I. Janušonienė: „Labiausiai trūksta šeimos gydytojų ir odontologų“

I. Janušonienė: „Labiausiai trūksta šeimos gydytojų ir odontologų“

Kovo 25 d. „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininko Gedimino Lipnevičiaus kvietimu, bendruomenės kavos popietėje lankėsi Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Irena Janušonienė bei slaugos administratorė Žydrūnė  Motiejūnienė.
Popietės dalyvius domino patekimo pas gydytojus galimybės, gydymo paslaugų kokybė, taip pat nuskambėjo nemažai priekaištų gydytojams, tačiau buvo išsakyta  ir gerų žodžių medikams.

Įstaiga dirba pelningai
Bendruomenės pirmininkas G.Lipnevičius pokalbio pradžioje  paprašė prisistatyti poliklinikos vadovės ir papasakoti apie jos pirmuosius žingsnius Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centre – direktorė čia dirba jau daugiau nei 100 dienų.
„Esu panevėžietė, laimėjau konkursą Radviliškio poliklinikos direktorės vietai užimti. Šiuo metu gyvenu Radviliškyje, tad didelę dalį savo laiko galiu skirti darbui. Radviliškio rajono PSPC priklauso Psichikos sveikatos centras, 11 medicinos punktų, trys ambulatorijos – Šaukoto, Šiaulėnų ir Tyrulių. Pagrindinis veiklos tikslas – stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti prieinamas ir tinkamas, įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga susiduria su šiomis problemomis: šeimos gydytojų, gydytojų- odontologų trūkumas, mažėjantis prisirašiusių pacientų skaičius dėl veikiančios privačios šeimos klinikos, bei augantis sveikatos priežiūros paslaugų poreikis dėl senstančios visuomenės. Daugelis gydytojų  brandaus amžiaus“, – apie savo vadovaujamą įstaigą pasakojo I. Janušonienė.
Pasak direktorės, su savivaldybės pagalba poliklinikoje žadama įrengti liftą arba keltuvą, nes Radviliškio rajono PSPC pastatas turi būti pritaikytas pacientams su negalia. Artimiausiu metu,bus vykdomas projektas – Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas. Gautos lėšos bus skirtos odontologinei, laboratorinei, kompiuterinei įrangai įsigyti bei tikslinės paskirties automobiliams pacientų lankymui namuose. Įstaigos finansinis rezultatas už 2018 metus teigiamas.  Šiuo metu įstaiga turi tik 6580 eurų skolos už gruodžio mėnesio komunalinius patarnavimus.
Didžioji dalis įstaigos lėšų tenka gydytojų bei slaugytojų atlyginimams, 20 proc. lėšų lieka visoms kitoms išlaidoms. Šiuo metu poliklinikoje yra prisirašiusių 18. 953 pacientų , tame skaičiuje draustų 17.789, dirba 115 darbuotojų.
G. Lipnevičius pasiteiravo, kaip poliklinikai per tokį trumpą laiką pavyko išlipti iš 70 tūkst. eurų skolos. „Buvo atleisti 7  darbuotojai, panaikinti 8,6 etatai, atidžiai stebima, skaičiuojama, kurias paslaugas verta pirkti, o kurių reikėtų atsisakyti“,- sakė I. Janušonienė.
Tikslas – sumažinti eiles
„Kavos popietėje“ dalyvavusi slaugos administratorė Ž. Motiejūnienė sakė, kad jos darbo sritis – organizuoti slaugytojų darbą: kad laiku būtų paimti kraujai iš pacientų, kad mažėtų eilės prie procedūrinio kabineto, kad slaugytojos teiktų pacientams kokybiškas paslaugas.
Skaudulys – privati poliklinika valdiškos kieme
Popietė dalyviai domėjosi, kiek  Radviliškio poliklinika netenka pacientų, atsiradus privačiam gydymo centrui „MediCa klinika“.
„Privati klinika atima iš mūsų nemažai ligonių bei gydytojų. Per metus poliklinikoje sumažėjo 773 pacientais. Mums sunku su jais konkuruoti, o gydytojas eina ten, kur mokamas didesnis atlyginimas, geresnės darbo sąlygos. Yra kalbama, kad per dvejus metus Radviliškio rajono PSPC turėtų nelikti, tačiau kas aptarnaus kaimo ir miestelių pacientus?
„Privačios klinikos kuriasi ten, kur ligoniai gali ateiti patys – rajono centruose, taip pat  privačioms klinikoms patinka mažai sergantys pacientai. Privačios klinikos gydytojas gali nuvykti pas ligonį į namus, tačiau ši paslauga jau bus mokama, o valdiškoje poliklinikoje – nemokama. Sunkūs ligoniai iš privačios klinikos dažniausiai sugrįžta pas mus, nes jie nori, kad ir gydytojas į namus atvyktų, ir lašelinę namuose pastatytų. Beje, sugrįžti atgal iš privačios klinikos galima po 6 mėn., kitu atveju teks mokėti simbolinį mokestį“,- sakė  I. Janušonienė.
Meras džiaugiasi konkurencija
Pasak „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininko G. Lipnevičiaus, rajono meras džiaugiasi atsiradusia konkurencija tarp gydymo įstaigų, nes ji verčia pasitempti „valdišką“ polikliniką, lygiuotis į privačią. „Konkurencija geras dalykas, bet ji gali atsisukti ir „kitu galu“ – išsibėgiojus pacientams, reikės išlaikyti poliklinikos pastatus, mokėti gydytojams atlyginimus ir tai gali būti nelengva našta rajono biudžetui“,- sakė G. Lipnevičius.
„Jau dabar Radviliškio poliklinikoje trūksta šeimos gydytojų bei odontologų. Norint atvilioti jauną  gydytoją, jam išmokama 15 tūkst. eurų kompensacija įsikūrimui ir jis turi Radviliškyje atidirbti 5 metus. Beje, šių pinigų jis iš karto negauna, jie išmokami per 3 metus. Manau, tai  nemaža paspirtis jaunam medikui, kurių atlyginimai nėra dideli – pirmininkui paantrino I. Janušonienė.
Nesusipratimai dėl vaistų  injekcijų
Susitikimo metu bendruomenės nariai skundėsi, kad yra prisirašę privačioje klinikoje arba Radviliškio poliklinikoje, o jų kaimo med. punkto slaugytoja atsisako suleisti gydytojo paskirtus vaistus: „Ar mums dabar dėl vaistų suleidimo reikės važiuoti į Radviliškį?“ Pasak I. Janušonienės, slaugytoja neturi teisės leisti kito gydytojų paskirtų injekcijų, nes juos paskyręs gydytojas atsako už ligonio gydymą, t.y. mes rajone teiksime paslaugas tik prie Radviliškio rajono PSPC prisirašiusiems pacientams.
Gyvenviečių ambulatorijose gali mažėti paslaugų
Kaip jau buvo minėta, rajone gyventojų sparčiai mažėja, dar sparčiau jų mažėja kaimuose bei kaimiškose gyvenvietėse. Šiuo metu Tyrulių ambulatorijoje yra prisirašiusių  apie 450 pacientų, Šaukoto – per 545, Šiaulėnuose taip pat per 600. Tyruliuose bei Šaukote šiuo metu dirba ir odontologai, tačiau jeigu pacientai išeis į privačią kliniką, turėsime mažinti paslaugų kiekį, taupyti lėšas“,- sakė viešnia.

Kaip patekti pas odontologą?

Popietės metu bendruomenės nariams iškilo „amžinasis“ klausimas, kaip patekti pas odontologą. „Šiuo metu poliklinikoje dirba 5 odontologai – viena gydytoja gyvena Radviliškyje, kiti  gydytojai atvyksta iš Kauno. Registruojami pacientai mėnesiui, nes ilgesnė registracija nepasiteisina. Susirgus gydytojui yra atšaukiami apsilankymai ir pacientai nėra patenkinti. Šiuo metu pas odontologus galima registruotis tik internetu, bet  yra ruošiama nauja registracijos tvarka, kuri bus patalpinta įstaigos internetinėje svetainėje. Šaukoto ir Tyrulių  ambulatorijose dirba  gydytoja-odontologė I. Jankauskienė. Kiek žinau, ji žada atsidaryti savo privatų kabinetą, tad kitais metais ir jos neteksime, “- paaiškino situaciją poliklinikos direktorė.
Kam skiriamos reabilitacijos paslaugos?
Pagyvenę bendruomenės nariai piktinosi, kad gydytojai jiems neskiria reikalingų reabilitacijos paslaugų. „Didžioji dalis reabilitacijos paslaugų skiriama vaikams bei darbingo amžiaus žmonės po ligos. Kam skirti reabilitacijos paslaugas, sprendimą priima gydytojas. Šiuo metu reabilitacijos paslaugos dažniausiai skiriamos darbingo amžiaus žmonėms darbingumui atstatyti. Nėra tiek pinigų, kad visiems norintiems  būtų galima skirti reabilitacijos paslaugas ir visi būtų patenkinti“,- sakė I. Janušonienė.
Kodėl nebėra „rytinių talonų“?
Bendruomenės nariai, dažnai besilankantys gydymo įstaigose, piktinosi, kodėl poliklinikoje nebėra „rytinių talonų?
„Jeigu ryte prastai pasijautėte, eikite į poliklinikos registratūrą, kur jums suteiks informaciją apie budintį  gydytoją. Jeigu  labai prastai pasijautėte, kvieskite greitąją pagalbą, jus nuveš į priėmimo skyrių ir, jeigu bus būtina, suteiks būtinąją pagalbą. Be medikų dėmesio tikrai neliksite“,- paaiškino situaciją poliklinikos direktorė.
„Austi“ neįtinkantys gydytojai
Kaip įprasta, pacientai  aptaria, apkalba, kuris gydytojas geras, o kuris nelabai koks, pas kurį  būtų galima prisiregistruoti, o nuo kurio reikėtų bėgti. Iš Tyrulių atvykę popietės dalyviai labiausiai piktinosi gydytoju A. Toleikiu, šiuo metu dirbančiu Šaukoto bei Tyrulių ambulatorijose. „Dėl šio gydytojo elgesio su pacientais buvo gauta skundų, pati buvau nuvykusi su juo pasikalbėti. Tyrulių gyvenvietėje situacija sudėtinga – ten daug nedirbančių, piktnaudžiaujančių alkoholiu žmonių, kurie iš gydytojo reikalauja įvairiausių siuntimų bei nereikalingų tyrimų, o jų negavę rašo skundus. Sutarėme, kad pacientams bus išrašomi pageidaujami tyrimai bei siuntimai, tačiau jie bus mokami. Gydytojas A. Toleikis sako neprisirišęs prie šios darbo vietos ir gali išeiti iš darbo, bet kas jį pakeis?“,- sakė I. Janušonienė.
Ką gi, ir gydytojai pavargsta nuo pacientų reikalavimų būtinai duoti siuntimą pas kitus gydytojus, kai toks siuntimas nereikalingas. „Jeigu pacientas pats žino, kaip gydyti savo ligą, kokius tyrimus jam reikia atlikti, pats sau nusistato diagnozę tai ko tada vaikščioti pas gydytojus?“- ironizavo viešnia.
Susitikimo metu kalbėta ir apie ypač opią problemą – kokią sumą reikia įdėti  gydytojui į „vokelį“, kad gydymas ar operacija būtų sėkmingos.

„Aš niekada savo gydytojams nesu davęs „pakišos“, ir taip gaunu kokybiškas gydymo paslaugas. Manau, kad gandai, jog be „pakišos“gydytojas ligonio neapžiūrės ar negydys, yra dažnai perdėti“,- sakė bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius.

Buvo aptartas ir Tyrulių mokyklos likimas. „Tik sužinojęs, kad  uždaroma Tyrulių pagrindinė mokykla, radau skelbimą, kad savivaldybė šį pastatą jau pardavinėja. O juk jame galėjo įsikurti ir laidojimo namai, ir ambulatorija – pastatas naujas, suremontuotas. Manau, kažkam jis skubiai reikalingas“,- sakė G. Lipnevičius. Iškilus kokioms nors problemoms ar nesusipratimams, susijusiems su Radviliškio poliklinikos darbu, direktorė I. Janušonienė pakvietė bendruomenės narius užsukti į jos kabinetą ir visi nesusipratimai bus išspręsti. Už nuoširdų pokalbį viešnioms – Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Irenai Janušonienei bei slaugos administratorei Žydrūnei  Motiejūnienei bendruomenės nariai padėkojo gausiais aplodismentais.
„Kavos popietę“ organizavo ir jos dalyvius kava vaišino „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas G.Lipnevičius, jam padėjo bendruomenės nariai: V. Aleknienė, S. Skorkaitė, O. Kazlovskaja, G. Chodosovskaja, I. Pankrašovienė, A.Litinskas.

„Radviliškio krašto“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto