Apžvalgos

Štai taip neskubėdamas, kad moraliai nužmuščiau skaitytojų, prisikasiau iki priešpaskutinių „Komunizmo aušros“ leidimo metų. Vėliau ji pakeis pavadinimą, tad pradedam.

Pradžia

Jai 1988-01-05 d.(antradienis) Nr.1. E. Liolys rašo apie gerą metų pradžią, V. Tomkevičius kviečia į naujus veiklos barus. Per pirmus tris numerius tuzinas pagerbtųjų. Tręšimai, grūdai ir truputį apie madas. Apie gyvų tėvų našlaičius rašo I. Žibaitienė. Rajono knygynai siūlė „Spalį ir persitvarkymą: revoliucija tęsiasi“. Rajono karinis komisaras V.Baigildinas skelbia apie naujokų medžioklės sezoną ir valstybinės veiklos apraiška – ateizmas. Informacinis pranešimas, jog Radviliškyje viešės sovietinio kino žvaigždė N. Gundareva. R. Petrikas, iliustruodamas savo nuotraukomis, pasakoja apie ūkiskaitos privalumus. Nugraužtas kraštotyros puslapis, tarybų, komunistų istorijos ir pan.8 radviliškiečiai apdovanoti medaliais. Mechanizatoriai, sėklos, kolūkinio gyvenimo įstatymai, primilžiai. Aprašoma ir užsitęsusi laidojimo namų statyba, ateistiniame puslapyje nedidelė žinutė apie Radviliškio bažnyčios rekonstrukciją. Įsidėmėtinas pastebėjimas „dideli bažnyčios langai ateityje gal būti bus papuošti vitražais“.Vitražų neatsirado, bet turime lyg ir skardines, kažkur nužiūrėtas, neypatingai įdomiai pagamintas bažnyčios duris. Vėl puslapis ateizmo, karvės, gyvulininkystė. Keturi radviliškiečiai pagerbti garbės raštais. E. Liolio mintys apie stribus ir banditus. Agitbrigados. Dar vienas radviliškietis apdovanotas medaliu. V.Paliūnis pateisina Šeduvos kraštotyros muziejaus uždarymą: lyg ir eksponatai neteisingi, lyg ir patalpos prastos. Įdomi detalė: kosmetinės kaukės žiemai, tarp jų  majonezo. Majonezas buvo deficitas, o kad  kas nors būtų pateikęs jo gamybos receptą „Ka“ puslapiuose neaptikau. Atradau tik tai, kad pradžią metas perkelti į kitą pastraipa,už kito pavadinimo.

Pavadinimas

Kažkoks J. Dubauskas rašo apie sunkų gyvenimą tarpukario Lietuvoje, buržuazinius nacionalistus ir dabartinius imperialistus. Melioratorių šventė, prekybininkų prestižo pakėlimas, danielių sugrįžimas į rajono miškus. Pedagogė J. Morkūnienė smerkia kunigą A. Svarinską. Pagerbti geriausi rajono kombainininkai. Apie vietinį radiją (laidinį) pasakoja D. Norkūnienė (radijo informacijos skyriaus vedėja). A. Valiuvienė pateikia informaciją apie blaivyklos darbą. Apie paliktus vaikus rašo U. Mikalauskienė, Radviliškio centrinės ligoninės narkologinio kabineto medicinos felčerė, o R. Petrikas aptaria nelegalios prekybos alkoholiniais gėrimais ypatumus. Nekrologas buvusiai rajono galvai P. Šidlauskui, vėliau bus įdėtas ir laidotuvių reportažas. Mirė 1988-03-04 d., palaidotas Gimbogalos kapinėse. Mokytoja E. Monkienė palieka Amerikos imperialistus ir aprašo sunkų gyvenimą tarpukario Lietuvoje. Garbės raštu apdovanotas J. Bosas ir žmogžudystė Puipių kaime. Apie pirmąsias tarybas rajone rašo V. Šenauskas, jau Radviliškio muziejaus vedėjas. Pagerbta 10 moterų, tarp jų klinikinės – diagnostinės laboratorijos laborantė Asta Veiknienė. Atrodo, dirba ir dabar. Garbės raštu pamalonintas J. Mickus. Bibliotekos siūlo „Bakterines gėlių ligas“. Vėliava įteikta Skėmių kolūkiui ir  buitinių gaminių paroda. Ketvirtasis sąjunginis kolūkiečių suvažiavimas ir „Mis Radviliškis-88“ rinkimai. Kol kas tik žodžiai apie „glasnot“, „perestroika“. Ir kol S. Toleikio medžiotojai ieško vilkų pėdsakų,o partinukai svarsto prekybininkų, darbą pradėsiu kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Pasiruošimas komunistinei talkai, „Lenino“ kolūkio istorijos fragmentai, melžėjos. Penki radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Dar du radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Buitininkė O. Pukytė, kaip visad, įdomiai rašo apie mados. V. Paliūnis pasakoja apie kilnią pareigą saugoti istorinius paminklus, o R. Petrikas pateikia interviu su L. Radėnu. 5 radviliškiečiai apdovanoti medaliais, o piliečius priiminėja deputatas M. Rybakovas. Savo darbams vykdyti „Komunaro“ kolūkis kviečiasi aviatorius. „Draugai! Visas jėgas persitvarkymui, visuomenės demokratizavimui ir radikaliai ekonominei reformai!“

Eibariškių statybos su R. Petriko nuotraukomis. N. Vozgirdienės eilės: Apsidairyk./ Pavasarėja…/Beržų sulos prisemsim delnus/Abu/Ir eisime su vėju,/Pavasarį sutikti švelnų”. 25 radviliškiečiai įrašyti į rajono Darbo šlovės knygą. Tarp jų E. Prascevičius, E. Stančikienė. Garbės raštus gavo trys radviliškiečiai ir plazdėjo gegužės 1-osios parado vėliavos. V. Paliūnis kviečia ryžtingiau eiti persitvarkymo keliu,o kultūros rūmuose – jaunimo ansambliai. A. Česnulevičienei, G. Šateikai, A. Jelinskui ir K. Auguliui vertinant vaizdinę agitacija, kepykla atidarė karštos duonos parduotuvę. Pradžioje paklausa buvo stulbinanti,eilės sovietinio žmogaus nešiurpino. Šeimyninė ranga, kūzikai, morkos, lauko stovyklos kiaulėms,  palydėtuvės į sovietinę armiją, kukurūzai ir viešumas bei demokratija MPG (diskusija).Į rajoną ruošiasi atvykti rašytojas M. Karčiauskas. Na, o kol prasidės ganiava, aš pradėsiu naują skiltį.

Nauja

Tiesa, ne skiltis, o pastraipa. Rašančiųjų broliją papildo R. Radavičienė pasakojimu apie senas ir naujas tradicijas. S. Žiaunytė rašo apie nepilnamečių norą dirbti vasaros metu. Antaniškiuose moksleivių šventė – G. Dunauskienės straipsnį papuošė 6 R. Petriko nuotraukos. 3 radviliškiečiai gavo garbės raštus, po to dar trys. Kolegė D. Genienė pateikė informaciją apie paramą daugiavaikėms motinoms, tradicinė poezijos šventė ir išrūgų panaudojimas ūkiuose. „Garvežys – 88“ – pirmoji Radviliškyje roko muzikos šventė Antaniškiuose. Dalyvavo „Katedra“, „Antis“ kt. 4 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. S. Vaščiulaitė pasakoja apie revoliucionierių V. Bezarą.3 radviliškiečiai apdovanoti medaliais, Kutiškių gyventojai kandidatu į Aukščiausiąją LTSR tarybą iškėlė L. Sabutį. 5radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Tarp jų – GMP vairuotoja Z. Urbonienė. Trepsutis apie miesto sąvartynus prie pieninės ir vandentiekio bokšto. Jie niekur nedingo ir šiandien. O. Pukytė rašo apie madas vaikams. Gyventojai ruošiasi sodybų grožio konkursui, nesibaigiantis rašinys apie V. Bezarą. 7 įvairiai apdovanoti radviliškiečiai, pagerbtųjų nebeskaičiuoju. Ir… R. Kundroto rašinys apie S. Darių ir S. Girėną  „Jų nesulaukė Lietuva“. Pagerbtas ŽŪMG darbuotojas V. Zakarauskas. Bulvių maras, sėklinės žolės, ateizmas, G. Šateikos plakatas (vis dėlto turėjo Dievo dovaną). Telyčios, ėriukai, pratinimas prie žolės (ne kabutėse), herbicidai, akėčios, artėjanti geležinkelininkų diena. 16 pagerbtųjų, statybininkai, kolūkiečiai, grūdai, veteranai, Šeduvos sūriai (gamino ir Radviliškyje). Vandenio šventė prie Arimaičių ežero, pabaigtuvės (javapjūtės) Šaukote, šiaudų dorojimas. Z. Budaitės eilės, rugsėjo 1-oji, mokyklų atsinaujinimas, sodininkų šventė „Vyturėlyje“, miškininkai, gyvulių žiemojimas, bulviakasis, mašinų gamintojų diena. Neatsibodo? Juokauju, suprantu,kad klaiku. Ar manote, jog toliau bus įdomiau? Durpyne pradėti surinkti ratai ir kita nedurpinė produkcija! Nors kai pagalvoji, protingas ir pamatuotas sprendimas – durpės kada nors baigsis. Tiesa, vėl pradėsiu dar vieną pastraipą simboliniu pavadinimu „Sprendimas“.

Sprendimas

Jį suradau spalio 6 d.Nr. 118.Tai nedidelė žinutė, kad kultūros rūmuose įvyko miesto laikinos sąjūdžio iniciatyvinės grupės posėdis, kuriame nuspręsta surengti mitingą – susitikimą su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovais. Apskritai Radviliškio sąjūdžio grupės gimtinė – kultūros rūmai. Prisimenu kai kuriuos šios grupės narius: S. Žiaunytę, Z. Bučinskaitę, G. Bagdonienę, A. Staničką, P .Šarpį, V. Bikauską, V. Palionį – vėliau tapusį grupės sekretoriumi. Kai kurių jau nebeturime. Mus aplenkė Šeduvos ir Baisogalos grupės, tad nors ir rajono centras – vėlavome,tiesa, vėliau dirbome drauge. Mitingas spalio 8-ąją įvyko. Yra G. Dunauskienės straipsnis „Susimąstymo valandos“ su R. Petriko nuotraukomis. Papasakosiu apie kai kurias detales. Turėjau grupės įpareigojimą nuvykti į Vilnių ir atvežti į Radviliškį du sąjūdžio stulpus, architektą A. Nasvytį ir prof. V. Radžvilą. V. Radžvilas atvykti negalėjo, tad atlydėjęs svečią, pabudėjęs mitinge su raudonu raiščiu, papuoštu Vyčio ženklu (sukūrė grupės narys V. Baukus), vėl išlydėjau svečią į Vilnių. Vėliau Antakalnyje susipažinau su Lietuvos Laisvės Lygos programa ir dar ilgokai prie kavos puodelio kalbėjomės apie nūdieną ir Lietuvos ateitį, nepriklausomos Lietuvos. Tuo pat metu prasidėjo diskusijos ir dėl laikraščio pavadinimo pakeitimo. Kiek vėliau į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmąjį suvažiavimą išvyko ir radviliškiečių delegacija. Įmonėse steigėsi mažesnės ar didesnės sąjūdžio grupės, net geležinkelyje. Prasidėjo Sąjūdžio ir A. M. Brazausko era. Ją „Ka“ pasakojimu apie Vytį, Gedimino stulpus apvainikavo G. Šateika. Spalio 22-23 d. Vilniuje vykstant sąjūdžio suvažiavimui dešimt radviliškiečių apdovanoti sovietiniais ordinais ir medaliais. Istorija tęsiasi.

Istorijos tęsinys

Spalio 27 d. „Ka“ pasirodė miniatiūrinis pranešimas: „Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio rėmimo grupių dėmesiui. Lapkričio mėnesį vyks Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamoji rajono konferencija, bus renkama Sąjūdžio rajono taryba. Ją rinks iniciatyviniu rėmimo grupių pasiųsti delegatai“. T. p. nurodyti  kontaktiniai telefonai registracijai. Spalio 29 d. numeryje lapas reportažui iš Sąjūdžio suvažiavimo Vilniuje. Įvairūs Sąjūdžio renginiai vyko Šeduvoje, Baisogaloje. Lapkričio 5 d. „Ka“ G. Dunauskienė puslapį skyrė Sąjūdžio suvažiavimo iš mūsų rajono dalyvių įspūdžiams ir mintims. Nuotraukoje – suvažiavimo dalyviai P. Kaščionis, V. Butvilas, A. Stančikas, V. Palionis, G. Bagdonienė. Kliuvo ir „Ka“, nes žmonės su įvairiomis problemomis pradėjo kreiptis ne į laikraštį, o į sąjūdiečius. Visiems atsibodusi žemės ūkio tema, karinis parengimas mokyklose. A. Mikelis dėl problemų apkaltino Partijos rajono komitetą. Ar prisimenate, ką rašiau apie vietinį laidinį radiją?Nesvarbu, priminiau. Buvo planuota, kad per tą radiją pasisakys ir sąjūdžio atstovai. Net pasirašiau kalbą, bet dėl techninių kliūčių pasisakyti taip ir nepavyko. Šio  pokalbio metu užsiminta ir apie tautinės vėliavos kėlimą Radviliškyje. Skelbimas  „Ka“  informuoja, kad lapkričio 13 d., 10 val., Kultūros rūmuose tautinės vėliavos kėlimu prasidės steigiamoji konferencija. Lapkričio 12 d. „Ka“ puslapis sąjūdiečiams.  Lapkričio 22 d. – lapas. Pasisakymai iš sąjūdžio rajoninės konferencijos, vėliavos kėlimas virš Kultūros rūmų, reportažas. Vienoje nuotraukoje skrybėlėta  dama – U. Mikalauskienė. Sąjūdžio taryba gavo 105 kabinetą Kultūros rūmuose ir telefoną 5- 48-05. Rezoliucijų neviešinsiu. Vėliau priimti sprendimai nuo 1989 m. vasario 1 d. grąžinti gatvėms senuosius pavadinimus ir pakeisti kino teatro Kosmosas pavadinimą į Lituaniką. Na, o man metas pateikti pavadinimą „Pabaiga“.

Pabaiga

Iki Naujųjų metų liūto dalį „Ka“ užėmė informacija iš rajono partinės konferencijos, pagerbtieji, vėl centneriai, gyvulininkystė, apdovanojimai garbės raštais, rinkiminių apygardų sudarymas, leukozė, gyventojų surašymas ir į gyvenimo realybę įsirašė  AIDS. Geležinkelio partinių vadui užduotas klausimas, kodėl geležinkelyje viešpatauja rusų kalba. (Užrašuose karaliavo ir ŽŪMG). Apžvalgos pabaigai paskutinis 1988-12-31 (antradienio) Nr.154. V.Šenauskas rašo apie V. Kudirką, Baisogalos saviveiklininkai, naujametinių puokščių paroda. Trepsučio palinkėjimai. Apskritai, kas pamena tą muilo ir skalbimo priemonių deficito laikotarpį, tikriausiai nejaučia ypatingos nostalgijos 1988 m. Beje,šiandien valdžiažmogių tarpe nėra nė vieno sąjūdiečio. Net oficioze nė žodžio apie jo renginius, vykusius prieš 32 metus.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Total
4
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Related Posts