UAB ,,Radviliškio vanduo” informacinis pranešimas

Dėl dūmų generatoriaus, kuris  padeda nustatyti gedimus bei pažeidėjus

Pranešame, kad UAB „Radviliškio vanduo “ savo veikloje pradeda naudoti dūmus generuojantį įrenginį,  kuris skirtas buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų gedimams, netinkamiems pajungimams ir savavališkiems prisijungimams ieškoti bei nustatyti.

Ką išduoda kylantys dūmai ?

Dūmus generuojantis įrenginys padeda ieškoti ir nustatyti  savavališkus prisijungimus. Tai tokie atvejai, kada asmuo neturi leidimo tačiau savavališkai savo buitinių arba paviršinių (lietaus) nuotekų tinklą nuo tam tikros teritorijos yra neteisėtai prisijungęs prie UAB „Radviliškio vanduo“ eksploatuojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Tinklo išsidėstymo patikrinimas su dūmų generatoriumi atliekamas taip:

– Pasirinktos gatvės atkarpoje dūmai pučiami į nuotekų tinklą, šie sklaidosi vamzdyne ir kyla pro atviras angas (šulinių liukus, paviršinių nuotekų groteles, namų kitų statinių lietvamzdžius).

– Dūmai pučiami trumpą laiką tik iki momento, kada jie pasimato per įvairias angas. Tokiu būdu iš kylančių dūmų angose galima nustatyt, kaip išsidėstęs tinklas ir nustatyti, kur yra savavališki prijungimai.

Informuojame, kad leidžiami iš dūmus generuojančio įrenginio dūmai nepavojingi sveikatai

Svarbu paminėti, kad reagentai iš kurių pasigamina šie dūmai, atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir dūmai nėra pavojingi žmonių sveikatai. Pažymėtina, kad tokie dūmai naudojami ir koncertų metu uždarose patalpose.

Tačiau reikėtų nedelsiant atkreipti dėmesį į tai, jeigu šiuos nekenksmingus dūmus asmenys pastebėtų savo patalpų viduje, tai parodytu, jog vidaus santechninė įranga yra netvarkinga, ir yra praleidžianti sveikatai pavojingas, degias ir sprogias iš buitinių nuotekų išsiskiriančias dujas, todėl nedelsiant reikia kreiptis į specialistus dėl gedimų pašalinimo.

Draudžiama prisijungti neturint leidimo

Primename asmenims, tikrinamų objektų savininkams, kad neturint UAB „Radviliškio vanduo“ sutikimo draudžiama paviršinių ir buitinių nuotekų tinklus prijungti prie bendrovės eksploatuojamos nuotekų tvarkymo sistemos.

Visais atvejais, bendrovei nustačius savavališką prisijungimą prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, yra surašomas aktas ir paskaičiuojama bendrovei padaryta žala, kurią pažeidėjas privalo atlyginti. Jei nustatomas savavališkas paviršinių nuotekų tinklo pasijungimas į buitinių nuotekų sistemą, pažeidėjas įpareigojamas savo sąskaita tinkamai atjungti savo tinklus nuo tinklų priklausančių UAB „Radviliškio vanduo“.  Visais atvejais pažeidėjai traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso 332 str.

Siūlome tiems gyventojams, pas kuriuos yra paminėti atvejai, siekiant išvengti administracinės atsakomybės, nedelsiant kreiptis į UAB „Radviliškio vanduo“ tel. 8-422-54746.

Kilus ginčams, jie bus sprendžiami LR įstatymais nustatyta tvarka, kreipiantis į atitinkamas institucijas.

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Total
5
Dalinasi
Related Posts