Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Tarybos narys merui priminė LR įstatymus

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio rajono tarybos pirmininkui A. Čepononiui pasakius, kad Tarybos nariai jiems aktualius klausimus gali pateikti ne tik posėdžio metu, tačiau ir kitokiais būdais, Tarybos narys Gediminas Lipnevičius nusprendė apsilankyti pas merą, susitikti „akis į akį“ ir jam klausimus pateikti žodžiu.
Dėl Tarybos narių lankymosi renginiuose
Tarybos narys G. Lipnevičius pasiteiravo mero, kodėl į šventes važinėja administracijos darbuotojai, o ne Tarybos nariai – juk politikus rinko rajono gyventojai, jie ir turėtų jiems atstovauti ne tik posėdžiuose, bet ir renginiuose.
Susitikime taip pat dalyvavęs  Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjas A. Matuzevičius paantrino G. Lipnevičiui ir pasakė, kad pagal LR Savivaldos įstatymą į renginius vyksta meras, jam nesant – vicemeras, o šiam nesant – tarybos narys, deleguotas  mero.
Meras, mėgstantuis siuntinėti į renginius  ne aukščiausią rajono valdžią –  Tarybos narius, o saviškius konservatorius, atsakė: „Tokios praktikos nėra, kad 25 Tarybos nariai važinėtų po renginius. Tarybos narys vyksta į šventę, jeigu yra oficialus kvietimas, jam tada duodamas ir suvenyras – knyga ar kas nors kita padovanoti šventės metu“,- atsakė meras.
Rajone „partiniai“ jau seniai suformavo praktiką, kad į oficialius renginius bei vizitus siunčiami ne gyventojų rinkti Tarybos nariai, o savivaldybės administracijos darbuotojai, priklausantys konservatorių partijai.
Dėl patalpų skyrimo
„LR Savivaldos įstatyme numatyta, kad Tarybos narys turi teisę turėti biurą, kuriame galėtų priiminėti radviliškiečius ir spręsti jiems aktualias problemas. Ar būtų galimybė suteikti patalpą tokiam biurui?“,- klausė G. Lipnevičius.
Pasak A. Čepononio, niekada nebuvo tokio poreikio. „25  kabinetų nesurasime – tada reikėtų iškeldinti savivaldybės darbuotojus. Jeigu yra toks poreikis, surasime patalpą ir per savaitę paskirstysime laiką 23 Tarybos nariams. Jeigu yra vienas toks prašymas, sąlygos turi būti suteiktos visiems pagal lygiateisiškumo principą, o kur tokios patalpos bus suteiktos, spręs savivaldybės administraciją. Dėl pageidavimo skirti patalpas Tarybos nario biurui reikia parašyti prašymą “,- atsakė meras.
Redakcija  pasidomėjo – nors ir Tarybos nariai G. Lipnevičius ir V.Aleknienė pateikė prašymą raštu, savivaldybės administracijos direktorė, konservatorė J.Margaitienė atsisakė jiems suteikti kabinetą susitikimams su gyventojais, motyvuodama, kad neva neturi laisvų kabinetų savivaldybės administracijos pastate. Nors visiems yra žinoma, kad savivaldybė turėjo laisvų patalpų, kurias šiuo metu yra išnuomavusi kitoms organizacijoms, nesusijusioms su administracijos funkcijomis.
Dėl papildomo posėdžių filmavimo
Tarybos narys G. Lipnevičius teiravosi, ar būtų galima papildomai, pastačius savo kamerą, filmuoti Tarybos bei komitetų posėdžius, tokiu būdu informuojant gyventojus, kas iš tiesų vyksta komitetų posėdžiuose.
„Komitetų posėdžiuose jų pirmininkai sprendžia, ar leisti filmuoti posėdžius, Tarybos posėdžius gali filmuoti ir gyventojai, ir Tarybos nariai, tačiau už duomenų apsaugą atsako tas, kuris daro garso ar vaizdo įrašą“,- atsakė savivaldybės teisininkas A. Matuzevičius.
Dėl komitetų darbo pailginimo
G. Lipnevičiaus nuomone, komitetų posėdžiams skiriama labai mažai laiko – per 2 valandas neįmanoma aptarti nuo 20 iki daugiau nei 70 klausimų, padiskutuoti apie administracijos pateiktus projektus ir priimti sprendimus įsigilinus į svarstomus klausimus. „Dėl komiteto posėdžio trukmės sprendžia komiteto pirmininkas, o komitetai gali posėdžiauti tiek laiko, kiek nori – savivaldybėje patalpų yra“,- atsakė meras, atsakomybę permesdamas komitetų pirmininkams. Nors kai kurie komitetų  pirmininkai yra jo vadovaujamo Radviliškio skyriaus konservatoriai.
Dėl administracijos vadovų drausmės ir sėdėjimo vietos
„Ar administracijos direktorė turi teisę Tarybos posėdžių metu replikuoti, trukdyti posėdį  negavusi leidimo?“- klausė Tarybos narys G.Lipnevičius.
„Administracijos direktorė visada gali patikslinti, jeigu vyksta diskusija apie administracijos darbą“,- atsakė A. Čepononis dėl savo bendrapartietės elgesio.
Stebint Tarybos posėdžius, susidaro dviprasmiška situacija: bendrapartietė gali kalbėti kada nori ir kiek nori, o nepartiniams Tarybos nariams meras skaičiuoja net sekundes. Taip buvo ir per paskutinį Tarybos posėdį, kuriame meras su džiugesiu pranešė, kad Tarybos nariui G. Lipnevičiui klausti laikas baigėsi.
Taip pat Tarybos nariui kilo klausimas, kodėl administracijos vadovai posėdžių metu sėdi salės priekyje, kai kitose savivaldybėse šias pareigybes užimantys administracijos vadovai sėdi kartu su kitais specialistais salėje.
„Manęs nedomina, kaip yra kituose rajonuose, mane domina tik mano Tarybos darbas, čia aš priimu sprendimus. Taip man lengviau vesti posėdžius, jeigu reikės, šalia pasisodinsiu ir teisininką“,- atsakė  A. Čepononis. Mero nuolatinis nesiskaitymas su Tarybos narių siūlymais gyventojų  jau pramintas „caravimu“.
Dėl seniūnų dalyvavimo Tarybos posėdžiuose
Tarybos nariui G. Lipnevičiui kilo klausimas, kodėl Tarybos posėdžiuose nedalyvauja seniūnai – juk posėdžių metu būna svarstomi ir seniūnijoms aktualūs klausimai. „Trukdyti seniūnus ir kviesti juos į Tarybos posėdžius nėra tikslo, Tarybos nariams tereikia pateikti klausimus raštu ir į juos bus atsakyta“,- atsakė Tarybos pirmininkas. Tad lieka klausimas, kam gaišti Tarybos narių bei seniūnų laiką, jeigu gyventojams aktualius klausimus galima išspręsti tą pačią minutę.
G. Lipnevičius pageidavo, kad posėdžių metu salėje būtų specialistai, kurie galėtų žodžių atsakyti į Tarybos narių pateiktus klausimus. Pasak A. Čepononio, savivaldybės ar įmonių specialistai žodžiu gali atsakyti į klausimus, jeigu jie susiję su posėdžiu, o į kitus klausimus Tarybos nariams bus atsakyta raštu. Šis mero atsakymas suponuoja mintį, kad „neduok, Dieve, nepraslystų atsakymas, kuris netiktų rajono valdantiesiems“.
Dėl dalyvavimo Etikos ir Antikorupcijos komisijose
„Prašytume, kad mūsų visuomeninio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ nariai mero teikimu būtų įtraukti į Etikos bei Antikorupcijos komisijas“,- savo prašymą Tarybos pirmininkui pateikė G.Lipnevičius.
„Jūs turite pateikti prašymą raštu, tada jį svarsto meras. Jūsų darbo grupė neturi teisės pateikti pasiūlymų, nes joje nėra 3 narių“,- prašymą pakomentavo savivaldybės teisininkas.
Nors G.Lipnevičius pateikė raštišką prašymą merui, kad nepartiniai Tarybos nariai būtų įtraukti į komisijas, paskutiniame Tarybos posėdyje meras jų kandidatūrų svarstymui nepateikė.
Dėl kito  Tarybos nario –  mero ir Tarybos nario susitikimo
Tik po kelių „nepatogių“ užduotų klausimų meras nutraukė susitikimą su Tarybos nariu G.Lipnevičiumi, kuris nespėjo merui užduoti visų klausimų ir pasiteiravo, kada galėtų apsilankyti kitą kartą ir pateikti likusius klausimus. „Dabar negaliu pasakyti, kada. Galėsime pasikalbėti po Tarybos posėdžio“,- išgirdo mero atsakymą.
(Bus daugiau)

„Radviliškio krašto“ informacija

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rajono aktualijos

Raštingiausias pradinukas Vinco Kudirkos progimnazijoje

Avatar

Paskelbta

data

Sausio 22 dieną Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko 2-4 klasių geriausiai rašančio pradinuko konkursas ,,Branginkime gimtąją kalbą“, kuriame savo lietuvių kalbos žinias rašydami diktantą išbandė 33 mokiniai.

Savo klasių grupėse nugalėtojais tapo: Urtė Kucevičiūtė (2c kl. mokinė), Vestina Veseliauskaitė (3b kl. mokinė), Brigita Žiškytė (4a kl. mokinė).
Mes džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų šauniausiais!

Pagalbos mokiniui specialistė Jurgita Lukšienė

Skaityti daugiau

Rajono aktualijos

Beždžionės testas, arba kai politikai blaškosi tarp grožio ir proto

Avatar

Paskelbta

data

Nuomonė
Kai Dievas gyvūnams dalijo grožį ir protą, vienintelė beždžionė negalėjo apsispręsti, į kurią eilę stoti. Į gražių ar protingų. Kartais tokioje kryžkelėje atsiduria ir politikai, negalėdami apsispręsti – gražūs jie ar protingi. Todėl tai, kaip tokią dilemą jie sprendžia, pavadinkime beždžionės testu.

Apie gražų politiko poelgį

Rajono socialdemokratų lyderis ir Tarybos narys Kazimieras Račkauskis man asmeniškai gražus. Grožis – skonio reikalas, todėl prašom nesiginčyti. Kas kita – proto reikalai.
Politikų protą įprastai vertiname ne iš reklaminių bukletų (ten – dažniausiai tik grožis), o atsiremdami į faktus, tai yra, kaip jie elgiasi vienoje ar kitoje situacijoje. Į tokią keblią situaciją ponas Kazimieras pateko prieš porą savaičių, kai buvo balsuojama dėl gatvių asfaltavimo.

Politikas pasielgė gražiai – nusišalino nuo balsavimo vengdamas interesų konflikto, o jo partiečiai – protingai. Nubalsavo už miškan vedančios gatvės, kuri driekiasi pro jų partijos vado sklypą Šeduvoje, asfaltavimą. Ir partijos vadui gerai, ir konservatorių merui Antanui pasimalonino. Tas nelabai gražus, bet protingas, skoloje neliks. Čia būtų galima padėti tašką, bet K. Račkauskis lygioje vietoje nusprendė užmaišyti tikrą audrą stiklinėje.

Ką gražus politikas pridarė negražaus

Reikia pripažinti, kad ir gražūs politikai kartais negražiai pridaro. Negražių darymų vieta yra facebook’ as – ten visi daro ko tik netingi, ir tai, ko padorioje vietoje įprastai nedarytų.

Po to, kai „Radviliškio krašto“ redakcija paviešino balsavimo rezultatus, K. Račkauskis savo facebook’o paskyroje padarė riebų pareiškimą, kad jokių interesų neturėjo ir neturi. „Apdarė“ kolegą nepartinį Tarybos narį Gediminą Lipnevičių. Už tai, kad susirgo ir, jam bevelijus, negali atvykti. Iki jo sraigių ūkelio kelio pažiūrėti. Kad pažiūrėtų ir lieptų žurnalistams apie poną Kazimierą tik gražiai rašyti. Dar išvadino visokiais pavadinimais, susuko keletą sąmokslo teorijų ir pasiūlė toliau tą patį daryti komentatoriams.

Partijos kareivėliai (tie – irgi nori būti gražūs vado akyse) puolė aklai daryti.
Bet padėkime emocijas į šoną ir pamėginkime pasvarstyti, kaip viskas klostėsi ir kokios reikšmės šioje negražioje istorijoje galėjo turėti grožio ir proto reikalai.

Kuo protingas politikas skiriasi nuo gražaus

Protingas politikas, viešai apsidirbęs, pažiūrėtų į veidrodį ir nusijuoktų. Iš savo kvailumo. Arklys nėra nei gražus, nei protingas, bet ir jam turėtų būti aišku, kad asfaltuota gatvė, nepriklausomai nuo to, iš kurios pusės prieina, padidina sklypo vertę ir pagerina verslo reikalus. Pripažinęs, kad turi interesų bėris irgi nepultų aiškinti priešingai. Eitų sau kluonan ramiai šiaudų rupšnoti. Ir daryti tai, ką įprastai daro pavalgęs.

Ponas Kazimieras, nors ir labai gražus, bet Tarybos posėdyje, iš pirmo žvilgsnio, pasielgė protingai – nusišalino. Pagaliau ir po švenčių išsivadėjęs, nors ir pavėluotai, redakcijai atsiųstuose paaiškinimuose pripažino – taip, jo sklypas ribojasi su asfaltuojama Žvejų gatve. Be to, kaip dabar aiškėja, pagal
savivaldybės sumanymą, ir jau išasfaltuota gatvės dalis (dėl kurio Kazimieras tai turi interesų, tai neturi) bus geresnė padaryta. Nuties šaligatvį.

Čia ir vėl istorija galėtų baigtis, visi paplotume protingajam Kazimierui ir eitume rimtesnių darbų dirbti. Bet, kuklia mano nuomone, koją pakišo gražusis Kazimieras. Pastarajam kažkaip „susišvietė“, kad šioje vietoje nelabai gražiai atrodo.

Kaip ten „susišviečia“ smegenyse, kad politikai nei šį nei tą ima daryti, net rimti mokslo daktarai neturi šviesių atsakymų, todėl į šią temą nebesigilinkime

Kaip pasidaryti gražesniu

Ką daro gražūs politikai, kai apsidaro nelabai gražiai? Gražinimosi procedūra paprasta kaip du centai: negražiais reikia padaryti kitus. Kuo kiti negražesni, tai yra, apdaryti, tuo pats sau gražesnis. O kai pasidarai labai gražus – tai ir labai protingas, o visi kiti – labai kvaili. Tapęs gražiu ir protingu tampi dar ir labai galingas, todėl reikalauji, kad ir laikraščiai patį dar labiau išgražintų. Ir jau nebesvarbu, kokius vėjus rašinėji facebook’ uose, nes grožis nereikalauja intelektualinių aukų.

Taigi, čia ir slypi visa beždžionės testo, kaip mes jį pavadinome, paslaptis. Negali būti vienu metu ir gražus, ir protingas, nes, kaip sako lietuvių liaudis, ir gudri višta kartais uodegą įsidilgina.(Atsiprašau gyvūnų mylėtojų – nenorėjau įžeisti vištų).

Kaip tampama gražiais ir protingais?

Mokslas aiškaus atsakymo neturi. Vieni sako, kad viskuo dėti genai, kiti prideda – aplinka kalta. Dar tretisako, kad grožis – apskritai mados reikalas. Bet ilgamečiai stebėjimai rodo, kad politikų grožis ir protas pirmiausiai pasirodo rinkimuose. Pavyzdžiui, ponas Kazimieras ir jo bendražygiai žadėjo, kad po rinkimų pridarys gražių pokyčių. Nepamelavo. Pridarė. Visi – labai gražūs ir labai gražiai balsuoja taip, kaip reikia antaniniams konservatoriams (nepainioti su obuoliais) ir mažažemiams bei bežemiams valstiečiams, kurie truputį dar ir žali.

Grožio mada labai užkrečiantis dalykas. O daktarai sako, kad didžiausia grėsmė užsikrėsti – visokiuose susibūrimuose. Ypač intymiai santykiaujant su užsikrėtusiais. Todėl partijas ir tarybas galima laikyti padidintos rizikos zonomis. Ten visi įvairiais būdais intymiai bendrauja. Viešai ir paslapčia, todėl dažnai sunku atskirti, kurie priklauso pozicijai, o kurie opozicijai. Ir sprendimai po tokių santykių gimsta, jų akimis žiūrint, labai gražūs ir protingi.

O kuo čia dėta vargšė beždžionė, kuri ir graži, ir protinga? Jeigu tikėtume seneliu Darvinu, tai nulipusi nuo medžio ši gražuolė perdavė mums savo genus. Ir, čia jau mano subjektyvia nuomone, daugiausiai jų atiteko politikams.

Pagarbiai, Bežemis Valstietis
P.S. Tai buvo subjektyvi nuomonė, o subjektyvia nuomone – K. Račkauskis man labai gražus. Kiti ne tokie gražūs, todėl apie juos – kitą kartą.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019