Tarybos narys merui priminė LR įstatymus

Radviliškio rajono tarybos pirmininkui A. Čepononiui pasakius, kad Tarybos nariai jiems aktualius klausimus gali pateikti ne tik posėdžio metu, tačiau ir kitokiais būdais, Tarybos narys Gediminas Lipnevičius nusprendė apsilankyti pas merą, susitikti „akis į akį“ ir jam klausimus pateikti žodžiu.
Dėl Tarybos narių lankymosi renginiuose
Tarybos narys G. Lipnevičius pasiteiravo mero, kodėl į šventes važinėja administracijos darbuotojai, o ne Tarybos nariai – juk politikus rinko rajono gyventojai, jie ir turėtų jiems atstovauti ne tik posėdžiuose, bet ir renginiuose.
Susitikime taip pat dalyvavęs  Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjas A. Matuzevičius paantrino G. Lipnevičiui ir pasakė, kad pagal LR Savivaldos įstatymą į renginius vyksta meras, jam nesant – vicemeras, o šiam nesant – tarybos narys, deleguotas  mero.
Meras, mėgstantuis siuntinėti į renginius  ne aukščiausią rajono valdžią –  Tarybos narius, o saviškius konservatorius, atsakė: „Tokios praktikos nėra, kad 25 Tarybos nariai važinėtų po renginius. Tarybos narys vyksta į šventę, jeigu yra oficialus kvietimas, jam tada duodamas ir suvenyras – knyga ar kas nors kita padovanoti šventės metu“,- atsakė meras.
Rajone „partiniai“ jau seniai suformavo praktiką, kad į oficialius renginius bei vizitus siunčiami ne gyventojų rinkti Tarybos nariai, o savivaldybės administracijos darbuotojai, priklausantys konservatorių partijai.
Dėl patalpų skyrimo
„LR Savivaldos įstatyme numatyta, kad Tarybos narys turi teisę turėti biurą, kuriame galėtų priiminėti radviliškiečius ir spręsti jiems aktualias problemas. Ar būtų galimybė suteikti patalpą tokiam biurui?“,- klausė G. Lipnevičius.
Pasak A. Čepononio, niekada nebuvo tokio poreikio. „25  kabinetų nesurasime – tada reikėtų iškeldinti savivaldybės darbuotojus. Jeigu yra toks poreikis, surasime patalpą ir per savaitę paskirstysime laiką 23 Tarybos nariams. Jeigu yra vienas toks prašymas, sąlygos turi būti suteiktos visiems pagal lygiateisiškumo principą, o kur tokios patalpos bus suteiktos, spręs savivaldybės administraciją. Dėl pageidavimo skirti patalpas Tarybos nario biurui reikia parašyti prašymą “,- atsakė meras.
Redakcija  pasidomėjo – nors ir Tarybos nariai G. Lipnevičius ir V.Aleknienė pateikė prašymą raštu, savivaldybės administracijos direktorė, konservatorė J.Margaitienė atsisakė jiems suteikti kabinetą susitikimams su gyventojais, motyvuodama, kad neva neturi laisvų kabinetų savivaldybės administracijos pastate. Nors visiems yra žinoma, kad savivaldybė turėjo laisvų patalpų, kurias šiuo metu yra išnuomavusi kitoms organizacijoms, nesusijusioms su administracijos funkcijomis.
Dėl papildomo posėdžių filmavimo
Tarybos narys G. Lipnevičius teiravosi, ar būtų galima papildomai, pastačius savo kamerą, filmuoti Tarybos bei komitetų posėdžius, tokiu būdu informuojant gyventojus, kas iš tiesų vyksta komitetų posėdžiuose.
„Komitetų posėdžiuose jų pirmininkai sprendžia, ar leisti filmuoti posėdžius, Tarybos posėdžius gali filmuoti ir gyventojai, ir Tarybos nariai, tačiau už duomenų apsaugą atsako tas, kuris daro garso ar vaizdo įrašą“,- atsakė savivaldybės teisininkas A. Matuzevičius.
Dėl komitetų darbo pailginimo
G. Lipnevičiaus nuomone, komitetų posėdžiams skiriama labai mažai laiko – per 2 valandas neįmanoma aptarti nuo 20 iki daugiau nei 70 klausimų, padiskutuoti apie administracijos pateiktus projektus ir priimti sprendimus įsigilinus į svarstomus klausimus. „Dėl komiteto posėdžio trukmės sprendžia komiteto pirmininkas, o komitetai gali posėdžiauti tiek laiko, kiek nori – savivaldybėje patalpų yra“,- atsakė meras, atsakomybę permesdamas komitetų pirmininkams. Nors kai kurie komitetų  pirmininkai yra jo vadovaujamo Radviliškio skyriaus konservatoriai.
Dėl administracijos vadovų drausmės ir sėdėjimo vietos
„Ar administracijos direktorė turi teisę Tarybos posėdžių metu replikuoti, trukdyti posėdį  negavusi leidimo?“- klausė Tarybos narys G.Lipnevičius.
„Administracijos direktorė visada gali patikslinti, jeigu vyksta diskusija apie administracijos darbą“,- atsakė A. Čepononis dėl savo bendrapartietės elgesio.
Stebint Tarybos posėdžius, susidaro dviprasmiška situacija: bendrapartietė gali kalbėti kada nori ir kiek nori, o nepartiniams Tarybos nariams meras skaičiuoja net sekundes. Taip buvo ir per paskutinį Tarybos posėdį, kuriame meras su džiugesiu pranešė, kad Tarybos nariui G. Lipnevičiui klausti laikas baigėsi.
Taip pat Tarybos nariui kilo klausimas, kodėl administracijos vadovai posėdžių metu sėdi salės priekyje, kai kitose savivaldybėse šias pareigybes užimantys administracijos vadovai sėdi kartu su kitais specialistais salėje.
„Manęs nedomina, kaip yra kituose rajonuose, mane domina tik mano Tarybos darbas, čia aš priimu sprendimus. Taip man lengviau vesti posėdžius, jeigu reikės, šalia pasisodinsiu ir teisininką“,- atsakė  A. Čepononis. Mero nuolatinis nesiskaitymas su Tarybos narių siūlymais gyventojų  jau pramintas „caravimu“.
Dėl seniūnų dalyvavimo Tarybos posėdžiuose
Tarybos nariui G. Lipnevičiui kilo klausimas, kodėl Tarybos posėdžiuose nedalyvauja seniūnai – juk posėdžių metu būna svarstomi ir seniūnijoms aktualūs klausimai. „Trukdyti seniūnus ir kviesti juos į Tarybos posėdžius nėra tikslo, Tarybos nariams tereikia pateikti klausimus raštu ir į juos bus atsakyta“,- atsakė Tarybos pirmininkas. Tad lieka klausimas, kam gaišti Tarybos narių bei seniūnų laiką, jeigu gyventojams aktualius klausimus galima išspręsti tą pačią minutę.
G. Lipnevičius pageidavo, kad posėdžių metu salėje būtų specialistai, kurie galėtų žodžių atsakyti į Tarybos narių pateiktus klausimus. Pasak A. Čepononio, savivaldybės ar įmonių specialistai žodžiu gali atsakyti į klausimus, jeigu jie susiję su posėdžiu, o į kitus klausimus Tarybos nariams bus atsakyta raštu. Šis mero atsakymas suponuoja mintį, kad „neduok, Dieve, nepraslystų atsakymas, kuris netiktų rajono valdantiesiems“.
Dėl dalyvavimo Etikos ir Antikorupcijos komisijose
„Prašytume, kad mūsų visuomeninio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ nariai mero teikimu būtų įtraukti į Etikos bei Antikorupcijos komisijas“,- savo prašymą Tarybos pirmininkui pateikė G.Lipnevičius.
„Jūs turite pateikti prašymą raštu, tada jį svarsto meras. Jūsų darbo grupė neturi teisės pateikti pasiūlymų, nes joje nėra 3 narių“,- prašymą pakomentavo savivaldybės teisininkas.
Nors G.Lipnevičius pateikė raštišką prašymą merui, kad nepartiniai Tarybos nariai būtų įtraukti į komisijas, paskutiniame Tarybos posėdyje meras jų kandidatūrų svarstymui nepateikė.
Dėl kito  Tarybos nario –  mero ir Tarybos nario susitikimo
Tik po kelių „nepatogių“ užduotų klausimų meras nutraukė susitikimą su Tarybos nariu G.Lipnevičiumi, kuris nespėjo merui užduoti visų klausimų ir pasiteiravo, kada galėtų apsilankyti kitą kartą ir pateikti likusius klausimus. „Dabar negaliu pasakyti, kada. Galėsime pasikalbėti po Tarybos posėdžio“,- išgirdo mero atsakymą.
(Bus daugiau)

„Radviliškio krašto“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts