Savivaldybėje – „šimtadarbis“, o vadovai užmerkė akis

Kai kiti žmonės neranda net vieno darbo, kitiems ir keturiolika darbų vienu metu susirasti problemų nėra. Savivaldybėje kalbama, kad Radviliškio rajono savivaldybės Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arnoldas Matuzevičius yra labai darbštus ir dirba net keturiolikoje darboviečių – savivaldybei pavaldžiose mokyklose bei vaikų darželiuose. Ką mano apie tokį „supermeną – šimtadarbį“, paklausėme savivaldybės mero Vytauto Simelio, administracijos direktorės Jolantos Margaitienės bei paties „šimtadarbio“ A. Matuzevičiaus.

Administracijos direktorė J. Margaitienė problemos nemato

Savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė informacijos, kas iš savivaldybės darbuotojų ar valstybės tarnautojų dirba kitose darbovietėse, neatskleidė, teisindamasi, kad to neleidžia asmens duomenų apsauga, tačiau patikino, kad toks darbuotojas savivaldybėje yra vienas. Nors administracijos vadovė atvirauti nebuvo linkusi, pasiteiravome, kokia jos nuomonė dėl pavaldinių gebėjimo dirbti kitose darbovietėse.

– Ką manote apie savivaldybės darbuotojų ar valstybės tarnautojų darbus keliais etatais? 

 – Jei tai netrukdo vykdyti pagrindinių valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigų, neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, siekimą užsidirbti papildomų pajamų vertinu teigiamai.

 – Ar tai neįtakoja gebėjimo gerai atlikti darbą savivaldybėje?

 – Iki šiol valstybės tarnautojų papildomas darbas neturėjo įtakos tiesioginių darbo funkcijų atlikimo kokybei. Jei tokia įtaka bus pastebėta, šis klausimas bus sprendžiamas individualiai teisės aktų nustatyta tvarka.

Ar savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arnoldas Matuzevičius iš tiesų dirba 14 darboviečių?

– Jūsų prašoma informacija, kaip minėta anksčiau, sudaro asmens duomenis, todėl dėl šios informacijos siūlome kreiptis tiesiogiai į valstybės tarnautoją.

Ar į Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigas neįeina savivaldybės biudžetinių įstaigų atstovavimas teisėsaugos institucijose, teisinių dokumentų rengimas? Gal galite pateikti pareiginius nuostatus?

– Neįeina. Pagal pareigybės aprašymą, valstybės tarnautojas, eidamas pareigas, gali atstovauti tik savivaldybės institucijoms (tarybą, administraciją).

Kaip A. Matuzevičiui pavyko įsidarbinti kitose savivaldybei pavaldžiose įstaigose, kurios, kaip žinia, yra mokyklos ir darželiai?

– Pagal Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktą, biudžetinės įstaigos vadovo pareigos yra tvirtinti biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą. Tai reiškia, kad savivaldybės sprendimo, keičiant švietimo įstaigos, kurios teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, struktūrą ir pareigybių sąrašą, nereikia.

– Kaip manote, ar A. Matuzevičius spėja atlikti visus darbus galimai net keturiolikoje įstaigų?

– Priekaištų dėl A. Matuzevičius atliekamų funkcijų neturiu.

– Kurią darbo dienos dalį (arba savaitės ar mėnesio dalį) jis skiria darbui kitose įmonėse ar įstaigose?

– Darbą A. Matuzevičius pagal papildomo darbo sutartis atlieka kitu nei valstybės tarnautojo darbo laiku.

Meras dėl direktorės darbo tik žada domėtis

Į klausimus apie savivaldybės darbuotojų lakstymą per kelias darbovietes meras V. Simelis, nors nenoromis, tačiau atsakė. Tiesa, kai kur jis teigė, kad kontroliuoti savivaldybės administracijos darbuotojus – ne jo darbo sritis. Galbūt dėl to ir jokių priemonių dėl didesnio kai kurių darbuotojų apetito pinigams jis nežada imtis. Manome, kad mero, kaip savivaldybės vadovo, turinčio tam tikrų galių, sritis yra ir domėtis, kas vyksta tame pačiame koridoriuje.

Ką manote apie savivaldybės darbuotojų ar valstybės tarnautojų darbus keliais etatais? 

– Mano manymu, tai nėra sektinas pavyzdys.

Ar tai neįtakoja gebėjimo gerai atlikti darbą savivaldybėje?

– Mano manymu, valstybės tarnautojai turėtų eiti vienas pareigas, nes, galimas dalykas, papildomos pareigos gali trukdyti tinkamai atlikti pagrindines pareigas.

Ar Jums teko girdėti, kad savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arnoldas Matuzevičius iš tiesų dirba 14 darboviečių?

Specialiai tuo nesidomėjau, bet viešoje erdvėje pasklidusi informacija apie tai pasiekė ir mane.

Kadangi Jūsų kabinetas yra netoli A. Matuzevičiaus, kiek darbo laiko jis praleidžia ne kabinete, o kitose įstaigose?

– Na, tikrai neseku savivaldybės administracijos darbuotojų, todėl į šį Jūsų klausimą atsakyti negaliu.

Ar nemanote, kad leidžiant šiam darbuotojui dirbti keliolikoje darboviečių, švaistomos savivaldybės biudžeto lėšos?

– Manau, kad nešvaistomos, nes įstaigoms juristo paslaugos vis tiek reikalingos, tad jos vis tiek naudojamos.

Ar nemanote spręsti dėl administracijos direktorės atsakomybės, nesukontroliavus sau pavaldžių darbuotojų darbo laiko bei atsakomybės klausimų, sudarius prielaidas protekcijoms ir didesniam darbo užmokesčiui be pagrindo?

– Jei tai bus sisteminis klausimas, reikės pasidomėti išsamiau.

 „Darbštusis“ juristas kol kas nieko nežada keisti

O gal vis tik darbas keturiolikoje darboviečių – viso labo gandai, galų gale paklausėme Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo A. Matuzevičiaus. Kur ir kuo dirba bei keliose darbovietėse, valstybės tarnautojas atsisakė pateikti duomenis, nes tai – asmens duomenys, kurie nėra vieši.

– Ar dirbate pagal darbo sutartis, o galbūt vykdote individualią veiklą?

– Pagal darbo sutartis.

-Kelias valandas per dieną (ar savaitę) skiriate darbui ne savivaldybėje?

-Tai asmens duomenys, kurių anksčiau minėtu teisiniu pagrindu neteiksiu.

– Ar į Jūsų, kaip Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojo, pareigas neįeina savivaldybės biudžetinių įstaigų atstovavimas teisėsaugos institucijose?

-Neįeina.

– Kaip sekasi visus darbus suderinti, ar nepavargstate, vis tik nemažas krūvis?…

– Sekasi gerai, dėkui.

– Ar nežadate iš kurių nors darboviečių išeiti?

– Kol kas neplanuoju. Ateityje tai priklausys nuo objektyvių aplinkybių bei darbdavių ir darbuotojo, t.y. mano, valios.

Kadangi savivaldybės darbo laikas yra nuo 8 iki 17 valandos, ir, pasak administracijos direktorės J. Margaitienės, savivaldybės darbo laiku jis būna darbo vietoje, lieka klausimas, kaip po 17 valandos jis spėja padirbėti dar trylikoje darboviečių ir ką jis dirba ugdymo įstaigose naktį. Ar įmanoma dirbti galimai iki keturiolikos darboviečių, nepažeidžiant įstatymų, ir dėl ko problemų nemato savivaldybės meras V. Simelis bei administracijos direktorė J. Margaitienė, paliekame spręsti Jums, gerbiami mūsų skaitytojai.

Monika Ilgauskytė

Total
36
Dalinasi
Related Posts