Socialiniai tinklai

Aktualijos

Siūloma kompensuoti nuotolinio darbo išlaidas

Paskelbta

data

Pedagogams bei kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, turi būti kompensuojamos išlaidos elektrai ir kompiuterinės įrangos eksploatacijai. Tokį pasiūlymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai ir Tarybai pateikė  nepartinis Tarybos narys Gediminas Lipnevičius. Idėjai pritaria profsąjungų atstovai ir kai kurių rajono mokyklų vadovai, kurie pernai priedus mokėjo iš sutaupytų lėšų, tačiau šiemet pinigų stokoja. Juo labiau, kad iki šiol rajone nėra nustatytos bendros tvarkos.

Siūlo nustatyti bendrą tvarką

„Nors viešai nenorima to pripažinti, tačiau nuotolinis darbas leidžia savivaldybei sutaupyti lėšų elektrai, vandeniui, šildymui – nėra būtinybės tuščiose klasėse mokyklose palaikyti higienines normas atitinkančią temperatūrą. Jeigu gali būti kompensuojamos asmeninių automobilių naudojimo tarnybos reikalams išlaidos, turėtų būti kompensuojamos ir kompiuterinės įrangos eksploatavimo išlaidos. Todėl Savivaldybės administracijai pateikiau siūlymą skubiai parengti tiek pedagogų, tiek kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, patiriamų išlaidų kompensavimo tvarką. Kviečiu prie šios idėjos prisijungti ir profesines sąjungas“,- sakė Tarybos narys G. Lipnevičius.

Savivaldybės administracijai pateiktame pasiūlyme G. Lipnevičius prašo skubiai, iki ateinančio Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio, parengti tiek pedagogų, tiek kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, patiriamų išlaidų kompensavimo tvarką.

Kituose rajonuose pedagogai, dirbantys nuotoliniu būdu, yra paskatinami priedais prie atlyginimų, siekiančiais nuo 15 iki 30 procentų darbo užmokesčio. Pedagogams skirta priemoka už papildomą darbo krūvį gali būti iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Tokius rėžius numato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.

Profsąjungos lyderių nuomonė

Pasidomėjome, ką apie priemokas pedagogams nuotolinio darbo metu mano profsąjungų lyderiai.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Andriaus Navicko nuomone, pedagogai galėtų prašyti priedų prie atlyginimų. „Pedagogams paprašius priedų prie atlyginimų darbdavys dažniausiai pasiūlo dirbti mokykloje nuotoliniu būdu ir mokytojai tada dažniausiai nesutinka“,- sakė A. Navickas.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas šią situaciją pakomentavo taip: „Mūsų, kaip profesinės sąjungos, pozicija paprasta – reikia vadovautis Darbo kodeksu. Darbo kodekse numatyta, jog jeigu dirbant nuotoliniu būdu patiriami nuostoliai, jie turi būti kompensuojami. Kompensacijos už papildomas išlaidas turėtų būti apmokėtos pagal faktą – mokytojas parašo raštą, prideda visas patirtas išlaidas ir darbdavys, vadovaudamasis Darbo kodeksu, jas kompensuoja. Šitos lėšos turėtų būti skirtos iš savivaldybės biudžeto“.

Ne visose švietimo įstaigose pedagogams mokami priedai

Pasiteiravome rajono švietimo įstaigų vadovų, ar pedagogams, dirbantiems nuotoliniu būdu, prie atlyginimų mokami priedai – juk darbo ir streso tikrai padaugėja.

Baisogalos gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė suabejojo, ar ji gali teikti tokią informaciją. „Priedų mokėjimas turbūt priklauso nuo to, kiek mokykla turi lėšų. Jeigu už vandenį ir elektrą lėšų kiek ir susitaupo, tai nemažai jų išleidžiama už šildymą, nes šildomas visas mokyklos pastatas“,- sakė direktorė.

Grinkiškio J. Poderio gimnazijos direktorė Sigita Šegždienė redakciją informavo, jog mokytojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, prie atlyginimo praėjusiais metais buvo pridedamas 30 proc. priedas. „Šiuo metu priedas nėra mokamas, nes dėliojamas naujas biudžetas. Beje, mūsų darbo vidaus taisyklėse yra numatyta, jog pedagogai sutinka naudoti savo kompiuterius bei elektros išteklius dirbdami iš namų. Taip pat mokytojams niekas nedraudžia ateiti dirbti į mokyklą – vienam užsidarius kabinete dirbti saugu“,- sakė S. Šegždienė.

Pakalbintas Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos direktorius Vytautas Jarašiūnas sakė, jog dirbant nuotoliniu būdu yra sutaupoma nemažai lėšų, ypač už mokinių pavėžėjimą – kol kas nereikia „Emtros“ paslaugų, išsiverčiama su mokykliniais autobusiukais. „Sutaupytų lėšų už mokinių pavėžėjimą bei už komunalinius mokesčius negalime naudoti priedams prie atlyginimų mokėti, tad mokytojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, mūsų gimnazijoje priedai nemokami“,- sakė V. Jarašiūnas.

Priedų klausimas turi būti sprendžiamas vyriausybiniu mastu

Vienintelės Radviliškio miesto gimnazijos direktorės Inos Bajarauskaitės nuomone, priedai pedagogams, dirbantiems nuotoliniu būdu, privalo būti mokami. „Mokytojams turėtų būti mokami priedai už padidėjusį krūvį ruošiantis pamokoms – paruošti internetinę pamoką yra netolygu kaip pasiruošti darbui kontaktu, kai yra įdirbis. Lizdeikos gimnazijos mokytojų amžius ir darbo stažas yra solidus, yra nemaži įdirbiai, o iššūkis prie kompiuterinės technikos yra be galo didelis ir mokytojai sugaišta daug laiko ruošdamiesi pamokoms. Priedai lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo mokami iš lėšų, sutaupytų per visus metus. Bet tai ne Vyriausybės numatytos lėšos, specialiai dotuoti išlaidoms ir darbo sąnaudoms, atsiradusioms dėl pandemijos. Jei mokykla nesutaupė, ji negalėjo nieko ir išmokėti. Mano nuomone, Vyriausybės turėtų būti numatytas priedas pedagogams visiems vienodas – už tokių sąlygų įgyvendinimą turėtų būti valstybinis sprendimas, o ne mokyklinis vietinis“,- sakė I. Bajarauskaitė, pritarusi idėjai, jog priedai prie atlyginimų pedagogams, dirbantiems nuotoliniu būdu, privalo būti mokamai.

Ar bus atsižvelgta  į Tarybos nario siūlymą  ir apmokėta  mokytojams bei kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams už patiriamas išlaidas dėl nuotolinio darbo, informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas“ numeriuose.

Jonas Petrikas

REKLAMA
Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Teismo nutartis: septynios lūšys savininkui negrąžintos ir palikta aplinkosaugininkų skirta bauda

Paskelbta

data

Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose priimta nutartis, kuria teismas paliko nepakeistą Aplinkos apsaugos departamento 2021 m. birželio 4 d. nutarimą dėl lūšių laikymo netinkamomis sąlygomis, neteisėtos prekybos lūšimis, žiauraus elgesio su gyvūnais ir saugomų rūšių laukinių gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimo. Teismas S. P. skundo netenkino, todėl asmuo pagal aplinkosaugininkų nutarimą turės sumokėti 625 eurų baudą ir konfiskuotos neteisėtai ir netinkamai laikytos lūšys.

„Laukiniai saugomi gyvūnai – lūšys – buvo laikomos neteisėtai. Gyvūnai buvo eksponuojami ir siūloma juos pirkti nesilaikant nustatytų reikalavimų, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Sigita Rozgaitė. – Lūšys buvo laikomos netinkamomis sąlygomis, todėl jomis turėjo būti pasirūpinta. Lūšys įrašytos į saugomų gyvūnų sąrašą, todėl minėtų gyvūnų apsaugai turi būti skiriamas didesnis dėmesys ir rūpestis.“

Anot teisėjos S. Rozgaitės, Aplinkos apsaugos departamento 2021 m. birželio 4 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje yra teisėtas ir pagrįstas, todėl skundžiamas nutarimas paliktas nepakeistas, o asmens skundas netenkinamas. Pagal aplinkosaugininkų nutarimą S. P.  buvo skirta 625 eurų bauda ir taikyta administracinio poveikio priemonė – laukinių gyvūnų (septynių lūšių) konfiskavimas.

S. P. administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas už trijų administracinių nusižengimų padarymą: neteisėtą saugomų rūšių laukinių gyvūnų laikymą, t. y. lūšys buvo laikomos neturint teisėtą jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų; už prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimą; už žiaurų elgesį su gyvūnais, gyvūnų kankinimą.

Teismo vertinimu, S. P. kaltė dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimo padarymo yra įrodyta. Viešas lūšių eksponavimas už atlygį ir siūlymas jas pirkti patenka į prekybos laukiniais gyvūnais apibrėžimą. Nors S. P. ir teigė, kad jam išduotas leidimas suteikia teisę prekiauti lūšimis, tačiau tokiam veiksmui yra būtinas ir komercinio naudojimo sertifikatas, kokio asmuo neturėjo. S. P. teiginius, kad ne jis įdėjo skelbimą ir jis nevadovauja bendrovei, kuri skelbia apie lūšių eksponavimą už atlygį ir dėl to jis nėra atsakingas, teismas vertina tik kaip bandymą išvengti atsakomybės.

Byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog tik dvi lūšys turėjo tinkamus jų įgijimą patvirtinančius dokumentus, kitos laikomos lūšys tokių dokumentų neturėjo. Asmuo nepranešinėjo Aplinkos apsaugos departamentui apie gyvūnų pagausėjimo (jauniklių atsivedimo) faktus, gyvūnų pagausėjimo faktai nebuvo įforminti nustatyta tvarka. Teismo įvertinta, kad S. P. nesilaikė nustatytų teisės aktų reikalavimų dėl lūšių veisimo, jų registravimo, pas jį laikomos lūšys neturi jų gimimą nelaisvėje patvirtinančių dokumentų.

S. P. kaltė dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir gyvūnų kankinimo taip pat yra įrodyta. Pagal 2020 m. rugsėjo 8 d. patikrinimo aktą nebuvo laikomasi gyvūnų laikymo teisės aktų: nebuvo užtikrinti reikalavimai dėl voljerų dydžių, elektros užtvaro. Aštuonios lūšys buvo laikomos po keturias dviejuose voljeruose, kurių plotas tik 1,5 m2. 2020 m. lapkričio 7 d. apžiūros akte buvo konstatuota, kad visos lūšys yra laikomos voljere bendrai, patelės nebuvo atskirtos nuo patinų, nors gyvūnų veisimas jau yra draudžiamas. Per teismo posėdį S. P. teigė, kad lūšis jis vakcinuodavo, tačiau jokių tai patvirtinančių dokumentų pateikti negalėjo.

Teismas daro išvadą, kad S. P. nesirūpino gyvūnais, nesuteikė laikomiems augintiniams būtinų gyvenimo sąlygų, kad lūšys galėtų pakankamai judėti. Tai yra žiaurus elgesio su gyvūnais, gyvūnų kankinimas, dėl ko gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas. Teismas pažymi, kad net ir po patikrinimo S. P. nepagerino gyvūnų laikymo sąlygų, nors nuo patikrinimo iki protokolo surašymo buvo keturių mėnesių laikotarpis. Protokolo surašymo metu viena lūšis buvo akivaizdžiai serganti, jai nebuvo teikiama veterinarinė pagalba.

S. P. tvirtino, kad lūšis augina jau daugiau nei 10 metų ir visada viskas buvę gerai – tikrino kasmet ir nebuvo pažeidimų. Administacinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo atstovas akcentavo, kad gyvūnų konfiskavimas yra akivaizdžiai per griežtas, neatitinkantis teisingumo ir protingumo kriterijų.

Administracinio nusižengimo byloje nustatyta, kad pas S. P. buvo atliktas neplaninis patikrinimas dėl galimai neteisėtos prekybos lūšimis, saugomų rūšių laukinių gyvūnų laikymo reikalavimų laikymosi. Patikrinimai buvo atlikti 2020 m. rugpjūčio 13 d. ir 2020 m. rugsėjo 8 d., papildoma apžiūra atlikta 2020 m. lapkričio 7 d., per kurią buvo nuskaitytas gyvūnų – lūšių, ženklinimas, gyvūnai paskiepyti nuo pasiutligės. Neplaninis patikrinimas buvo inicijuotas dėl galimai neteisėtai laikomų ir / ar parduodamų laukinių gyvūnų. 2020 m. rugsėjo 8 d. patikrinimo akte nurodytos visos patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės, nurodyti voljerų, kuriuose buvo laikomos lūšys, išmatavimai; nurodyti padaryti pažeidimai, išdėstyti teisės aktai, kurių reikalavimai yra pažeisti.

Nors S. P. ir nesutinka, kad yra padaręs administracinius nusižengimus, teismo posėdyje teigė, jog pas jį anksčiau nebuvo nustatyti jokie pažeidimai, lūšys buvo laikomos tinkamomis sąlygomis, buvo teikiamos ataskaitos apie laikomas lūšis, tačiau, teismo vertinimu, administracinio nusižengimo byloje surinkti įrodymai patvirtina S. P. kaltę padarius jam inkriminuotus administracinius nusižengimus.

Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusius Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmus.

Nijolė Damulė

Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja

(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

https://siauliu.teismai.lt/

Skaityti daugiau

Aktualijos

Pareigūnai ieško radviliškiečių gyvenimą pastaruoju metu nuolat trikdžiusio asmens

Paskelbta

data

Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai ieško 39 metų ilgai po užsienį klajojusio ir ten savo nusikalstama veika problemų kėlusio Radviliškio gyventojo Valdemaro Baravyko, kuris, sugrįžęs į gimtinę, pastaraisiais metais ramybę ėmė drumsti Radviliškio gyventojams. Už vagystes ir viešosios tvarkos pažeidimus jis daug kartų teistas Ispanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje.

Sugrįžęs į Lietuvą, vyras nusikalstamas veikas vykdė čia. 2021 metais jam buvo pradėti net 6 ikiteisminiai tyrimai – dėl plėšimo, viešosios tvarkos pažeidimo ir 4 dėl vagysčių. Teismas jam vis skirdavo bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu.

Šio vyro vagysčių objektas – ne tik daiktai, bet ir gyvos būtybės. Štai balandį jis net du kartus buvo pavogęs vienos radviliškietės šunį. Balandžio 11-osios ankstų rytą Žemaitės g. gyvenanti moteris pamatė, kad išlaužti voljero varteliai ir jame nebėra trejų metų labradoro retriverio. Šuns vagystę atskleisti pavyko nesunkiai, nes naktį mieste dirbę Radviliškio pareigūnai buvo atkreipę dėmesį į grupelę asmenų, tarp kurių buvo  nuolat įvairius teisėtvarkos pažeidimus darantis, todėl  jiems gerai pažįstamas Valdemaras Baravykas, kuris su pavadžiu vedėsi nemažą šunį, pagal požymius panašų į pavogtąjį. Po savaitės, naktį, to paties gyvenamojo namo šeimininkė  išgirdo įtartinus garsus kieme. Pažvelgusi pro langą, pamatė, kad jos šuns vėl nebėra, o voljero durys atlapotos. Įtarimas krito vėl ant to paties asmens. Ir jis pasitvirtino. Šeimininkė savo augintinį atgavo, o V.Baravykui pareikšti įtarimai dėl dviejų šuns vagysčių. Už tai teismas vyrui skyrė vienerius metus laisvės apribojimo su  nurodytais įpareigojimais.  Vyrui tokia bausmė proto neįkrėtė ir Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnams teko toliau  tirti įvairias nusikalstamas veikas, kurių autoriumi pasirodydavo besąs tas pats Valdemaras Baravykas.

Vasarą jam buvo paskelbtas teismo nuosprendis  už vasario 15 d. įvykdytą viešosios tvarkos pažeidimą viename Radviliškio prekybos centre. Čia jis su draugeliu teisėsaugos dėmesio sulaukė dėl chuliganiško elgesio. Neblaivus vyras įvairiais necenzūriniais žodeliais iškoneveikė apsaugininką, mosuodamas bokso pirštinėmis apmautomis rankomis  taikėsi jį smūgiuoti. Įsismarkavęs  į darbą paleido ne tik rankas, bet ir kojas – spardė parduotuvės krepšelius, sieną, vaikų atrakcijai skirtą žaislinį arklį. Už tai teismas jam skyrė 20 parų arešto. Tačiau likimas radviliškiečiui buvo palankus. Kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriuje tuo metu nebuvo laivų vietų arešto bausmei atlikti,  su  nuteistuoju buvo pasirašyta sutartis, kad jis bausmės atlikti atvyks rugsėjo 6 d. Tačiau vyras nei tą, nei kitą dieną, nei po mėnesio atvykti nesiteikė. Todėl šiomis dienomis jam pradėtas dar vienas, jau septintas šiemet,  ikiteisminis tytrimas – dėl vengimo atlikti arešto  bausmę. O areštas jau pailgėjo iki 40 dienų, nes rugsėjo pabaigoje teismas jam skyrė dar 20 parų arešto už tai, kad birželį jis  iš vieno namo kiemo pagrobė rankšluostį bei pledą ir pasikėsinimo pagrobti  neįgaliojo vežimėlį.

Slapstydamasis nuo bausmės atlikimo šis radviliškietis sugebėjo padaryti dar vieną nusikalstamą veiką. Jis įtariamas vagyste iš gyvenamojo namo. Kęstučio g. gyventojas kreipėsi į policiją, kad  spalio 6-osios vidurnaktį pas jį su dviem draugeliais atėjo minėtas asmuo ir pagrobė  kambaryje buvusį televizorių HISENSE SMART.

V. Baravykas  laukia dar vieno teismo sprendimo – už sausio 21 d. įvykdytą plėšimą. Nuo jo ir kartu su juo buvusio asmens nukentėjo 60-metis vyras, ankstų rytą automobiliu važiavęs namo. Kai du gatve ėję vyrai jo automobilį apmėtė sniego gniūžtėmis, susinervinęs vairuotojas išlipo lauk ir pamėgino gauti atsakymą į klausimą: „Ką darote?“. Atsakymo sulaukė kastuvo ir rankų smūgiais į galvą. Po suduotų smūgių radviliškietis nugriuvo ant žemės, o jį užpuolę asmenys įlindo į automobilį, paėmė ten buvusį krepšį su maisto dėžute, akiniais, vaistais bei kitais daiktais, ir pasišalino.

Jei kas žinote Valdemaro Baravyko buvimo vietą, susisiekite su Radviliškio rajono policijos komisariato vyresniąja tyrėja Meilute Kubiliene telefonu (8 655) 28930 arba parašykite elektroniniu paštu paštu meilute.kubiliene@policija.lt.

Filmuotą medžiagą apie V.Baravyko šėliojimą parduotuvėje rasite čia: https://youtu.be/hAC83PFepn8

                                             Atstovė spaudai Gaila Smagriūnienė

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi