Socialdemokratų vadas pagarsėjo pravaikštomis

Radviliškio rajono tarybos narys socialdemokratas Kazimieras Račkauskis pravaikštomis pagarsėjo jau visoje apskrityje. Ieškodamas posėdžių nelankančio politiko į savivaldybę jau kreipėsi Šiaulių regiono plėtros tarybos pirmininkas. Beveik 30 procentų Lietuvai skiriamų ES lėšų skirstanti plėtros taryba priversta posėdžiauti be Radviliškio rajono atstovo.

Pinigai skirstomi be Radviliškio atstovo

Šiaulių regiono plėtros tarybos pirmininkas, Šiaulių meras Artūras Visockas Radviliškio rajono savivaldybės administraciją informavo, kad praėjusiais 2020 metais K. Račkauskis iš 41 posėdžio nedalyvavo net 35.

Šiaulių regiono plėtros taryba, sudaryta iš Šiaulių apskrities savivaldybių atstovų, įsteigta praėjusių metų lapkritį. Jos uždavinys – rengti, tvirtinti savo regionų plėtros planus ir gauti lėšų jų įgyvendinimui – beveik 30 procentų Lietuvai skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų. Kitaip tariant, Taryba sprendžia, kiek lėšų gaus kiekviena savivaldybė.

Kadangi Radviliškio rajonui atstovaujantis K. Račkauskis posėdžiuose nedalyvauja, lėšas skirsto kitų rajonų atstovai.

Pakeitė buvusį merą

Nors rajono socialdemokratai skelbiasi esantys opozicija, Šiaulių regiono plėtros tarybai priklausęs buvęs rajono meras Antanas Čepononis, vietoj savęs pasiūlė K. Račkauskį. Pastarasis džiaugsmingai sutiko perimti pareigas, nors rajono Tarybos nariai jau tada abejojo, ar  jis tam tinkamas. K. Račkauskis jau buvo gavęs atsakingas savivaldybės Tarybos kontrolės komiteto pirmininko pareigas, tačiau komiteto, kuris turėtų kontroliuoti visą savivaldybę, veikla merdėja. Komitetas net sugebėjo „užsūdyti“ skandalingas Maisto ir veterinarijos tarnybos išvadas dėl sutarties neatitinkančio mokyklinukų maitinimo.

Rajono socialdemokratams vadovaujantis K. Račkauskis tikino, kad su naujomis pareigomis susidoros, tad jo kandidatūra į Regiono plėtros tarybą buvo patvirtinta ir palinkėta sėkmės darbuotis.

Politikas neranda laiko

Paaiškėjo, kad kolegų palinkėjimai darbuotis rajono labui skirstant ES struktūrinių fondų lėšas politikui nepadėjo. Redakcijai atsiųstame laiške K. Račkauskis skundėsi, kad už darbą Regiono plėtros Taryboje atlyginimo negaunantis, turintis dirbti neatlygintinai (visuomeniniais pagrindais), jam sunku suderinti savo darbą su posėdžiais. Ir tikino, kad svarstant „svarbius klausimus“ tikrai dalyvaujantis.

Kadangi politikas posėdžiuose nesilanko, įdomu, iš kur žino, kuriuose iš jų svarstomi „svarbūs klausimai“, o kuriose – ne?

Siūlys pareigas perimti kolegai?

Pasiskundęs, jog Šiaulių regiono plėtros taryboje yra priverstas dirbti veltui, K. Račkauskis sako svarstantis atsistatydinti ir galvoja siūlyti savo pareigas perimti nepartiniam Tarybos nariui Gediminui Lipnevičiui. Jo nuomone, nepartinis kolega „galėtų susitvarkyti geriau“.

„Dėkoju už pasitikėjimą, tik nemanau, kad valdantieji konservatoriai, „valstiečiai“ ir tie patys socialdemokratai už mane balsuos, nes mes – nepartiniai – ne tik deklaruojame, kad esame opozicija, bet dirbame kaip opozicija“, – sakė G. Lipnevičius. Jis apgailestavo, kad dėl kolegos neatsakingumo buvo prarasta daug laiko ir nebuvo deramai atstovaujama rajono interesams.

„Regiono plėtros taryba – ne vaikų darželis, čia skirstomos milijoninės investicijos, todėl keista iš suaugusio vyro girdėti tokius vaikiškus pasiaiškinimus. Jeigu neturi laiko, negali dirbti neatlygintinai – ko apskritai veržtis į politiką?“, – stebėjosi nepartinis Tarybos narys.

Jonas Petrikas

Total
14
Dalinasi
Related Posts