Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos kirtis merui: savaitraštis „Radviliškio kraštas“ žurnalistų etikos nepažeidė. Skundikas K. Račkauskis patyrė fiasko

Ne kiekvienas savaitraščio „Radviliškio krašto“ numeris patinka rajono merui Kazimierui Račkauskiui. Galimai siekdamas pamėginti kokiu nors būdu nubausti laikraštį už gaunamą kritiką, meras jam neįtinkančius straipsnius skundžia žurnalistų priežiūros tarnyboms. Po išsamios analizės Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos verdiktas aiškus: Kazimiero Račkauskio skundas dėl publikacijos „Pirmieji valdančiųjų „didieji“ darbai“ yra nepagrįstas ir atmestas.

Kviečiame susipažinti su apskųstu straipsniu:

Pirmieji valdančiųjų „didieji” darbai

Kadangi Radviliškio rajono valdančioji koalicija „valstiečiai“, socdemai, „darbiečiai“, liberalai, „Vardan Lietuvos“, „žaliasis“ ir meras K. Račkauskis jau dirba daugiau nei šimtą dienų, viešiname keletą jų padarytų darbelių. Sąrašas bus nuolat pildomas:

1. Padidino mokestį už darželius apie 50 proc.

2. Padidino valstybinės žemės nuomos mokestį 75 proc.

3. Koalicijos narys E. Mončauskas, atstovavęs „Vardan Lietuvos“ partijai, nuteistas už žiaurų elgesį su gyvūnais, pašalintas iš Tarybos.

4. Meras K. Račkauskis pagautas „Vynotekoje” perkantis alkoholį už valdiškus pinigus.

5. Merui pavaldžioje įstaigoje „Radviliškio šiluma“ įdarbintas jo bendrapartietis, abejotinos reputacijos S. Luščikas. Jis įdarbintas be jokios patirties šioje įmonėje ir už vicemero atlyginimą.

6. Uždarė Palonų daugiafunkcį centrą. Dešimt žmonių neteko darbo.

7. Paskyrė papildomas lėšas ŠRATC atliekų surinkimo aikštelių statybai, šios išlaidos anksčiau ar vėliau guls ant gyventojų pečių.

8. Eibariškių mikrorajone atrado gyvates…

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba merui pasiūlė susimažinti ego

Analizuodama savaitraštyje pateiktą publikaciją, savaitraštyje sistemingai vartojamą stilistiką, inspektoriaus tarnyba pabrėžė, kad „Radviliškio krašte“skelbiama informacija savaime nėra merą žeminančio pobūdžio, kritika nukreipta ne į Kazimiero Račkauskio asmenines savybes, o į K. Račkauskio, kaip savivaldybės mero, einamų pareigų tinkamą įgyvendinimą. Taigi merui už kritiką nėra ko taip stipriai įsižeisti: savaitraštis nevertina mero kaip žmogaus, neaptarinėja jo gyvenimo detalių, charakterio savybių, o tiesiog kelia į viešumą darbo trūkumus ir suteikia visuomenei teisę žinoti ir vertinti mero atliekamus darbus.

Inspektoriaus tarnyba taip pat konstatuoja, kad „Radviliškio krašte“ skelbta informacija apie mero K. Račkauskio pavedimu atliktą alkoholio pirkimą iš Radviliškio rajono savivaldybei skirtų biudžetinių lėšų turi tikslą informuoti visuomenę ne tik apie valdžios priimtus sprendimus, bet ir apie biudžeto panaudojimą. Nagrinėjamoje situacijoje egzistuoja neabejotinas viešasis interesas žinoti apie politikų elgesį, priimtus sprendimus administruojant Radviliškio rajono savivaldybei reprezentacinėms reikmėms skirtas lėšas, visuomenei pateikti informaciją apie mero, atsakingo už savivaldybės darbą bei sprendimų priėmimą ir darbuotojams pavestų užduočių atlikimą, veiklą.

Pabrėžiama, kad „Radviliškio kraštas“ nieko nepažeisdamas teisėtai gina piliečių viešąjį interesą žinoti

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad „Radviliškio kraštas“ turi teisėtą teisę kritikuoti mero K. Račkauskio darbą, net jei kritika pačiam merui ar jo koalicijos partneriams, bendrapartiečiams nepatinka. Žiniasklaida turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir pareigūnų veiklą. Viešojo asmens kritika, kad ir kokia kandi ar griežta būtų, yra leistina. Kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą, iškelti jų darbo trūkumus.

Rašydamas apie mero pavedimu pirktą alkoholį „Radviliškio kraštas“ buvo teisus

Pasak Žurnalistų etikos inspektoriaus, išanalizavus „Radviliškio krašto“ straipsnį nustatyta, kad joje skelbiama informacija apie Radviliškio rajone naujai išrinktos koalicijos nuveiktus darbus, priimtus sprendimus, įvykius, yra betarpiškai susijusius su politikais bei jų veikla. Iš minėto straipsnio konteksto suprantama, jog jos tikslas – trumpai aptarti viešosios „Radviliškio krašto“ manymu svarbiausius momentus, susijusius su įstatymų pasikeitimais, atkreipti dėmesį į mero K. Račkauskio suburtos koalicijos narių elgesį vykdant savo tiesiogines funkcijas bei paskatinti skaitytojus pateikti savas įžvalgas apie naujai išrinktos koalicijos darbus.

Žurnalistų etikos inspektorius pažymėjo, kad merui neįtikusiame straipsnyje išsamiai informuojama apie viešąjį interesą tenkinančią situaciją piliečiai turi teisę žinoti apie tai, kaip ir kur meras išleidžia Radviliškio rajono gyventojų į biudžetą suneštus pinigus.

Pasisakant dėl teiginio „Meras K. Račkauskis pagautas „Vynotekoje“ perkantis alkoholį už valdiškus pinigus“etikos inspektoriuskonstatavo nagrinėjamoje situacijoje egzistuoja neabejotinas viešasis interesas žinoti apie politikų elgesį. Be to, kadangi alkoholį savivaldybės darbuotoja pirko mero pavedimu, šioje situacijoje atsakingu laikyti merą, o ne įsakymą vykdžiusią valdininkę, yra teisinga.

Merui ir ateityje teks susitaikyti su kritika ir tuo, kad „Radviliškio kraštas“ turi teisę rašyti apie tai, kas merui nepatinka

Žurnalistų etikos inspektorius taip pat pažymėjo, kad visais atvejais Radviliškio rajono savivaldybės meras yra ex officio viešasis asmuo. Viešieji asmenys nesinaudoja tokiu pat garbės ir orumo gynimu kaip privatūs asmenys, viešųjų asmenų garbės ir orumo gynimo ribos siauresnės, o jų atžvilgiu leistinos kritikos ribos atitinkamai platesnės negu privataus asmens atveju.

Kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą, iškelti jų darbo trūkumus. Viešojo asmens kritika, kad ir kokia kandi ar griežta būtų, yra leistina. Tai reiškia, jog viešasis asmuo turėtų būti nuosaikesnis jo atžvilgiu reiškiamai kritikai, toleruoti neesminius jo atžvilgiu skelbiamos informacijos netikslumus, turi būti atsižvelgiama tik į žymius, esminius nukrypimus nuo tiesos.

Meras atsiprašyti redakcijos bei įstaigos vadovo neketina

Redakcija kreipėsi į merą K. Račkauskį klausdama, ar susipažinęs su jam nepalankiu Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimu ruošiasi atsiprašyti „Radviliškio krašto“ redakcijos ar/ir įstaigos vadovo Gedimino Lipnevičiaus. Meras atsakė, kad atsiprašyti neplanuoja. Taip pat paklausėme mero, ar šį Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą viešins savivaldybės tinklalapyje?

Meras pažymėjo, kad viešinti nepalankaus sprendimo nežada, nes Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba to neįpareigojo padaryti.

Na, o mes, „Radviliškio krašto“ redakcija, galime drąsiai teigti, kad ir be mero atsiprašymo toliau mielai tęsime savo veiklą ir apginsime radviliškiečių teisę žinoti tiesą.

Kadangi meras bei jo grupuotė ir „Radviliškio kraštas“ turi ne vieną ginčą, tikimės, kad institucijų sprendimai redakcijai bus palankūs ir nei vienas politikas negalės užgožti žodžio laisvės.

Gertrūda Vileikienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto