Savivaldybės tinklalapis informuoja ar dezinformuoja?

Balandžio 16 dieną radviliškiečiai, atsivertę tiesioginę savivaldybės Tarybos posėdžių transliaciją, net žagtelėjo – pasirodo, balandžio 11 dienos posėdyje jau dalyvavo naujieji tarybos nariai: jie nusišalino, balsavo už sprendimų priėmimą. „Tai koks čia buvo pogrindinis posėdis, kuriame posėdžiavo naujieji tarybos nariai net priesaikos dar nepriėmę?“- stebėjosi radviliškiečiai.
Įdomu tai, kad naujai išrinkti tarybos nariai net patys nežinojo, kad dalyvavo posėdyje ir priėmė 14 nutarimų. Beje, naujieji Tarybos nariai ne visi buvo drausmingi – kai kurie į slaptą posėdį teikėsi ir neatvykti…
Pranešus apie klaidą savivaldybės specialistams, klaidą buvo ištaisyta, bet ir vėl bet kaip, su klaidomis.
Pasirodo, balandžio 11 d. Tarybos posėdyje dalyvavo ir net balsavo  A. Ruseckas, nors posėdžio pradžioje buvo pranešta, kad liberalas jame nedalyvaus, nes yra išvykęs. Balsuoti už priimamus sprendimus savo astralinį kūną turbūt atsiuntė ir D. Čapaitis – jo posėdžių salėje nebuvo, tačiau balsavo.
Kiek kitokia istorija atsitiko su dviem Algirdais – Venckumi ir Fergeliu. Šie politikai posėdyje dalyvavo, sąžiningai balsavo, tačiau jų dalyvavimas kažkodėl neatsispindi balsavimų rezultatuose. Gal posėdžio sekretorei jie buvo nematomi, nors ir dovanotas lenteles iš mero rankų atsiėmė.
Tokios painiavos paaiškinimas gali būti vienas: po Tarybos posėdžio visi  labai skubėjo į Centrinį viešbutį atsisveikinti su kolegomis, aptarti darbo rezultatus, pakelti už tai kavos puodelį. Po renginio jau visų galvose sukosi naujųjų Tarybos narių pavardės, senosios nebebuvo svarbios – juk dovanos įteiktos, jausmingai atsisveikinta… 
Tokia painiava labai nustebino ir į Tarybą išrinktą visuomeninio nepartinio komiteto „Už geresnį gyvenimą visiems“ narį Gediminą Lipnevičių. „Vakar skambino radviliškiečiai ir pranešė, kad Radviliškio rajono savivaldybės valdininkai savivaldybės tinklalapyje mano pavardę tyčia ar netyčia įrašė prie balsavusių už žemės nuomos mokesčio nustatymą.  Dirbdamas Taryboje aš  griežtai pasisakysiu prieš  bet kokių mokesčių didinimą, nes, pasak mero, šiuo metu biudžete yra net 4 mln. likutis ir didinti jokių mokesčių nėra poreikio, nebent vėl konservatoriai kažką „iš aukso” planuos įsigyti… Po skambučio į savivaldybę  klaida buvo ištaisyta. Mes, nepartinio visuomeninio komiteto UŽ GERESNĮ GYVENIMĄ VISIEMS, išrinkti į Radviliškio rajono tarybą, prisieksime bei darbą pradėsime balandžio 25 dieną. Visus kviečiu į pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį. Kadangi išrinkti dauguma tie patys partiniai, tikiuosi, atsiras sąžiningų Tarybos narių, su kuriais bus galima dirbti radviliškiečių labui”,- sakė išrinktas į rajono Tarybą Gediminas Lipnevičius.
Kaip sakoma, „Klysti žmogiška“, tačiau kai taip grubiai viešojoje erdvėje tyčia ar ne netyčia  klysta valdininkai, atsakingi už labai svarbius Tarybos posėdžių viešus protokolus, tikrai vadovams vertėtų susirūpinti.  O tokie veiksmai verčia radviliškiečius sunerimti – savivaldybės informacinis tinklalapis – informacijos ar dezinformacijos šaltinis?!

„Radviliškio krašto” informacija


Total
0
Dalinasi
Related Posts