Skirtingas kartas sujungusi popietė

Rugsėjo 7 dieną Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekos Žaisloteka tęsė susitikimų ciklą – „Mūsų bibliotekos gimtadienis“. Tą dieną su lankytojais susitiko Aldona Geštautienė – nuo 1971 metų vadovavusi ir dirbusi vaikų rajoninėje bibliotekoje. Viešnia pasakojo apie tuomet vykusį gyvenimą bibliotekoje, stengėsi palyginti praėjusį laikotarpį su šiandienine biblioteka.

Tuo laiku, kai dirbo A. Geštautienė, vaikų biblioteka buvo įsikūrusi S. Nėries gatvėje, sename mediniame name su 2 kambariais. Palyginus su šiandien, tada knygų fondas buvo menkas, nebuvo daugelio pasaulietinių kūrinių, vyravo lietuvių ir rusų literatūra. Tada vaikai labiau mėgo skaityti M. Sluckio, A. Matučio, S. Nėries, K. Binkio, K. Kubilinsko, I. Krylovo, R. Budrio, J. Tumo-Vaižganto, P. Mašioto, T. Main Rido ir kitų rašytojų knygas. Jie ir tuomet buvo mokomi naudotis žodynais, žinynais, enciklopedijomis, katalogais ir kartotekomis.

Vaikai sužinojo, kad prieš kelis dešimtmečius vaikų bibliotekoje buvo įrengtas Pasakų namelis, prie kurio šeštadienį vykdavo garsiniai knygų skaitymai. Tada veikė ir „Knygų ligoninė“, kurioje patys vaikai klijuodavo knygas, tokia iniciatyva skatino jas branginti ir tausoti. Veikė  kampelis „Apie paukščius ir žvėris“, kurį buvo spalvingai apipavidalinusi bibliotekininkė Donata Mažulienė.

Ir tada bibliotekos darbuotojos rengdavo naujų knygų parodas, pažymėdavo rašytojų jubiliejus, palaikė glaudžius ryšius su mokyklomis, ypač su 2-ąja vidurine (dabartinė Vinco Kudirkos progimnazija), organizuodavo Abėcėlės šventę.

Popietei baigiantis, A. Geštautienė palinkėjo vaikams skaityti knygas, nes gera knyga – viena didžiausių gyvenimo brangenybių.

 

Viešosios bibliotekos informacija

 

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts