Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Trišalės tarybos posėdžio pabaiga virto „cirku“

Avatar

Paskelbta

data

Gegužės 31d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Trišalės tarybos posėdis. Posėdyje buvo papasakota apie vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimą,tvirtinti nauji Trišalės tarybos nuostatai.
Vaikų poilsio organizavimui skirta mažiau lėšų
Pranešimą apie vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo galimybes bei išteklius skaitė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Lina Juozapaitytė bei šio skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Gvazdžiauskienė.
Vaikų, norinčių dalyvauti stovyklose,skaičius padidėjo – praėjusiais  metais buvo 855, šiemet – 937.Gerai besimokančių vaikų poilsio programose dalyvaus 452, iš socialiai remtinų šeimų – 484. 
Radviliškio rajone organizuojamam vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursui buvo pateiktos 26 paraiškos ir visoms buvo skirtas finansavimas – 17 500 eurų, nors buvo prašoma 45 tūkst. eurų. 
L. Juozapaitytė bei vyriausioji specialistė I. Gvazdžiauskienė savo pranešime minėjo, kad rajono vaikai ir jaunimas atostogų metu, turės galimybę susipažinti ne tik su Radviliškio rajonu, bet ir aplankys kitus šalies rajonus, turės galimybę sportuoti, mokytis plaukti, lipdyti iš molio, gaminti papuošalus iš odos, mokytis velti vilną, kepti duoną.
Tik ar visos šios veiklos bus įvykdytos, nes gauta žymiai mažesnė finansavimo suma, nei buvo prašoma. Pasak pranešėjų, negavus tiek lėšų, kiek buvo prašoma, sumažintas veiklų skaičius bei stovyklų dienų skaičius: vaikai mažiau keliaus, turės mažiau užsiėmimų.
Trišalės tarybos narys G.Lipnevičius pasiteiravo, kiek bendruomenės gavo lėšų vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimui. Pasirodo, šis finansavimas skurdokas: bendruomenėms vidutiniškai skirta nuo 220 iki 300 eurų. Dosniausiai finansuojamas Šeimos paramos ir labdaros fondas, kurio vienas steigėjų – A. Čepononis. Rajoną valdantys konservatoriai sau pasiskyrė tris kartus daugiau lėšų nei kitiems – 1100 eurų.
Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius L.Vaičiūnas informavo, kad šios mokyklos organizuojamai stovyklai „Supermenai“ savivaldybė skiria papildomą finansavimą, nes čia savaitę ilsisi 12 vaikų iš Ukrainos, Umanės miesto –  jiems ir dviem mokytojams perkami bilietai, organizuojamos ekskursijos po Lietuvą. Kyla klausimas, ar tikslinga  kviestis svečius, kai šias lėšas būtų galima panaudoti  savo vaikų įvairesniam poilsiui – juk vaikų  iš Lietuvos ukrainiečiai į svečius nesikviečia, nevyksta mainų programos.
Trišalės tarybos narių pasiūlymai veiklos optimizavimui
Trišalės tarybos posėdyje jos nariams buvo pasiūlyta išsakyti savo pageidavimus dėl produktyvesnio šios Tarybos darbo –  posėdžių metu šios Tarybos nariai priima įvairias rekomendacijas, tačiau dauguma jų ir lieka tik protokoluose.
Trišalės tarybos nariai pageidavo, kad būtų išvažiuojamieji posėdžiai, su iškilusiomis problemomis būtų susipažįstama vietoje ir aktualias problemas spręsti iki galo,nes dabar tik pakalbama ir nieko nedaroma. „Radviliškio poliklinikoje labai didelis atotrūkis tarp gydytojų atlyginimų ir slaugytojų, reikia kelti klausimą dėl minimalaus atlyginimo kėlimo. Atlyginimai nebuvo keliami, atsakyta, kad nėra pinigų, o pinigai buvo panaudoti kitiems reikalams. Buvo bandoma atlyginimų problemą kelti, tačiau poliklinikos vadovai atsakė, kad  gydytojai slaugytojams uždirba pinigus. Totalus vadovų nesiskaitymas su darbuotojais“,- sakė medikams atstovaujanti V. Škeliova, siūliusi daugiau dėmesio skirti mažiausiai uždirbančių darbuotojų atlyginimams.  
„Palinkėčiau vieną kartą Trišalėje taryboje nuo kalbų pereiti prie darbų“,- sakė G. Lipnevičius.
„Rekomenduoti kažką rekomendavome, kažką sprendėme. Norėtųsi, kad būtų keliamos kokios nors socialinės problemos“,- nieko konkretaus nesiūlė vyriausia Tarybos narė G. Margaitienė.
Meras A.Čepononis nesutiko su teiginiu, kad Trišalės tarybos rekomendacijos lieka tik kalbomis. „Trišalė taryba rekomendavo Radviliškyje įrengti daugiau stebėjimo kamerų. Dabar mieste veikia 17 stebėjimo kamerų“,- sakė meras.
Kamerų daug, tačiau ar jos veikiančios ir naudingos? „Kai miesto centre įvyksta muštynės, pavyzdžiui, prie „Opalo“ parduotuvės, į polikliniką atvežami nukentėjusieji, o kamerose įrašų nesimato, nes tuo metu jos neveikė“,- sakė medikų atstovė V. Škeliova.
Vargu, ar miestelėnai gali jausti saugūs – nors mieste ir nemažai stebėjimo kamerų, klausimas, kiek jų veikia.Trišalės tarybos posėdžio pabaiga virto „cirku“
Trišalei tarybos posėdžio pabaigoje prasidėjo „cirkas“ – viena pagrindinių „aktorių“, prisistačiusi  Trišalės tarybos pirmininke L. Skriptienė, pradėjo meluoti, kad informacija dėl darbdavių naujo atstovo buvo siųsta visiems nariams, nors Trišalės tarybos narys viešai patvirtino, kad jos negavo. 
„Manau, kad šis Trišalės tarybos posėdis neteisėtas, nes nėra čia ir dabar pateiktų įgaliojimų, kuriais negalinčius posėdyje dalyvauti posėdyje Trišalės tarybos narius keičia kiti“,- sakė Trišalės tarybos narys. Posėdžio metu L. Skriptienė negalėjo pateikti  šių įgaliojimų, sakė, kad jie yra, tačiau palikti jos kabinete.
Taip pat Trišalės tarybos narys paklausė, kodėl  vieniems nariams buvo taikomos nuostatos, kad jie negali atstovauti dviem pusėms, o pati L. Skriptienė, atstovaujanti ir profsąjungoms, ir savivaldybės administracijai, taip pat  sėdinti „ant dviejų kėdžių“, nekelia klausimo dėl nusišalinimo iš Trišalės tarybos. Į šį klausimą L. Skriptienė nesugebėjo atsakyti.
Trišalės tarybos narys, posėdyje  dalyvavęs meras A. Čepononis pradėjo dengti L. Skriptienę, sakydamas, kad posėdis teisėtas ir visi dokumentai yra tvarkingi, nors  prašomų dokumentų posėdžiui pirmininkavusi  taip ir nesugebėjo pateikti.
Posėdžio metu buvo galima suprasti, kad galimai ne visai teisėtai  vykdomas kažkieno noras ar „užsakymas“ pakeisti nuomonę turintį Trišalės tarybos narį.
Trišalės tarybos posėdžio pabaigoje visiškai išsiskyrė  nuomonės dėl posėdžio teisėtumo. Lauksime tęsinio ir informuosime skaitytojus, ar A. Čepononis ir kiti Trišalės tarybos nariai keliaus į teismą, kuriame aiškinsis posėdžio teisėtumą.
P.S. Norime atkreipti skaitytojų dėmesį, kad Trišalės tarybos veikla visiškai nesusijusi su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veikla.
„Radviliškio krašto“ informacija




Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rajono aktualijos

Baisogalos ir Pakiršinio gyventojams brangs šiluma

Avatar

Paskelbta

data

Spalio 24 d. vykusiame Tarybos posėdyje be kitų klausimų buvo svarstomas ir klausimas dėl šilumos branginimo Baisogalos bei Pakiršinio gyventojams. Posėdžio metu kilo daug diskusijų – ar būtų galima šilumos kainos nedidinti baisogaliams bei pakiršiniečiams, paieškoti kitų būdų.

UAB „Baisogalos bioenergija“ šiuo metu galioja pirmiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiuota vienanarė šilumos kaina, kurios pastovioji dedamoji yra 3,34 ct/kWh ir perskaičiuota dvinarė šilumos kaina, kurios pastovioji dedamoji yra 24,35 Eur/kW per mėnesį. Sprendimo projekte teigiama, kad šilumos kaina didėja dėl sumažėjusio realizuoto šilumos kiekio ir infliacijos, tad naujai apskaičiuota šilumos vienanarės kainos pastovioji dedamoji sudaro 3,48 ct/kWh, dvinarės kainos pastovioji dedamoji sudaro 25,33 Eur/kW per mėnesį. Palyginus su bazinėmis šilumos kainomis, šilumos kainos pastoviosios dedamosios didėja: vienanarės kainos – 4,20 proc., dvinarės kainos – 4,02 proc.

Tarybos narių balsavimu buvo nutarta branginti šilumą UAB „Baisogalos bioenergija“ klientams, tai yra Baisogalos ir Pakiršinio gyventojams.
Situacija paradoksali – šilumos tiekėjai junta infliaciją ir prašo didinti šilumos kainą, o mokesčio mokėtojai, kad ir jausdami infliaciją piniginėse, privalės mokėti už šilumą ženkliai daugiau. Už tai, kad Baisogalos ir Pakiršinio gyventojai gerokai paplonintų savo pinigines mokėdami
daugiau už šilumą, balsavo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (konservatoriai) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos („valstiečiai“) partijų nariai. Prieš įkainių didinimą balsavo nepartinio visuomeninio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ atstovai.

Kadangi, kaip jūs žinote, partijoms atstovauja Tarybos nariai, tai už šilumos kainos didinimą baisogaliams bei Pakiršinio gyventojams balsavo Tarybos nariai: A. Čepononis, S. Dišlė, A. Grabauskas , T. Januševičius, I. Palionienė, J. Kvėglys, S. Nakutis, A. Budrikas, G. Verdingas, K. Dambrauskas, J. Povilaitis, V. Krikščiūnas. Prieš šilumos kainos didinimą balsavo nepartiniai Tarybos nariai V. Aleknienė ir G. Lipnevičius.
Kiti Tarybos nariai neapsisprendė, ar didinti mokesčius baisogaliečiams bei Pakiršinio gyventojams už šilumą, ar ne.

Apie kitus Tarybos narių sprendimus informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Rajono aktualijos

Demokratijos pamokos Radviliškio poliklinikoje

Avatar

Paskelbta

data

Spalio 24 d. (ketvirtadienį) VšĮ Radviliškio r. PSPC (poliklinikoje) įvyko darbuotojų susirinkimas. Reikia pridurti, jog jie (susirinkimai) vyksta reguliariai, o esant reikalui sušaukiami skubos tvarka.

Šį kartą dienotvarkėje: atlyginimų padidinimas, galimi priedai suderinti su  Darbo taryba, naujų gydytojų priėmimas. Apsvarstytos žurnalisto Mariaus Aleksiūnio pastabos dėl registratūros darbo, taip pat pietų pertraukos derinimas atsižvelgiant į pacientų srautus. Aštriai svarstytas nepanaudotų atostogų klausimas, eilių į procedūrinį kabinetą mažinimas, teikiant itin sunkiems ligoniams šias paslaugas namuose.

Dėl sudėtingos rajono demografinės padėties (metai iš metų nuosekliai mažėja gyventojų skaičius, daugėja vyresnio amžiaus asmenų), todėl numatoma pakoreguoti medicinos punktų darbą. Ir apie tai, kad poliklinikos remonto darbai bus pradėti tik po naujų metų.
Visi poliklinikos darbuotojai turėjo galimybę nebijodami, kaip kai kuriose sveikatos įstaigose administracijos persekiojimo, išreikšti savo nuomonę, pageidavimus, pateikti dalykinius pasiūlymus.

Pasibaigus susirinkimui, „Radviliškio kraštas“ pakalbino direktoriaus pavaduotoją medicinai Aloyzą Juodį ir paprašė trumpai apibūdinti stipriąsias poliklinikos puses, kurios padėtų išgyventi šiuo sudėtingu laikotarpiu. Pasak A. Juodžio, tai struktūra. Visi reikalingiausi sveikatos priežiūros specialistai sutelkti vienoje vietoje. Yra trys ginekologui, tiek pat chirurgų, 5 odontologai (jų, tikėtina, bus daugiau) ir visi kiti profesionalai, be kurių joks darbas sveikatos priežiūros srityje būtų neįmanomas. Be to, prie struktūros galima priskirti tris ambulatorijas ( Šaukoto, Šiaulėnų, Tyrulių) ir med. punktų tinklas, tad  kaimų gyventojai turėtų gerai pagalvoti apie prisirašymą privačiose gydymo įstaigose. Ir štai kodėl. Visų pirma privačios gydymo įstaigos neteikia paslaugų namuose (poliklinika turi transportą ir gydytojai vyksta į iškvietimus pas ligonius). Privačios struktūros neturi nei ambulatorijų, nei med. punktų  ir kaimų gyventojams šios srities paslaugų neteikia. Kadangi Radviliškio poliklinika yra ne pelno siekianti organizacija, visi pinigai už medicinines paslaugas nukreipiami pacientų reikmėm ir nereikia skirti lėšų savininkų dividendams ar panašiems dalykams.
Jei neliktų poliklinikos, būtų uždarytos ambulatorijos, med. punktai, o nemedicininių paslaugų kainos neabejotinai išaugtų ( nemedicininės paslaugos, tai profilaktiniai sveikatos patikrinimai, pažymų išdavimas ir pan.). Tad niekad nederėtų pamiršti, jog pagrindinis privatininkų siekis – pelnas, o ne kokybiškesnis, pigesnis, prieinamesnis gydymas, ypač kaimo vietovėse. Ar supras šias paprastas tiesas gyventojai, parodys laikas.

„Radviliškio krašto“ informacija

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019