Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Malonias permainos, naujas darbo pergales rajono darbo žmonės supynė į šventinį vainiką Gegužės 1-ajai.
V. Tomkevičius

Pradžia

Taip prasideda 1985-05-01 trečiadienio „Komunizmo aušros“ Nr.18. Tokia ir pradžia tęsiant apžvalgas: sėjėjai, „Komjaunimo prožektoriai“, pasakojimai apie komunistus. Yra reportažas apie naujųjų kultūros rūmų atidarymą. Juostelę perkirpo rajono galva P. Šidlauskas, o rūmų fasadas papuoštas užrašu „Menas priklauso liaudžiai“. Kažkoks P. Dargis šaiposi iš „ABBOS“, bet šios pašaipos nesutrukdė minėto ansamblio nariams tapti milijardieriais. Yra ir A. Mockienės eilių: „Ošia, nubanguoja/Mano žalias miškas./Vėjas išbučiuoja/ Krintančius lašus“. Gyvenimo mintyse apie tai, kad į varžybas iš garsiojo „Draugo“ kolchozo mokiniai atvyko triašiu sunkvežimiu, o ne autobusu. Dideliu straipsniu pagerbiamas stribas A. Rimkevičius, anuomet oficialiai juos vadino liaudies gynėjais, nes kratų metu apgindavo privačią nuosavybę ją priglausdami. Reportažas iš gegužinės demonstracijos, kvietimas eitynėms gegužės 9-ąją į karių kapines, komunistinės talkos rezultatai. Puslapyje, skirtame MPG interviu, – su direktoriumi K. Utkumi (buvo direktorius iš didžiosios raidės),pasakojimai apie gamyklos darbą, tik frezuotojas A. Gurevičius kažkodėl tapo Gusevičiumi. Pergalės dienos minėjimas. Ta proga Basanavičiaus g. ant namo Nr. 35 atidengta memorialinė lenta Sovietų Sąjungos didvyriui. V. Bernotėnui (įdomu, ar išsaugojo?), o karių kapinėse įvyko mitingas. Kad nepradėtumėte protesto mitingo, siūlau naują pastraipą.

Nauja pastraipa

Pastraipa nauja, bet temos „Ka“ nesikeičia – šienapjūtė, gamyklinis laikotarpis, karo veteranų pagerbimas, pergalės 40 metinės, dobilai, kukurūzai. Vėl karo veteranai, pionieriai, kova su piktžolėmis, straipsnis apie „Lelijos“ susivienijimą. Įdomi detalė – susivienijimas ledo savaitraštį „Už komunistinį darbą“. Nuotraukoje apie siuvėjų – motorisčių konkursą, pirmajame plane – barzdyla. Sodų purškimas, priemonės girtavimui ir alkoholizmui įveikti (prasidėjo M. Gorbačiovo organizuotas blaivinimas). Sėja, Šiaulių „Tauras“, partijos komiteto plenumas, Antaniškiuose – rajono dainų šventė. Keturi radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais, ateizmas, mafija, netvarka Maironio ir S. Nėries gatvėse. Žolės miltų agregatai Pasakojimas apie karą (autorius V. Šenauskas) su galimai A. Nevskio žodžių parafraze „Kas kardą pakėlė, tas nuo kardo ir privalo žūti“. Karvių melžimo konkursas. Pagerbtos 7-ios kojinių fabriko darbuotojos. Paskutinis skambutis ir poezijos pavasaris. Reikėtų pacituoti L. Kūrienės eiles: „Jie kaip žmonės…Sutūps prieš kelionę,/Paskutinė varnėnų giesmė. /Čiulba jie tai nuoširdžiai, maloniai./Ir džiugu, ir graudu išlydėti“. Gyvenimo mintyse apie paneles – feministes (keikiasi it vaikinai!). Puslapis ŽŪMG. Tarp pagerbtųjų – suvirintojas V. Blozė, technologas  A. Čepaitis ir aštuonios medikės. Reportažas iš rajoninės dainų šventės Antaniškiuose (kai kurie muzikantai su sportbačiais!). Gyvenimo mintyse apie išmetamus daiktus (mirusio asmens nuotraukas, laiškus). Pagerbtas milicininkas S. Mickevičius. Siūlau parodyti pagarbą pradėdamas kitą skiltį. Norėčiau, deja, nėra iš ko rinktis – iki „Ka“ saulėlydžio dar toli.

Iki saulėlydžio

Ir kai kas nustebino. Randu Ustanos Mikalauskienės, Raudonojo kryžiaus draugijos rajono komiteto pirmininko pavaduotojos, straipsnį „Raudonojo kryžiaus draugijos ženklelis“. Beje, pagal anuometines tradicijas pirmininko pareigas eidavo ligoninės vyr. gydytojas. Ir dar vienas įdomus pranešimas, netgi du: apie komjaunuolius, kviečiamus į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos statybas ir įspėjimas – priminimas Šeduvos-Radviliškio gyventojams, kad  nepamirštų šuns mokesčio – 18 rublių metams. „Nesumokėjus mokesčio iki 1985m. liepos 1 d., nebus leista laikyti šunų“. Trepsutis rašo apie nugeriančius tuberkuliozės ligoninės pacientas. Gyvenimo mintyse – apie kaimo paprotį pasveikinti kelyje sutiktus. Pagerbti 8 RRĮ ir trys geležinkelio darbuotojai ir aštuoni ŽŪMG darbininkai. Gyvenimo mintyse – apie kiemuose ir po vidurnakčio triukšmaujančius vaikus (oficialiai buvo leidžiama tik iki 23 valandos). Jaunimo talka ŽŪMG, pagerbta 12 buitininkų. Gyventojai kviečiami į šventę, skirtą sovietų valdžios atkūrimo 45-osioms metinėms paminėti. Ateizmas (puslapis) su A. Gaidžio straipsniu. Visokiais garbės raštais apdovanoti 55 radviliškiečiai. A. Prakapas rašo apie kelione dviračiai po Krymą. Autorius, Radviliškio turistų klubo narys,mėgo keliones dviračiai dykumuose, kalnuose ir pan. Ir vėl šis tas įdomesnio – 1984 m. rajone gimė 936 vaikai, gyventojai turėjo indėlių 74 milijonus (su uodegėle) rublių. Primenama, kad Radviliškio rajonas įkurtas 1950 m., prie jo 1962 m. prijungtas Šeduvos rajonas. Dar viena detalė – puslapiuose vis dažniau matomas P. Šidlauskas, bent ar net kas 11-12 numeryje. Iki mūsų buvusio mero ,oi, kaip toli. Beje, net neabejoju, kad ir tapęs seimoriumi pozicijų neužleis. Pagerbta pardavėja R. Matuzaitė. Reportažas iš šventės apie sovietmečio 45-metį. Raportuoju ir apie kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Gyvenimo mintyse – apie pardavėjas, nemokančias matematikos, t. y., pamirštančias teisingai paskaičiuoti grąžą. Pasitaikydavo. Respublikinės dainų šventės dalyvių sutikimas (nuotraukoje stebimas ir toks E. Verpetinskas). Pagerbti keturi geležinkelininkai. Baisogaloje filmuojamas TV filmas „Dalia“. Pagerbtas ŽŪMG suvirintojas V. Marudinas. Dirbome greta, vėliau perėjo į tarnybą sovietų kariuomenėje ir iškeliavo į Murmanską. Gyvenimo mintyse pasipiktinimas vaikais, kurie nešioja grandinėles, auskarus, ant veido – grimas. Sovietmečiu niekaip nepajėgta suvokti, kaip įdomu tas, kas draudžiama. Aruodai, kombainai, pjūtis, grūdai ir pan. Jiems kompaniją palaiko geležinkelininkų šventė Antaniškiuose. Beje, laidotuvės dažnai vykdavo su „dūdoriais“. Bibliotekininkai kviečia į rašytojo J. Marcinkevičiaus muziejų. Gėda sakyti – nebuvau, o ir muziejaus nebėra. Galvoju, kad daug praradau. Pagerbti, statybininkai  F. Bajoriūnienė ir V. Rauktys. Miežiai, partizanų (sovietinių) žeminės. Pagerbti sviestininkai A. Bogdonienė ir A. Strikauskas. Ir į duris pasibeldė rugsėjo 1-oji. Pagerbtos: mokytoja V. Gedgaudienė, geležinkelininkė S. Verpetinskienė, miškininkas J. Žiaurys. Meduolių gavo 30 radviliškiečių. Literatūriniame puslapyje L. Pranaičio ir G. Butkevičienės eilės. Pacituosiu damą: „Toks paprastas, mielas/Sušildysi siela/ Kad grožį pajustų,/Kad gėriui paklustų“.Pagerbti 8 ŽŪMG darbuotojai (kai kurie ne pirmą kartą) ir penki kojinių gamintojai. Jau 12 laikraščio numeris, kur po puslapį su savo opusu užima kažkoks A. Barauskas. Pagerbta mokytoja L. Vilbaitė. Importiniai obuoliai, avininkystė, lagenarijos (moliūgų giminaitės). Gyvenimo mintyse apie dūmus iš ŽŪMG kamino. Įdomu, kurio?Cukriniai runkeliai ir…pasaldintas gyvenimas.

Pasaldintas gyvenimas

Kurį kartais apkartina pats gyvenimas. Spalio mėn. Nr. 54 nekrologas pedagogui B. Žibaičiui. Man, o gal ir ne tik man, tai džentelmeno etalonas. Pagerbtos sviestininkės N. Juknienė, E. Jovaišienė, E. Remeikienė. Puslapis Marksistinio – lenininio mokymo tobulinimo uždaviniams. Pagerbtas RRĮ darbuotojas V. Maročka. Vis dar eina ir nesibaigia A. Barausko opusas „Skriaudos ir parakas“. Šiauliuose įrengta kompiuterių klasė. Ir…Trepsutis rašo apie apleistą „arklidę“ J. Janonio (dabar Jaramino) gatvėje. Yra, nors ir nekokybiška, nuotrauka. Įdedu ir eilėraštuką: „Stovi „arklidė“ prie kelio/baisiai visų apleista. /Nėr čia alučio šlakelio,/Nėr nė vynelio greta…“ Vėliau čia buvo lyg ir kulinarijos paviljonas, dar vėliau dirbo batsiuviai. Nūnai čia dykvietė. Rajono knygynai tuo metu siūlė „Lenino gyvenimą“, bibliotekos – „Raudonieji dobilai sėklai“. Pagerbti: geležinkelininkai E. Patrovas ir A. Briguniecas, siuvėja J. Kaušiūtė. Gyvenimo mintyse apie įmantrius vardus: Ivalijus, Angonita, Krizantas, Leoina, Samanta, Aivora, Perla, Heronas, Juzita, Artisoldas, Alfara. Na, kai kurie iš šių vardų jau klasika, kai kurie nebemadingi, bet rašau tam, kad man iki šios dienos mįslė, kodėl intelekto nesugadinti asmenys savo vaikams pasirenka dar kvailesnius vargus. Gal kokius ir iš pateiktų susigundys, nors labai abejoju, ar jie skaito laikraščius. Tai ženkliai sudėtingiau nei pastoti ir suteikti vaikui „trenktą“ vardą. Pagerbtas durpininkas T. Būtėnas, vairuotojai M. Balčiauskas, F. Šlėvė, V. Grigaliūnas. „Tegyvuoja didysis spalis!“ Tegyvuoja ir perėjimas į dar vieną pastraipą.

Perėjimas

Į pensiją išėjo partijos rajono komiteto pirmasis sekretorius P. Šidlauskas. Jo vietą užėmė B. Žemkauskas. Mano nuomone, tipiškas to meto nomenklatūros atstovas, kuriam pageidaujant buvo pastatytas individualus gyvenamasis namas ant Kaštonų ir Vingio g. kampo. Spalinių proga mokytojas Č. Kantauskas pateikia straipsnį „Iš visos širdies partijai pritariu“. Na, pritariančių tikrai netruko, nes už tai būdavo ir pamaloninami. Pagerbti kojinių fabriko draugovininkai, skaičiumi-keturi. Gyvenimo mintyse – apie sutvarkytą aplinką. Reportažas iš spalinio parado. Gyvulininkystės intensyvinimas. Pagerbtas suvirintojas P. Ivanovas. Nuo savęs pridursiu – virtuozas. ŽŪMG veikia vaikų klubas „Vaivorykštė“. Gyvenimo mintyse apie knygas makulatūrai. Ypač poezijos. Ir kas čia keisto? Pagerbti: siuvėja L. Širvinskienė, statybininkai B. Pakarklis ir V. Povilauskas.

Gyvenimo mintyse – apie pasipiktinusius pirkėjus, nes kasininkė be eilės atleido vyrus, pirkusius alų. Kad  be eilės gal ir blogai, bet net ir mūsų dienomis moterys, perkančios alų, – retenybė. Radviliškyje tuo metu dirbo ir trys kirpėjos – modeliuotojos D. Taunienė, M. Darulienė, J. Butvilienė. Straipsniu pagerbta D. Taunienė. Vis dar eina tūlo A. Barausko opusas. Kai pagalvoji, gerai. Gavau autoriaus leidimą ir balastu užpildai po puslapį. Jokio vargo. Na, o aš be vargo pagalvojau apie pabaigą.

Pabaiga

Rajone vyko VISI mokslo ir kultūros dienos. Apie rajono pasiekimus svečiams pasakojo J. Koldinas. Susitikimai vyko ŽŪMG, MPG, SRV, STO ir t. t. Anonsuojamas Raimondo Banionio filmas „Mano mažytė žmona“. „Mūsų šalies komunistai, visi darbo žmonės su optimizmu žvelgia į ateitį. Mes pasitikime savo jėgomis, esame tvirtai įsitikinę, kad pasiaukojamu tarybinės liaudies-liaudies kūrėjos – darbu iškelti uždaviniai bus išspręsti, numatyti tikslai bus pasiekti. Tokia yra nepalaužiama komunistų partijos, visos tarybinės liaudies valia“ (Iš pirmojo „Ka“ puslapio Nr.63).Tuo metu rajono partinėje konferencijoje dalyvavo 474 delegatai. Straipsniu pagerbta komunistė Z. Spudienė. Kažkas buvo daroma 1985 m. – prie bažnyčios išaugo devynaukštis, subūdavotas naujas profkės korpusas, kultūros namai, dabartinės seniūnijos pastatas, bet minėta nepalaužiama partijos ir homo sovietikus (arba liaudies) valia jau buvo papuvusi. Pagerbtas ŽŪMG šaltkalvis J. Dikčius. S. Toleikis rašė apie medžioklę. Pagerbtas durpininkas L. Prakapas. Redakcijoje prie apvalaus stalo diskutuota apie sąmoningą poreikį dirbti. Pasirodė A. Kozlovos straipsnis „Gerumo atseikėta su kaupu“ (apie rašytoją J. Marcinkevičių). „Užeigėlė“ įvardinama kaip landynė. Gyvenimas tęsėsi. Pagerbtas ŽŪMG darbuotojas F. Vaičiūnas, siuvėja D.K.? (ir stop, žinutėje minimos trys pavardės, kuri iš jų nuotraukoje – nenurodyta). Apžvalgą baigiu 1985 m. gruodžio 25 d. (trečiadienis) Nr. 66. Spėju, kad prieš naujuosius galėjo pasirodyti dar vienas „Ka“ numeris. Bet tiek to. Taškas.

Paruošė Vytautas Mikalauskis

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Virtualioje konferencijoje apie 500 dalyvių aptarė vaikų globos sistemos pertvarkos rezultatus

Avatar

Paskelbta

data

Kadangi šie metai yra paskutiniai, kai vaiko globa gali būti nustatyta institucijoje, Lietuvoje veikiantiems 66-iems Globos centrams ir savivaldybių administracijoms tenka svarbi užduotis. Be tėvų globos likusiems vaikams ieškoma globėjų, įtėvių ar šeimynų. Pirmą kartą nuotoliniu būdu vykusioje dviejų dienų konferencijoje aptarti šioje srityje nuveikti darbai, Globos centrų veiklos rezultatai ir laukiantys iššūkiai. Pabrėžta, kad mūsų šalyje labai pasiteisino budinčio globotojo instituto įvedimas. Konferencijoje dalyvavo apie pusė tūkstančio specialistų, dirbančių vaiko teisių ir globos srityje, Globos centrų darbuotojų.

„Tenka girdėti, kaip specialistai, dirbantys su globojamais vaikais, džiaugiasi galėdami apie kiekvieną iš jų pasakyti – „prasidėjo savigyda“. Rodos – savaiminis paties vaiko pasiekimas. Tačiau be vaiko adaptacinio laikotarpio stebėjimo, individualių jo poreikių vertinimo, psichologinės, socialinės, teisinės pagalbos ir galybės konsultacijų savigyda vargu ar prasidėtų. Tokia svarbi ir prasminga jūsų veikla. Tai, jog globojami, įvaikinti ar budinčių globotojų prižiūrimi vaikai anksčiau ar vėliau ima jaustis saugiai, yra jūsų nuopelnas“, – taip į virtualioje erdvėje susirinkusius specialistus kreipėsi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.

Pasak direktorės, kiekvienas globoti ar įvaikinti pasiryžęs žmogus padeda ne tik tam vaikui, su kuriuo dalijasi savo namų šiluma, apgaubia meile, bet padeda ir visai mūsų visuomenei, dalindamiesi savo patirtimi, žiniomis, yra daugelio įkvėpimas ir pavyzdys.

„Klausite, o kas įkvepia juos? Atsakymą jūs puikiai žinote – tai esate jūs. Mokote, raginate, palaikote, esate šalia, kai pritrūksta vilties, drąsos ar žinių. Ta kraitelė, kurią perduodate tėvams yra nepaprastai svarbi ir prasminga“, – taip Globos centrų darbuotojų veiklą įvertino I. Skuodienė.

Lietuvoje šiuo metu veikiantys 66 globos centrai pagal specialią Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK) nuolat rengia mokymus būsimiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams ir įtėviams. Globos centrai taip pat teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą budintiems globotojams, globėjams ir įtėviams bei jų globojamiems vaikams.

Lietuvoje vaikų globos namuose šiuo metu gyvena 1670 vaikų. Didžioji jų dalis (1412) yra vyresnio amžiaus  10-18 metų. Mūsų šalyje kol kas labai trūksta žmonių, kurie pasiryžtų globoti vyresnio amžiaus be tėvų globos likusius vaikus. Konferencijoje taip pat pabrėžta, kad Lietuvoje nepakanka paslaugų globojamiems vaikams ir jų globėjams.

Dvi dienas trukusioje virtualioje konferencijoje dalyvavo dvi dešimtys pranešėjų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilma Augienė apžvelgė Globos centrų ir budinčio globotojo instituto veiklą, akcentavo jų reikalingumą ir prasmę. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė konferencijos dalyviams kalbėjo apie tėvų globos netekusių vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimą Lietuvoje.

Tarp kitų temų konferencijoje taip pat buvo pristatyta geroji Belgijos patirtis teikiant tęstines paslaugas Globos centrų klientams. Gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė Jovita Anikinaitė skaitė paskaitą apie tai, kodėl vaikų globos namuose augantiems vaikams reikia ieškoti globėjų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja Laura Purinė skaitė paskaitą apie tai, kaip parinkti šeimą, galinčią geriausiai tenkinti likusio be tėvų globos vaiko poreikius. Konferencijos dalyviams taip pat pristatytos Biržų rajono Globos centro veiklos gerosios patirtys. Apie nuotolinį darbą šeimos ir vaiko gerovės srityje, dirbant individualiai ir su grupėmis, kalbėjo psichologas, neformaliojo ugdymo lektorius Andrius Katarskis.

Asociatyvi nuotr.

Skaityti daugiau

Aktualijos

Teismo išteisinti įtariamieji į teismą siunčiami antrąkart

Avatar

Paskelbta

data

Šiaulių apskrities policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo pareigūnai kartu su prokurorais baigė tirti ir teismui nagrinėti perdavė baudžiamąją bylą dėl įvykio, kurio aplinkybės teisme jau buvo nagrinėtos   praėjusių metų lapkritį. Tada du automobilio vagyste kaltinami šiauliečiai dėl šios nusikalstamos veikos buvo išteisinti, o Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai  informavo prokuratūrą, jog atsirado  pagrindas spręsti klausimą dėl galimos kitokio pobūdžio nusikalstamos veikos – sukčiavimo, sudėties požymių  buvimo. Konstatuota, kad  vienai Šiaulių įmonei   priklausantis mikroautobusas MERCEDES -BENZ SPRINTER galėjo būti ne pagrobtas, o tik inscenizuota jo vagystė, siekiant bendrovei neteisėtai (apgaule) gauti draudimo išmoką. Iš to išplaukė ir įtarimas dėl dar vienos nusikalstamos veikos – melagingo pranešimo apie nebūtą nusikaltimą. Nustatytoms aplinkybėms išsiaiškinti tapo būtina pradėti naują ikiteisminį tyrimą. Ir tada įtariamųjų skaičius padidėjo iki trijų, tarp kurių buvo ir pats įmonės vadovas.

Pirmąkart įvykis buvo pradėtas tirti 2018 metų balandžio 15 d., kai tik buvo gautas bendrovės vadovo pranešimas apie Šiauliuose,  Vilniaus g. esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, palikto mikroautobuso vagystę. Trejų metų senumo transporto priemonę bendrovė buvo įsigijusi prieš keletą mėnesių, pora kartų ją remontavo, tad patirtą turtinę žalą  įmonės vadovas įvertino 15 000 eurų.

Po trijų tyrimo savaičių kriminalistai sulaikė pirmą įtariamąjį – niekur nedirbantį  26 metų šiaulietį, kuris policijai žinomas kaip daug kartų už vagystes teistas asmuo, teistumo biografiją pradėjęs jau nuo 16 metų. Po savaitės sulaikytas ir antras įtariamasis – pirmojo bendraamžis. Jiems buvo pareikšti įtarimai dėl vagystės ir byla nukeliavo į teismą. Bet čia vienas įtariamųjų pakeitė parodymus ir teismui kilo pagrindas manyti, kad tai nėra paprasta automobilio vagystė, o imituota vagystė, siekiant apgaule gauti draudimo išmoką.

Taigi kriminalistai ir prokurorai ėmėsi naujai kvalifikuotos nusikalstamos veikos tyrimo. Kaltinimai dėl sukčiavimo pareikšti trims įtariamiesiems, tarp kurių ir pats bendrovės direktorius, ankstesniame tyrime turėjęs nukentėjusiojo statusą. Pastarajam dar pareikštas įtarimas ir dėl pranešimo apie nebūtą nusikaltimą. 

Įtariama, kad bendrovės vadovas,  sumanęs neteisėtu būdu iš draudimo bendrovės gauti draudimo išmoką, pasiūlė pažįstamam asmeniui imituoti jo bendrovei priklausančio automobilio „MB SPRINTER“ vagystę. Buvo sutarta, kada ir iš kur turės būti paimtas ir kur nuvarytas  automobilis. Už tai vykdytojas turėjo gauti 500 eurų atlygį. Atlygis viliojo, tačiau šiaulietis pabūgo tapti šio neteisėto užsakymo vykdytoju ir jį perleido savo pažįstamam bendraamžiui, kuriam vagystės buvo įprastas dalykas. Jam buvo pasakyta, kad automobilis neva blogai važiuoja, todėl reikia apgauti draudimo bendrovę ir tokiu būdu atgauti nesėkmingai pirkiniui išleistus pinigus. Tarpininkas  vykdytojui padavė iš bendrovės vadovo gautus automobilio užvedimo raktelius, paaiškino, kad automobilį jis ras Vilniaus g., netoli Prūdelio, esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje ir jį turės nuvairuoti į Šiaulių r. esantį Kuzavinės kaimą. Vagystę imituoti turėjęs šiaulietis teisės vairuoti neturėjo ir buvo sugipsuota koja, tačiau buvo padrąsintas, kad automobilis yra su automatine pavarų dėže, todėl  problemų dėl traumuotos kojos neturėtų kilti, o policijos nėra ko bijoti – gaus baudą dėl vairavimo be teisių ir viskas.

Viskas tą vakarą vyko sklandžiai. Kuzavinės kaime „vagies“ jau laukė jo pažįstamas, kuriam jis  atidavė automobilio raktelius, o pastarasis  juos perdavė bendrovės vadovui. Šis toliau reikalus tvarkėsi pats: melagingai informavo teisėsaugos institucijas bei draudimo bendrovę apie neva įvykdytą automobilio vagystę ir dėl to  buvo išmokėta 13 529 eurų draudimo išmoka.

Per tą laiką, kol dėl to paties įvykio buvo atliekami net du ikiteisminiai tyrimai,  visi trys  dabar jau 29 metų sulaukę įtariamieji spėjo su teisėtvarka susipykti dar ne kartą. Vykdytojas pateko už grotų ir dabar teismo už sukčiavimą laukia, atlikdamas bausmę už  spėtas įvykdyti dar ir vagystes. Tarpininkas taip pat įtariamas naujomis nusikalstamomis veikomis ir dabar po Šiaulius vaikšto su apykoje, intensyviai prižiūrimas elektroninės įrangos. Bendrovės vadovas 2018 m. birželį išklausė Šiaulių apygardos teismo nuosprendį dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

                      Atstovė spaudai Gaila Smagriūnienė

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019