Bendruomenės popietėje švęstas savaitraščio „Radviliškio kraštas“ penktasis gimtadienis

Liepos 29 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose bendruomenės nariai kartu su pirmininku, Tarybos nariu bei savaitraščio „Radviliškio kraštas“ leidėju Gediminu Lipnevičiumi, pažymėjo penktąjį  savaitraščio gimtadienį.
Prisiminta savaitraščio išleidimo priešistorė
„Liepos 18 d. suėjo 5 – eri metai, kai buvo įkurtas savaitraštis „Radviliškio kraštas“. Šiuo metu savaitraštis turi brolį – antrus metus leidžiamą savaitraštį „Kuršėnų krašto žinios“. Abu savaitraščiai kelia žmonių problemas, jas viešina ir sprendžia. Trumpai papasakojo „Radviliškio krašto“ išleidimo priešistorę: „Vieną dieną priėmiau sprendimą, kad radviliškiečiai turi iš tiesų žinoti, kas vyksta jų mieste ir rajone,  ir 2014 m. liepos 18 d. išėjo savaitraščio „Radviliškio kraštas“ pirmasis numeris, kuris sudrebino ne tik Radviliškio miestą, bet ir visą rajoną bei dalį Lietuvos. Tuo metu tai buvo negirdėtas neregėtas dalykas, nes buvo paviešintos Radviliškio miesto ir rajono problemos, politikos užkulisiai. Pirmąjį numerį išleido  redaktorius Mykolas Deikus. Praėjus dviem mėnesiams po  laikraščio išleidimo, gavau kvietimą į LR Seimą, kur  A. Čepononis su  kolegomis mane apskundė TS-LKD (konservatorių) partijos priežiūros komitetui. Seime vyko TS-LKD partijos priežiūros komiteto susirinkimas, kuriame tiek iš  V. Juozapaičio, tiek iš A. Čepononio sulaukiau priekaištų dėl laikraščio išleidimo. S. Šedbarui leidus pasisakyti, pasakiau: „Ar galite paaiškinti, kas yra kaltesnis partijoje – ar tas, kuris galimai padarė nusikaltimus, ar tas, kuris netrukdė  žurnalistams rašyti, o žmonėms sužinoti  tiesą?“  Tuo metu konservatoriai pasirinko, kad kaltas yra ne tas, kuris galimai darė nusikaltimus, o tas, kuris leido tai paviešinti.
Kai kurie politikai bandė įtikinti gyventojus, kad  savaitraštis – neva rinkiminis projektas ir po rinkimų tuoj užsidarys, bet laikraštis eina iki šiol, nors kai kurie partiniai su nekantrumu laukia, kada jis „nusprogs“.

Pasak laikraščio „Radviliškio kraštas“ leidėjo, jis į laikraščio leidimą įdėjo daug asmeninės sveikatos ir jėgų, nemažai prisidėjo ir žurnalistai. Šiuo metu savaitraštis  didžiausias ir populiariausias Radviliškio rajone.
„Siūliau rajono Taryboje savaitraštyje spausdinti  visą savivaldybės informaciją nemokamai, o už lėšas, skirtas viešinimui, remontuoti darželių grupes ir mokyklų klases. Tačiau rajono meras bei kiti valdantieji nenorėjo girdėti šio pasiūlymo ir lėšas skyrė kitam savaitraščiui, kuris viešina valdančiuosius  rajono politikus.  Palyginimui – konservatoriai pasirašė  sutartį ir per 2 metus sumokės per 100 tūkst. eurų už viešinimą, kai, pavyzdžiui, Šiaulių rajono savivaldybė viešinimo paslaugų net neperka. Mano tikslas, kad „Radviliškio kraštas“  viešintų bei padėtų spręsti  žmonių  problemas“,- sakė savaitraščio leidėjas G. Lipnevičius.

Viešumas – vienintelis ginklas „Šiuo metu viešumas – vienintelis ginklas, nes kaip ir nebeliko teisėsaugos. Prisiminkime, kad visos garsios korupcinės bylos dažniausiai subliūkšdavo. Taip po 8- erių  metų atsitiko ir su Radviliškio konservatorių korupcine byla. Atkreiptinas dėmesys, kad rajono valdantieji mėgsta  daug „auksinių“ projektų, už kuriuos anksčiau ar vėliau sumokėsime mes, visi mokesčių mokėtojai“ ,- sakė G. Lipnevičius.
Buvo prisiminta ir Radviliškio miesto baseino statybos istorija. „Radviliškio rajono savivaldybė nusprendė baseiną stačiusiai UAB „Raseinių statyba“ sumokėti apie 160 tūkst. eurų neva už padarytus darbus. Žurnalistams pradėjus domėtis, sutartis buvo panaikinta. Vėliau „Raseinių statyba“ ėjo į teismą ir  paprašė priteisti apie 120 tūkst. eurų už neva padarytus darbus. Klausimas, ar tie darbai buvo padaryti? Teismo nuosprendis – priteisti iš savivaldybės šimtatūkstantinę suma, o savivaldybės administracija, net nebandžiusi apskųsti, kreipėsi į Tarybą ir apmokėjo šią sumą.
Daugeliui atrodo, kad laikraštyje daug negatyvios informacijos. Aš ir merui sakiau, kad laikraštis istorijų nekuria, o jas tik aprašo. Visų istorijų dalyviai – politikai. Štai buvo visai nesena istorija su ligoninės direktoriumi Vaidu Smalinsku. Jį teismas atstatydino iš ligoninės direktoriaus pareigybės, tačiau rajoną valdantys konservatoriai pakeitė konkurso sąlygas ir jis vėl pretendavo į šią pareigybę. Visokių istorijų buvo tiek su UAB „Radviliškio šiluma“, tiek ir su UAB „Radviliškio vandenys“. Dažniausiai savaitraštyje būna informacija apie tai, ką valdžia ar „valdiškos“ įmonės norėtų nuslėpti “,- bendruomenės nariams papasakojo pirmininkas.
Atmesti pasiūlymai
Šiuo metu G. Lipnevičius – Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys. Jis popietės dalyviams papasakojo, kokie jo pasiūlymai Taryboje buvo atmesti. Pasak G. Lipnevičiaus, rajono valdantieji dažnai atmeta jo ir bendruomenės teikiamus pasiūlymus, kurie palengvintų rajono gyventojų kasdienę buitį. „Seniūnijai „Radviliškio krašto bendruomenės“ vardu pateikiau pasiūlymą prie kapinių įrengti stendą, kuriame būtų sudėti įrankiai, kuriais galėtų nemokamai  pasinaudoti artimųjų kapų tvarkyti atvykę rajono gyventojai. Šis pasiūlymas buvo atmestas. Dabar aš, kaip Tarybos narys, gavęs savo rinkėjų pasitikėjimą, per Tarybos posėdį dar kartą pateikiau šį pasiūlymą, kurio vertė tik 300 eurų, kai  biudžete šiuo metu yra beveik 6 mln. eurų nepanaudotų lėšų. Gavau raštą, kad stendų įrengti neplanuojama, tai turi nuspręsti patys seniūnai. Šiaulių rajone tokie stendai prie kapinių jau yra padaryti prieš ketverius metus. Nepavykus to išspręsti Taryboje, siūlysiu bendruomenei susidėti po keliasdešimt centų ir patiems įrengti tokius stendus prie  Radviliškio, Šeduvos, Baisogalos kapinių“,- sakė bendruomenės pirmininkas.
Pasak Tarybos nario G. Lipnevičiaus, kitam Tarybos posėdyje komitetas „Už geresnį gyvenimą visiems“ teiks siūlymą dėl įrankių stendų prie kapinių įrengimo: „Kurie Tarybos nariai pagailės apie 300 eurų radviliškiečių ir svečių gerovei, manau, turės žinoti rinkėjai“.
„Dar vieną dalyką pavyko pasiekti per ilgą laiką – už blogą kelių priežiūrą seniūnai pradėjo gauti baudas. Jie kreipiasi  į mane ir klausia, ką daryti. Aš patariau jiems eiti pas merą ir administracijos direktorę, sakyti, kad reikia lėšų keliams taisyti – reikia rodyti iniciatyvą, o ne laukti, kad kas nors  kitas tai padarytų. Žmonėms keliais reikia važiuoti dabar, o ne po metų ar dvejų“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.
Popietės metu buvo paliestos ir vaikų užimtumo problemos. Jos dalyviai pasidalino pastebėjimais, kad daugiabučių namų kiemuose  nėra vaikų žaidimo aikštelių, smėlio dėžės neuždengtos, jose nešvarus smėlis.
Popietės pabaigoje bendruomenės pirmininkas ir savaitraščio leidėjas G. Lipnevičius padėkojo savaitraščio skaitytojams už palaikymą, o visus bendruomenės narius pavaišino „Radviliškio krašto“ gimtadienio tortu bei kava. Jam popietę organizuoti padėjo bendruomenės nariai V. Aleknienė, S. Skorkaitė, O. Kazlovskaja, G. Chodosovskaja, T. Kojelienė, V. Goštautienė, D. Sopina.
Kito pirmadienio popietės svečias – LR Seimo narys Petras Gražulis.

„Radviliškio krašto“ informacija
Total
0
Dalinasi
Related Posts