Butaforinis komitetų darbas

Butaforinis komitetų darbas

Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos nariai, prieš gegužės 4 dieną įvyksiantį Tarybos posėdį, praeitą savaitę rinkosi į komitetus svarstyti jiems pateiktų sprendimų projektų. Tarybos nariams buvo pateikta daugiau kaip 40 svarstytinų sprendimų projektų. Nors viščiukus skaičiuoja rudenį, tačiau savivaldybėms priklausančios įmonės ataskaitas teikia pavasarį. Keturių skirtingų komitetų darbotvarkės buvo identiškos, todėl projektus pristatantys specialistai turi aiškinti tą patį keturis kartus.

Nesilaikoma reglamento

Kaip jau įprasta valdantiesiems, Tarybos darbo reglamento, kuriuo vadovaujantis yra organizuojamas ne tik Tarybos, bet ir komitetų darbas, nėra laikomasi. Neseniai opozicija išreiškė susirūpinimą, kad administracija, kuriai vadovauja politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja konservatorė J. Margaitienė, kad tinkamai ir laiku neperduoda sprendimų projektų. Tačiau į opozicijos pastabas ne tik nereaguojama. Pasirodo, kad Radviliškyje veikia tokios pat taisyklės kaip G. Orwelo „Gyvulių ūkyje“, kur vieni yra lygesni už kitus. Pozicijai priklausantys Tarybos nariai sprendimų projektus gauna keliomis dienomis anksčiau nei opozicija. Bet kuris save laikantis tikru demokratu ir gerbiantis kitų nuomonę stengtųsi, kad opozicija projektus gautų anksčiau nei pozicija dėl savaime suprantamų priežasčių: juk saviems nereikia įrodinėti to, kas jau nuspręsta iš anksto mažame „savųjų“ rate. Radviliškio atveju, jau ir pogrindyje, nes reikia vengti viešumo ir nuolat aplinkui besisukinėjančio įkyruolio.

Neapseita be konfliktų

Pirmasis susirinko Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetas. Jam vadovauja liberalas A. Ruseckas. Į komiteto posėdį neatvyksta valdančiajai koalicijai priklausančios konservatorė J. Staškūnienė ir socdemė E. Ivanauskytė. Bet neaiškiomis aplinkybėmis komiteto posėdyje dalyvaujantis vicemeras K. Augulis iš karto pareiškia prieštaraujantis, kad komiteto posėdžio metu jis būtų filmuojamas ir fotografuojamas pašalinių asmenų. Nežinia, ar vicemero K. Augulio, ar kokio kito pasaulio politiko dėka, bet sociologai ar psichiatrai greitu laiku galės įvardinti atskirą baimės rūšį būti pašieptam socialiniuose tinkluose. Pernelyg liguistas šio politiko nenoras patekti į objektyvą sukelia pagrįstų abejonių dėl šio viešo asmens galimybių veikti viešai ir viešo intereso naudai. Tikriausiai buvusiam kompartijos sekretoriaus sovietinės nomenklatūros „šedevrų“ išplautos smegenys negali priimti tikrųjų pliuralistinės realiai veikiančios demokratijos sąvokų bei jomis operuoti ir net nesupranta, kad politika, net ir savivaldos lygmens, yra viešas reikalas. Todėl į „auguliofobijos“ priepuolius, pasireiškusius reikalavimu piliečiui atsiklausti komiteto dėl vaizdo ir garso įrašinėjimo, komitetuose net ir saviškiai nesureaguoja.

Svarstymai be didelių trikdžių

Atrodytų, kad bent jau Tarybos nariams turėtų rūpėti, kaip dirba rajono įstaigos, kokią naudą jos sukuria. Tačiau akivaizdu, kad patys projektų svarstymai dažnai tik imituojami. Iš anksto žinomas rezultatas. Juk kartu su sprendimų projektais valdančiosios koalicijos partneriai kviečiami dalyvauti pasitarimuose rūsyje! Dažnai komitetuose net nereikia balsuoti, pritariama bendru sutarimu linkčiojant galvomis net neužduodant klausimų, ar tai būtų biudžeto finansavimo patikslinimas, ar dėl Jaunimo mokyklos direktoriaus atleidimo bei net 5 metus laikinai vadovaujančios Pakalniškių mokyklai direktorės statuso, ar seniūnaičiams paskirtos kompensacijos išmokėjimas eurais už jų atliekamą visuomeninį darbą, ar (techninės) klaidos taisymas iš ankstesnių sprendimų. Bet kad ir kaip norėtų valdančioji dauguma ir jai vadovaujantis teismo sprendimu pusiau nušalintasis meras A. Čepononis, ne visi klausimai praeina tyliai ir be triukšmo.

Kam reikalingi du baseino direktoriaus pavaduotojų etatai?

Valdantieji, kad ir kaip stengėsi „tyliai“ prastumti klausimą dėl atskiros baseino įstaigos  etatų struktūros patvirtinimo, vis tik iškilo aršūs ginčai. Iniciatyvą davė A. Ruseckas, leidęs gyventojui užduoti klausimą, kodėl reikalingi du pavaduotojai vos 18 etatų numatytai struktūrai. Komitete buvęs vicemeras K. Augulis iš karto pareiškė, kad jis aplankė visus (!?) Lietuvos baseinus ir visur egzistuoja praktika turėti atskirą pavaduotoją ūkiui. Nors tokią pačią poziciją ginė ir administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja G. Juodeikienė ir jos specialistas R. Špakauskas, bet toks atskiros įstaigos ir jos etatų, ypač vadovaujančių postų, ekonominiais skaičiavimais nepagrįstas didinimas tik patvirtina valdančiųjų vykdomą darbo vietų „saviems“ steigimą. Garsiai deklaravę, kad būtinai reikia prijungti Polekėlės globos namus prie Šeduvos ir taip taupyti administravimui skirtas lėšas, valdančiųjų frakcijos Tarybos nariai demonstruoja begalinį atsidavimą ir ištikimumą iš anksto priimtam sprendimui. Tačiau labiausiai ietys dėl šio klausimo buvo laužomos Biudžeto, ekonomikos ir ūkio komitete. Opozicijai priklausantis J. Baublys teigė nesuprantantis, kam reikalinga rajono biudžetui atskira įstaiga su atskiru direktoriumi. Griežtesnę poziciją išsakė vienintelis Tarybos narys E. Martynkinas, kuris teigė, kad patvirtinus tokią etatinę struktūrą su dviem direktoriaus pavaduotojais, tuo Tarybos sprendimu bus paskui visiems „mosikuojama po nosimis“ ir apkaltinama Taryba dėl lėšų švaistymo ar išaiškėjus blogo sprendimo pasekmėms. Itin keista buvo šio komiteto pirmininko V. Smalinsko pozicija. Šiam Tarybos nariui dažnai užkliūna pačios mažiausios ir nereikšmingiausios smulkmenos, kaip nutolusiose seniūnijose nuostolingai veikiančios pirtys ir dušai, mokinių nuostolingas pavežėjimas, tačiau net gavęs faktus, kad Anykščiuose ir Šilalėje esančius baseinus administruojantys direktoriai neturi direktoriaus pavaduotojų ūkiui, nors juose yra daugiau nei 2 kartus etatų, apie 50 žmonių, jis apatiškai siūlo savo komiteto pavaduotojui išreikšti savo apsisprendimą balsavimu. Ar jau prieš komitetų posėdžius įvykusiame valdančiosios koalicijos susitikime buvo apsvarstytos kandidatūros tiek direktoriaus, tiek jo pavaduotojų etatams užimti, ar tai dar tik rajono vadovo galvoje esanti informacija, galima tik spėlioti. Tuo tarpu potencialių kandidatų skaičius rajone labai ribotas, be to, dėl prijungiamos Vaižganto gimnazijos be darbo lieka direktorė ir jos komanda, kuri labai tyliai ir be protestų reaguoja į pertvarką.

Bendrapartietis seniūnas girtas darbe, todėl nubaustas, bet direktorė nekalta!?

Tarp keliasdešimt svarstomų klausimų atsidūrė ir administracijos direktorės J. Margaitienės elgesys. Taryba, kaip jos darbdavys, buvo įpareigota Vyriausybės atstovo vykdyti LR Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas. Konservatorės A. Januševičienės žodžiai, kad „viskas čia aišku, ji nekalta“, parodo, kokio lygio politinį ir teisinį nihilizmą demonstruoja konservatoriai. Jų manymu, teisės viršenybė egzistuoti pradeda tik tada, kai vietinis „caras“ gauna privalomus nurodymus tai įvykdyti. Visi kiti valdančiosios koalicijos nariai pademonstravo būdingą „vergo“ sindromą galvos judesiais, panašiais kaip arkliai baido kraujasiurbius karštą vasaros dieną. Tačiau taip lengvai nemano pasiduoti rajono gyventojas, kuriam ne vis vien, kokie asmenys dirba valstybės tarnyboje ir kaip jie reprezentuoja institucijas. Jo manymu, visuomenė ir jos nariai turi išsiugdyti didesnį nepakantumą ne tik girtiems besišlaistantiems seniūnams, bet ir juos bandančius užstoti rajono vadovams. Todėl gyventojas turėjo per du komitetus, kuriuose pirmininkai yra konservatoriai ar jiems prijaučiantys, RĖKTI apie jo teisių pažeidimą, apie visišką nesiskaitymą su paprasto piliečio nuomone, apie sisteminį teisės aktų pažeidinėjimą. Teisinį išsilavinimą turintis komiteto pirmininkas V. Smalinskas nesusidomi tokia dviprasmiška situacija. Juk kiekvienas policijos pareigūnas, kuris sustabdo neblaivų vairuotoją už vairo ir paleidžia jį nenubaudęs dėl asmeninių ar kitokių priežasčių, taip pat daro pažeidimą, už kurį jam grėstų rimti nemalonumai. Kas verčia taip elgtis save nepriklausomu laikančiu politiku? Ar vidinė emancipacija iš anksto užsidirbti bonusų taip užsitikrinant „Radviliškio ligoninės“ vadovo postą, kai 2018 m. pasibaigs dabartinės direktorės, kuri vis neįtinka  merui A. Čepononiui, kadencija, galėtų atsakyti tik jis pats. Iš visų Tarybos narių, dalyvavusių komitetų posėdžiuose, darbietis J. Baublys susilaikė dėl pasiūlyto sprendimo, kad J.Margaitienė nepadarė nusižengimo, o vienintelis prieš buvo socialdemokratas E. Martynkinas. Paklaustas kodėl, jis trumpai atsakė, kad jam svarbu ne kaip valdančiosios koalicijos partneriai atrodys prieš rinkėjus, o reali atsakomybė už blogus sprendimus ir teisės aktų nesilaikymą. Tuo tarpu Tarybos narys J. Povilaitis, kuris užima Etikos komisijos pirmininko postą, „bėgiodamas“ pirmyn atgal komiteto darbo metu nei solidumo, nei profesionalumo ir opozicijai taip reikalingo kandumo neprideda. Ar tai tyčinis šio „valstiečiams“ priklausančio politiko veiksmas, ir ką jis tuo siekia, žino tik jis pats…

VTEK etikos sargai tikriausiai nagrinės konservatorės J. Margaitienės  poelgį

Nagrinėjant su ja susijusią medžiagą dėl tarnybinio nusižengimo, administracijos direktorė J. Margaitienė nepasišalino iš salės trijų komitetų posėdžių metu. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas reikalauja, kad bet kuris valstybės tarnyboje dirbantis asmuo nusišalintų nuo sprendimų priėmimo, jei tai susiję su juo asmeniškai. Akyla akimi ji sekė kiekvieną, pabandžiusį net suabejoti. Paprašyti pakomentuoti tokį galimą pažeidimą, susilaikė nuo išankstinių vertinimų ir paprašė atsiųsti prašymą, kad kompetentingai įvertinti tokį elgesį. O saugotis nepalankaus sprendimo konservatorei J. Margaitienei yra dėl ko: baustas valstybės tarnautojas metus laiko negali būti skatinamas, negali būti mokama premija, metus laiko paaukštinamas ir taip toliau. Jei VTEK pradėtų tyrimą, tai būtų net trečias atvejis po socdemo K. Augulio ir konservatoriaus V. Jakavičiaus per mažiau nei pusmetį, kai VTEK nagrinėtų rajono valdančiųjų politikų elgesį. Sostinėje užuovėjos ar „caro“ malonės sunkiau tikėtis.

Marius Aleksiūnas

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto