Socialiniai tinklai

Aktualijos

Susidorojimui su kritiku diriguoja savivaldybė?

Avatar

Paskelbta

data

Aiškėja, kad Nakvynės namų gyventojus užtarusio rajono Tarybos opozicijos atstovo persekiojimui dirigavo savivaldybės administracija. Tai paaiškėjo Šiaulių apygardos Radviliškio teismo rūmuose vykusiame posėdyje, kuriame aiškinamasi, ar nepartinis Tarybos narys Gediminas Lipnevičius turėjo teisę įeiti į Nakvynės namų patalpas. Po Tarybos nario vizito gyvenimo sąlygos Nakvynės namuose pagerėjo, tačiau pats politikas buvo apskųstas policijai. Jis tai vadina persekiojimu už kritiką, kurį draudžia įstatymai, o valdininkų veiksmuose įžvelgia piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir įgaliojimų viršijimo požymių. Nakvynės namus valdo privati organizacija, kuriai savivaldybė negali nurodinėti, kam ir kokius raštus rašyti, ir ketina kreiptis į Generalinę prokuratūrą.

Prisipažino bendravusi su Socialinės paramos skyriumi

Į rugsėjo 11 dieną vykusį teismo posėdį dėl apsilankymo nakvynės namuose karantino metu kaip liudytoja buvo pakviesta Jūratė Čiūladienė, Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė, iš kurios savivaldybė perka laikinojo apnakvindinimo paslaugą.

Pasak J. Čiūladienės, jai paskambinusi administratorė I. Rulienė pasakė, jog į Nakvynės namų vidų įėjo pašaliniai žmonės, nors dėl karantino į pastatą pašaliniai asmenys nebuvo įleidžiami.

Dėl šio pažeidimo, pasikalbėjusi su Socialinio skyriaus darbuotoja Rasa Miškiniene, J. Čiūladienė parašė skundą policijai.

Rašyti pareiškimą buvo paliepta?

Spalio 26 d. kaip liudytoja į teismo posėdį buvo pakviesta Radviliškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Miškinienė ir paaiškėjo dar keletas detalių dėl skundo policijai rašymo. Pasak valdininkės, kadangi savivaldybė perka paslaugas iš Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjungos, po G. Lipnevičiaus vizito į Nakvynės namus, jai paskambino šios sąjungos pirmininkė J. Čiūladienė ir paklausė, ar rašyti policijai pareiškimą dėl pašalinių asmenų patekimo į šį pastatą. „Man paskambino Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjungos, iš kurios perkame laikinojo apnakvindinimo paslaugą, pirmininkė ir pranešusi apie savavališką asmenų patekimą į Nakvynės namus paklausė, ar dėl šio įvykio rašyti pareiškimą policijai. Aš atsakiau, kad, be abejo, reikia rašyti“, – sakė R. Miškinienė. Tarybos narys G. Lipnevičius liudininkės pasiteiravo, su kuo ji savivaldybėje diskutavo dėl Tarybos nario patekimo į Nakvynės namus, nes J. Čiūladienė praėjusiame teismo posėdyje nurodė, jog skundo rašymą policijai inicijavo Socialinės paramos skyriaus vedėja. „Kaip skyriaus vedėja, aš sprendimus galiu priimti pati. Dėl skundo rašymo policijai tariausi su savivaldybės juristais ir administracijos direktore“, – sakė R. Miškinienė.

G. Lipnevičiaus paklausta, ar ji turi teisę nurodinėti privačios įstaigos vadovui, kaip jam elgtis, R. Miškinienė atsakė, jog turi, nes iš šios įstaigos savivaldybė perka apnakvindinimo paslaugą.

„Supratau, kad su administracijos direktore bei dviem savivaldybės juristais nusprendėte nurodyti J. Čiūladienei teikti skundą dėl neva kažkokių pažeidimų“, – R. Miškinienės parodymus apibendrino Tarybos narys.

Teisme bandyta meluoti

Beje, rugsėjo 11 d. vykusiame Tarybos posėdyje liudytoja J. Čiūladienė bandė neigti, kad Tarybos narys G. Lipnevičius jai skambino norėdamas išsiaiškinti dėl prastų gyvenimo sąlygų nakvynės namuose ir pranešė atvyksiantis apžiūrėti, kaip šiuose namuose gyvena žmonės.

„Su Tarybos nariu kalbėjomės tik apie tai, kad gyventojai pažeidinėja taisykles, girtauja, tačiau dėl susitikimo nesitarėme“, – sakė J. Čiūladienė. Kaip paaiškėjo kitame teismo posėdyje, Tarybos narys pranešė, kad atvyks susipažinti su gyvenimo sąlygomis Nakvynės namuose.

Po Tarybos nario apsilankymo gyvenimo sąlygos pagerėjo

Į rugsėjo 11 d. posėdį buvo pakviestas dar vienas liudytojas – Nakvynės namų gyventojas Edmundas Svidras. „Karantino metu savaitraštyje „Radviliškio kraštas“ pamatėme žinutę, jog į Tarybos narį Gediminą Lipnevičių galima kreiptis pagalbos, tad taip ir padarėme – paskambinę jam susitarėme susitikti. G. Lipnevičiui atvažiavus, papasakojome savo bėdas, pasakėme, ko trūksta ir jis išėjo. Tarybos narys buvo atėjęs su kaukę, dėvėjo pirštines. Po jo apsilankymo situacija žymiai pagerėjo – mums buvo duotos apsaugos priemonės, leista naudotis dušu, kuris iki tol buvo užrakintas. Tik lovos liko senos“, – sakė liudytojas. Dėl liudytojos I. Rulienės nedalyvavimo, teismo posėdis buvo nukeltas į spalio 26 dieną.

Byla buvo nagrinėjama neatvykus liudytojai

Tarybos narys G. Lipnevičius į spalio 26 d. vykusį teismo posėdį kaip liudytoją prašė pakviesti policijos pareigūnę Meilutę Kubilienę, surašiusią administracinio nusižengimo protokolą, tačiau pareigūnė negalėjo dalyvauti prasidėjusiame teismo posėdyje – buvo išvykusi į iškvietimą. G. Lipnevičius prašė atidėti teismo posėdį dėl M. Kubilienės neatvykimo, tačiau teisėja Edita Jucevičienė nusprendė nagrinėti bylą ir nedalyvaujant policijos pareigūnei.

Beje, nuo dalyvavimo šios bylos nagrinėjime policijos pareigūnai vis bando išsisukti. Pasak pareigūnės Linos Laužadienės, pareigūnų įrodymai yra surinkti tinkamai ir policijos komisariato atstovams nebėra reikalo dalyvauti.

Administratorė nieko nematė…

Į teismo posėdį kaip liudytoja buvo pakviesta Nakvynės namų administratorė Irena Rulienė. Pasak I. Rulienės, ji nematė, ar G. Lipnevičius buvo įėjęs į nakvynės namų pastatą, ar ne. „Aš nieko negaliu pasakyti, kadangi nieko nemačiau. Manęs tik moteris paklausė, kur yra Nakvynės namai – aš parodžiau ir nuėjau į namus“, – sakė I. Rulienės. Pasak liudininkės, į jos pareigas įeina į Nakvynės namus vakare įleisti gyventojus, o ryte jiems paliepti išeiti. „Karantino metu į Nakvynės namus nebuvo galima įeiti, o ar ant durų kas nors buvo parašyta apie draudimą negaliu pasakyti, tikrai nebeprisimenu“, – sakė administratorė. Keistas toks administratorės požiūris į darbą – nieko nemato, kas ateina į jos administruojamą pastatą, darbo vietoje apsilanko tik epizodiškai.

Į klausimus neatsakyta

Pavėlavusi į teismo posėdį atvyko policijos pareigūnė, surašiusi administracinio nusižengimo protokolą, M. Kubilienė. Policijos pareigūnė patvirtino, kad Tarybos nario apsilankymo metu nebuvo jokių užrašų, perspėjančių, jog į Nakvynės namus draudžiama įeiti, bet ši svarbi aplinkybė jai nesutrukdė  surašyti protokolo, kuriuo buvo  prašoma susimokėti 250 eurų, o Tarybos nariui nesutikus, ginčas persikėlė į teismą.
Tačiau į klausimą, ar tyrė skundą, kai į tas pačias patalpas buvo patekę savivaldybės darbuotojai be apsaugos priemonių, neatsakė – neva tai nesusiję su šia byla. „Žinau, jog savivaldybės darbuotojai į šias patalpas buvo patekę be apsaugos priemonių ir policijos pareigūnai priėmė visiškai kitokį sprendimą, yra dokumentai“, – sakė G. Lipnevičius.

Liko kaltas, kad padėjo žmonėms

Nepartinis Tarybos narys G. Lipnevičius atkreipia dėmesį į tai, kad Nakvynės namai priklauso privačiai organizacijai, iš kurios savivaldybė perka paslaugą. Savivaldybės administracija privalo rūpintis tik paslaugų kokybe, bet ne nurodinėti įstaigos vadovams, kaip elgtis su paslaugos kokybe besirūpinančiais Tarybos nariais. Jo nuomone, valdininkų veiksmai „kvepia“ tarnybinių įgaliojimų viršijimu, už ką gresia baudžiamoji atsakomybė.  „Balandžio mėnesio 10 dieną sulaukiau Nakvynės namų gyventojų skambučio su prašymu padėti. Jie kreipėsi pagalbos savaitraštyje „Radviliškio kraštas“ perskaitę žinutę, jog gali kreiptis pagalbos į mane kaip Tarybos narį. Nedelsiant kreipiausi į Jūratę Čiūladienę ir informavau, kad gavau skundą. Su ja kalbėjausi telefonu ir pasakiau, kad atvyksiu pasižiūrėti, kaip teikiama apnakvindinimo paslauga. Praėjusiame teismo posėdyje Čiūladienė bandė teismą klaidinti, jog neskambinau. Į Nakvynės namus atvykau darbo metu, mane užeiti į vidų pakvietė gyventojai. Jokių draudimo ženklų nebuvo. Galiu pasakyti, jog gyventojams grėsė pavojus – jie neturėjo jokių apsaugos priemonių. Sunku buvo patikėti, jog karantino metu dušas buvo užrakintas su spyna, žmonės valgį gamino kibire, po miestą vaikščiojo be apsaugos priemonių. Po mano vizito problemos išsisprendė, gyventojams buvo suteiktos apsaugos priemonės ir pagerėjo jų gyvenimo sąlygos. Su nakvynės namų gyventojais pabendravau labai trumpai – apie 10 minučių – ir pasišalinau. Dėl esamos netvarkos raštu kreipiausi į savivaldybės administraciją, Seimo kontrolierių, Seimo Žmogaus teisių komitetą. Šie raštai davė rezultatų – gyvenimo sąlygos pagerėjo. Kadangi esu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys ir daviau priesaiką ginti, atstovauti gyventojams, tą dariau ir darysiu. Viską dariau nuosekliai, pagal įstatymus: skambinau telefonu, derinau atvykimo laiką, išsakiau problemas, kurių nesprendžia vadovė. Atkreipiu dėmesį, jog Rasa Miškinienė, kuri tuo metu buvo tik Socialinės paramos skyriaus darbuotoja, kartu su administracijos direktore Jolanta Margaitiene bei juristais derino šį klausimą ir davė nurodymus privačios įstaigos vadovui. Manau, kad nurodinėti privačios įstaigos vadovui – itin grubus pažeidimas. Tikrai nesijaučiu padaręs jokio nusižengimo, prireikus vėl važiuočiau ginti gyventojų, o šią visą bylą vertinu kaip politinį susidorojimą dėl mano vykdomos veiklos. Prašau mano visiško išteisinimo, nes nepadariau jokio nusižengimo, vadovavausi visais įstatymais “, –  sakė Tarybos narys G. Lipnevičius savo baigiamojoje kalboje. Tarybos nario manymu, ši nuo pavasario besitęsianti istorija rodo, jog siekdama užčiaupti kritikus, konservatorių ir „valstiečių“ valdoma savivaldybė gali bandyti veikti svetimomis rankomis net duodama nurodymus privačioms organizacijoms. G. Lipnevičius neslepia, kad konsultuojasi su teisininkais dėl galimybės baudžiamojon atsakomybėn dėl tarnybos įgaliojimų viršijimo patraukti savivaldybės administracijos atstovus.

Jonas Petrikas

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Kai nepavyko pasprukti, taranavo policijos pareigūnų automobilį

Avatar

Paskelbta

data

Akmenės rajone neblaivus ir teisės vairuoti neturintis vyras, sėdęs prie AUDI A6 vairo, bandė išvengti susitikimo su policijos pareigūnais, tačiau   nesuvaldė savo transporto priemonės, trenkėsi į policijos automobilį, jį apgadino ir atsidūrė ligoninės priėmimo skyriuje. Medikai jam konstatavo krūtinės ląstos sumušimą ir šonkaulio lūžį. Į klausimą, kodėl jis stabdomas nestojo, o spruko, pareigūnams atšovė: „o kodėl jūs mane stabdėt“.

Lapkričio 29-osios vidurdienį  Akmenės rajone, Žerkščių k., dirbusių policijos pareigūnų dėmesį atkreipė automobilis AUDI A6. Tiksliau – jo vairuotojas, kuris, pamatęs policijos automobilį, savąjį pristabdė ir  pravažiavo sulėtintai bei slėpdamas veidą. Kilo įtarimas, kad vairuotojas gali būti neblaivus. Įjungę specialiuosius šviesos ir garso signalus, pareigūnai priartėjo prie įtarimą sukėlusio automobilio, o jo vairuotojas, pastebėjęs, kad yra stabdomas, pradėjo didinti greitį ir tolti. Važiuodami iš paskos garsiakalbiu pareigūnai nuolat reikalavo sustoti, tačiau vairuotojas šį reikalavimą ignoravo. Jis lėkė pavojingai manevruodamas, nerodydamas posūkių, įvažiuodamas į priešpriešinio eismo juostą. Pasičiupęs mobilųjį telefoną, bandė  su kažkuo užmegzti ryšį. Vienu momentu jis nebesuvaldė automobilio ir šis apsisuko 180 laipsnių. Tačiau tai vairuotojo nesustabdė jis  vėl nuspaudė akceleratoriaus pedalą. Kai priešakyje pamatė kolegoms į pagalbą atskubėjusį kitą stovintį policijos ekipažą, bėglys sustojo. Jį persekioję pareigūnai iššoko iš tarnybinio automobilio ir norėjo atidaryti vairuotojo dureles, tačiau šis  vėl rovė į priekį ir, nesuvaldęs automobilio, trenkėsi į policijos  VW TRANSPORTER.

Pusvalandį besitęsusios bėglio gaudynės baigėsi, jam buvo uždėti antrankiai.  Paaiškėjo, kad policijos reikalavimo sustabdyti transporto priemonę nepaisė 37 metų Akmenės r., Daubiškių k., gyventojas. Jis ne tik neturi įgijęs teisės vairuoti transporto priemonių, bet buvo dar ir neblaivus – 1.39 prom. Jis vairavo transporto priemonę, kuri oficialiai priklauso kitam žmogui. Sulaikytasis teigė, kad automobilį yra nusipirkęs, nors  pirkimo-pardavimo sutarties nėra sudaręs,  ir dabar transporto priemonė  esanti jo.

Už tai, kad neturėdamas teisės vairuoti ir būdamas neblaivus, vairavo automobilį, nevykdė reikalavimo sustabdyti transporto priemonę, pavojingai manevravo, nerodydamas įspėjamojo posūkio signalo, įvažiuodamas į priešpriešinio eismo juostą ir keldamas  grėsmę eismo saugumui,  važiuodamas naudojosi mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos,  nepasirinko saugaus greičio ir susidūrė su tarnybiniu policijos automobiliu bei jį apgadino, vairuotojui pradėta administracinė teisena.

Už vagystes ir fizinio skausmo sukėlimą teistas Daubiškių k. gyventojas neblaivus prie transporto priemonės vairo sulaikomas ne pirmą kartą. Praėjusių metų balandį jis pareigūnams girtas įkliuvo Griežių kaime. Tada jam buvo nustatytas sunkus girtumas ir dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, po kurio teko išklausyti teismo nuosprendį. 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas jam buvo atidėtas dvejiems metams, o transporto priemonė konfiskuota.

Tradicija neblaiviam ką nors vairuoti šiam vyrui susiformavo jau nuo 2016 metų. Tiesa, tada jis, būdamas irgi sunkaus girtumo,  „vairavo“ arklio traukiamą vežimą.

Filmuotą medžiagą rasite čia:https://youtu.be/tjlmYecPtlI

                                             Atstovė spaudai Gaila Smagriūnienė

Skaityti daugiau

Aktualijos

„Sodros“ išmokos gruodžio mėnesį – kam ir kada

Avatar

Paskelbta

data

Gruodžio mėnesį „Sodra“ beveik visas išmokas ir pensijas gyventojams planuoja išmokėti iki Kalėdų, o kai kurie gavėjai šį mėnesį gaus netgi po dvi išmokas.

Įprastai pirmiausia pradedamos mokėti pensijos. Pirmieji gavėjai banko sąskaitose jas ras jau kitą savaitę – gruodžio 9 – 12 dienomis. Gyventojai, kurie pensijas įprastai gauna vėliau – antroje mėnesio pusėje, bei tie, kuriems pensijos pristatomos į namus – jų sulauks iki Kalėdų. Taip pat iki švenčių į namus bus pristatytos ir šalpos pensijos.

Beveik du šimtai gyventojų, jau gaunančių pensijų anuitetų išmokas ar tų, kuriuos išmoka pasieks pirmą kartą, jas į savo sąskaitas gaus gruodžio 17 – 23 dienomis.

Vaiko priežiūros išmokos šeimas, kaip įprastai pasieks mėnesio 15 dieną. Tačiau gruodį šios išmokos mokamos du kartus. Tai reiškia, kad prieš pat Naujuosius metus, gruodžio 29 dieną, šeimos gaus dar vieną vaiko priežiūros išmoką – už sausį. Tiesa, sausį vaiko priežiūros išmokos jiems nebus mokamos.

Nedarbo išmokos pradedamos mokėti gruodžio 21 dieną ir bus išmokėtos iki mėnesio pabaigos. Lapkričio mėnesį „Sodra“ iš viso gavo apie30 tūkst. prašymų skirti nedarbo išmokas, o jų gavėjų – daugiau nei 90 tūkst.

Gruodžio 23-ąją bus išmokėtos vaiko išlaikymo išmokos, mokamos vienam iš tėvų ar globėjui, jeigu vaikui vienas iš tėvų ar abu tėvai nemoka priteistų alimentų.

Per kiek laiko gausite ligos išmoką

Kitų išmokų mokėjimo grafikas priklauso nuo to, kada gyventojui išmoka paskirta. Motinystės išmoka išmokama per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais dokumentais pateikimo.

COVID-19 pandemijos akivaizdoje gyventojams aktualios ligos išmokos – jos taip pat pradedamos mokėti ne vėliau kaip per 17 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo.

Tiesa, daugeliui gyventojų prašymo skirti ligos išmoką teikti nebereikia, nes jie asmeninėje „Sodros“ paskyroje www.sodra.lt/gyventojui gyventojui yra užpildę neterminuotą prašymą ligos išmokai gauti. Tokiu atveju „Sodrai“ užtenka gydytojo išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo.

Jeigu žmogus serga ar šeimos narį slaugo ilgiau nei dvi savaites, ligos išmoka įprastai mokama kas 14 dienų.

Pridedame išmokų mokėjimo grafikus

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019