Socialiniai tinklai

Aktualijos

Minaičiuose paminėta Valstybės atkūrimo diena

Paskelbta

data

Vasario 15 d. Minaičių kaime tradiciškai pagerbti 1949 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės deklaracijos signatarai, paminėta Valstybės atkūrimo diena.

Iškilmingame minėjime pagerbti partizanai

Prie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memorialo, Miknių – Petrėčių sodyboje, Krašto apsaugos atstovai, Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, šauliai, svečiai iš Vilniaus bei nemažas būrys Radviliškio rajono gyventojų paminėjo 68 – ąsias 1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos pasirašymo metines.

Su Lietuvos valstybės atkūrimo 99-osioms ir 68-osioms Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo metinėmis susirinkusius pasveikino Seimo nariai, rajono vadovai.

Iškilmingame renginyje buvo perskaitytos ištraukos iš 1949 metų vasario 16 dienos Deklaracijos. Tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, nuaidėjo trijų šūvių salvės, skirtos Lietuvos valstybei, Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei, 1949 metų vasario 16-osios deklaracijos signatarams.

Iškilmingo minėjimo dalyviai prisiminė skaudžias istorijos akimirkas. „Mano tėvą, partizaną Adolfą Ramanauską, suėmė, metus žvėriškai kankino, po to sušaudė. Šiandien aš neturiu net jo kapo“,- sakė partizano A. Ramanausko dukra Auksutė Ramanauskaitė – Skokauskienė.

Lietuvos Laisvės kovotojų, partizanų vardu susirinkusiuosius pasveikino Atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos štabo viršininkas, Vyčio Kryžiaus kavalierius Vytautas Balsys. Savo kalboje jis pabrėžė, kad partizanų kova dar nesibaigė, reikia kovoti su Lietuvoje klestinčia korupcija, kitomis negerovėmis.

Šventėje – deklaracijos pasirašymo inscenizacija

Šventės dalyvius sudomino prie atkurtos LLKS Tarybos vadavietės Šiaulių dramos teatro aktorių ir rekonstruktorių klubo „Partizanas“ inscenizuotas Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kai buvo pasirašyta Deklaracija. Ši Deklaracija sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą.

Apie deklaracijos pasirašymą šventės dalyviams papasakojo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento vyriausiasis specialistas, istorikas Darius Juodis.

Šios inscenizacijos režisierius – Juozas Žibūda, sumanymo autoriai – Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojai.

Aktoriai, susėdę aplink stalą, kalbėjo apie Deklaracijos svarbą, jos reikalingumą ir kiek pasiginčiję ją pasirašė. Beje, inscenizacijoje vadai  vienas į kitą kreipėsi labai pagarbiai – „tamsta“, demonstruodami pagarbą vienas kitam, išsilavinimą.

Pasiūlyta pramogų

Po oficialios šventės dalies buvo uždegtas Vienybės laužas.

Šventės dalyviai, ypač jaunimas, domėjosi Oro gynybos bataliono surengtą karinės technikos ekspoziciją, domėjosi net karinės technikos kainomis. Akies taiklumą renginio dalyviai galėjo išbandyti generolo Povilo Plechavičiaus šaulių 6-os rinktinės organizuotose šaudymo pneumatiniais šautuvais varžybose.

Praalkusieji buvo vaišinami koše, arbata.

Šventėje dalyvavo būrelis „Radviliškio krašto bendruomenės“ atstovų, atvykusių paminėti Valstybės atkūrimo dienos.

„Radviliškio krašto“ informacija

 

 

 

 

Aktualijos

Į Viešųjų pirkimų komisiją – tik savi ?

Paskelbta

data

Radviliškio rajone vis brangstant savivaldybės administracijos organizuojamiems Viešiesiems pirkimams, Radviliškio rajono savivaldybės taryboje buvo iškeltas ir šis klausimas.

Tarybos narys G. Lipnevičius pasidomėjo, kodėl į  pirkimų komisijas neįtraukiami Tarybos nariai bei kiti nešališki asmenys. „Viešųjų pirkimo komisijos visada yra sudaromos iš savivaldybės administracijos darbuotojų, kurie yra šališki ir jiems kartais sunku išsakyti savo nuomonę. Siūlyčiau į šių komisijų sudėtį  įtraukti nešališkus asmenis, nepriklausančius savivaldybės administracijai“,- siūlė G. Lipnevičius.

Pasak savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjo A. Matuzevičiaus, į Viešųjų pirkimų komisijų sudėtį nedraudžiama pasitelkti kitų narių, tik tai turėtų būti specialistai, turintys  teisinių ir techninių žinių bei esantys nepriekaištingos reputacijos. „Manau, kad Viešųjų pirkimų komisijų narius atsakingai parenka administracijos direktorė“,- sakė savivaldybės teisininkas. Šis pasakymas šokiravo daugelį Tarybos narių – pasirodo, administracijos direktorės statytiniai tvarko Viešuosius pirkimus, per kuriuos  išeina savivaldybės milijonai. Ar galima pasitikėti komisijos nariais, kuriuos paskiria konservatorė J. Margaitienė, paliekame spręsti jums, mūsų skaitytojai.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Naujas kelias – nauja afera?

Paskelbta

data

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau ne kartą rašė, kad  Radviliškio rajone labai brangiai asfaltuojami keliai. Štai Sadūnų – Karčemų kelio atkarpos asfaltavimui Tarybos buvo prašoma skirti beveik milijoną eurų, Vasario 16-osios gatvė rekonstruojama daugiau nei už puse milijono. Dabar užsimota brangiai asfaltuoti kelio atkarpą, vedančią į Oro ir gynybos batalioną.

Trim šimtams metrų – „auksinis“ asfaltas?

Gegužės 27 d. vykusiame Tarybos posėdyje  buvo aptartas kelio atkarpos, einančios nuo magistralinio kelio iki įvažiavimo į Oro ir gynybos bataliono teritoriją asfaltavimo klausimas. Tarybos narys Gediminas Lipnevičius  iškėlė  klausimą, kodėl  šios 300 metrų atkarpos asfaltavimui yra skiriama 620 tūkst. eurų suma – vieno metro asfaltavimas kainuoja daugiau nei 2 tūkst. eurų.

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas G. Vičas paaiškino, jog šis projektas buvo numatytas dar brangesnis. „Šios kelio atkarpos asfaltavimui buvo skirti 700 tūkst.eurų, o konkursą laimėjęs rangovas įsipareigojo darbus atlikti už 603 tūkst. eurų. Buvo organizuojamas atviras konkursas, kurį laimėjo rangovas, pasiūlęs mažiausią kainą“,- sakė G.Vičas. Šis kelias eis  nuo plento Šiauliai – Radviliškis, pro Miškų ūkio urėdijos administracinį pastatą, Oro ir gynybos bataliono link.

Administracijos direktorė konservatorė J. Margaitienė net nepaaiškino Tarybos nariams, kodėl jos valdomoje savivaldybės administracijoje vyksta  tokie brangūs Viešieji pirkimai.

Na, dėl didelės šios atkarpos asfaltavimo kainos komitetų metu buvo paaiškinta, jog šiam „kareivių keliui“ reikia ypatingai stipraus asfalto, kad juo galėtų važiuoti karinė technika. Tik įdomu, kaip ta karinė technika atriedės  iki Oro ir gynybos bataliono sustiprinto įvažiavimo – juk, kaip žinia, magistralinis kelias asfaltuotas  paprasta danga.

Ar „kareivių kelias“ yra tik rajono valdančiųjų pinigų įsisavinimas, o gal  tai yra bereikalingas pinigų švaistymas, paliekame spręsti jums, mūsų skaitytojai.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi