Vėlinių žvakutės ant partizanų ir savanorių kapų

Per Vėlines Pociūnėlių pagrindinės mokyklos bendruomenės atstovai lankė partizanų ir savanorių kapus, jiems pastatytus paminklus. Aplankyta keliolika kapų, paminklų ne tik Radviliškio, bet ir Joniškio krašte.

Baisogalos senosiose kapinėse uždegtos žvakutės prie paminklo dvylikai Lietuvos partizanų, žuvusių pokario metais: Apolonijai Miknevičiūtei, Monikai Mingilaitei, Jonui Mančiauskui ir kitiems. Pagerbti Baisogalos ir miestelio apylinkių žmonės, 1940 – 1953 metais paguldę galvas už Dievą, tėvynę ir tautos laisvę (taip rašoma ant jiems pastatyto medinio kryžiaus). Uždegta žvakutė ant mokytojos, partizanų ryšininkės Elenos Kasakaitytės kapo.

Šeduvos senosiose kapinėse aplankyti Lietuvos kario kryžiai, pastatyti 1941 metų birželio 26 d. žuvusiems Birželio sukilėliams Petrui Skačkauskui ir Zigmui Skipičiui. Šeduvos naujosiose kapinėse žvakelės uždegtos prie paminklo Šeduvos apylinkėse 1944 – 1953 m. žuvusių Žaliosios rinktinės (vėliau Prisikėlimo apygardos Lietuvos Žaliosios rinktinės) partizanų atminimui.

Milvydžių kapinėse, esančiose Joniškio r., Latvijos pasienyje, uždegtos žvakelės ant šiose apylinkėse veikusio partizanų būrio vado pavaduotojo Juozo Burnickio – Miškinio, žuvusio 1945 m. gruodžio 7 d., kapo. Tose pačiose kapinėse pagerbtas atminimas 1947 m. žuvusių dviejų nežinomų Kęstučio apygardos Genio rinktinės partizanų, kurių slapyvardžiai buvo Aras ir Vanagas. Žvakutė uždegta ant 1948 m. žuvusio nežinomo partizano kapo.

Lankydami partizanų kapus, partizanams pastatytus paminklus, pociūnėliečiai įsijungė į akciją ,,Uždek žvakutę savo krašto partizanams“, kurioje dalyvauti kvietė LPKTS Radviliškio filialo pirmininkė Stasė Janušonienė.

Vėlinių žvakeles mūsų mokyklos atstovai  uždegė ir ant gimtojo krašto savanorių kapų, prie jiems skirtų paminklų. Šiaulėnų miestelio kapinėse užsukta prie paminklo, pastatyto Kęstučio pulko kariams, žuvusiems Šiaulėnuose 1919 metų spalio 29 d. ginant Lietuvos nepriklausomybę. Grinkiškyje stabtelta prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę, Raginėnuose – prie savanoriams atminti skirto paminklo, pastatyto 1928 m., minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dešimtmetį.

Radviliškio senosiose kapinėse supleveno žvakelės ten, kur palaidoti Lietuvos kariuomenės savanoriai – kūrėjai Jonas Jaraminas, Gracijonas Sakalauskas, žuvę 1919 metų spalio 15 d., kur amžino poilsio atgulė kiti savanoriai.

Vėlinių dieną ant partizanų ir savanorių kapų, prie jų paminklų sužibusios žvakučių liepsnelės – mūsų pagarbos ženklas žmonėms, žuvusiems už Lietuvos laisvę.

 

Roma Buivydienė,

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Total
0
Dalinasi
Related Posts