Teismo sprendimas – dar viena dėmė Tarybai

Rajono gyventojai, stebintys Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas, turėjo pastebėti, kad  dažnai Tarybos nariai, esantys opozicijoje, prašo  posėdžių pirmininko mero A. Čepononio neišjunginėti jų pasisakymų metu mikrofonų. Beje, mikrofonų išjungimo „tradicija“ jau tęsiasi ne pirmą kadenciją. „Mere, prašau neišjunginėti mano mikrofono“,- ne vieną kartą jau šioje kadencijoje A. Čepononiui replikavo Tarybos narys Gediminas Lipnevičius.

Į Tarybos narių pastabas apie mikrofonų išjungimą, meras  replikuoja: „Aš neturiu techninių galimybių išjungti jūsų mikrofonus“. Tokie jo pasisakymai Tarybos narių neįtikino, nes kritiškai pasisakantiems politikams mikrofonas kartas nuo karto išsijungia; o  Tarybos nariams panorus pasisakyti, jie dažnai išgirsta, jog jau kalbėjo ir savo pasisakymų limitą išeikvojo…

Reglamentas riboja Tarybos narių pasisakymo laiką

Liūdnai pagarsėjusiame ir su grubiomis klaidomis patvirtintame  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos Reglamente Tarybos narių pasisakymo laiką numatyta riboti: Tarybos narys savo vardu gali kalbėti iki 2 minučių, o Tarybos daugumos, Tarybos opozicijos, frakcijos ar grupės vardu – iki 3 minučių. Neinformavus, kieno vardu bus kalbama, laikoma, kad Tarybos narys kalba savo vardu. Tarybos daugumos, Tarybos opozicijos, frakcijos ar grupės vardu gali pasisakyti tik vienas jos narys. Posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtojo pasisakymą, arba atsižvelgdamas į svarstomo klausimo svarbą, gali pratęsti pasisakymo laiką.
Deja, Radviliškio rajono savivaldybės  taryboje  pirmininkaujantis dažnai „nepastebi“  norinčiųjų paklausti opozicijos narių, ypač, kai užduodami merui ir savivaldybės administracijai nepatogūs klausimai.

Teismo sprendimu pasisakymo laiko trumpinimas – neteisėtas

Kad Reglamentas prieštarauja LR įstatymams ir jo priimti negalima, Tarybos posėdyje  pastebėjo Tarybos narys G. Lipnevičius: „Jeigu teisininkas Reglamento rengimo grupės posėdyje sakė, kad negali garantuoti, jog naujoji Reglamento redakcija atitinka LR įstatymus, manau, jos svarstymą reikia atidėti“. Vėliau Tarybos nario nuomonę patvirtino  ir Vyriausybės atstovė Daiva Kerekeš savo teikime. Jos nuomone, Tarybos narys G. Lipnevičius buvo teisus ir Reglamentą reikia taisyti iš esmės, cituojame: „Vykdant Radviliškio rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Reglamentas neatitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų“.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija priėmė sprendimą, kad  Reglamente nustačius pasisakymų laiko ribojimą,  pažeidžiamos Valstybinio savivaldos įstatymo (VSĮ) 24 straipsnio 2 punktas, kuriame įtvirtintos savivaldybės nario teisės betarpiškai dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, žodžiu pateikti pastabas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų, savivaldybės Tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, užtikrinti tinkamą visų Tarybos nario teisių įgyvendinimą.

Taigi Tarybos posėdžių pirmininko galimi argumentai, kad  leidus pasisakyti ar diskutuoti visiems norintiems Tarybos nariams, posėdžiai užtruktų labai ilgai, prieštarauja VSĮ nuostatoms.

Už Reglamento priėmimą su grubiomis klaidomis „aklai“ balsavo konservatoriai, socialdemokratai, „valstietis“ ir Darbo partijos atstovai: konservatoriai: A. Čepononis, S. Dišlė, A. Grabauskas, K. Dainius, T. Januševičius, E. Pranevičius, P. Kablys, J. Kvėglys, A. Budrikas, G. Verdingas; „darbiečiai“ J. Baublys ir Z. Žvikienė; socialdemokratai: E. Ivanauskytė, V. Janulaitienė, K. Račkauskis, S. Luščikas, „valstietis“ V. Krikščiūnas. Nepartiniai V. Aleknienė ir G. Lipnevičius nebalsavo už šį dokumentą

Savivaldybės teisininkas sutrikęs

Kadangi Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Reglamente taip pat yra ribojamas Tarybos narių pasisakymo laikas, o tai prieštarauja aukštesniems įstatymams, šią klaidą reikia kuo greičiau taisyti. Savivaldybės teisininkas A. Matuzevičius, gavęs iš Vyriausybės atstovo  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos sprendimą dėl Tarybos narių pasisakymo laiko ribojimo, sutrikęs klausė: „Susipažinus su sprendimu, kyla klausimas, ar apskritai negalima riboti klausimo ir pasisakymo laiką, ar jis tiesiog turi būti protingas, kaip ir paklausimo ar pasisakymo kartus (tai nebuvo ginčo dalykas), ar ir jų negalima nustatyti, nes iš sprendimo lyg ir nėra visiškai aišku. Kokia Jūsų institucijos nuomonė?“

Vyriausybės atstovo patarėja L. Dagienė atsakė: „Mūsų nuomone, galima nusistatyti laiką, tik jis turi būti protingas“. Ar gavę tokį teismo sprendimą partijų atstovai pasielgs protingai ir ar taisys atsiradusias klaidas – parodys laikas.

Tarybos narys G. Lipnevičius šį  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą pakomentavo: „Džiugi informacija – nuo šiol „merai – cariūkščiai“ nebegalės Tarybos posėdžiuose trukdyti užduoti klausimus, pasisakyti. Dėl tokio partijų noro tildyti nepartinius politinius oponentus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą“.

Nuostatos, ribojančios savivaldybės Tarybos narių klausimų uždavimo ir pasisakymo laiką  prieštarauja įstatymui. Neabejotina, kad siekis užtildyti opoziciją, ribojant viešą diskusiją Tarybos posėdyje, prasilenkia su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais. Tose savivaldybėse, kur tokios nuostatos taip pat įtvirtintos jų Tarybų veiklos reglamentuose, privalės būti pakeistos.

Belieka sulaukti pataisyto naujojo Reglamento, kuriame nebus ribojama nepartinių Tarybos narių teisė  pasisakyti, užduoti gyventojams aktualius klausimus merui, savivaldybės administracijai, specialistams; o gyventojai žinos, kaip sprendžiamos jų problemos. 

Jonas Petrikas

 

Total
1
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Related Posts