Dėl nuskriausto brolio kumščius į darbą paleidęs radviliškietis sulaukė bausmės

Šių metų vasarą, liepos mėnesį, Radviliškyje, Stiklo gatvėje, dvidešimt dviejų metų Jonas M. tiek sumušė devynaukščio kieme žaidusį penkiolikmetį, kad tas netgi atsidūrė ligoninėje. Nukentėjusio nepilnamečio mama prašė atlyginti ir 1000 eurų neturtinę žalą, kadangi jos sūnus Lukas (vardas yra pakeistas) patyrė skausmą, pažeminimą, nemiegojo naktimis ir netgi nebenori lankyti mokyklos.

Žalos nesiruošia atlyginti

Teisiamajame posėdyje Jonas M. sakė, kad dėl savo veiksmų gailisi, tačiau nukentėjusiojo neatsiprašo dėl to, kad „principas neleidžia“. Jis paaiškino, kad nukentėjusiojo atstovės civilinio ieškinio neturi galimybės atlyginti, nes, nors ir dirba, turi daug skolų. Galų gale kaltinamasis pareiškė, kad žalos atlyginti nesiruošia. Nors teismui ir sakė, kad gailisi, tačiau tolesni jo parodymai sako, kad Jonas M. jautėsi gynęs jaunesnį brolį bei įvykdęs savo „teisingumą“.

Skubėjo aiškintis dėl neva primušto brolio

2021 m. liepos 4 d., apie 20 valandą į namus iš kiemo visas kruvinas parėjo kaltinamojo jaunesnis brolis Žydrūnas (vardas yra pakeistas). Jis pasiskundė, kad kieme jį sumušė Lukas. Į kiemą aiškintis, kas įvyko, išskubėjo mama bei vyresnysis brolis Jonas M. Pasak jaunuolį prikūlusio radviliškiečio, jis iš pradžių bandė aiškintis žodžiais, tačiau nesusivaldė – suėmė Lukui už kaklo, pakišo koją ir parvertė vaikinuką ant žemės. Gulinčiam ant žemės Lukui jis sudavė apie septynis smūgius į galvą. Visą šį konfliktą matė būrys kieme žaidusių vaikų. Primušęs tariamą skriaudėją, Jonas M. ramiai nuėjo namo, nežiūrėdamas, kaip jaučiasi ant žemės gulintis nukentėjusysis.

Liudytojai: vaiko niekas nemušė

Kaip sakė policijos tyrėjams vienas nepilnametis liudytojas, įvykį matė apie 20 žmonių. Policiją ir greitąją pagalbą iškvietė kieme buvusi moteris. Daugelis apklaustų liudytojų teigia, kad kaltinamojo Jono M. brolio niekas tyčia neskriaudė – jis tiesiog bėgdamas užkliuvo už Luko kojos, nugriuvo ant žemės ir užsigavo. Berniukui iš nosies bėgo kraujas. Pargriuvusio vaiko Lukas netgi atsiprašė, tačiau vis tiek sulaukė jo brolio rūstybės. Jonas M. pribėgo prie Luko ir jam pasakė: „Ką tu čia darai?“. Tada dvidešimtmetis paėmė Luką už marškinėlių bei, užkišęs koją, jį pargriovė. Gulintį nepilnametį vaikinas mušė kumščiais, pataikydamas maždaug į smilkinį. Baigęs smūgiuoti, Jonas M. pasakė: „Dar lįsi prie Žydrūno?“ Lukui atsakius, kad ne, jaunuolis nuėjo. Po to matėsi, kad Lukui buvo bloga, nes jis atsistojęs nuėjo ir atsigulė po medžiais.

Vaikai susidūrė bėgiodami pievoje

Nukentėjusysis Lukas taip pat sakė, kad jaunesnio Žydrūno neskriaudė. Jis tuo metu bėgiojo pievoje, susidūrė su Žydrūnu. Vaikas nugriuvo ant žolės. Mano, kad jis griūdamas galėjo įsikąsti lūpą, nes matėsi, kad iš ten bėga kraujas. Atėjusi Žydrūno mama kalbėjo ramiai, o brolis iš karto puolė muštis. Dėl to, kad buvo užsipultas, Lukas jautėsi išsigandęs, buvo apsvaigęs ir jam labai skaudėjo galvą.

Skirtas laisvės apribojimas

Jonui M. pateikti kaltinimai, kad jis viešoje vietoje – daugiabučio gyvenamojo namo kieme, matant kitiems asmenims, dėl menkavertės dingsties, sudavė septynis smūgius nepilnamečiui, sukeldamas fizinį skausmą ir padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą. Tokie jo veiksmai įvertinti kaip nusikaltimas, numatytas Baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė neteistam, tačiau žalos neatlyginusiam Jonui M. 2021 m. lapkričio 16 d,. nuosprendžiu skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę. Bausmės vykdymą prižiūrės Probacijos tarnyba. Mušeika įpareigotas bausmės vykdymo laikotarpiu dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Priteisti civiliniai ieškiniai

Nukentėjusiojo atstovės – mamos R. S. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir iš kaltinamojo Jono M. priteista 500 Eur neturtinė žala. Teismas pasigedo rašytinių įrodymų, patvirtinančių nusikaltimo sukeltas pasekmes nukentėjusiojo sveikatai. Civilinį ieškinį dėl nukentėjusiojo gydymo buvo pareiškusi ir Šiaulių teritorinė ligonių kasa. Jos prašomą 44,17 Eur sumą teismas taip pat priteisė iš kaltinamojo. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Rita Grigalienė

Asociatyvi nuotrauka

Total
0
Dalinasi
Related Posts