„Radviliškio krašto bendruomenė“ sugužėjo į Sidabravą

Gražų paskutinį rugsėjo sekmadienį „Radviliškio krašto bendruomenės“ nariai kartu su pirmininku Gediminu Lipnevičiumi atvyko į Sidabravą, į  Šv.Mato atlaidus, bei pasveikinti gerbiamo klebono R.Jurevičiaus su gražiu mažu jubiliejumi, pabendrauti su Sidabravo skyriaus vadovais bei nariais, išgerti kavos, arbatos, suvalgyti po sumuštinį. „Radviliškio krašto bendruomenės“ Sidabravo skyriaus namuose susirinko gausus būrys narių iš Radviliškio, Šeduvos, Baisogalos, Skėmių, Miežaičių, Rokonių, Sidabravo ir kitų gyvenviečių.

Atvykus į Sidabravą maloniai visus pasitiko „Radviliškio krašto bendruomenės“ Sidabravo skyriaus vadovė Vilma Antanaitytė. Visi sugužėjome į Sidabravo bažnytėlę, kuri savo grožiu, švara bei jaukumu nustebino visus atvykusiuosius. Mišias aukojo Sidabravo klebonas R.Jurevičius, buvo pasakytas prasmingas pamokslas. Mišiose giedojo bendruomenės nariams ypač patikęs Sidabravo bažnyčios choras.

Po mišių visi susirinkome prie klebonijos, kur sulaukę klebono jį pasveikinome su jubiliejumi, palinkėjėdami stiprybės, sveikatos, po to visi drauge patraukėme į bendruomenės namus. Skyriaus pirmininkės V.Antanaitytės, pavaduotojos V.Žalgevičienės kitų sidabraviškių dėka, bendruomenės namai suremontuoti, švarūs, stalai nukloti gardumynais, kvepėjo kava…

Suėjus vidun, pirmininkas Gediminas Lipnevičius nuo visų bendruomenės narių įteikė Sidabravo skyriaus vadovei V.Antanaitytei padėką bei gėlių. Susirinkusieji negailėjo gerų žodžių Vilmai bei visiems sidabraviškiams už gražiai susitvarkytus bendruomenės skyriaus namučius bei gardžias ir gausias vaišes.

Bendruomenės pirmininkas Gediminas Lipnevičius padėkojo Sidabrave apsilankiusiems: „Radviliškio krašto bendruomenės“ senjorų skyriaus vadovei Rimantei Radavičienei, atvykusiai su kolegėmis radviliškietėmis; Šeduvos skyriaus vadovei Marijai Bakovienei ir jos pavaduotojui Vladui Andrejauskui su žmona ir jų skyriaus nariams; Baisogalos-Skėmių skyriaus vadovei Onutei Švedienei ir jos pavaduotojai Jadvygai Jansavičienei, kurios atvyko su savo nariais; Miežaičių skyriaus pavaduotojai Onutei Kazlovskajai, atvykusiai su savo kolegėmis; Džiugonių, Vaižgų, Rokonių, Daukantų skyriaus vadovė Dijanai Mikalauskienei, kuri pavaišino gardžiu sūriu bei įdėjo vaišių į namus – baravykų, ir, aišku, bendruomenės Sidabravo skyriaus šeimininkėms Vilma Antanaitytei, Vandai Žalgevičienei, Ritai Laginauskienei ir kitiems, prisidėjusiems Sidabravo skyriaus nariams.

Skaniai užvalgę, nuotaikingai pasibuvę, pasidarę bendrą nuotraukėlę, saulutei bešildant išvykome namo. Susirinkę nariai sutarė, kad tokie pasibuvimai turi būti dažnesni, nes tai dar labiau skatina bendruomeniškumą, vienas kito pažinimą, nes bendruomenę jau sudaro daugiau nei 1600 narių.

 

„Radviliškio krašto bendruomenės“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts