Socialiniai tinklai

Aktualijos

Siūloma kompensuoti nuotolinio darbo išlaidas

Paskelbta

data

Pedagogams bei kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, turi būti kompensuojamos išlaidos elektrai ir kompiuterinės įrangos eksploatacijai. Tokį pasiūlymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai ir Tarybai pateikė  nepartinis Tarybos narys Gediminas Lipnevičius. Idėjai pritaria profsąjungų atstovai ir kai kurių rajono mokyklų vadovai, kurie pernai priedus mokėjo iš sutaupytų lėšų, tačiau šiemet pinigų stokoja. Juo labiau, kad iki šiol rajone nėra nustatytos bendros tvarkos.

Siūlo nustatyti bendrą tvarką

„Nors viešai nenorima to pripažinti, tačiau nuotolinis darbas leidžia savivaldybei sutaupyti lėšų elektrai, vandeniui, šildymui – nėra būtinybės tuščiose klasėse mokyklose palaikyti higienines normas atitinkančią temperatūrą. Jeigu gali būti kompensuojamos asmeninių automobilių naudojimo tarnybos reikalams išlaidos, turėtų būti kompensuojamos ir kompiuterinės įrangos eksploatavimo išlaidos. Todėl Savivaldybės administracijai pateikiau siūlymą skubiai parengti tiek pedagogų, tiek kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, patiriamų išlaidų kompensavimo tvarką. Kviečiu prie šios idėjos prisijungti ir profesines sąjungas“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Savivaldybės administracijai pateiktame pasiūlyme G. Lipnevičius prašo skubiai, iki ateinančio Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio, parengti tiek pedagogų, tiek kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, patiriamų išlaidų kompensavimo tvarką.

Kituose rajonuose pedagogai, dirbantys nuotoliniu būdu, yra paskatinami priedais prie atlyginimų, siekiančiais nuo 15 iki 30 procentų darbo užmokesčio. Pedagogams skirta priemoka už papildomą darbo krūvį gali būti iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Tokius rėžius numato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.

Profsąjungos lyderių nuomonė

Pasidomėjome, ką apie priemokas pedagogams nuotolinio darbo metu mano profsąjungų lyderiai.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Andriaus Navicko nuomone, pedagogai galėtų prašyti priedų prie atlyginimų. „Pedagogams paprašius priedų prie atlyginimų darbdavys dažniausiai pasiūlo dirbti mokykloje nuotoliniu būdu ir mokytojai tada dažniausiai nesutinka“,- sakė A. Navickas.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas šią situaciją pakomentavo taip: „Mūsų, kaip profesinės sąjungos, pozicija paprasta – reikia vadovautis Darbo kodeksu. Darbo kodekse numatyta, jog jeigu dirbant nuotoliniu būdu patiriami nuostoliai, jie turi būti kompensuojami. Kompensacijos už papildomas išlaidas turėtų būti apmokėtos pagal faktą – mokytojas parašo raštą, prideda visas patirtas išlaidas ir darbdavys, vadovaudamasis Darbo kodeksu, jas kompensuoja. Šitos lėšos turėtų būti skirtos iš savivaldybės biudžeto“.

Ne visose švietimo įstaigose pedagogams mokami priedai

Pasiteiravome rajono švietimo įstaigų vadovų, ar pedagogams, dirbantiems nuotoliniu būdu, prie atlyginimų mokami priedai – juk darbo ir streso tikrai padaugėja.

Baisogalos gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė suabejojo, ar ji gali teikti tokią informaciją. „Priedų mokėjimas turbūt priklauso nuo to, kiek mokykla turi lėšų. Jeigu už vandenį ir elektrą lėšų kiek ir susitaupo, tai nemažai jų išleidžiama už šildymą, nes šildomas visas mokyklos pastatas“,- sakė direktorė.

Grinkiškio J. Poderio gimnazijos direktorė Sigita Šegždienė redakciją informavo, jog mokytojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, prie atlyginimo praėjusiais metais buvo pridedamas 30 proc. priedas. „Šiuo metu priedas nėra mokamas, nes dėliojamas naujas biudžetas. Beje, mūsų darbo vidaus taisyklėse yra numatyta, jog pedagogai sutinka naudoti savo kompiuterius bei elektros išteklius dirbdami iš namų. Taip pat mokytojams niekas nedraudžia ateiti dirbti į mokyklą – vienam užsidarius kabinete dirbti saugu“,- sakė S. Šegždienė.

Pakalbintas Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos direktorius Vytautas Jarašiūnas sakė, jog dirbant nuotoliniu būdu yra sutaupoma nemažai lėšų, ypač už mokinių pavėžėjimą – kol kas nereikia „Emtros“ paslaugų, išsiverčiama su mokykliniais autobusiukais. „Sutaupytų lėšų už mokinių pavėžėjimą bei už komunalinius mokesčius negalime naudoti priedams prie atlyginimų mokėti, tad mokytojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, mūsų gimnazijoje priedai nemokami“,- sakė V. Jarašiūnas.

Priedų klausimas turi būti sprendžiamas vyriausybiniu mastu

Vienintelės Radviliškio miesto gimnazijos direktorės Inos Bajarauskaitės nuomone, priedai pedagogams, dirbantiems nuotoliniu būdu, privalo būti mokami. „Mokytojams turėtų būti mokami priedai už padidėjusį krūvį ruošiantis pamokoms – paruošti internetinę pamoką yra netolygu kaip pasiruošti darbui kontaktu, kai yra įdirbis. Lizdeikos gimnazijos mokytojų amžius ir darbo stažas yra solidus, yra nemaži įdirbiai, o iššūkis prie kompiuterinės technikos yra be galo didelis ir mokytojai sugaišta daug laiko ruošdamiesi pamokoms. Priedai lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo mokami iš lėšų, sutaupytų per visus metus. Bet tai ne Vyriausybės numatytos lėšos, specialiai dotuoti išlaidoms ir darbo sąnaudoms, atsiradusioms dėl pandemijos. Jei mokykla nesutaupė, ji negalėjo nieko ir išmokėti. Mano nuomone, Vyriausybės turėtų būti numatytas priedas pedagogams visiems vienodas – už tokių sąlygų įgyvendinimą turėtų būti valstybinis sprendimas, o ne mokyklinis vietinis“,- sakė I. Bajarauskaitė, pritarusi idėjai, jog priedai prie atlyginimų pedagogams, dirbantiems nuotoliniu būdu, privalo būti mokamai.

Ar bus atsižvelgta  į Tarybos nario siūlymą  ir apmokėta  mokytojams bei kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams už patiriamas išlaidas dėl nuotolinio darbo, informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

Jonas Petrikas

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Į Viešųjų pirkimų komisiją – tik savi ?

Paskelbta

data

Radviliškio rajone vis brangstant savivaldybės administracijos organizuojamiems Viešiesiems pirkimams, Radviliškio rajono savivaldybės taryboje buvo iškeltas ir šis klausimas.

Tarybos narys G. Lipnevičius pasidomėjo, kodėl į  pirkimų komisijas neįtraukiami Tarybos nariai bei kiti nešališki asmenys. „Viešųjų pirkimo komisijos visada yra sudaromos iš savivaldybės administracijos darbuotojų, kurie yra šališki ir jiems kartais sunku išsakyti savo nuomonę. Siūlyčiau į šių komisijų sudėtį  įtraukti nešališkus asmenis, nepriklausančius savivaldybės administracijai“,- siūlė G. Lipnevičius.

Pasak savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjo A. Matuzevičiaus, į Viešųjų pirkimų komisijų sudėtį nedraudžiama pasitelkti kitų narių, tik tai turėtų būti specialistai, turintys  teisinių ir techninių žinių bei esantys nepriekaištingos reputacijos. „Manau, kad Viešųjų pirkimų komisijų narius atsakingai parenka administracijos direktorė“,- sakė savivaldybės teisininkas. Šis pasakymas šokiravo daugelį Tarybos narių – pasirodo, administracijos direktorės statytiniai tvarko Viešuosius pirkimus, per kuriuos  išeina savivaldybės milijonai. Ar galima pasitikėti komisijos nariais, kuriuos paskiria konservatorė J. Margaitienė, paliekame spręsti jums, mūsų skaitytojai.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Naujas kelias – nauja afera?

Paskelbta

data

Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau ne kartą rašė, kad  Radviliškio rajone labai brangiai asfaltuojami keliai. Štai Sadūnų – Karčemų kelio atkarpos asfaltavimui Tarybos buvo prašoma skirti beveik milijoną eurų, Vasario 16-osios gatvė rekonstruojama daugiau nei už puse milijono. Dabar užsimota brangiai asfaltuoti kelio atkarpą, vedančią į Oro ir gynybos batalioną.

Trim šimtams metrų – „auksinis“ asfaltas?

Gegužės 27 d. vykusiame Tarybos posėdyje  buvo aptartas kelio atkarpos, einančios nuo magistralinio kelio iki įvažiavimo į Oro ir gynybos bataliono teritoriją asfaltavimo klausimas. Tarybos narys Gediminas Lipnevičius  iškėlė  klausimą, kodėl  šios 300 metrų atkarpos asfaltavimui yra skiriama 620 tūkst. eurų suma – vieno metro asfaltavimas kainuoja daugiau nei 2 tūkst. eurų.

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas G. Vičas paaiškino, jog šis projektas buvo numatytas dar brangesnis. „Šios kelio atkarpos asfaltavimui buvo skirti 700 tūkst.eurų, o konkursą laimėjęs rangovas įsipareigojo darbus atlikti už 603 tūkst. eurų. Buvo organizuojamas atviras konkursas, kurį laimėjo rangovas, pasiūlęs mažiausią kainą“,- sakė G.Vičas. Šis kelias eis  nuo plento Šiauliai – Radviliškis, pro Miškų ūkio urėdijos administracinį pastatą, Oro ir gynybos bataliono link.

Administracijos direktorė konservatorė J. Margaitienė net nepaaiškino Tarybos nariams, kodėl jos valdomoje savivaldybės administracijoje vyksta  tokie brangūs Viešieji pirkimai.

Na, dėl didelės šios atkarpos asfaltavimo kainos komitetų metu buvo paaiškinta, jog šiam „kareivių keliui“ reikia ypatingai stipraus asfalto, kad juo galėtų važiuoti karinė technika. Tik įdomu, kaip ta karinė technika atriedės  iki Oro ir gynybos bataliono sustiprinto įvažiavimo – juk, kaip žinia, magistralinis kelias asfaltuotas  paprasta danga.

Ar „kareivių kelias“ yra tik rajono valdančiųjų pinigų įsisavinimas, o gal  tai yra bereikalingas pinigų švaistymas, paliekame spręsti jums, mūsų skaitytojai.

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi