Tyrulių gyventojai išsakė nemažai problemų

Tyrulių gyventojai išsakė nemažai problemų

Vasario 28 – ąją, paskutinę žiemos dieną, su kandidatu į Radviliškio rajono tarybą Gediminu Lipnevičiumi panoro susitikti  ir padiskutuoti apie rajono dabartį bei ateitį  Tyrulių gyventojai. G. Lipnevičius bendrovės darbuotojams trumpai pristatė savo rinkiminę programą, pakomentavo kai kuriuos jos punktus. Susitikimas vyko UAB „Didysis tyrulys“ patalpose.
Siekiamybė – grąžinti gyventojams pinigus
Pasak G. Lipnevičiaus, jo rinkiminė programa buvo sudaryta tariantis su „Radviliškio krašto bendruomenės“ skyriaus vadovais bei išklausant viso rajono gyventojų nusiskundimų. „Vienas svarbiausių darbų – sugrąžinti  gyventojams mokesčius, permokėtus už žemę. Galbūt jūs pastebėjote, kad Radviliškio rajono gyventojai gavo sąskaitas už žemę dvigubai didesnes. Skambinusi smulki ūkininkė iš vieno kaimo net klausė: „Gal valdininkai galvoja, kad mes žemę tepame ant duonos?“ Žemės mokestis pakilo todėl, kad  jis buvo indeksuotas ir pakilo visoje Lietuvoje. Radviliškio savivaldybė turėjo tik sumažinti šio mokesčio procentuotę iki 0,5 karto ir  niekas nebūtų nukentėję. Tačiau Taryba patvirtino 1,7 proc. žemės mokestį, tiesa, padariusi 0,35 proc. „kosmetinę“ nuolaidą. Šio mokesčio už ūkinės paskirties žemę nebuvo jokio reikalo didinti – biudžete ir taip šiemet buvo sutaupyti 4 mln. eurų“,- sakė G. Lipnevičius.
Svečias su tyruliečiais aptarė ir kitą problemą – nepagrįstai Radviliškio mieste  išaugusias šilumos kainas. „Radviliškiečiai lapkričio mėnesį už šilumą mokėjo 40 eurų, gruodžio mėnesį suma šoktelėjo iki maždaug 95 eurų, nors oro temperatūros buvo panašios. Žmonės pradėjo skųstis mano leidžiamo  savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcijai ir šį faktą paviešinus sausio mėnesį šilumos kaina sumažėjo 20 eurų. Taigi UAB „Radviliškio šiluma“  lapkričio mėnesį iš gyventojų už šilumos tiekimą surinko 270 tūkst. eurų, gruodžio mėnesį – 435 tūkst., vadinasi, 165 tūkst eurų daugiau. Už  sausį, nors ir buvo šalta, daugelis gyventojų gavo mažesnes sąskaitas. Pasirodo, viešumas gali reguliuoti net šildymo kainas“,- sakė svečias.
Dar vienas G. Lipnevičiaus ketinimas – sumažinti asenizacijos paslaugų kainas. „Daugelyje sodybų, ypač kaimuose, yra nuotekų surinkimo rezervuarai, kuriuos reikia dažnokai tuštinti, nes gyventojai tiesiog neturi galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Šiuo metu asenizacijos paslaugos kainuoja apie 9 eurus už kubą, vadinasi, viso rezervuaro išvežimas kainuoja apie 45 eurus –  žmogui tai didelė suma. Reikia pasakyti, kad šiuos rezervuarus reikia tuštinti dažnokai, nes  „Radviliškio vanduo“, pastebėjęs, kad nuotekos buvo senokai vežtos, gali informuoti  aplinkosaugininkų agentūrą. Šios agentūros atstovai, apsilankę sodyboje, įvertins situaciją ir pastebėję,  kad nuotekos galimai pilamos kieme ar į daržą, skirs nuobaudas, kurios taip pat nėra mažos. Tad reikėtų šias kainas perskaičiuoti, kad ši paslauga neskurdintų rajono gyventojų“,- sakė kandidatas į rajono Tarybos narius G. Lipnevičius.
Dėmesys  sveikatos apsaugai
Susitikimo su tyruliečiais metu buvo paliestas dar vienas visam rajonui aktualus klausimas –  Radviliškio ligoninės išsaugojimas. Pasak G. Lipnevičiaus, Radviliškio ligoninė atsidūrė „mirtininkių“ sąraše, nes joje netiekiamos trys stacionaro paslaugos ir jai gresia reorganizavimas į slaugos ligoninę. „Radviliškio ligoninę pavertus slaugos ligonine darbo netektų apie 300 žmonių, o rajono gyventojai būtų priversti važiuoti į Šiaulių ligoninę. Valdininkai gyrėsi, kad ligoninėje jau atidarytas Vaikų ligų skyrius – trečioji stacionaro paslauga, tačiau pasirodė, kad tai melas – nėra nei tokio skyriaus, nei  gydytojų. Manau, kad protingiau būtų ligoninei iš biudžeto skirti dotaciją, nei ją uždaryti, paliekant be darbo kelis šimtus žmonių, o rajono gyventojus pasmerkiant kelionėms į Šiaulių ligoninę“,-  sakė G. Lipnevičius.
Socialinės paslaugos rajono gyventojams būtinos
Susitikimo metu buvo aptartos ir socialinės paslaugos, kurias būtų galima tiekti rajono gyventojams. G. Lipnevičius su tyruliečiais pasidalino savo pasiūlymais, pateiktais rajono Tarybai: „Tarybai teikiau pasiūlymą, jog rajono pirtyse būtų įrengti dušai bei pastatytos skalbimo mašinos, kad socialiai remtini žmonės galėtų ateiti nemokamai nusiprausti ir išsiskalbti rūbus. Socialinės apsaugos bei darbo ministras L. Kukuraitis šią idėją palaikė, nes tokios  nemokamos paslaugos jau teikiamos Panevėžio rajone. Mūsų rajono valdantieji šiam pasiūlymui nepritarė, jų atsakymas įprastas: „Nėra pinigų“. Beje, šiemet  iš socialinių paslaugų sutaupyti 700 tūkst. eurų, o šią paslaugą pirtyse įrengti kainuotų tik apie 7 tūkst. eurų“.
G. Lipnevičius pasidalino mintimis apie dar vieną rajono gyventojams gyvybiškai būtiną socialinę paslaugą: „Yra kaimų, į kuriuos jau seniai nevažiuoja maršrutiniai autobusai, neužsuka ir  mokykliniai autobusai, nes nebėra vaikų. Savo programoje siūlau tokių kaimų socialiai remtinus žmones vieną kartą per mėnesį atvežti į Radviliškį pas gydytoją ar į kitą reikiamą įstaigą už simbolinį vieno euro mokestį. Tokiuose kaimuose yra po vieną „etatinį“ vežėją, kuris žmones į Radviliškį veža labai brangiai – kartais už netolimą kelionę prašoma net iki 30 eurų. Socialinės paramos skyrius turi transportą, tad, tarpininkaujant socialiniams darbuotojams ir suderinus kelių žmonių apsilankymą pas medikus, tokia paslauga būtų įmanoma ir net labai reikalinga atokesnių rajono kaimų žmonėms.
Tyruliečių problemos
Susitikimo metu savo problemomis su G. Lipnevičiumi pasidalino ir tyruliečiai. Jiems labai aktuali problema – laborantės etato panaikinimas ambulatorijoje. „Šiuo metu mūsų ambulatorijoje dirba gydytojas, viskas būtų kaip ir neblogai, tačiau atsirado didelių nepatogumų panaikinus ambulatorijoje laborantės etatą. Anksčiau visus tyrimus buvo galima pasidaryti vietoje, tyrimų atsakymų sulaukdavome labai greitai, nes buvo moderni įranga. Šiuo metu įranga išvežta, laborantės nebėra ir dėl kiekvieno gydytojo skirto tyrimo turime važiuoti į Radviliškį“,- skundėsi žmonės.
Gyvenvietės žmonėms skaudu, kad  uždaroma ir mokykla – šiuo metu Tyruliuose liko tik pradinė mokykla, kurioje mokosi apie 10  vaikų, tačiau kitais metais ir jos nebeliks.
Gyvenvietėje yra vaikų, tačiau vėl susiduriama su problema – čia nėra sporto aikštelių ir vaikai neturi kur žaisti. „Jeigu  būtų įrengta krepšinio aikštelė su  specialia danga, gal taip atitrauktume vaikus nuo kompiuterių“,- sakė  susitikimo dalyviai.  Kandidatas į Tarybos narius G. Lipnevičius pažadėjo patarpininkauti, kad  tokia aikštelėje atsirastų.
Susitikimo dalyviai svečiui išsakė dar vieną jiems aktualią problemą –  valdininkai neleidžia apgenėti  išsišakojusių ir grėsmę keliančių liepų. „Prie namų liepos medis išsišakojęs, kamienas beveik perskilęs į dvi dalis, o vasarą, užėjus smarkesnei audrai, gali nuvirsti ir ant mašinos, ir net žmogų prispausti. Prašėme seniūno leidimo apgenėti šį medį ir kitus, tačiau leidimo negavome“,- skundėsi moterys. Tikimės, kad šį skundą išgirs Tyrulių seniūnijos darbuotojai  ir leidimas apgenėti grėsmę keliančius medžius bus išduotas.
Dar viena  labai aktuali problema tyruliečiams – šarvojimo salės nebuvimas: „Turėjome gerą šarvojimo salę senoje mokykloje, tačiau ilgainiui įlūžo jos stogas, niekas jo netaisė. Šiuo metu mirusieji šarvojami kultūros klubo foje arba Polekėlėje“.
Buvo „pliekiamas“ neūkiškumas
Tyruliečiai bei G.Lipnevičius padiskutavo apie rajono valdininkų neūkiškumą, tiesiog badantį akis. „Klausiau rajono vadovų, kodėl negalima Radviliškio katilinės kūrenti  durpėmis, gaminamomis UAB „Didysis tyrulys“: ir šiluma atpigtų, ir būtų palaikomi vietiniai verslininkai, tačiau niekas į šį klausimą negalėjo atsakyti.  Dėl „Radviliškio šilumos“ veiklos kovo 7 d. vyks Trišalės tarybos posėdis, kuriame aš atstovauju rajono verslininkams, ir šį klausimą būtinai užduosiu Tarybos nariams“,- sakė G.Lipnevičius.
Įmonės darbuotojams tai taip pat mįslė – kodėl jų durpes perka Raseinių, Pakruojo katilinės, o Radviliškiui jos  netinka? Ne  paslaptis, kad po  „Gairelitos“ didžiojo gaisro pjuvenos (gal net su   chemikalais sulietos) buvo už rinkos kaina parduotos „Radviliškio šilumai“  ir sukūrentos, o kokybiškos durpės nebetinka…
Svečias G. Lipnevičius priminė tyruliečiams, kad Aukštelkuose buvo labai brangiai įrenginėjami socialiniai būstai –  vieno buto remontui buvo išleisti net 47 tūkst. eurų. Tyruliečiams tuoj pat iškilo klausimas – o kodėl  savivaldybė neperka ir neįrenginėja socialinių būstų jų gyvenvietėje – juk yra pakankamai tuščių butų ir kelias geras jau nutiestas. Taigi vėl buvo susidurta su valdininkų neūkiškumu ir siekiu kuo daugiau „įsisavinti“ lėšų.
Betarpiško bei nuoširdaus pokalbio pabaigoje G. Lipnevičius pažadėjo tyruliečiams padėti išspręsti jų problemas ir  dar ne vieną kartą atvykti susitikti. Susitikimo pabaigoje UAB „Didysis tyrulys“ darbuotojai svečiui padovanojo įmonėje pagamintų vantų, kurios labai pradžiugino G. Lipnevičių, dažnai besilankantį pirtyse.

„Radviliškio krašto“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto