Socialiniai tinklai

Aktualijos

Taiklaus, kandaus ir gražaus lietuviško žodžio meistras

Avatar

Paskelbta

data


Lygiai prieš 10 metų (2008 gruodžio 13 d.) į Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelį palydėjome Rašytoją Vytautą Petkevičių – žmogų, kuris pasireiškė kaip labai įdomi, prieštaringa ir tiesos ieškanti asmenybė. Vienu metu (iki ir po 1960 metų) V. Petkevičius gyveno ir dirbo Radviliškyje. Manau, yra radviliškiečių, kurie prisimena jo stotą ir garsų balsą, ypač juokaujant. Mūsų kartos vaikai augo rašytojo knygų pasaulyje. O vaikams rašė tikrai daug, savotiškai tęsdamas Jono Biliūno ir Petro Cvirkos tradicijas. Tai labiausiai atsispindi apsakymų knygoje „Visi prieš vieną“. Čia piešiami sudėtingi žmogaus santykiai su gauta, aprašomi dramatiški ir šviesūs gamtos pasaulio vaizdai, siejami su žmogaus rūpesčiais ir užčiuopiama naujovių įtaka net ten, kur, rodos, jau tūkstančius metų gyvuoja susiformavę dėsniai ir santykiai.

O pasaka „Sieksnis, Sprindžio vaikas“ – linksmiausia mūsų vaikų literatūros knyga. Joje nuotykis užleidžia vietą humoristėms situacijoms, linksmam ir vaizdingam pasakojimui. Įvykių nėra per daug, o atskiri siužeto momentai sukasi apie pagrindinį herojų Sieksnį, Sprindžio vaiką (beje, Radviliškio parko prieigoje yra skulptūra šiems veikėjams).
Kita pasaka -apysaka „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“ turėjo tokį pasisekimą, kokio iki jos neturėjo nė viena šio žanro knyga. Tada E. Mieželaitis sakė, kad ši knyga artima geriausiems to žanro pasaulinės literatūros kūriniams. Ne veltui ir mūsų bibliotekos vaikų literatūros skyriuje ji labiausiai „nuskaityta“.
Pačiam rašytojui, ką jis yra prisipažinęs susitikimuose su skaitytojais, jo paties kūryboje vaikams arčiausiai širdies miniatiūrų apysaka „KODELČIUS“. Rašytojas net 17 metų ieškojo tai knygai tikroviškos medžiagos ir šiaip bandė rasti jai tinkančią meninę formą. Stengėsi, kad būtų ne tik įvairiapusiška, bet ir kiek galima artima mažiesiems skaitytojams. Pasisekė parodyti vaiko vidinio pasaulio turtingumą. Ir suaugusius žavi vaiko – to gyvo stebuklo – proto skvarbumas, emocijų išraiška, ieškojimų ir atradimo džiaugsmas.
Beveik tuo pačiu metu pasirodė publicistikos vaikams knyga „Yra šalis“. Rašytojas šią knygą dedikavo savo vaikams – sakė norintis, jog žinios apie savo Tėvynę būtų svarbios ir įsimintinos. Pasirinko pasakojimo formą ir apsistojo prie įdomiausių istorijos įvykių, savitų liaudies papročių, tradicijų, Lietuvos gamtos iš žmonių. Labai įvairios pasakojimo intonacijos, gausybė faktų ir reiškinių interpretacijos padeda išlaikyti skaitytojo dėmesį. Pasakojimas gyvas, pilnos aistros ir romantiškai pakilus, kasdieniškas, visai nepastebimai auklėjamasis. Toje knygoje ypač išryškėjo tautos istorijos ir tradicijų žinojimas. Ypač puiki ir žodinga kalba.
Yra dar daug vaikams skirtos literatūros, pvz.: „Ko klykia gervės“, „Didelis ir mažas“, „Molio Motiejus – žmonių karalius“ ir t.t. Rašytojas rašė ir romanus. Į daugelio tautų kalbas išverstas ir pripažintas romanas „Apie duoną, meilę ir šautuvą“ išėjo 1967 m. Tai tas romanas, į kurį ir tada, ir dabar daug kas šluostosi kojas. Vos knygai pasirodžius, Antanas Sniečkus, kalbėdamas Vilniaus partijos plenume (prezidiume sėdėjo ir V. Petkevičius) net tris kartus pakartojo: „O čia sėdi Rašytojų sąjungos narys ir sekretorius Petkevičius, kuris šia knyga smeigia peilį partijai į nugarą!“
O visai neseniai buvo bandoma įrodinėti, kad tai, neva, odė „stribams“. Pasirodo, ką nori išskaityti tekste, tą ir išskaitai…
Neturiu tikslo aptarti visas jo knygas, bet, manau, kad šį žmogų prisiminti yra padoru. Jis gyvendamas Radviliškyje buvo aktyvus, dalyvaudavo susitikimuose ir renginiuose visur, kur tik buvo pageidaujamas ir kviečiamas. Susitikimuose visada būdavo gyva, o mokiniai jam plodavo už  humorą ir šmaikštumą.1961-2 metais ne kartą lankėsi 1961- ųjų metų V. Valsiūnienės vid. mokyklos 18-tos laidos abiturientų brigadoje Černiachovskio vardo kolūkyje. Ko gero, yra prisimenančių, kaip būdavo atstovu Civilinės metrikacijos biure vykstančiose vestuvių apeigoje ir „sumainydavo“ žiedus jauniesiems ir t.t.
Teko klausytis žurnalisto Ferdinando Kauzono prisiminimų apie V. Petkevičių ir įstrigo jo žodžiai, kuriuos išgirdo jaunystėje, tik pradėjęs dirbti: „Vaikeli, žinok. Ne viskas, kas raudona, yra teisinga“…  Kaip sakė žurnalistas, tie žodžiai apvertė aukštyn kojom jo „raudonąjį“ pasaulį. Žurnalistas išsireiškė garsiau, nes yra drąsesnis, kad Lietuvoje buvo du žmonės – J.Baltušis ir V.Petkevičius, kurie tarybmečiu drįsdavo garsiai ir viešai sakyti tai, ką pogrindyje šnabždėjo disidentai ir niekas jų negirdėjo. O gal kas nors Sąjūdį įsivaizduoja be Vytauto Petkevičiaus?
Ir dar vienas apgailestavimas. V. Petkevičius išleido istorinio romano „Paskutinis atgailos amžius“ I ir II dalis, bet nesuspėjo išleisti dar dviejų – jos rankraštis liko stalčiuje. Jo dukra Liudmila Petkevičiūtė tęsia tėvo darbą – rašo vaikams ir sakosi ruošianti knygą apie tėvą. O aną romaną išleisti neranda rėmėjų. O gaila…
Mirė Rašytojas tą dieną, kai gavo šaukimą į teismą, neva, knygoje „Durnių laivas“ „kažką“ apkalbėjo…
Ant knygos viršelio „Abrakadabra“ yra dabarčiai labai tinkantys Rašytojo žodžiai: „Tauta – šventa ugnis – Jos negalima nei supleškinti didžiuliame be reikalo sukurtame lauže, nei užpilti tuščiažodžiavimo srutomis.“
O man norisi tikėti, kad Lietuvos žemė Rašytojui nepikta.

Danguolė Dabašinskienė

1 Comment

1 Comment

  1. Avatar

    Gintaras

    2018 gruodžio 14 at 5:51

    Vaikystėje sunku buvo ruošti namų darbus, kai netoliese gulėjo “Gilės nuotykiai ydų šalyje” ir kitos Rašytojo knygelės vaikams… O paskutinėje Vytauto Petkevičiaus trilogijoje yra keli epizodai susiję su Radviliškiu.
    Paskutiniu laiku jaučiasi tarybinio laikotarpio ignoravimas… Tačiau, tai irgi istorijos dalis. Tuo laiku, taip pat gyveno daugybė iškilių, dorų žmonių, kuriuos vertėtų atminti.

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Šelmių šelmavonės

Avatar

Paskelbta

data

Sušilus orams, saulutė dar labiau įkaitino ir “Šelmių” bei “Verpetukių” kraują.

Ypatingai šiltai ir smagiai atšokę tarptautiniame linijinių ir kantri šokių festivalyje ,,Draugystės tiltas—2019″ Palangoje, šokėjai prisiminė, kad yra liaudies tradicijų puoselėtojai ir karštomis širdimis šokdami šventė Rasos ir Joninių šventes su Karčiamų ir Alksnupių bendruomenėmis, bet tai buvo tik gera pradžia. Liepos 3-7 dienomis Šiauliuose vyko  8-tasis Tartautinis folkloro festivalis-konkursas “Saulės žiedas”, kurį globoja netik Lietuvos kultūros institucijos, bet ir Europos  prestižinės FIDAF IR IOV  folkloro organizacijos. Neišsigandę labai aukštus reitingus turinčio festivalio ir puikių kolektyvų iš  10 pasaulio šalių “Šelmiai” bei “Verpetukės” šoko pagrindinėse festivalio scenose, liaudies šokių mokinimo vakaruose bei smagiuose naktišokiuose, o tašką “Šelmiai” ir “Verpetukės” žada padėti liepos 17-22 d. dalyvaudami ,,Europeade -2019″ Frankenberge( Ederis) Vokietijoje, kur susirinks apie 5,500 dalyvių iš 30 Europos šalių. Čia nebus taip baisu, nes “Šelmiai” ir “Verpetukės” dalyvauja Europeadose nuo 2003 metų ir atstovavo Radviliškį bei Lietuvą Ispanijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Danijoje, Prancuzijoje, Latvijoje ir 2009 metais Lietuvoje, Klaipėdoje. Beje 2020 metų Europeade vėl vyks Klaipėdoje. Karščio ir šelmiškumo nepraradome ir važiuosime su dideliu noru ir ryžtu.palinkėkite mums gero kelio ir jei busite tomis dienomis Frankenberge ateikite mums ir kitiems dalyviams paploti. Kartu praleisime puikų laiką.

Skaityti daugiau

Aktualijos

Naktiniams žygiams įkvėpęs alkoholis ir narkotikai atvedė tiesiai į teisiamųjų suolą

Avatar

Paskelbta

data

Iš karto po vidurnakčio, prasidėjus liepos 12-osios parai, Šiaulių apskrities policijos Pakruojo komisariato pareigūnai sulaukė net dviejų telefono pranešimų dėl Pakruojyje nusiaubtų  gyvenamųjų patalpų. Cunamiu į butus  įsiveržę  asmenys išvartė bei išdaužė patalpose buvusius daiktus, apsmūgiavo ir sumušė šeimininkus ir kaip netikėtai įsiveržė, taip netikėtai ir pasišalino.

Miegančius S.Neries gyvenamojo namo šeimininkus pažadino kojų smūgiai į laukujes duris. Kadangi jos buvo tik užkabintos, tai po kelių smūgių atsidarė ir į vidų įsiveržė du iš matymo pažįstami asmenys, kurių vardų ir pavardžių namo šeimininkai nežinojo, tik dažnai yra matę  juos vaikštančius po Pakruojį. Įsiveržėliai šaukdami pradėjo mėtyti namuose buvusius daiktus. Kai namo šeimininkai  neprašytus svečius pradėjo varyti lauk,  vyras gavo keptuve per galvą, o į jo žmoną buvo paleista kėdė, kuri skaudžiai pataikė į tikslą.  Siautėjantys chuliganai iš namo pasišalino tik tada, kai šeimininkams į pagalbą atėjo pas juos svečiavęsis šeimininko pusbrolis.

Policijos pareigūnai pagal nurodytus nukentėjusių apibūdinimus pradėjo operatyvią įtariamųjų paiešką. Naršydami po miesto gatves, jie priartėjo prie vieno M.Šreiberio daugiabučio gyvenamojo namo. Iš  buto laukan išėjęs vyras pareigūnams pasiskundė, kad prieš keletą minučių jo butą nusiaubė  ir jį primušė iš matymo pažįstamas vyras, kuris į jo butą pateko pro pravirą langą, užsilipęs ant laiptinės stogelio.  Šeimininką toks neprognozuojamas   ateivio pro langą elgesys jį labai išgąsdino. Juo labiau, kad prie nekviesto svečio prisijungė ir dar vienas jaunuolis, kurį įsibrovėlis įleido pro laukujes buto duris.

Po šios žinios Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnai įtariamųjų paieškas suintensyvino, į pagalbą pasikvietę dar vieną ekipažą. Po valandos paiešką vainikavo sėkmė: Vytauto Didžiojo ir S.Dariaus ir S.Girėno gatvių sankirtoje jie pamatė asmenis, kurie atitiko nukentėjusiųjų nurodytus užpuolikų požymius. Buvo sulaikyti du Pakruojo rajono gyventojai.  16-mečiui nustatytas  lengvas (1,19 prom.), o  jo 29 metų bendražygiui – vidutinis (2,12 prom.)  girtumas. Pastarasis nesutramdomas buvo net pareigūnų tarnybiniame automobilyje – niokojo jį, kojomis spardė automobilio dureles bei sulaikytuosius nuo pareigūnų skiriančią pertvarą.  Tad teko ant kojų uždėti vienkartinius antrankius.

Abu sulaikytieji  atsidūrė areštinėje, jiems  pareikšti įtarimai dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo ir fizinio skausmo sukėlimo. Išsipagirioję įtariamieji  savo elgesio motyvų paaiškinti negalėjo – tiesiog alkoholis sumaišė protą.

16-metis iki šiol reikalų su teisėsauga nėra turėjęs, o štai jo bendrininkas – jau ne kartą teistas už vagystes bei sveikatos sutrikdymus  tiek Lietuvoje, tiek ir Didžiojoje Britanijoje.

Po chuliganiško naktinio žygio per Pakruojį sulaikytiesiems buvo skirtos kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu ir jie buvo paleisti iš areštinės. Tačiau jau kitos paros naktį  29 metų pakruojiškis pareigūnų vėl buvo sulaikytas Mindaugo g. esančio daugiabučio namo kieme, kur   su  draugeliu „vaišinosi“ narkotinėmis medžiagomis. Kvaišalų buvo rasta  sulaikytųjų aprangoje bei daiktuose ir jų  organizme – atlikti šlapimo testai parodė, kad vaikinai yra vartoję marihuanos bei amfetamino. Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis jiems pradėtas ikiteisminis tyrimas.

                        Atstovė spaudai Gailutė Smagriūnienė

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019