Tik dvi partijos pateikė Tarybai siūlymus dėl gyventojų problemų sprendimo

Praeitame numeryje viešinome apie parengtą Radviliškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projektą, o Radviliškio rajono savivaldybės administracija kvietė teikti pastabas bei pasiūlymus 2024 metų biudžeto projektui

Pasiūlymus pateikė tik dvi partijos

Savivaldybės 2024 m. biudžeto projekto pajamos – iš viso 74 526,3 tūkst. Eur:

pajamos  ir dotacijos – 68 311,5 tūkst. Eur;

piniginių lėšų likutis (2024-01-01) – 6 214,8 tūkst. Eur.

Savivaldybės 2024 m. biudžeto projekto asignavimai – iš viso 74 526,3 tūkst. Eur. 
2023 metų pirminis patvirtintas Savivaldybės biudžetas – 63 307,2 tūkst. Eur.

Be administracijos teikto biudžeto projekto siūlymus, kaip spręsti gyventojų keliamas problemas, pateikė dvi partijos: Lietuvos regionų partija ir „Vardan Lietuvos“. Itin daug pasiūlymų pažėrė Lietuvos regionų partija, kuriai Radviliškyje vadovauja Tarybos narys, Lietuvos regionų partijos frakcijos seniūnas Gediminas Lipnevičius. Jo frakcijos teiktame dokumente – net 34 pasiūlymai spręsti gyventojų problemas. Cituojame:

Lietuvos regionų partija

Frakcijos seniūnas, Tarybos narys Gediminas Lipnevičius

Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos merui K. Račkauskiui

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei E. Ivanauskytei

Pasiūlymas
2024-01-20

Kadangi pradedame svarstyti Radviliškio rajono strateginį planą bei biudžetą 2024 metams, pakartotinai prašau įtraukti mūsų naujus bei teiktus nuo 2020 metų siūlymus bei paruošti Tarybos sprendimų projektus svarstymui, balsavimui:

2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m. sausio 20 d. mūsų pateikti ir nauji siūlymai:

1. Kiekvienai šeimai, grįžusiai iš emigracijos bei atvykusiai ir prisiregistravusiai mūsų rajone, siūlau ne trumpiau kaip pirmus dvidešimt keturis mėnesius kas mėnesį kompensuoti ne mažiau 150 eurų būsto nuomos išlaidų arba tokio pat dydžio palūkanas ir (ar) paskolos bankui išlaidas, skirtas įsigyti pirmam gyvenamajam būstui mūsų rajone. Paramos teikimo sąlygos – gyventojas turi pateikti duomenis, kad bent vienas iš suaugusių šeimos narių yra dirbantis ar vykdantis savarankišką ekonominę veiklą. Šis projektas turi būti Radviliškio rajono savivaldybės, Užimtumo tarnybos, bendruomenių, verslo atstovų bendras kruopštus ir atsakingas darbas. Rajone įsikursiančiai šeimai turi būti padedama pasiūlant įsigyti būstą ar galimybę jį nuomoti, o darbingo amžiaus šeimos nariams pateikiamas tuo metu laisvų darbo vietų sąrašas. Šeimoms, turinčioms vaikų, pagal poreikį užtikrinama galimybė gauti vietą darželyje ir (ar) mokykloje ir t.t.

Tai – mano pasiūlymas 2021 m. lapkričio 10 dieną.

Manau, šį siūlymą galima pritaikyti ir socialinio būsto laukiantiems Radviliškio rajono gyventojams, skiriant nuomai pinigus, o ne perkant būstus. Tokiu būdu sumažinsime laukiančių socialinio būsto eilę.

2. Kiekvienam gimusiam radviliškiečiui, kurių tėvai yra Radviliškio rajono gyventojai, ne trumpiau nei vieneriems metams padidinti vienkartinę išmoką iki 1000 eurų. Tai paskatintų tapti ir išlikti Radviliškio rajono gyventoju. Pradinis mano pateiktas siūlymas 2021 m. lapkričio 10 dieną.

3. Visiems registruotiems Radviliškio rajone gyventojams taikyti nuo 30 iki 50 proc. nuolaidą Radviliškio baseino paslaugoms (išduodant „Radviliškiečio kortelę“, kuri numato nuolaidas ir (ar) verslo paslaugas su nuolaida). Šiuo siūlymu prašau pasekti Palangos, Širvintų savivaldybių tarybų priimtais sprendimais, kai su kortele baseino kaina yra žymiai mažesnė.

Mano siūlymas buvo pateiktas 2021 m. lapkričio 10 dieną.

4. Gavau daug gyventojų skundų dėl netinkamo maudytis Eibariškių tvenkinio vandens. Siūlau numatyti lėšų Eibariškių tvenkinio dumblui bei pakrantėms išvalyti. Pasiūlymą pateikiau 2020 m. birželio 16 dieną.

5. Pagal mano teiktą siūlymą, pabaigus Vingėliškio gatvės remontą, dabar siūlau šalia visų miesto ir rajono mokyklų Darbininkų, Valstiečių, Gražinos ir t.t., o taip pat Stadiono, Liepų ir t.t. gatvėse Radviliškio mieste ir rajone įrengti vienoje pusėje šaligatvį su apšvietimo stulpais, suoliukais. Privalome mūsų rajono mokiniams užtikrinti saugų (einant šaligatviu) patekimą į darželius bei mokyklas. Dalis darbų buvo patvirtinta, bet jie nepadaryti iki šiol.

6. Skirti 10 tūkst. eurų stebėjimo kamerų įrengimui Radviliškio mieste ir kitose gyvenvietėse, didinant gyventojų saugumą.

7. Įsteigti papildomą ekonomisto etatą Savivaldybės kontrolės ir audito funkcijoms įgyvendinti. Pareigybė būtų skirta savivaldybės įstaigų bei įmonių planuojamųviešųjų pirkimų ekonominiam pagrįstumui įvertinti. Tai padėtų sutaupyti savivaldybės įmonių ir organizacijų lėšų.

8. Skirti finansavimą likusioms neasfaltuotoms gatvėms bei rajono keliams tvarkyti. Pvz. Strazdelio, Kapų, Trakų, Valančiaus ir t.t.

9. Sutvarkyti, asfaltuoti visus daugiabučių kiemų įvažiavimus Radviliškio mieste bei rajone.

10. Prie daugiabučių naujai suprojektuoti automobilių statymo vietas, įrengti stovėjimo aikšteles.

11. Bendradarbiaujant savivaldybei, verslui, bendruomenėms pradėti įgyvendinti „Radviliškiečio kortelės“ sukūrimą. Ši kortelė suteiktų radviliškiečiams nuolaidas baseine, kultūros renginiuose, prekybos ir paslaugas teikiančiose įmonėse ir t.t. Šios kortelės jau naudojamos kituose miestuose ir pasiteisino.

12. Įrengti prie visų daugiabučių dviračių laikymo stovus (stogines) – tuo skatintume naudotis ekologišku dviračių transportu ir tokiu būdu eitume žaliojo miesto vardo link.

13. Siekiant sumažinti išlaidas šildymui ir mažinti aplinkos taršą, parengti nerenovuotų šilumos punktų rajono daugiabučiuose namuose atnaujinimo programą (projektą), skatinant daugiabučių namų šildymo sistemų atsinaujinimą – šilumos punktų automatizavimą.

14. Radviliškio miesto ir rajono bažnyčioms skirti papildomai po 3 tūkst. eurų kasmetiniams smulkiems remonto darbams.

15. Rajono seniūnijoms skirti papildomą finansavimą po 10 tūkst. eurų gatvių, šaligatvių, kelių priežiūrai bei apšvietimui, kadangi gavome itin daug nusiskundimų dėl nevalomų, negreideriuojamų, prastai prižiūrimų gatvių bei kelių.

16. Skirti 10 tūkst. eurų mano teiktam „Muziejaus gatvės“ projektui Laisvės alėjoje, Radviliškyje, kuriam buvo pritarta savivaldybėje vykusiuose susirinkimuose.

17. Skirti lėšų Šeduvos kraštotyros muziejaus įrengimui Užvažiuojamuose namuose Šeduvoje.

18. Skirti 10 tūkst. eurų lėšų Antaniškių parko estrados projektavimui, įveiklinimui.

19. Šeduvos lopšeliui – darželiui skirti lėšų stovėjimo aikštelei įrengti.

20. Skirti lėšų dviračių takų įrengimui maršrutais Radviliškis – Aukštelkai, Radviliškis – Arimaičių ežeras.

21. Padidinti finansavimą Radviliškio mieste esančioms sodų bendrijoms vandens ir nuotėkų tinklų nutiesimui.

22. Radviliškio miesto kapinėse skirti plotą velionių laidojimui su paminklu ar kryželiu, be tvorelių, tik su žalia veja. To pavyzdys – Baisogalos miestelio naujosios kapinės. Toliau turėtų sekti papildomų kolumbariumų įrengimas Radviliškio, Šeduvos, Baisogalos kapinėse.

