė

Asociatyvi nuotrauka

REKLAMA
Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras imasi Lukiškių kalėjimo komplekso ir jo prieigų istorinės atminties įprasminimo darbų

Paskelbta

data

2022 m. sausio 27 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (Centro) galimybių studijos ,,Istorinės atminties įamžinimo strategija Lukiškių kalėjimo komplekse, Lukiškių aikštėje ir jos prieigose‘‘, pristatymas ir diskusijos. LGGRTC(Centro) vyresnysis patarėjas prof. Algis Vyšniūnas pristatė numatomą galimybių studiją dėl Lukiškių aikštės istorinės atminties įamžinimo.

,,Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras imasi naujos funkcijos su ryškia visuomenine užduotimi – įprasminti Lietuvos istorinės atminties klausimus Lukiškių kalėjimo komplekse, Lukiškių aikštėje ir jos prieigose. Šios svarbios vizijos sukūrimas ir įgyvendinimas yra vienas iš svarbiausių mūsų įstaigos uždavinių‘‘ – susirinkusiems kalbėjo LGGRTC (Centro) generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Rengiant galimybių studiją dėl ,,Istorinės atminties įamžinimo strategijos Lukiškių kalėjimo komplekse, Lukiškių aikštėje ir jos prieigose“ LGGRTC (Centre) buvo sudaryta darbo grupė, į kurią buvo pakviesti žinomi istorikai, architektai, dailininkai. Jos pirmininku paskirtas LGGRTC (Centro) vyresnysis patarėjas, architektas, profesorius A.Vyšniūnas.

Svečiams iš prezidentūros, vyriausybės, LR užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų, LGGRTC (Centro) darbuojamas buvo pristatyta pirminė galimybių studija ,,Istorinės atminties įamžinimo strategija Lukiškių kalėjimo komplekse, Lukiškių aikštėje ir jos prieigose“.

,,Svarbiausias šios studijos tikslas – Istorinės atminties įamžinimas, Laisvės kovų dalyvių atminties pagerbimas, nacionalinio pasididžiavimo ir savigarbos stiprinimas, nacionalinės tapatybės identifikavimas. Ir labai svarbu suderinti politinius, istorinius, architektūrinius, meninius momentus, suformuoti teisingą Vilniaus miesto tremties ir rezistencijos laikotarpio istorinį įamžinimą ir parodyti šio komplekso daugiafunkcines galimybes‘‘- sakė LGGRTC (Centro) vyresnysis patarėjas A.Vyšniūnas.

Prof.A.Vyšniūnas pabrėžė, kad tarpdisciplininės ir tarpinstitucinės Lietuvos Laisvės kovų istorijos įamžinimo koncepcijos pagrindu siūlome sukurti Istorinės atminties tyrimų ir edukacijos centrą, kuris reziduotų Lukiškių kalėjimo pastatų komplekse. Memorialinių kompleksų (ypač Holokausto) formavimo pasaulinė praktika (Yad Vashem Jeruzalėje, Berlyno holokausto muziejus, Karlago muziejus Dolinkoje. Tai rodo, kad tokie centrai yra nepaprastai gyvybingi, nes atlieka švietėjišką funkciją, sukuria platformą įvairioms meninėms veikloms ir projektams.

Tai yra ilgalaikis projektas, kuris yra būtinas, nes praėjus daugiau kaip 30 metų po Nepriklausomybės atstatymo, Lietuvos visuomenė dar sunkiai  suvokia skirtumo tarp „tremtinių“ ir „politinių kalinių“. Žmonės neturi elementarių žinių apie GULAG‘ą, jo struktūrą, veikimo principus. Visiškai nieko nežinoma apie Ypatinguosius lagerius, nors būtent juose kalėjo didžioji dalis Laisvės kovotojų.Labai mažai žinoma apie pasipriešinimą politinių kalinių lageriuose (Kengyras, Norilskas, Vorkuta).

Studija pagrįsta istorinio informatyvumo ir teritorinės sklaidos principu, kuris leistų dabar veikiančius atsitiktinius istorinės atminties siužetus sujungti į vieną kultūrinę-edukacinę platformą. Labai svarbu prasminant tokias skaudžias ir svarbias istorines temas: Partizanų, Gulago, Holokausto, Tuskulėnų. Iš esmės tai yra vienas kitą papildantys siužetai, kurie gali būti įgyvendinami ir realizuojami skirtinguose kompleksuose.

Tai pirmas tokio pobūdžio susitikimas – diskusija. Nutarta, kad bus tikslinama ši studija. Koncepciją numatoma pristatyti visuomenei 2022 m. balandžio mėn.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų

Skaityti daugiau

Aktualijos

Kiaules laikantys ūkininkai raginami neprarasti budrumo dėl AKM

Paskelbta

data

Nors Lietuvos kiaulių ūkiuose afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkių daugiau kaip 1,5 metų nėra nustatoma, iš Europos šis virusas nesitraukia. Sausio viduryje apie pirmą šiemet AKM židinį ūkyje, laikiusiame 168 kiaules, pranešė Slovakija.

Virusas pasitvirtino ištyrus per trumpą laikotarpį nugaišusių 8 kiaulių mėginius. Toje Slovakijos teritorijoje, kurioje buvo nustatytas AKM protrūkis, fiksuojami ir teigiami ligos atvejai šernams, todėl viena iš keliamų hipotezių – AKM virusas į kiaulių laikymo vietą pateko iš užkrėstos aplinkos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Slovakijoje AKM itin skaudžiai pasireiškė 2021 m. gruodžio mėnesį, kai liga buvo nustatyta dviejuose ūkiuose, kuriuose buvo laikoma virš 40 tūkst. kiaulių.

Lietuvoje AKM atvejai vis dar fiksuojami laukinėje gamtoje. 2021 m. virusas nustatytas beveik 400 šernų, per šių metų sausį – keturiems. Rizika virusą iš miško pernešti į kiaulių laikymo vietą visada išlieka, todėl mūsų šalies kiaulių augintojai raginami išlaikyti budrumą bei atsargumą, griežtai ir atsakingai taikyti biologinio saugumo priemones savo ūkiuose. Tai vienintelė efektyvi priemonė, galinti padėti apsaugoti tiek savo, tiek ir kaimynų ūkius nuo šios ligos atnešamų nuostolių. 

Ypač svarbu užtikrinti, kad kiaulių laikymo vietoje nesilankytų pašaliniai asmenys, kartu su kiaulėmis nebūtų laikomi iš laukų, ganyklų parginti gyvuliai, o kiaulės būtų šeriamos tik termiškai apdorotais pašarais. Prie įėjimų į kiaulių laikymo vietas turi būti patiesti dezinfekciniai kilimėliai, dėvimi tik darbui tvarte skirti rūbai, persiaunama avalynė ir reguliariai naudojamos dezinfekcinės priemonės.

Ūkininkų prašoma stebėti auginamų kiaulių sveikatos būklę, o kilus net menkiausiam užkrečiamosios ligos įtarimui – nedelsiant informuoti veterinarijos gydytoją, artimiausią regioninį VMVT padalinį arba pranešti bendruoju nemokamu VMVT telefono nr. 8 800 40 403.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi