Rajoninė kaimo pagrindinių mokyklų mokytojų konferencija

Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje birželio 6 d. surengta rajoninė mini konferencija ,,Kompetencijų ugdymo praktika pamokoje”. Darbo patirtimi dalijosi kaimo pagrindinių mokyklų mokytojai.

Konferencija organizuota pagal Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus 2017 m. birželio mėn. veiklos planą. Konferencijos organizatoriai buvo minėto skyriaus metodininkas – IT specialistas Egidijus Dailidonis ir Pociūnėlių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Zigmas Kačinauskas.

Konferencijos dalyvius pasveikino ir kaimo mokyklų mokytojų bendradarbiavimu pasidžiaugė mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas. Renginio vedėja Irena Aukselienė, vyr. logopedė – specialioji pedagogė, priminė darbotvarkę, pristatė mokytojus, kurie parengė pranešimus.

Perskaityti septyni pranešimai. Jų temos įvairios: ,,EDUKA klasė – įdomu ir šiuolaikiška” (Pociūnėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Roma Buivydienė), ,,Aerobika pagrindinėje mokykloje” (Alksniupių pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Ineta Garuckienė), ,,Šokių muzika” (Pociūnėlių pagrindinės mokyklos dailės mokytoja Danguolė Kavaliauskienė ir muzikos mokytoja Kristina Valčiukienė), ,,Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų dermė – sėkmingas ugdymo(si) pagrindas” (Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos Šaukoto skyriaus rusų kalbos mokytoja Svetlana Sluckienė), ,,Kada mums sekasi?” (Alksniupių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Zita Kučienė), ,,Gerosios patirties sklaida, ugdant specialiųjų poreikių mokinius” (Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos Šaukoto skyriaus vyr. logopedė – specialioji pedagogė Asta Vaivadienė), ,,Juostos” (Pociūnėlių pagrindinės mokyklos dailės mokytoja Danguolė Kavaliauskienė ir technologijų vyr. mokytoja Diana Masiliūnienė). Išklausę įdomius, individualia praktine veikla pagrįstus pranešimus, susijusius su bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymu pamokose, pedagogai pateikė vieni kitiems klausimų, diskutavo.

Įvykusią konferenciją, jos rezultatus apibendrino Pociūnėlių pagrindinės mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas, Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Saliamorienė, renginio vedėja Irena Aukselienė. Renginį apibendrinant buvo nutarta ir kitais metais organizuoti tokią konferenciją. Numatyta konferencijos vieta – Alksniupių pagrindinė mokykla.

 

Roma Buivydienė,

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Total
0
Dalinasi
Related Posts