23. Padidinti finansavimą Radviliškio krašto bendruomenėms.

24. Įrengti mokiniams saugias autobusų sustojimo stoteles – stogines Liaudiškių, Rūkaičių, Birjočių, Sidabravo ir kitose gyvenvietėse.

25. Sutvarkyti Radviliškio miesto Klevų, Lizdeikos gatvių lietaus vandens surinkimo sistemas, nes po gatvių rekonstrukcijos skęsta gyvenamųjų namų rūsiai, nuolat užtvindomi kiemai.

26. Sutvarkyti Žalgirio ir Maironio gatvių sankryžą, kad galėtų pravažiuoti ir krovininiai automobiliai.

27. Palonų gyvenvietės daugiafunkcio centro įveiklinimas.

28. Kelio Rokoniai – Sidabravas sutvarkymas.

29. Daugėjant vagysčių Rokonių kaime bei kitose gyvenvietėse, įrengti vaizdo stebėjimo kameras.

30. Padidėjus žemių vertėms, siūlau sumažinti žemės mokesčius visų paskirčių žemei. Sutvarkyti laisvus valstybinės žemės plotus, kuriuos naudoja kiti subjektai, juos suprojektuojant ir įregistruojant įstatymų nustatyta tvarka.

31. Padidinti autobusų maršrutų kiekį Radviliškio rajone.

32. Esant poreikiui, didinti traukinių maršrutų kiekį Šiauliai – Radviliškis.

33. Dėl pastovių potvynių Radviliškio mieste atnaujinti, įrengti naujas drenažo sistemas.

34. Kadangi „Socialinio taksi” projektas ypač pasiteisino, siūlau pakartotinai skirti finansavimą „Socialinio taksi” projektui, kad gyventojai, turintys negalią, spec. poreikius, gaunantys mažas pajamas ar gyvenantys atokiose rajono vietose (kur nevažiuoja autobusai) už simbolinį mokestį turėtų galimybę nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigas…

Pasiūlymų finansavimas šaltinis – Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Kitus pasiūlymus pateiksiu gavęs medžiagą apie savivaldybės įstaigų ir organizacijų prašymus.

Atsakymus prašau siųsti raštu, Tarybos nario el. paštu: Gediminas.Lipnevicius@Radviliskis.lt

Pagarbiai,

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos regionų partijos frakcijos seniūnas Gediminas Lipnevičius

Tris pasiūlymus teikė ir partija „Vardan Lietuvos“

Tik tris pasiūlymus merui, administracijai ir Tarybai pateikė ir S. Skvernelio partijos atstovai, kurie neseniai, gavę vicemero postą, perbėgo iš opozicijos į mero vadovaujamą grupuotę – koaliciją.

Jų pasiūlymus cituojame:

RAŠTAS

Siekiant stiprinti-skatinti Radviliśkio rajono bendruomenių veiklą, atsižvelgiant į kylančias paslaugų ir prekių kainas, formuojant 2024 m. Radviliškio rajono biudžetą, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija siūlo:

  1. didinti bendruomenių rėmimo finansavimą iki 140 000 eur.
  2. Peržiūrėti bendruomenių projektų (skirtų finansavimui gauti) pateikimo terminus ir rasti galimybę bendruomenėms projektus teikti ne mažiau kaip du kartus per metus.
  3. Teikiamų projektų skiriamą maksimalią sumą padidinti nuo 3000 eur iki 5000 eur.

Nurodytas sumas siūlome skirti iš 2023 m. sutaupytų ir nepanaudotų Radviliškio rajono

savivaldybės biudžeto lėšų.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos seniūnas Justas Malinauskas

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos sekretoriaus Kęstučio Dambrausko, nei socialdemokratai, nei „darbiečiai“, nei „valstiečiai“, nei „liberalai“, nei TS-LKD (konservatoriai) jokių pasiūlymų Tarybai nepateikė.

Ar pateikti Lietuvos regionų partijos ir „Vardan Lietuvos“ pasiūlymai bus patvirtinti, spręs Taryba š. m. vasario 1 dienos posėdyje.

,,Radviliškio krašto“  informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto