Šeduvos bažnyčioje – gimnazijos 100 – mečio minėjimo pradžia


2019-ųjų metų birželio 15 d.  iškilmingai buvo paminėtas Šeduvos gimnazijos šimtmetis. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis už gimnazijos bendruomenę Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Klebonas Virginijus Kazaitis pakvietė susirinkusiuosius, verčiant naują gimnazijos šimtmečio puslapį, melstis už tuos, kurie jau ilsisi, ir už tuos, kurie savo darbais ir siekiais šiandien garsina Šeduvą, tuos, kurie ugdo jaunąją kartą.
Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris Evaldas Alūza, buvę mokyklos abiturientai Tadas Rudys, Radviliškio dekanato dekanas, Vidmantas Kapučinskas, Pašvitinio Švč. Trejybės ir Lauksodžio Šv. Aloyzo parapijų klebonas.
Vyskupas džiaugėsi, kad atėjo šimtą metų laukta diena – nepaprasto džiaugsmo šventė. Jo Ekscelencija sakė, kad pirmiausia reikia dėkoti tiems, kurie dalijosi savo meile, o dabar žvelgia iš amžinosios tėvynės. Vyskupas palinkėjo gyventi taip, kad būtų daugiau šviesos, meilės, ištikimybės. Jis, cituodamas apaštalo Pauliaus žodžius, visiems palinkėjo apsirengti Kristumi – tiesa, meile, šventumu, tikruoju džiaugsmu, išsaugoti tai ir branginti.
Šv. Mišiose giedojo iš Prancūzijos atvykęs 53 mokyklos laidos abiturientas Mindaugas Diliautas. Skaitinį iš Naujojo Testamento skaitė Ia klasės mokinys Nojus Pilipaitis, Visuotine malda į susirinkusiuosius kreipėsi 8b klasės mokinys Eitvydas Paškevičius. Visi besimeldžiantieji prašė Viešpaties Dievo pripildyti visą Šeduvos gimnazijos bendruomenę savąja Dvasia, kad būtume tvirti tikėdami, ištvermingi vildamiesi ir veiklūs mylėdami.
Nešant atnašas, jas komentavo 56-osios laidos abiturientė Eglė Chopaitė – Mockevičienė. Buvo atnašaujamos gėlės, duona ir vynas. Susirinkusiųjų dėmesį patraukė Raktas – saugumo ir paslapties garantas, vilties ir atradimo simbolis, kelio į mintį pradžia. Jis perduodamas iš paliekančių mokyklą abiturientų rankų į jaunesnių mokinių rankas kaip saugumas knygų ir žodžių, perduodamų iš lūpų į lūpas per kartų kartas. Buvo padėkota Dievui, kuris sukūrė Žodį, per kurį visi pamato išminties ir prasmės spindesį.
Šventiškose Mišiose dalyvavo daug garbingų svečių: LR Seimo nariai A. Butkevičius ir A. Gaidžiūnas, rajono meras A.Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai G. Lipnevičius, V. Aleknienė, J.Baublys bei kiti svečiai. 
Kartu su visus palaiminusius Jo Ekscelencija vyskupu, nešini gimnazijos ženklu, Lietuvos Respublikos ir gimnazijos vėliavomis šventės dalyviai iškilminga eisena, grojant orkestrui, pasuko gimnazijos link.Total
14
Dalinasi
Related Posts