Tyruliečių širdis sušildė gerumas ir bendrystė

Sausio 19 dieną Tyrulių kultūros ir sporto salėje vyko jau tradicine tapusi Padėkos šventė „Bendrumas širdį šildo“. Šventėje padėkota Tyrulių seniūnijoje gyvenantiems ir aktyviai prie seniūnijos žmonių gerovės prisidedantiems žmonėms.
Šventės pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Tyrulių seniūnas Rimantas Liukumas, Polekėlės parapijos klebonas Feliksas Baliūnas, Radviliškio rajono savivaldybės atstovai.
Apdovanoti seniūnaitijų „Metų žmonės“
Šiais metais kiekviena seniūnaitija rinko savo ,,Metų žmogų“. Tyrulių seniūnaitijos 2018 m. „Metų žmogumi“ tapo Daiva Rimkūnienė. „Labai džiugu, kad Tyrulių seniūnaitijos „Metų žmogumi“ išrinkta Daiva Rimkūnienė, ambulatorijos  med. sesuo, nes jos gerumas sujaudina kiekvieną, jos atjauta paguodžia, jos pagalba šildo ir teikia stiprybės. Už tai, kiek ji padedate Tyrulių seniūnijos gyventojams turėtų tapti dar ir Auksinės širdies nominante. Linkime jai niekad nepavargti, nei fiziškai, nei dvasiškai“,- sakė tyruliečiai.
Polekėlės seniūnaitijoje „Metų žmogumi“ tapo  Vilma Toleikienė, kuriai taip pat negailima gražių žodžių: „Norime pasidžiaugti, kad šokių kolektyvo ir ansamblio „Polėkis“ dalyvė Vilma  Toleikienė išrinkta Polekėlės seniūnaitijos  „Metų žmogumi“, nes tai gėrio kupinas žmogus, kuris galėtų su tavimi nuskrist net ir į pasaulio kraštą, žmogus, kuris visada išties pagalbos ranką, kai tu net nespėjai paprašyti, nubrauks ašarą nuo tavo skruosto, kai tau bus blogai“.
Jonaitiškių seniūnaitijoje „Metų žmogumi“ tapo  Laima Verygienė, kurią šios seniūnaitijos gyventojai  vadina „kaimo bitute“, darbštuole, kuriai svarbios gimto kaimo žmonių problemos ir rūpesčiai.
Pasveikinti „Radviliškio krašto bendruomenės“ Jonaitiškių skyriaus vadovės, seniūnaitės  Laimos Verygienės su garbingu apdovanojimu atvyko bendruomenės pirmininkas Gediminas Lipnevičius su bendruomenės narėmis Vilma Alekniene, Rimante Radavičiene, Sonata Skorkaite. „ Nuoširdus ačiū Reginai Andriulienei bei visiems  tyruliečiams už šiltą priėmimą, dar kartą sveikinu visus nominantus, o ypač „Radviliškio krašto bendruomenės“ Jonaitiškių skyriaus vadovę, seniūnaitę Laimutę Verygienę gavus garbingą „Metų žmogaus“ apdovanojimą. Labai didžiuojamės, kad „Radviliškio krašto bendruomenė“ savo gretose turi tokią aktyvią, šaunią, nuoširdžią narę. Jai tikrai rūpi kiekvienas žmogus, kiekvienam ji nori padėti. Kartu su Laima diskutuojame, kalbamės, sprendžiame gyventojų problemas, deriname pagalbos – labdaros teikimą – gyventojams. Maloniai nustebino labai gražus koncertas. Ačiū Vitalijai Lipskienei ir visiems šventės dalyviams bei vedėjai“,- sakė „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas G. Lipnevičius.
Bendruomenės nariai įteikė L. Verygienei gėlių puokštę ir palinkėjo dar daugelį metų būti  aktyvia „Radviliškio krašto bendruomenės“ nare.
Apdovanojimų lietus
Kas tyruliečiai turi už ką dėkoti savo krašto aktyviems žmonėms, parodė lyg iš gausybės rago pasipylę apdovanojimai kitiems nusipelniusiems seniūnijos gyventojams.
Mero padėkos raštais buvo apdovanoti prie  Tyrulių seniūnijos žmonių gerovės prisidedantys  ūkininkai Vilius Smulkis ir Svajūnas Toleikis bei UAB „Didysis tyrulis“ direktorius Ričardas Nemanis. Už paramą Tyrulių bendruomenei padėkota Agnei Narbutaitei ir Daliui bei Kristinai Vilučiams. Už paramą Polekėlės bendruomenei – Jurgitai Mankevičienei ir Alinai Brusokaitei. Asta Petrauskienė apdovanota už nuoširdų bendradarbiavimą ir aktyvią veiklą. Už pagalbą prižiūrint seniūnijos aplinką padėkota Ignui Andriuliui. Už geranorišką pagalbą rengiant Kalėdų šventę – Aušrai ir Sauliui Pranckūnams.
Už gražiai tvarkomą sodybos aplinką įteikti seniūno Padėkos raštai Jurgitos Labanauskaitės ir Sigito Ramanausko šeimai, Ingridai ir Ramūnui Miseliams, Ritai Mažeikienei, Vidai ir Edmundui Plechavičiams, Ilonos ir Gintaro Vilčikauskų bei Jolitos ir Arūno Čiarbų šeimoms.
Už tvarkingai prižiūrimą sodybos aplinką padėkota Raimundui Grigui, Danutei Zitai Paulauskienei, Apolonijai Pranckūnienei, Sofijai Vaičeliūnienei ir Antanui Danieliui, Marijonai Likšienei ir Rimai Zemlickienei, Onai Ulčinienei ir Kazimierui Kukanauskui, Stanislavai Plechavičienei, Vladui ir Virginijui Gustams, Valentinai Balčiuvienei bei Stasei Onai Bagdonienei.
Už nuoširdų bendradarbiavimą ir aktyvią visuomeninę veiklą padėkota Tyrulių seniūnaitei Reginai Pranciškai Andriulienei, Polekėlės seniūnaičiui Algiui Griniui ir Jonaitiškių seniūnaitei Laimai Verygienei. Taip pat padėkota ir Tyrulių bei Polekėlės bendruomenėms.
Po apdovanojimų vyko koncertas. Susirinkusiesiems koncertavo Polekėlės ir Tyrulių moterų vokaliniai ansambliai, estradinis ansamblis, kaimo kapela ir šokėjai, kuriems vadovauja vyriausioji kultūros specialistė Liongina Vitalija Lipskienė.

Pagal Tyrulių seniūnijos informacijąTotal
0
Dalinasi
Related Posts