„Radviliškio krašto bendruomenė“ trankiai atšventė pirmąjį gimtadienį

„Radviliškio krašto bendruomenė“ trankiai atšventė pirmąjį gimtadienį

Kovo 25 d. į Radviliškio kultūros rūmus rinkosi būreliai žmonių iš viso Radviliškio rajono –  visi skubėjo į „Radviliškio krašto bendruomenės“ vienerių metų gimtadienio šventę.

Didžiojoje Kultūros rūmų salėje beveik visos vietos buvo užimtos – bendruomenės nariai norėjo susitikti, susipažinti, išgirsti apie „Radviliškio krašto bendruomenės“ pasiekimus bei visus metus vykdytą veiklą, pasiklausyti šventinio koncerto.

Iškilmingą renginį labai trankiai ir nuotaikingai pradėjo Edmundo Verpetinsko vadovaujami „Šelmiai“, o programą pratęsė „Šelmiukai“. Jie šventės dalyvius pasveikino „Vėliavų šokiu“, kuriame plaikstėsi ir bendruomenės vėliava. „Jūs kai kam esate lyg atominė bomba, kai kam – bendrystės ir vieningo darbo pavyzdys. Mes, „Šelmiai“ ir „Šelmiukai“, nepabijojome šiandien atvykti pasveikinti jūsų su gimtadieniu ir padovanoti gerą nuotaiką“,- sakė kolektyvo vadovas E. Verpetinskas.

Po trankaus pasveikinimo „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas Gediminas Lipnevičius pristatė metinę bendruomenės veiklos ataskaitą.

„Šiandien „Radviliškio krašto bendruomenė“ vienija 1149 narius. Manau, tokį narių skaičių lėmė kelios priežastys: visiškas skaidrumas, atvirumas, bendravimas, parama, kelionės bei pramogos. Per šiuos vienerius metus nuveikta nemažai: keliavome į atlaidus Šiluvoje, keletą kartų vykome į Palangą, keliavome į Anykščius, Lajų taką, vykome į Kauną, kruiziniu laivu plaukėme į Stokholmą, Helsinkį, Taliną, pasižvalgėme nuo Šiaulės bokšto.

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo ir kitų bendruomenių organizuojamose šventėse. Dalyvauta šventėje Baisogaloje, Palonuose, Skėmiuose, Pakiršinyje, „Imantų“ bendruomenės šventėje.

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja valstybinių švenčių minėjimuose ir įvairiose organizuojamose akcijose: dalyvauta sodinant Šimtmečio ąžuolyną Eibariškių mikrorajone, akcijos „Darom“ metu valytas Antaniškių parkas.

„Radviliškio krašto bendruomenės“  nariai inicijuoja ir savo akcijas, organizuoja renginius: bendruomenės narių numegztos kojinės Kalėdų proga padovanotos Šeduvos ir Polekėlės globos namų gyventojams, nuolat Bendruomenės namuose organizuojami „Blusų turgeliai“, Kalėdinės ir Velykinės mugės. Aktyviausi bendruomenės nariai nemokamai lankosi spektakliuose, koncertuose, cirko vaidinimuose.

Bendruomenės nariai ne tik pramogauja. Teko pakovoti valdininkams nusprendus atleisti iš darbo bendruomenės narę, gerbiamą Baisogalos ambulatorijos gydytoją Zitą Rimkevičiūtę. Kartu su „Imantų“ ir kitomis bendruomenėmis buvo surinkta per 800 parašų, kad gydytoja liktų darbe. Ačiū Radviliškio rajono savivaldybės vadovams, kurie išgirdo žmonių prašymą ir gydytoją paliko darbe. Kol kas „Radviliškio krašto bendruomenė“ randa bendrą kalbą su rajono vadovais. Tačiau esant reikalui bendruomenės nariai pasiruošę vieningai ginti bendruomenės, miesto bei rajono gyventojų interesus visomis įmanomomis priemonėmis: prireikus net piketais ir mitingais“,- sakė bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius.
Savo ataskaitoje pirmininkas pabrėžė „Radviliškio krašto bendruomenės“ dalyvavimą ir rajono politiniame gyvenime: „Bendruomenė dalyvavo ir rinkimuose į Seimą, kuriuose, išreikšdama pasitikėjimą, kandidatu iškėlė mane. Surinkome daugiausia parašų iš visų nepartinių kandidatų – net 1510. Rinkimuose likau penktas,o tai, rajono politikų nuomone, labai geras pasiekimas per tokį trumpą politinį gyvenimą. Antrajame rinkimų ture bendruomenė nutarė vienbalsiai palaikyti Aurimą Gaidžiūną, kuris triuškinančiai nugalėjo oponentą ir laimėjo rinkimus į Seimą. Išreikštas pasitikėjimas dabar jau Seimo nariu A. Gaidžiūnu nenuvylė: jis nenutolo nuo žmonių, dirbame kartu, stengiamės spręsti rajono gyventojams, verslininkams aktualias problemas.

Susirinkime nuspręsta, kad kaip nepartinė organizacija „Radviliškio krašto bendruomenė“ kels savo kandidatus artėjančiuose rinkimuose į rajono tarybą. Dėl kandidato kėlimo į rajono merus sprendimas kol kas nepriimtas“.

Bendruomenės pirmininkas G. Lipnevičius taip pat paminėjo, kad „Radviliškio krašto“ bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su „Radviliškio rajono paramos centru“. Centro darbuotojai bendruomenės nariams į kaimus nuveža labdaros: per metus nuvežta ir išdalinta per 40 t labdaros, padovanota per 50 televizorių, skalbimo mašinų bei  kitos buitinės technikos, baldų, įvairaus buities inventoriaus. Centras yra išlaikomas tik iš gyventojų skirtų 2 proc. bei geros valios žmonių pagalba.

„Radviliškio krašto bendruomenės“ veikla viešinama ir  nušviečiama didžiausiame rajono savaitraštyje „Radviliškio kraštas“.

„Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas padėkojo bendruomenės skyrių vadovams, kurie nuoširdžiai rūpinasi labdaros atvežimu, informacijos perdavimu bendruomenės nariams, gyvenantiems kaimuose. Nuoširdžiai padėkota bendruomenės skyrių vadovams bei jų pavaduotojams: bendruomenės senjorams vadovaujančiai Rimantei Radavičienei, Baisogalos, Skėmių vadovei Onai Švedienei ir jos pavaduotojams Jadvygai Jansavičienei bei Jaroslavui Šaluchai; Kairėnų, Kairėnėlių ir Gudžiūnų vadovei Renatai Stasiulytei, Pakiršinio vadovei Daivai Vaitkevičienei; Pavartyčių, Šeduvos vadovei Aksanai Pelenytei;Vėriškių vadovei Romai Mockienei ir jos pavaduotojai Agnei Poškienei; Pociūnų vadovei Dijanai Aksionovienei; Miežaičių, Ilguočių, Varnionių vadovei Natalijai Mondrovickienei ir jos pavaduotojai Onai Kazlovskajai; Kurklių, Užuožerių, Paežerių vadovei Zosei Tarbūnienei; Vadaktų vadovei Ingai Miliauskienei; Sidabravo vadovei Vilmai Antanaitytei ir jos pavaduotojai Vandai Žalgienei; Būtėnų vadovei Eugenijai Mackevičienei; Žeimių vadovui Romualdui Daugėlai; Niauduvos vadovei Vilmai Milašienei; Palonų vadovei Violetai Katilienei; Acokavų, Repšių, Liepiškių, Sklioriškių, Birietiškių, Sidarių vadovui Kazimierui Limantui; Puipių vadovei Gintarei Ivinskienei; Prastavonių vadovei Aleksandrai Sliekienei ir jos pavaduotojai Adai Butautienei; Rokonių, Džiugonių, Daukantų, Vaižgų vadovei Dijanai Mikalauskienei; Jonaitiškių, Pušiniškių, Dvarninkų, Vališkių vadovei Laimai Verygienei, Ilguočių vadovei Valentinai Milašienei.

„Radviliškio krašto bendruomenę“ pasveikinti atvykęs Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas sakė pats norėtų dalyvauti tokios veiklios ir didelės bendruomenės veikloje, tačiau jau turi įsipareigojimų Baisogalos bendruomenei. Seimo narys patarė bendruomenės nariams aktyviai rašyti projektus, už kuriuos gautomis lėšomis galėtų dar labiau įvairinti ir plėsti bendruomenės veiklą.

A. Gaidžiūnas  už aktyvią veiklą bendruomenės veikloje Seimo padėkos raštais bei atminimo dovanomis apdovanojo G. Lipnevičių, V. Mikalauskį, A. Jasilionienę.

„Radviliškio krašto bendruomenę“ su vienerių metų sukaktimi pasveikino bei sveikinimo žodį tarė  Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Radviliškio ligoninės direktorė Danutė Povelauskienė, Tarybos narys Jonas Pravilonis. Pasveikinti bendruomenės su pirmuoju gimtadieniu atvyko „Imantu“ bendruomenės pirmininkas R.Vaitkevičius, Pakiršinio bendruomenės pirmininkė A. Gilienė, Šeduvos, Pavartyčių skyriaus vadovė A.Pelenytė, Baisogalos, Skėmių skyriaus vadovė, LPŽA pirmininkė O. Švedienė.

Bendruomenės vienerių metų sukakties proga  „Radviliškio krašto bendruomenės“ Padėkos raštai bei atminimo dovanomis buvo apdovanoti aktyviausi nariai: V.Mikalauskis, R.Radavičienė, O. Švedienė, J. Karsten, R. Mockienė, D. Mikalauskienė, A. Pelenytė, R. Visockienė, D. Kalaima, D. Dapkutė, Z. Tarbūnienė, A. Vitartas, D. Aksionovienė, A. Jasilionienė, A. Litinskas. Taip pat bendruomenės Padėkos raštai įteikti Seimo nariui A.Gaidžiūnui, Radviliškio bažnyčios klebonui T.Rudžiui, kultūros veikėjui E.Verpetinskui.

Iškilmingą šventinį renginį vedė V. Aleknienė ir R. Radavičienė, susirinkusiuosius dainomis bei linksmomis melodijomis linksmino svečias iš Klaipėdos Paulius Stalionis, Radviliškio „Bočių“ kolektyvas, „Sidabro gijos“ kolektyvai iš Palonų bei Pociūnėlių.

Šventės rėmėjai: A. Gaidžiūno įmonė „Auridana“, UAB „Ligelitas“, „Radviliškio verlininkų asociacija“, „Radviliškio rajono paramos centras“, „Prezo“  kepyklėlė, L. Dombrinos mėsos krautuvėlė, „Rekmanta“, A. Gaidžiūnas, G. Lipnevičius, informacinis rėmėjas – savaitraštis „Radviliškio kraštas“.
Už pagalbą ruošiantis šventei „Radviliškio krašto bendruomenė“ dėkoja Radviliškio kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Indrei bei darbuotojams Ingai, Simui, Mindaugui, Vaidotui ir kitiems.
Už salės papuošimą bendruomenė dėkoja Laurai Vaicekauskienei ir Jurgitai Mankevičienei ir suvenyrų parduotuvės „Dovana ir šventė“.

„Radviliškio krašto bendruomenės“ informacija

.

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto