Socialiniai tinklai

Aktualijos

Aktualu prastovose buvusiems tėvams: liko mėnuo pateikti prašymus dėl išmokų perskaičiavimo

Paskelbta

data

Tėvams, kurių draudžiamosios pajamos dėl prastovų per pandemiją sumažėjo, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos nuo lapkričio skaičiuojamos palankiau. Gavėjai, kuriems šios išmokos buvo paskirtos anksčiau, iki kitų metų sausio 1 d. gali kreiptis į „Sodrą“ dėl išmokų perskaičiavimo.

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydis paprastai apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančių 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesį.

Tėvams, kuriems pandemijos metu buvo paskelbta prastova dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino ir prastovos laikotarpis ar jo dalis patenka į laikotarpį, kurio draudžiamosios pajamos vertinamos, nuo šiol išmokos skaičiuojamos ir iš 12 mėnesių laikotarpio, buvusio iki pirmojo karantino paskelbimo.

Bendra tvarka apskaičiuotą išmoką palyginus su išmoka, apskaičiuota pagal pajamas, gautas iki karantino, tėvams bus skiriama palankesnio dydžio motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoka.

Kokie laikotarpiai vertinami, perskaičiuojant motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas?

Jei visą ar dalį laikotarpio nuo 2020 m. vasario 26 d. iki 2021 m. birželio 30 d. žmogui buvo paskelbta prastova ir prastovos laikotarpis ar jo dalis patenka į tuos 12 kalendorinių mėnesių, iš kurių apskaičiuojamas išmokos dydis, tuomet kompensuojamasis uždarbis skaičiuojamas pagal visas asmens turėtas draudžiamąsias pajamas laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d.

Pavyzdžiui, pagal darbo sutartį dirbantis žmogus įgijo teisę gauti vaiko priežiūros išmoką 2020 m. liepos 15 d.  Išmoka apskaičiuota pagal laikotarpiu nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. asmens turėtas  draudžiamąsias pajamas. Tarkime, laikotarpiu nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki balandžio 30 d. darbdavys šiam žmogui buvo paskelbęs prastovą. Pateikus prašymą dėl išmokos perskaičiavimo, šiam gavėjui išmoka bus perskaičiuota pagal laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. jo turėtas draudžiamąsias pajamas. Jei ši išmoka bus didesnė už išmoką, kuri buvo apskaičiuota įprasta tvarka, už praėjusį laikotarpį žmogui bus išmokama vaiko priežiūros išmokos nepriemoka.

Kokius dokumentus reikia pateikti „Sodrai“ dėl motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo?

„Sodrai“ reikia pateikti prašymą skirti motinystės, tėvystės arba vaiko priežiūros išmoką. Jį galima pateikti internetu, prisijungus prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui, paštu arba atvykus į „Sodros“ teritorinį skyrių (būtina išankstinė registracija).

Pildydamas prašymą asmuo turi tam skirtame langelyje pažymėti, kad jam buvo paskelbta prastova bei nurodyti prastovas paskelbusius darbdavius.

„Sodra“ per draudėjo elektroninę paskyrą išsiunčia darbdaviui informacinę žinutę dėl pažymos apie prastovą pateikimo bei šios pažymos ruošinį, kurį draudėjas turi užpildyti ir pateikti „Sodros“ teritoriniam skyriui per 10 darbo dienų.

Ką daryti žmonėms, kuriems jau paskirtos (ir išmokėtos) motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos?

Žmonės, kurie teisę gauti išmokas įgijo 2020 m. balandžio 1 d. ir vėliau bei kuriems sprendimai dėl išmokų skyrimo jau priimti, turi kreiptis į „Sodrą“ dėl šių išmokų perskaičiavimo nė vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Perskaičiavimo prašymą galima pateikti asmeninėje paskyroje www.sodra.lt/gyventojui, paštu arba atvykus į „Sodros“ teritorinį skyrių. Susidaręs skirtumas į asmens sąskaitą bus pervestas ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 28 d.

Ar perskaičiuojamos motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos savarankiškai dirbantiems žmonėms?

Savarankiškai dirbantiems žmonėms alternatyvi motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų apskaičiavimo tvarka taikoma tuo atveju, jei kompensuojamas uždarbis jiems skaičiuojamas iš laikotarpio nuo 2020 m. vasario 26 d. iki 2021 m. birželio 30 d. ir jei tuo laikotarpiu jie buvo savarankiškai dirbantys asmenys. Išmoka gali būti perskaičiuojama nepriklausomai nuo to, ar asmens veikla buvo ribojama dėl karantino ir ekstremalios situacijos.

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo įgijo teisę į išmoką nuo šių metų lapkričio 1 d., jis turi pateikti „Sodrai“ tik prašymą dėl išmokos skyrimo. 

Savarankiškai dirbantis žmogus, kuris teisę į išmoką įgijo 2020 m. balandžio 1 d. ir vėliau bei kuriam sprendimas dėl išmokos skyrimo jau priimtas, turi pateikti prašymą dėl motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos perskaičiavimo ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Jokių kitų papildomų dokumentų teikti nereikia.

Tuo atveju, jei žmogus dar nebuvo pateikęs prašymo skirti išmokos, jam reikės pateikti standartizuotą prašymą dėl atitinkamos išmokos skyrimo ir jame pažymėti, kad vykdė savarankišką veiklą. 

Sodros informacija            

REKLAMA
Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras imasi Lukiškių kalėjimo komplekso ir jo prieigų istorinės atminties įprasminimo darbų

Paskelbta

data

2022 m. sausio 27 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (Centro) galimybių studijos ,,Istorinės atminties įamžinimo strategija Lukiškių kalėjimo komplekse, Lukiškių aikštėje ir jos prieigose‘‘, pristatymas ir diskusijos. LGGRTC(Centro) vyresnysis patarėjas prof. Algis Vyšniūnas pristatė numatomą galimybių studiją dėl Lukiškių aikštės istorinės atminties įamžinimo.

,,Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras imasi naujos funkcijos su ryškia visuomenine užduotimi – įprasminti Lietuvos istorinės atminties klausimus Lukiškių kalėjimo komplekse, Lukiškių aikštėje ir jos prieigose. Šios svarbios vizijos sukūrimas ir įgyvendinimas yra vienas iš svarbiausių mūsų įstaigos uždavinių‘‘ – susirinkusiems kalbėjo LGGRTC (Centro) generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Rengiant galimybių studiją dėl ,,Istorinės atminties įamžinimo strategijos Lukiškių kalėjimo komplekse, Lukiškių aikštėje ir jos prieigose“ LGGRTC (Centre) buvo sudaryta darbo grupė, į kurią buvo pakviesti žinomi istorikai, architektai, dailininkai. Jos pirmininku paskirtas LGGRTC (Centro) vyresnysis patarėjas, architektas, profesorius A.Vyšniūnas.

Svečiams iš prezidentūros, vyriausybės, LR užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų, LGGRTC (Centro) darbuojamas buvo pristatyta pirminė galimybių studija ,,Istorinės atminties įamžinimo strategija Lukiškių kalėjimo komplekse, Lukiškių aikštėje ir jos prieigose“.

,,Svarbiausias šios studijos tikslas – Istorinės atminties įamžinimas, Laisvės kovų dalyvių atminties pagerbimas, nacionalinio pasididžiavimo ir savigarbos stiprinimas, nacionalinės tapatybės identifikavimas. Ir labai svarbu suderinti politinius, istorinius, architektūrinius, meninius momentus, suformuoti teisingą Vilniaus miesto tremties ir rezistencijos laikotarpio istorinį įamžinimą ir parodyti šio komplekso daugiafunkcines galimybes‘‘- sakė LGGRTC (Centro) vyresnysis patarėjas A.Vyšniūnas.

Prof.A.Vyšniūnas pabrėžė, kad tarpdisciplininės ir tarpinstitucinės Lietuvos Laisvės kovų istorijos įamžinimo koncepcijos pagrindu siūlome sukurti Istorinės atminties tyrimų ir edukacijos centrą, kuris reziduotų Lukiškių kalėjimo pastatų komplekse. Memorialinių kompleksų (ypač Holokausto) formavimo pasaulinė praktika (Yad Vashem Jeruzalėje, Berlyno holokausto muziejus, Karlago muziejus Dolinkoje. Tai rodo, kad tokie centrai yra nepaprastai gyvybingi, nes atlieka švietėjišką funkciją, sukuria platformą įvairioms meninėms veikloms ir projektams.

Tai yra ilgalaikis projektas, kuris yra būtinas, nes praėjus daugiau kaip 30 metų po Nepriklausomybės atstatymo, Lietuvos visuomenė dar sunkiai  suvokia skirtumo tarp „tremtinių“ ir „politinių kalinių“. Žmonės neturi elementarių žinių apie GULAG‘ą, jo struktūrą, veikimo principus. Visiškai nieko nežinoma apie Ypatinguosius lagerius, nors būtent juose kalėjo didžioji dalis Laisvės kovotojų.Labai mažai žinoma apie pasipriešinimą politinių kalinių lageriuose (Kengyras, Norilskas, Vorkuta).

Studija pagrįsta istorinio informatyvumo ir teritorinės sklaidos principu, kuris leistų dabar veikiančius atsitiktinius istorinės atminties siužetus sujungti į vieną kultūrinę-edukacinę platformą. Labai svarbu prasminant tokias skaudžias ir svarbias istorines temas: Partizanų, Gulago, Holokausto, Tuskulėnų. Iš esmės tai yra vienas kitą papildantys siužetai, kurie gali būti įgyvendinami ir realizuojami skirtinguose kompleksuose.

Tai pirmas tokio pobūdžio susitikimas – diskusija. Nutarta, kad bus tikslinama ši studija. Koncepciją numatoma pristatyti visuomenei 2022 m. balandžio mėn.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų

Skaityti daugiau

Aktualijos

Kiaules laikantys ūkininkai raginami neprarasti budrumo dėl AKM

Paskelbta

data

Nors Lietuvos kiaulių ūkiuose afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkių daugiau kaip 1,5 metų nėra nustatoma, iš Europos šis virusas nesitraukia. Sausio viduryje apie pirmą šiemet AKM židinį ūkyje, laikiusiame 168 kiaules, pranešė Slovakija.

Virusas pasitvirtino ištyrus per trumpą laikotarpį nugaišusių 8 kiaulių mėginius. Toje Slovakijos teritorijoje, kurioje buvo nustatytas AKM protrūkis, fiksuojami ir teigiami ligos atvejai šernams, todėl viena iš keliamų hipotezių – AKM virusas į kiaulių laikymo vietą pateko iš užkrėstos aplinkos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Slovakijoje AKM itin skaudžiai pasireiškė 2021 m. gruodžio mėnesį, kai liga buvo nustatyta dviejuose ūkiuose, kuriuose buvo laikoma virš 40 tūkst. kiaulių.

Lietuvoje AKM atvejai vis dar fiksuojami laukinėje gamtoje. 2021 m. virusas nustatytas beveik 400 šernų, per šių metų sausį – keturiems. Rizika virusą iš miško pernešti į kiaulių laikymo vietą visada išlieka, todėl mūsų šalies kiaulių augintojai raginami išlaikyti budrumą bei atsargumą, griežtai ir atsakingai taikyti biologinio saugumo priemones savo ūkiuose. Tai vienintelė efektyvi priemonė, galinti padėti apsaugoti tiek savo, tiek ir kaimynų ūkius nuo šios ligos atnešamų nuostolių. 

Ypač svarbu užtikrinti, kad kiaulių laikymo vietoje nesilankytų pašaliniai asmenys, kartu su kiaulėmis nebūtų laikomi iš laukų, ganyklų parginti gyvuliai, o kiaulės būtų šeriamos tik termiškai apdorotais pašarais. Prie įėjimų į kiaulių laikymo vietas turi būti patiesti dezinfekciniai kilimėliai, dėvimi tik darbui tvarte skirti rūbai, persiaunama avalynė ir reguliariai naudojamos dezinfekcinės priemonės.

Ūkininkų prašoma stebėti auginamų kiaulių sveikatos būklę, o kilus net menkiausiam užkrečiamosios ligos įtarimui – nedelsiant informuoti veterinarijos gydytoją, artimiausią regioninį VMVT padalinį arba pranešti bendruoju nemokamu VMVT telefono nr. 8 800 40 403.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi