Socialiniai tinklai

Rajono aktualijos

Tarybos narys merui priminė LR įstatymus

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio rajono tarybos pirmininkui A. Čepononiui pasakius, kad Tarybos nariai jiems aktualius klausimus gali pateikti ne tik posėdžio metu, tačiau ir kitokiais būdais, Tarybos narys Gediminas Lipnevičius nusprendė apsilankyti pas merą, susitikti „akis į akį“ ir jam klausimus pateikti žodžiu.
Dėl Tarybos narių lankymosi renginiuose
Tarybos narys G. Lipnevičius pasiteiravo mero, kodėl į šventes važinėja administracijos darbuotojai, o ne Tarybos nariai – juk politikus rinko rajono gyventojai, jie ir turėtų jiems atstovauti ne tik posėdžiuose, bet ir renginiuose.
Susitikime taip pat dalyvavęs  Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjas A. Matuzevičius paantrino G. Lipnevičiui ir pasakė, kad pagal LR Savivaldos įstatymą į renginius vyksta meras, jam nesant – vicemeras, o šiam nesant – tarybos narys, deleguotas  mero.
Meras, mėgstantuis siuntinėti į renginius  ne aukščiausią rajono valdžią –  Tarybos narius, o saviškius konservatorius, atsakė: „Tokios praktikos nėra, kad 25 Tarybos nariai važinėtų po renginius. Tarybos narys vyksta į šventę, jeigu yra oficialus kvietimas, jam tada duodamas ir suvenyras – knyga ar kas nors kita padovanoti šventės metu“,- atsakė meras.
Rajone „partiniai“ jau seniai suformavo praktiką, kad į oficialius renginius bei vizitus siunčiami ne gyventojų rinkti Tarybos nariai, o savivaldybės administracijos darbuotojai, priklausantys konservatorių partijai.
Dėl patalpų skyrimo
„LR Savivaldos įstatyme numatyta, kad Tarybos narys turi teisę turėti biurą, kuriame galėtų priiminėti radviliškiečius ir spręsti jiems aktualias problemas. Ar būtų galimybė suteikti patalpą tokiam biurui?“,- klausė G. Lipnevičius.
Pasak A. Čepononio, niekada nebuvo tokio poreikio. „25  kabinetų nesurasime – tada reikėtų iškeldinti savivaldybės darbuotojus. Jeigu yra toks poreikis, surasime patalpą ir per savaitę paskirstysime laiką 23 Tarybos nariams. Jeigu yra vienas toks prašymas, sąlygos turi būti suteiktos visiems pagal lygiateisiškumo principą, o kur tokios patalpos bus suteiktos, spręs savivaldybės administraciją. Dėl pageidavimo skirti patalpas Tarybos nario biurui reikia parašyti prašymą “,- atsakė meras.
Redakcija  pasidomėjo – nors ir Tarybos nariai G. Lipnevičius ir V.Aleknienė pateikė prašymą raštu, savivaldybės administracijos direktorė, konservatorė J.Margaitienė atsisakė jiems suteikti kabinetą susitikimams su gyventojais, motyvuodama, kad neva neturi laisvų kabinetų savivaldybės administracijos pastate. Nors visiems yra žinoma, kad savivaldybė turėjo laisvų patalpų, kurias šiuo metu yra išnuomavusi kitoms organizacijoms, nesusijusioms su administracijos funkcijomis.
Dėl papildomo posėdžių filmavimo
Tarybos narys G. Lipnevičius teiravosi, ar būtų galima papildomai, pastačius savo kamerą, filmuoti Tarybos bei komitetų posėdžius, tokiu būdu informuojant gyventojus, kas iš tiesų vyksta komitetų posėdžiuose.
„Komitetų posėdžiuose jų pirmininkai sprendžia, ar leisti filmuoti posėdžius, Tarybos posėdžius gali filmuoti ir gyventojai, ir Tarybos nariai, tačiau už duomenų apsaugą atsako tas, kuris daro garso ar vaizdo įrašą“,- atsakė savivaldybės teisininkas A. Matuzevičius.
Dėl komitetų darbo pailginimo
G. Lipnevičiaus nuomone, komitetų posėdžiams skiriama labai mažai laiko – per 2 valandas neįmanoma aptarti nuo 20 iki daugiau nei 70 klausimų, padiskutuoti apie administracijos pateiktus projektus ir priimti sprendimus įsigilinus į svarstomus klausimus. „Dėl komiteto posėdžio trukmės sprendžia komiteto pirmininkas, o komitetai gali posėdžiauti tiek laiko, kiek nori – savivaldybėje patalpų yra“,- atsakė meras, atsakomybę permesdamas komitetų pirmininkams. Nors kai kurie komitetų  pirmininkai yra jo vadovaujamo Radviliškio skyriaus konservatoriai.
Dėl administracijos vadovų drausmės ir sėdėjimo vietos
„Ar administracijos direktorė turi teisę Tarybos posėdžių metu replikuoti, trukdyti posėdį  negavusi leidimo?“- klausė Tarybos narys G.Lipnevičius.
„Administracijos direktorė visada gali patikslinti, jeigu vyksta diskusija apie administracijos darbą“,- atsakė A. Čepononis dėl savo bendrapartietės elgesio.
Stebint Tarybos posėdžius, susidaro dviprasmiška situacija: bendrapartietė gali kalbėti kada nori ir kiek nori, o nepartiniams Tarybos nariams meras skaičiuoja net sekundes. Taip buvo ir per paskutinį Tarybos posėdį, kuriame meras su džiugesiu pranešė, kad Tarybos nariui G. Lipnevičiui klausti laikas baigėsi.
Taip pat Tarybos nariui kilo klausimas, kodėl administracijos vadovai posėdžių metu sėdi salės priekyje, kai kitose savivaldybėse šias pareigybes užimantys administracijos vadovai sėdi kartu su kitais specialistais salėje.
„Manęs nedomina, kaip yra kituose rajonuose, mane domina tik mano Tarybos darbas, čia aš priimu sprendimus. Taip man lengviau vesti posėdžius, jeigu reikės, šalia pasisodinsiu ir teisininką“,- atsakė  A. Čepononis. Mero nuolatinis nesiskaitymas su Tarybos narių siūlymais gyventojų  jau pramintas „caravimu“.
Dėl seniūnų dalyvavimo Tarybos posėdžiuose
Tarybos nariui G. Lipnevičiui kilo klausimas, kodėl Tarybos posėdžiuose nedalyvauja seniūnai – juk posėdžių metu būna svarstomi ir seniūnijoms aktualūs klausimai. „Trukdyti seniūnus ir kviesti juos į Tarybos posėdžius nėra tikslo, Tarybos nariams tereikia pateikti klausimus raštu ir į juos bus atsakyta“,- atsakė Tarybos pirmininkas. Tad lieka klausimas, kam gaišti Tarybos narių bei seniūnų laiką, jeigu gyventojams aktualius klausimus galima išspręsti tą pačią minutę.
G. Lipnevičius pageidavo, kad posėdžių metu salėje būtų specialistai, kurie galėtų žodžių atsakyti į Tarybos narių pateiktus klausimus. Pasak A. Čepononio, savivaldybės ar įmonių specialistai žodžiu gali atsakyti į klausimus, jeigu jie susiję su posėdžiu, o į kitus klausimus Tarybos nariams bus atsakyta raštu. Šis mero atsakymas suponuoja mintį, kad „neduok, Dieve, nepraslystų atsakymas, kuris netiktų rajono valdantiesiems“.
Dėl dalyvavimo Etikos ir Antikorupcijos komisijose
„Prašytume, kad mūsų visuomeninio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ nariai mero teikimu būtų įtraukti į Etikos bei Antikorupcijos komisijas“,- savo prašymą Tarybos pirmininkui pateikė G.Lipnevičius.
„Jūs turite pateikti prašymą raštu, tada jį svarsto meras. Jūsų darbo grupė neturi teisės pateikti pasiūlymų, nes joje nėra 3 narių“,- prašymą pakomentavo savivaldybės teisininkas.
Nors G.Lipnevičius pateikė raštišką prašymą merui, kad nepartiniai Tarybos nariai būtų įtraukti į komisijas, paskutiniame Tarybos posėdyje meras jų kandidatūrų svarstymui nepateikė.
Dėl kito  Tarybos nario –  mero ir Tarybos nario susitikimo
Tik po kelių „nepatogių“ užduotų klausimų meras nutraukė susitikimą su Tarybos nariu G.Lipnevičiumi, kuris nespėjo merui užduoti visų klausimų ir pasiteiravo, kada galėtų apsilankyti kitą kartą ir pateikti likusius klausimus. „Dabar negaliu pasakyti, kada. Galėsime pasikalbėti po Tarybos posėdžio“,- išgirdo mero atsakymą.
(Bus daugiau)

„Radviliškio krašto“ informacija

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rajono aktualijos

Skandalingas pirkimas ligoninėje

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio ligoninės traumatologai – ortopedai garsūs visoje šalyje. Jiems ir įranga turi būti pačios aukščiausios kokybės, nes operacijų mastas kaip didžiųjų miestų respublikinėse ligoninėse. Vienas gydytojų – Tomas Januševičius – teigia, kad senasis operacinis stalas toks blogas, kad operacijos metu reikia ne tik žmogų operuoti, bet ir stalą taisyti.

Rajono valdžia ir ligoninės direktorius Vaidas Smalinskas stengiasi, kad operacinę pasiektų naujas operacinis stalas. Nebūtinai geriausias, svarbu brangiausias. Kinijoje pagaminta vokiškos gaminio kopija gali atsieiti 20 tūkstančių eurų brangiau negu vokiškas originalas.

Pirkinys būtinas
Ortopedijos – traumatologijos skyriuje dirbantis T. Januševičius teigia, kad naujo operacinio stalo reikėtų jau rugsėjo mėnesį. Tada vėl padaugės atliekamų operacijų. Jis neslepia, kad yra išbandęs Vokietijos ir kitų gamintojų operacinius stalus. Taip pat išbandė ir kinų gamybos HyBase operacinį stalą. Puikiai vertinamas už pasiektus aukštus rezultatus operavimo srityje ortopedas traumatologas neslepia, kad jam tai labiausiai patikęs įrenginys. Kaip ir jo kolegoms. Gydytojus reikia suprasti, kadangi ligoninė orientuojasi į specializuotų operacijų teikimo spektrą, tad įranga jiems būtina. Jaunas gydytojas neslepia, kad nesigilina į jokius viešuosius pirkimus, nes jo darbas – gydyti pacientus.

Vykdomas pirkimas
Reikia konkrečiai kinų gamybos operacinio stalo, nėra problemų, tokį ir gausite“. Taip iš šalies atrodo visas operacinio stalo viešasis pirkimas. Balandžio 25 dieną ligoninė pateikė medicininės įrangos tiekėjams paklausimą dėl operacinio stalo techninės specifikacijos. Paprastai tariant, apklausė rinką. Vos keturias dienas laukė pastabų. Gegužės 29 dieną paskelbiamas viešasis pirkimas operacinio stalo traumatologinėms operacijoms atlikti įsigyjant finansinio lizingo būdu. Išsimokėtinai. Techninė specifikacija tokia, kad rinkos dalyviai suprato, ką konkrečiai ligoninė siekia nusipirkti.

Įmonės nesivargina
Neatsitiktinai konkurse dalyvauja tik vienas tiekėjas. Redakcijos turimais duomenimis, tai „Graina“ iš Panevėžio. Suprantama, konkurentai griežia dantų dėl pasirinktos agresyvios rinkodaros taktikos. Paprašyti pakomentuoti, kodėl nedalyvavo konkurse, įmonių atstovai neslėpdami teigė, kad neapsimokėjo gaišti laiko. „Ilsanta“, „Medicinos projektai“, „Sormedica“ ir kitų įmonių atsakingi asmenys teigė supratę iš parengtų viešojo pirkimo dokumentų, kad ligoninė nusimatė konkretų pirkinį iš konkretaus pardavėjo. Bet ar ligoninės Viešųjų pirkimų komisija yra pageidavimų koncertas? Gal yra kitų priežasčių, kodėl į pirkimo procedūras kišasi direktorius Vaidas Smalinskas? Panaši praktika buvo taikoma, kai Savivaldybės administracija „pirkosi“ VW Passat automobilius.

Dangstosi apsaugos duomenų įstatymu
Priremtas įrodymų dėl neteisėto kišimosi į pirkimą, rajono valdžios proteguotas V. Smalinskas dangstosi asmens duomenų apsauga, tačiau nesiteikia atsakyti, kaip jam pavyko sužinoti pasiūlymo kainą. Viešai prieinamuose VTEK deklaracijose nėra nurodyta tokia informacija. Turi ekstrasenso galių? Vargu . Maža to, jis kišasi į komisijos darbą, raštu atsakydamas į pretenzijas. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės Dianos Vilytės nuomone, įstaigos vadovas, jei nedalyvauja komisijoje ir dar nėra sudaryta pasiūlymų eilė, kainos neturi teisės žinoti Kyla klausimas, kodėl Tarybos nariams per posėdžius direktorius neteikia atsakymų apie viešuosius pirkimus? Dar daugiau. Gal verčia pavaldinius pažeisti konfidencialumo reikalavimus ir nesilaikyti įstatymo raidės?

Kinų gamybos brangiau nei vokiškas
Neįtikėtina, kad vokiška kokybė būtų pigiau vertinama negu kinų. O gal ne kokybėje atsakymas, o galimybėse ir viešojo pirkimo sąlygų nustatyme? 2019 metų vasario mėnesį Šiaulių Respublikinė ligoninė už 27 tūks. 830 eurų nusipirko Schimdt markės Diamond modelio traumatologinėms operacijoms skirtą stalą. Kalbama, kad su visomis pagalbinėmis detalėmis buvo išleista apie 50 tūkstančių eurų. O „Radviliškio ligoninės“ direktorius V. Smalinskas kone prieš mėnesį konstatavo, kad operacinis stalas kainavo 70 tūkst. eurų. Kaip bebūtų keista, už straipsnį buvo sumokėta iš ligoninės biudžeto. Už operacinių ir sterilizacinių įrangų pardavimą atsakingas „Grainos“ vadybininkas Saulius Raudeliūnas tvirtino, kad HyBase operaciniai stalai yra 30 procentų pigesni negu Vokietijos gamintojų originalai. Tiesa, jis nedrįso lyginti atskirų markių gaminių, nes teigė neturintis informacijos, ką Šiaulių ligoninė įsigijo.

Viskas teisėta
Įspraustas į kampą, V. Smalinskas į pagalbą kviečiasi policijos pareigūnus. Su pareigūnų pagalba paaiškėjo, kad ne tik stalo nėra, bet ir pirkimo procedūros neužbaigtos. Ligoninės direktorius žadėjo, kad į pateiktus klausimus jis atsakys įstatymų numatytais terminais. Deja, teisinį išsilavinimą turintis vadovas neatsakė, kodėl neturėdamas tam teisės kišasi į viešuosius pirkimus. Dar viena įdomi aplinkybė yra ta, kad V.Smalinskas uždraudė ligoninėje be jo atskiro leidimo filmuoti, fotografuoti ar net daryti garso įrašų. Todėl negalima pateikti nusidėvėjusio operacinio stalo nuotraukos.

Marius Aleksiūnas

Skaityti daugiau

Rajono aktualijos

Meras „susirūpino“ šilumos kainomis

Avatar

Paskelbta

data

Rugpjūčio 7 d. rajono vadovas Antanas Čepononis sušaukė skubų pasitarimą. Valstybinė energetikos  kontrolės Taryba (buvusi kainų komisija – red. p.) pripažino, kad rajono politikai šilumos vartotojams nustatė kainą su pažeidimais.

Kol meras su žmona „atostogavo“ Portugalijoje, „Radviliškio šiluma“ direktorius Pranas Mickaitis su vyr. finansininke Vilma Smalinskiene prisidarė dar daugiau bėdų. Jie nesugebėjo vartotojui paaiškinti, kodėl apskaičiavo 5,35 cnt už kilovatvalandę, kai juos kontroliuojantys specialistai tvirtina 5,05 cento. Savivaldybės įmonė per 2018 metus pardavė 52 tūkstančius megavatvalandžių, tad prie kainos pridėtas trečdalis cento galėjo pavirsti į daugiau nei 150 tūkstančių eurų, kurią papildomai būtų sumokėję gyventojai ir įmonės.
Sveikintina A. Čepononio iniciatyva – privalu tiesiogiai rajono žmonių rinktam merui atstovauti jų interesams ir sutramdyti šilumininkų godumą. Į pasitarimą sukviesti atsakingi Administracijos specialistai – Agnė Grabauskienė ir Justė Kriuklienė su direktore Jolanta Margaitiene priešaky. Mero darbotvarkėje nurodytas aiškus tikslas – pasitarimas dėl šilumos kainų. Prasidėjus posėdžiui, atsiskleidė tikrasis tikslas. Meras ne gyventojų interesais rūpinasi, o savo prestižu. Dar daugiau. Jis puolė gelbėti bendrapartiečio, savo pavaduotojo partijos skyriuje Prano Mickaičio. Šis žemės ūkio elektriko išsilavinimą turintis valdininkas vadovauja strateginei Savivaldybės įmonei ir, matyt, apie šilumos gamybą tiek pats supratimo turi, kiek paprastas žmogus apie juodąsias skyles kosmose.  Vyr. finansininkė V. Smalinskienė rypavo, kad skaičiavimo metodika labai sunki ir nepatogi. Jai pritarė ir P. Mickaitis. Jie bandė gintis argumentais, kad peržvelgus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) tinklalapį, esą, ir kitos šilumos gamybos įmonės darančios pažeidimų. Bet tylėjo, kad politiniu nepotizmu garsėja ne tik Radviliškis. Tai Lietuvos regionų rykštė, kai į darbą priimami ne pagal kompetencijas, o pagal atsidavimą vadovaujančios partijos skyriaus pirmininkui. Tada ir metodikos neįkandamos, ir skaičiai nesuprantami pasidaro, net du ar trys aukštieji negelbėja.
Vos penkiolika minučių trukusio pasitarimo metu buvo nuspręsta, kad prieš žmones Savivaldybė atrodys geriau, jei ne VERT vienašališkai patvirtins šilumos kainas. Reikia sutikti su mero A. Čepononio pastebėjimu, kad iš esmės tai nieko nekeičia – ar rajono politikai patvirtins 5,05 cnt/k Wh kainą, ar vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo suteikta teise tai vienašališkai padarys VERT. Bet kodėl nesiimama realių priemonių išsiaiškinti, kam naudingas toks „apsiskaičiavimas“? Juk po pusę cento prie kiekvienos parduodamos kilovatvalandės padauginant iš tūkstančių gyventojų ir per sezoną sumos bus pakankamai įspūdingos. Deja, valdžios vyrų noras dėti milžiniškas pastangas atrodyti gražiai užgožia tūkstančių vartotojų teisę gauti sąžiningą informaciją.

Valdžia įžvelgia sąmokslą
Baigiantis pokalbiui, mero A. Čepononio išmonė ir nusimanymas ypatingai gerai atsiskleidė šiame baigiamajame pasisakyme  (kalba netaisyta): „Dėl visų pliotkų, dėl visų šnektų, kurių būna, paleiskime į viešumą, tegul girdi, tegul klauso, nepadarykime uždaro rato, kad nebūtų tik uždaras ratas, kad netaptų valstybine paslaptimi, valstybės saugumo departamento susidomėjimu, tai nueikime į tai, kad tai būtų visiškai paprastai … hmm.. todėl, kad visi skaičiavimai yra. Visi terminai yra išlaikyti Tarybos posėdžiui, tas, kas yra reikalinga. Išsiunčiame medžiagą, išsiųsime sprendimą, ir tada tik vieną prašymą turiu, kad padarykime, kad tai būtų tos trys dienos, kad sutiktų (VERT – red. past.). Manau, kad sutiks. Blogiausiu atveju spręsime, ką daryti. Susirinkti dėl vieno klausimo anksčiau yra įmanomi ir tokie dalykai, bet pabandykime pasidėstyti.“ Jam antrino ir P. Mickaitis: „Jo, čia geras sprendimas. Dėl praeito bazinio čia gavosi … kada neišsidiskutuojam yra terpė ir eskalavimui. Nors kainą padidinam, tą pamirštam, bet parašom, kad su pažeidimais. Kas yra patogu – parašom, kas yra nepatogu – nerašom.“ Tiesa, galima pastebėti, kad Savivaldybės įmonė ir ypač jos vadovybė stengiasi su žiniasklaida nebendrauti. Į pateiktus klausimus raštu neatsakoma jau daugiau nei dvi savaites, nors įstatymas numato vienos dienos terminą. Užtruko atsakymų derinimas, nes klausimai nepatogūs?

Direktorė J. Margaitienė nieko nežino
Savivaldybės įmonės turtinės ir neturtines teises vienasmeniškai įgyvendina Administracijos direktorė. Po pasitarimo paklausta, kodėl būtent šis VERT sprendimas tapo tokiu svarbiu, ji neslėpdama atsakė nežinanti. Galime priminti, kad buvusi Kainų komisija 2018 metų sausį vienašališkai nustatė šilumos kainas. Tačiau kodėl tuomet nei pati J.Margaitienė ar jai pavaldūs specialistai, nei meras nekėlė tokio ažiotažo, mero patikėtinė negalėjo atsakyti. Atsakomybės klausimas paprasčiausiai nebuvo keliamas, nes visi susiję tarpusavio partiniais ryšiais.
(Bus daugiau)

Marius Aleksiūnas

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019