Tarybos narys Gediminas Lipnevičius ir vėl pasiekė pergalę prieš skundikus

Tarybos narys Gediminas Lipnevičius ir vėl pasiekė pergalę prieš skundikus

Kad prieštaringai vertinamas Marius Aleksiūnas, prisistatantis žurnalistu, labai mėgsta rašyti skundus visoms, kiek tik įmanoma, institucijoms, – niekam ne paslaptis. Na, o jam šį kartą talkino Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, vadovaujama politiko, „valstiečio“ Kęstučio Dambrausko, kuri priėmė nepalankų Tarybos nariui Gediminui Lipnevičiui sprendimą. Likus tik kelioms dienoms iki rinkimų, skubos tvarka 2023 m. vasario 28 d. sprendime Etikos komisijos nariai konstatavo, jog Tarybos narys G. Lipnevičius, neatsakydamas į žurnalisto M. Aleksiūno pateiktus klausimus, neva pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 4 ir 8 punktuose nustatytus skaidrumo ir viešumo principus. Deja, paaiškėjo, kad savivaldybės tarybos Etikos komisija, kurios narių dauguma yra politikai, buvo neteisi…

Skundė, kad ne ten komentavo

Šių metų pradžioje radviliškiečiams žinomas M. Aleksiūnas, nuolat ieškantis įvairių paslėptų negerovių, su graudulingu skundu kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją. Skunde nurodoma, kad Tarybos narys G. Lipnevičius, kandidatuojantis į merus bei Tarybos narius, neatsako į minėto piliečio, kaip žiniasklaidos atstovo, paklausimus. Klausimai politikui esą buvo pateikti kaip Lietuvos regionų partijos Radviliškio skyriaus pirmininkui. Dėl artėjančių savivaldybių tarybų rinkimų G. Lipnevičiaus buvo teiraujamasi, kokius sąrašus jis laikytų stipriais, ar Lietuvos regionų partijos Radviliškio skyriaus sąraše yra jame tokių, kurie eina nesuderinamas pareigas su Tarybos nario mandatu ir panašiai. Dėl savo veiklos ne kartą teismuose pripažintam kaltu administracinių nusižengimų ir net baudžiamosiose bylose piliečiui buvo pikta ir dėl to, kad minėtas politikas (cituojame) „labai daug komentuoja savo leidžiamame savaitraštyje“ ir neva dėl to yra šališkas, neteisingas bei nesąžiningas, kai ignoruoja kitų leidinių atstovų klausimus.

Nesigilino

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, gavusi tokį skundą, galbūt iš džiaugsmo ėmė trinti rankomis. Mat pasitaikė nemenka proga politikams prieš pat rinkimus konkurentą „nuleisti žemyn“. Nors G. Lipnevičius prašė atidėti skundo svarstymą, nes tuo metu turėjo susitikimus su rinkėjais, komisija jo nepaklausė ir nusprendė skundą nagrinėti, jam nedalyvaujant. Komisijos pirmininkas K. Dambrauskas nurodė, kad (citata) „posėdžio nebegali atidėti dėl terminų“. Kaip jau minėta, priimtas nepalankus G. Lipnevičiui sprendimas, tačiau faktiškai jokių motyvų, kuo pasireiškė skaidrumo ir viešumo principų pažeidimas, nebuvo nurodyta. Savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje dalyvavo ir sprendimą priėmė jam pirmininkavęs K. Dambrauskas, nariai Birutė Mickaitienė (konservatoriaus P. Mickaičio žmona), konservatorius Paulius Kablys, socialdemokratas Jonas Pravilonis bei su konservatoriais rinkimuose dalyvavęs, buvęs KGB agentas, Romas Kalvaitis.

Suabejota, ar privalėjo atsakyti

Tarybos narys savivaldybės Etikos komisijos sprendimą apskundė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). Jis prašė panaikinti priimtą administracinį aktą, kaip galimai neteisėtą, bei nurodė, jog Tarybos nariai neturi prievolės reaguoti į paklausimus. Kad Tarybos nariai neskuba atsakinėti į paklausimus, pastebėjo ir savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija, ne kartą negavusi atsakymų į klausimus iš daugumos savivaldybės tarybos narių, tame tarpe – ir Etikos komisijos pirmininko K. Dambrausko. Paskambinus, jie dargi nusistebėdavo, nes esą tai kompiuteris sugedo, tai paštas užstrigo, tai el. paštu apskritai nesinaudoja. Taip pat politikas atkreipė komisijos dėmesį į tai, kad nebuvo patenkintas prašymas atidėti posėdį, kuriame buvo vertinamas jo elgesys. Buvo nurodyta, kad skubama priimti sprendimą neva dėl besibaigiančių terminų. G. Lipnevičius VTEK nurodė, kad savivaldybės tarybos Etikos komisijai paaiškinimo raštu nepateikė dėl objektyvių priežasčių, į kurias nebuvo atkreiptas dėmesys.  

Liko neaišku, kaip pasitaisyti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, susidedanti iš penkių narių, nusprendė, kad Etikos komisija, vadovaujama K. Dambrausko, priėmė neišsamų ir nepakankamai pagrįstą sprendimą. Jame nebuvo nurodyta, kuo minėtas G. Lipnevičiaus elgesys neatitinka sprendime minėtų principų turinio. Etikos komisija nepagrindė, kodėl Tarybos nariai privalo atsakyti į jų gaunamus elektroninius laiškus, kaip ir kokiu pagrindu jie turėtų įgyvendinti šią pareigą ir panašiai. Be to, VTEK mini, kad sprendimai turėtų būti surašyti taip, kad asmuo, neva pažeidęs principus, turėtų galimybę pasitaisyti, suprasdamas, ko iš jo buvo reikalaujama. Savivaldybės etikos sergėtojai pasirinko lengviausią kelią – tiesiog parašė, kad politikas pažeidė principus, bet paaiškinti plačiau, ką politikas pažeidė, taip ir nesugebėjo. Nuspręsta, kad pati savivaldybės tarybos Etikos komisija pažeidė išsamumo principą.

Posėdžiauti laiko dar buvo

Be to, nustatytas grubus ir esminis procedūrinis pažeidimas – nebuvo užtikrinta asmens teisė į gynybą. Nors G. Lipnevičius pateikė prašymą atidėti klausimo svarstymą, šio prašymo savivaldybės tarybos Etikos komisija netgi nesvarstė ir nusprendė, kad skundą nagrinėti galima, nes „spaudžia terminai“. Tiriamojo asmens galimybės būti išklausytam negali būti ribojamos. Politikas komisijai buvo pranešęs, kad nurodytu laiku į skundo svarstymą atvykti negali, nes priešrinkiminiu laikotarpiu vyksta iš anksto suplanuoti susitikimai su rinkėjais, tačiau į šiuos argumentus niekas nesigilino. VTEK nustatė, kad terminai tyrimo atlikimui svarstymo metu dar nebuvo pasibaigę ir buvo likę pakankamai laiko planuoti kitą posėdį. Komisija priėmė sprendimą mažiau nei per mėnesį, nors tokių skundų nagrinėjimo terminas – trys mėnesiai su galimybe šį terminą pratęsti dar vienam mėnesiui. Tad M. Aleksiūno skundas galėjo būti nagrinėjamas net iki 2023 m. gegužės 30 d. Galima netgi daryti prielaidą, kad administracinį aktą skubėta priimti kuo skubiau, iki rinkimų dienos 2023 m. kovo 5 d., kad politikas prieš rinkėjus atrodytų kuo nepatraukliau ir turėtų mažesnius šansus laimėti.

Liko it musę kandę

Nors G. Lipnevičius meru nebuvo išrinktas (rinkėjų sprendimu, liko trečias), tačiau su Lietuvos regionų partija pakliuvo į Radviliškio rajono savivaldybės tarybą ir jo vedamas sąrašas vietoje praeitą kadenciją gautų dviejų mandatų šįkart gavo vienu daugiau – tris. Na, o Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tenkino G. Lipnevičiaus skundą ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 5 „Dėl Gedimino Lipnevičiaus“ panaikino. Dar vienas M. Aleksiūno skundas kol kas liko eiliniu oro burbulu, o politikos konkurentai VTEK sprendimą turbūt skaito it musę kandę. Šis sprendimas dar gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Nesuprato, kad padarė žalą

Negalėjome nepaklausti, ką apie VTEK sprendimą mano vienas iš panaikinto administracinio akto autorių, Radviliškio rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininkas Kęstutis Dambrauskas, bei skundą pateikęs ir sprendimu suinteresuotas savo žmonos vadovaujamame laikraštyje straipsnius rašantis Marius Aleksiūnas. K. Dambrauskas nemano, „kad būtų etiška vertinti jau priimtą komisijos sprendimą“. Jis atsakydamas dar kartą patvirtino, jog G. Lipnevičius prašė atidėti Etikos komisijos posėdį, į ką jam buvo atsakyta, kad „posėdžio negalima atidėti dėl terminų“ ir pasiūlyta pateikti paaiškinimą raštu. Panašu, kad minėtos komisijos pirmininkas nesuprato VTEK sprendimo esmės, kad laiko posėdžio atidėjimui tikrai buvo ir jis nesudarė galimybės politikui apsiginti, dalyvaujant posėdyje gyvai. Jis taip pat atrašė (cituojame): „Abejotina, ar priimtas sprendimas skundžiamam Tarybos nariui bei kandidatui į merus ir Tarybą rinkiminiu laikotarpiu galėjo pakenkti, nes Etikos komisija sprendimą priėmė, likus vos 5 dienoms iki 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų“. Paklaustas apie tai, kaip planuoja atlyginti G. Lipnevičiui padarytą žalą, K. Dambrauskas atsakė: „Nesuprantu, kokia žala galėjo būti padaryta“.

Apie sprendimą nežino, bet prirašė daug

Tuo tarpu skundų kūrėjas M. Aleksiūnas buvo itin išradingas, kurpdamas atsakymą, tačiau viso jo negalime pacituoti, kadangi didžioji teksto dalis nesusijusi su paklausimo esme. Pirmiausia jis pradėjo nuo to, kad apie VTEK sprendimą nieko nežino, todėl ir komentuoti negali. Paklaustas, ar nemano, jog savo skundu galėjo pakenkti politikui priešrinkiminiu laikotarpiu, jis atsakė ilga fraze, kurios esmę nusako tik keli žodžiai: „Tikrai nemanau, kad bandžiau, bandau ar bandysiu kam nors, įskaitant ir Radviliškio rajono savivaldybės politikus, „pakenkti daryti karjerą”. Na, o M. Aleksiūno atsakymą (lyg vyšnia ant torto) vainikavo aštuoni klausimai G. Lipnevičiui ir lygiai tiek pat – jam klausimus uždavusiai žurnalistei. Matėsi, kad skųsti mėgstantis pilietis nebuvo draugiškai nusiteikęs…

Palinkėjo ramybės

Paklausėme Lietuvos regionų partijos Radviliškio skyriaus pirmininko Gedimino Lipnevičiaus, ką jis mano apie vietos savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimus bei kompetenciją. Jis atsakė trumpai: „Tiesiog norisi visiems palinkėti ramybės, o taip elgtis, bent jau prieš rinkimus, yra tiesiog nepadoru“.

Alma Matuzevičienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto