Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Antano „šaika“ vėl teisme

Avatar

Paskelbta

data

Šiaulių apygardos teisme po pertraukos toliau buvo nagrinėjama baudžiamoji byla. Į posėdį susirinko visa „šaika“, kaip kaltinamuosius įvardino A. Čepononio advokatas A. Liutvinskas. Nors atrodė, kad kaltinamieji jau ankstesniuose posėdžiuose susitaikė su likimu, jog šią prioritetinę bylą teisėja E. Montvidienė nagrinėja pakankamai greitai, tačiau kaltinamasis A. Čepononis atėjo šlubuodamas. Demonstratyviai visiems rodydamas savo menamą ar tikrą sunegalavimą kojoje, iš pašaliečių daug paguodos jis nesulaukė. Akivaizdu, kad ateityje nusimato reikalinga ir būtina operacija.

Kaip žinia, įvairiausios ligos neaplenkia visų kaltinamųjų ir jų advokatų. O kai urmu teisiami beveik tuzinas Radviliškio konservatorių, nenuostabu, kad kaltinamųjų vis blogėjanti sveikatos būklė tiesiogiai susijusi su baudžiamojo proceso trukme. Nors kai kuriems labai tinka kankinio aureolė, bet įprastai labai energingam Radviliškio rajono merui A. Čepononiui perdėtai dirbtinis šlubavimas pasirodė netinkamas kaip balnas ant kiaulės nugaros.

Teismas posėdžio pradžioje išsiaiškino, kad kaltinamasis R. Eigminas pasikeitė ligonio vaidmeniu su jį ginančia advokate S. Balčiūniene. Kad nepažeistų kaltinamojo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybų skyriaus specialisto R. Eigmino teisių, teismas negalėjo apklausti buvusios įmonės „Leo Statyba“ direktorės V. Adomaitienės. Be to, to prašė ir pats prokuroras. Prieš paleidžiant  liudininkę iš posėdžių salės, teisėja ją iškamantinėjo apie artimiausios ateities planus. Kad ir vėl į šiltuosius kraštus „netikėtai“ neišskristų porai mėnesių.

Nebelikus galimybei apklausti paskutinės liudininkės, teismas garsino vieną po kito 33 tomuose esančius dokumentus. Teisėjai E. Montvidienei  monotoniškai ir ramiai juos vardijant, neatlaikė vienas kaltinamųjų gynėjų – prisnūdo posėdžio metu. Suprantama, juk išvargęs, nes, kaip jis pats sakė, nusprendė dalyvauti posėdyje sirguliuodamas.

Garsinant dokumentus, A. Čepononio advokatui A. Liutvinskui labai rūpėjo teismo priimtos nutartys dėl leidimo klausytis kaltinamųjų pokalbių ir naudoti kitas operatyvines priemones. Taip pat jis garsiai stebėjosi, kad kaltinimą palaikantis prokuroras A. Mirnyj vos vienu nutarimu galėjo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės keturis asmenis, įskaitant ir liudininkės statusą turinčios buvusią įmonės „Leo Statyba“ direktorę V. Adomaitienę. Stebint iš šalies itin energingai dirbantį A. Čepononio gynėją, susidaro įspūdis, kad dabar bus tiesiog ieškoma pačių mažiausių procedūrinių pažeidimų.  Tada būtų galima prašyti teismo nesiremti kai kuriais, neva galimai neteisėtu būdu, surinktais įrodymais. Kaip patarlėje. Skęstančiam ir šiaudas atrodo kaip išsigelbėjimas.

Pabaigus dokumentų garsinimą, teismas prašė pasisakyti šalių dėl kaltinamųjų apklausos eiliškumo. Prokuroras prašė laikytis kaltinamųjų pavardžių sąrašo, kuris yra išdėstytas kaltinamajame akte. Su jo nuomone sutiko visi kaltinamųjų gynėjai, išskyrus A. Čepononio. Kadangi Radviliškio rajono savivaldybės meras yra kaltinamajame akte įvardintas, advokato A. Liutvinsko žodžiais, kaip „visos šaikos pats pagrindinis veikėjas“, kuriam metami visi pagrindiniai kaltinimai, tai būtų gerai, jog jo ginamasis būtų apklaustas pirmas. Teismas ne tik nesutiko su tokia advokatų „gildijoje“ itin gerbiamo autoriteto nuomone, bet ir pataisė jį, kad teismui tai ne meras, o šioje byloje jis kaltinamasis Antanas Čepononis. Teisėja E. Montvidienė nebe pirmą kartą atmuša profesionaliai parengtas išankstinės įtaigos atakas. Jai bandoma parodyti, kad tiesiogiai išrinktas politikas nėra paprastas kaltinamasis, ir jei jis galėjo suklysti, tai ne dėl savo kaltės, o tik aplinkybių vedamas. Didžiai gerbiamas advokatas kaip koks pirmokėlis buvo nemokamai pamokytas, kad prieš įstatymą lygūs visi. Ir šiame procese kol kas ji mato tik kaltinamuosius, o ne merus, dainininkus ar kitokias įžymybes.

Teismui paskelbus pertrauką, pasirašyti, kad susipažino su kito posėdžio data, rikiavosi eilė kaip 1980 –aisiais prie mėsos. Garsiai kviečiami teismo posėdžių sekretorės vienas paskui kitą visi kaltinamieji, įskaitant ir šlubuojantįjį A. Čepononį, dėjo savo parašus. Kaip kažkada ant dokumentų, kuriais remiantis dabar prokuroras palaiko kaltinimus. Galbūt tas šlubavimas ir bus kito posėdžio neįvykimo priežastis, o gal ir „būtina“ ir „suplanuota“ operacija prisidės. Tai parodys tik laikas. Po posėdžio kaltinamieji ir jų gynėjai labai nenoriai skirstėsi iš salės. Atrodė, kad ilgai nesimatę draugai susitiko ir nežino, kada vėl susitiks. Nors kitas posėdis numatytas tai ne už kalnų, o paskutinę vasario mėnesio dieną.

 

 

Rajono aktualijos

Baisogalos ir Pakiršinio gyventojams brangs šiluma

Avatar

Paskelbta

data

Spalio 24 d. vykusiame Tarybos posėdyje be kitų klausimų buvo svarstomas ir klausimas dėl šilumos branginimo Baisogalos bei Pakiršinio gyventojams. Posėdžio metu kilo daug diskusijų – ar būtų galima šilumos kainos nedidinti baisogaliams bei pakiršiniečiams, paieškoti kitų būdų.

UAB „Baisogalos bioenergija“ šiuo metu galioja pirmiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiuota vienanarė šilumos kaina, kurios pastovioji dedamoji yra 3,34 ct/kWh ir perskaičiuota dvinarė šilumos kaina, kurios pastovioji dedamoji yra 24,35 Eur/kW per mėnesį. Sprendimo projekte teigiama, kad šilumos kaina didėja dėl sumažėjusio realizuoto šilumos kiekio ir infliacijos, tad naujai apskaičiuota šilumos vienanarės kainos pastovioji dedamoji sudaro 3,48 ct/kWh, dvinarės kainos pastovioji dedamoji sudaro 25,33 Eur/kW per mėnesį. Palyginus su bazinėmis šilumos kainomis, šilumos kainos pastoviosios dedamosios didėja: vienanarės kainos – 4,20 proc., dvinarės kainos – 4,02 proc.

Tarybos narių balsavimu buvo nutarta branginti šilumą UAB „Baisogalos bioenergija“ klientams, tai yra Baisogalos ir Pakiršinio gyventojams.
Situacija paradoksali – šilumos tiekėjai junta infliaciją ir prašo didinti šilumos kainą, o mokesčio mokėtojai, kad ir jausdami infliaciją piniginėse, privalės mokėti už šilumą ženkliai daugiau. Už tai, kad Baisogalos ir Pakiršinio gyventojai gerokai paplonintų savo pinigines mokėdami
daugiau už šilumą, balsavo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (konservatoriai) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos („valstiečiai“) partijų nariai. Prieš įkainių didinimą balsavo nepartinio visuomeninio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ atstovai.

Kadangi, kaip jūs žinote, partijoms atstovauja Tarybos nariai, tai už šilumos kainos didinimą baisogaliams bei Pakiršinio gyventojams balsavo Tarybos nariai: A. Čepononis, S. Dišlė, A. Grabauskas , T. Januševičius, I. Palionienė, J. Kvėglys, S. Nakutis, A. Budrikas, G. Verdingas, K. Dambrauskas, J. Povilaitis, V. Krikščiūnas. Prieš šilumos kainos didinimą balsavo nepartiniai Tarybos nariai V. Aleknienė ir G. Lipnevičius.
Kiti Tarybos nariai neapsisprendė, ar didinti mokesčius baisogaliečiams bei Pakiršinio gyventojams už šilumą, ar ne.

Apie kitus Tarybos narių sprendimus informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Rajono aktualijos

Demokratijos pamokos Radviliškio poliklinikoje

Avatar

Paskelbta

data

Spalio 24 d. (ketvirtadienį) VšĮ Radviliškio r. PSPC (poliklinikoje) įvyko darbuotojų susirinkimas. Reikia pridurti, jog jie (susirinkimai) vyksta reguliariai, o esant reikalui sušaukiami skubos tvarka.

Šį kartą dienotvarkėje: atlyginimų padidinimas, galimi priedai suderinti su  Darbo taryba, naujų gydytojų priėmimas. Apsvarstytos žurnalisto Mariaus Aleksiūnio pastabos dėl registratūros darbo, taip pat pietų pertraukos derinimas atsižvelgiant į pacientų srautus. Aštriai svarstytas nepanaudotų atostogų klausimas, eilių į procedūrinį kabinetą mažinimas, teikiant itin sunkiems ligoniams šias paslaugas namuose.

Dėl sudėtingos rajono demografinės padėties (metai iš metų nuosekliai mažėja gyventojų skaičius, daugėja vyresnio amžiaus asmenų), todėl numatoma pakoreguoti medicinos punktų darbą. Ir apie tai, kad poliklinikos remonto darbai bus pradėti tik po naujų metų.
Visi poliklinikos darbuotojai turėjo galimybę nebijodami, kaip kai kuriose sveikatos įstaigose administracijos persekiojimo, išreikšti savo nuomonę, pageidavimus, pateikti dalykinius pasiūlymus.

Pasibaigus susirinkimui, „Radviliškio kraštas“ pakalbino direktoriaus pavaduotoją medicinai Aloyzą Juodį ir paprašė trumpai apibūdinti stipriąsias poliklinikos puses, kurios padėtų išgyventi šiuo sudėtingu laikotarpiu. Pasak A. Juodžio, tai struktūra. Visi reikalingiausi sveikatos priežiūros specialistai sutelkti vienoje vietoje. Yra trys ginekologui, tiek pat chirurgų, 5 odontologai (jų, tikėtina, bus daugiau) ir visi kiti profesionalai, be kurių joks darbas sveikatos priežiūros srityje būtų neįmanomas. Be to, prie struktūros galima priskirti tris ambulatorijas ( Šaukoto, Šiaulėnų, Tyrulių) ir med. punktų tinklas, tad  kaimų gyventojai turėtų gerai pagalvoti apie prisirašymą privačiose gydymo įstaigose. Ir štai kodėl. Visų pirma privačios gydymo įstaigos neteikia paslaugų namuose (poliklinika turi transportą ir gydytojai vyksta į iškvietimus pas ligonius). Privačios struktūros neturi nei ambulatorijų, nei med. punktų  ir kaimų gyventojams šios srities paslaugų neteikia. Kadangi Radviliškio poliklinika yra ne pelno siekianti organizacija, visi pinigai už medicinines paslaugas nukreipiami pacientų reikmėm ir nereikia skirti lėšų savininkų dividendams ar panašiems dalykams.
Jei neliktų poliklinikos, būtų uždarytos ambulatorijos, med. punktai, o nemedicininių paslaugų kainos neabejotinai išaugtų ( nemedicininės paslaugos, tai profilaktiniai sveikatos patikrinimai, pažymų išdavimas ir pan.). Tad niekad nederėtų pamiršti, jog pagrindinis privatininkų siekis – pelnas, o ne kokybiškesnis, pigesnis, prieinamesnis gydymas, ypač kaimo vietovėse. Ar supras šias paprastas tiesas gyventojai, parodys laikas.

„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019