Kur iš tikrųjų keliauja žmonių sunešti pinigai už šiukšlių išvežimą? Atsako ŠRATC

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui (ŠRATC) inicijavus, o Radviliškio rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą šešiais eurais per metus padidinti rinkliavos įkainį už komunalinių atliekų tvarkymą, Radviliškio rajono žiniasklaidos atstovai iškėlė klausimą: „Kur iš tikrųjų keliauja žmonių sunešti pinigai už šiukšlių išvežimą?“. ŠRATC reaguodamas į aktualų klausimą ir tikrovės neatitinkantį žurnalistų samprotavimą, parengė objektyvų atsakymą.

Iš ko susideda vietinė rinkliava už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą?

Vietinę rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Pastovioji dalis skirta komunalinių atliekų tvarkymo pastovioms sąnaudoms padengti, kintamoji dalis priklauso nuo suteikiamų paslaugų apimties (daugiabučių gyventojams – pagal gyventojų skaičių, individualių namų gyventojams – pagal konteinerių kiekį, jų tūrį ir išvežimo dažnį). Tačiau normalu, kad esant kompleksinei atliekų tvarkymo sistemai gali kilti klausimų, už kokias paslaugas mokama, kartą metuose gavus sąskaitą „už šiukšles“.

Paslaugos, už kurias moka gyventojas

Svarbu paminėti, kad vietinė rinkliava yra skirta padengti tik komunalinių atliekų tvarkymo kaštus. Už atskirai surenkamų pakuočių bei antrinių žaliavų perdirbimą gyventojai regionų atliekų tvarkymo centrams nemoka. Pakuotės bei antrinių žaliavų tvarkymo mokestis yra įskaičiuotas į galutinę prekės kainą, todėl gyventojas už jų tvarkymą susimoka Gamintojų ir importuotojų organizacijoms dar parduotuvėje.

Rinkliavos suma Radviliškio rajono gyventojams pasiskirsto atitinkamai: beveik 60 procentų sumos skiriama komunalinių atliekų priėmimui ir apdorojimui, virš 30 proc. – atliekų surinkimui ir vežimui, kiek daugiau nei 8 proc. – vietinės rinkliavos administravimui.

Komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainio pastovioji ir kintamoji dalys Radviliškio rajone patvirtintos nuo 2020 m. sausio penkioliktos dienos, atliekų surinkimo-vežimo kaina nustatoma viešojo pirkimo būdu, administravimo faktinės išlaidos dengiamos pagal sąmatą.

ŠRATC administruoja ne visų savivaldybių rinkliavą

Iš septynių Šiaulių regionui priklausančių savivaldybių, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja tik trijų savivaldybių rinkliavą: Akmenės r., Radviliškio r. ir Šiaulių miesto. Keturios savivaldybės – Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. – rinkliavą administruoja pačios.

Trijų savivaldybių rinkliavos lėšas ŠRATC renka į atskiras atsiskaitomąsias bankų sąskaitas. Visus surinktus pinigus Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras perveda savivaldybėms. Iš šių lėšų savivaldybės atsiskaito už ŠRATC suteiktas paslaugas.

Norime pabrėžti, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos yra savivaldybės biudžeto lėšos. ŠRATC jas tik administruoja, ir, kiek surenka, tiek ir perveda savivaldybei.

Viešinimąsis ar viešinimas?

Radviliškio žurnalistai, keldami klausimą „Kur iš tikrųjų keliauja žmonių sunešti pinigai už šiukšlių išvežimą?“ samprotavo, galbūt rinkliavos didinimas yra susijęs su ŠRATC „didžiuliu apetitu viešintis“. Teksto autorė suskaičiavo visus su viešinimu susijusius ŠRATC pirkimus, ir padarė išvadą, kad ŠRATC mokami „viešinimo paslaugų įkainiai gali šokiruoti ne vieną vietinės rinkliavos mokėtoją“. Žiniasklaidos atstovė savo tekste nepaminėjo, kad už plotą pirmame jų laikraščio puslapyje prašomas 1 euras už 1 kvadratinį centimetrą arba 280 eurų už nedidelės apimties straipsnį su nuotrauka. Taip pat klaidino skaitytojus, kai tarpusavyje maišė veiksmažodžius „viešintis“ ir „viešinti“, mat vienas reiškia reklamuotis, o kitas – skleisti informaciją. ŠRATC užsiima visuomenei aktualios informacijos viešinimu, bet ne įstaigos viešinimusi, siekiant pasireklamuoti, o iš reklamos gauti pelno.

Sutartys su žiniasklaidos priemonėmis

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra sudaręs sutartis su regioninėmis ir nacionalinėmis žiniasklaidos priemonėmis, nes nemokamai ne savo žurnalistų parengtų tekstų žiniasklaida viešinti nesutinka. Net jeigu tekstas yra aktualus jų skaitytojams ar svarbus ugdant visuomenės sąmoningumą atliekų rūšiavimo klausimu.

ŠRATC informacijos viešinimo žiniasklaidos priemonėse tikslas – pasiekti kuo platesnę auditoriją, kadangi internetinis puslapis (sratc.lt) bei socialinių tinklų paskyros nepasiekia tokios plačios auditorijos, kokią apima septynias savivaldybes jungiantis ŠRATC.

Sudaryta sutartis su „Šiauliai plius“ ŠRATC leidžia per mėnesį patalpinti iki 8 ŠRATC viešųjų ryšių atstovo parengtų publikacijų į „Atliekų tvarkymo“ rubriką, už kurios administravimą kas mėnesį sumokamas 60 eurų mokestis. Rubrikoje talpinami tie patys tekstai, kurie publikuojami ir ŠRATC naujienų skiltyje sratc.lt

Sutartis su „Šiaulių televizija“ ŠRATC leidžia paskelbti vieną naujieną per mėnesį. Už Šiaulių televizijos profesionaliai nufilmuotą, parengtą, sumontuotą ir išpublikuotą siužetą ŠRATC moka 300 eurų. Palyginimui, „Radviliškio kraštas“ laikraštyje beveik tiek pat kainuoja tik jau parengto straipsnio patalpinimas.

Nacionaliniu mastu svarbios naujienos yra talpinamos BNS ir ELTA naujienų agentūrose. Su  jomis taip pat sudarytos viešinimo sutartys. Vienos naujienos patalpinimo įkainis BNS agentūroje – 16 eur, ELTOJE – 18 eur.

Visos sutartys su žiniasklaidos priemonėmis yra pasirašomos ilgesniam laikui, todėl viešųjų pirkimų sistemoje CVPP matomos sumos yra didesnės nei vieno vieneto.

Nesusiję

Radviliškio rajone šešiais eurais per metus pakeltas rinkliavos įkainis nėra susijęs su ŠRATC viešinimo išlaidomis. Rinkliavos įkainis Radviliškio rajono gyventojams didinamas, nes ankstesnis rinkliavos dydis nebepadengia visų su atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų.

ŠRATC užsakytas straipsnis Nr. 154

Savaitraščio ,,Radviliškio kraštas“ redakcijos nuomonė gali nesutapti su straipsnio užsakytojo nuomone

Total
0
Dalinasi
Related Posts